Rolar para baixo

T 8-letras Palavras com a letra T (1850)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

tabaqueá (15)tabelada (12)tabelado (12)tabelais (11)tabelara (11)tabelará (11)tabelava (14)tabeleis (11)tabelião (11)tabernal (13)tabernas (12)tabiques (15)tabuadas (11)tabuinha (15)tabulado (12)tabuleta (11)tacanhez (21)tachadas (13)tachados (13)tachamos (12)tachando (15)tacharam (12)tacharas (12)tacharei (12)tacharem (12)tachares (12)tacharia (12)tacharás (12)tacharão (12)tachasse (12)tachaste (12)tachavam (15)tachavas (15)tachemos (12)tachinha (17)tachámos (12)tacteada (10)tacteado (10)tacteais (9)tacteara (9)tacteará (9)tacteava (12)tacteeis (9)tacteiam (9)tacteias (9)tacteiem (9)tacteies (9)tacícula (11)tagarela (12)tagarele (12)tagarelo (12)taladora (10)talardes (10)talareis (9)talariam (9)talarias (9)talarmos (9)talassem (9)talasses (9)talastes (9)talentos (11)talhadas (13)talhador (13)talhados (13)talhamos (12)talhando (15)talhante (14)talharam (12)talharas (12)talharei (12)talharem (12)talhares (12)talharia (12)talharás (12)talharão (12)talhasse (12)talhaste (12)talhavam (15)talhavas (15)talhemos (12)talheres (12)talhámos (12)taludada (11)taludado (11)taludais (10)taludara (10)taludará (10)taludava (13)taludeis (10)taláreis (9)taláveis (12)tamancas (11)tamanhas (13)tamanhos (13)tamanhão (13)tambores (10)tamboril (11)tamborim (10)tampadas (10)tampados (10)tampamos (9)tampando (12)tamparam (9)tamparas (9)tamparei (9)tamparem (9)tampares (9)tamparia (9)tamparás (9)tamparão (9)tampasse (9)tampaste (9)tampavam (12)tampavas (12)tampeira (9)tampemos (9)tampouco (10)tampámos (9)tamúlica (10)tangadas (14)tangados (14)tangamos (13)tangando (16)tangaram (13)tangaras (13)tangarei (13)tangarem (13)tangares (13)tangaria (13)tangarás (13)tangarão (13)tangasse (13)tangaste (13)tangavam (16)tangavas (16)tangemos (13)tangendo (16)tangente (15)tangeram (13)tangeras (13)tangerei (13)tangerem (13)tangeres (13)tangeria (13)tangerás (13)tangerão (13)tangesse (13)tangeste (13)tangidas (14)tangidos (14)tangueis (13)tangámos (13)tangíeis (13)tangível (17)tanjamos (14)taoístas (8)tapadora (10)tapadura (10)tapardes (10)tapareis (9)tapariam (9)taparias (9)taparmos (9)tapassem (9)tapasses (9)tapastes (9)tapeadas (10)tapeados (10)tapeamos (9)tapeando (12)tapearam (9)tapearas (9)tapearei (9)tapearem (9)tapeares (9)tapearia (9)tapearás (9)tapearão (9)tapeasse (9)tapeaste (9)tapeavam (12)tapeavas (12)tapeação (11)tapeemos (9)tapeámos (9)tapáreis (9)tapáveis (12)tarardes (9)tarareis (8)tarariam (8)tararias (8)tararmos (8)tarassem (8)tarasses (8)tarastes (8)tardadas (10)tardador (10)tardados (10)tardamos (9)tardando (12)tardaram (9)tardaras (9)tardarei (9)tardarem (9)tardares (9)tardaria (9)tardarás (9)tardarão (9)tardasse (9)tardaste (9)tardavam (12)tardavas (12)tardemos (9)tardámos (9)tarecada (10)tarefada (12)tarefado (12)tarefais (11)tarefara (11)tarefará (11)tarefava (14)tarefeis (11)tarifada (12)tarifado (12)tarifais (11)tarifara (11)tarifará (11)tarifava (14)tarifeis (11)tarjadas (13)tarjados (13)tarjamos (12)tarjando (15)tarjaram (12)tarjaras (12)tarjarei (12)tarjarem (12)tarjares (12)tarjaria (12)tarjarás (12)tarjarão (12)tarjasse (12)tarjaste (12)tarjavam (15)tarjavas (15)tarjemos (12)tarjámos (12)tarraxai (15)tarraxam (15)tarraxar (15)tarraxas (15)tarraxei (15)tarraxem (15)tarraxes (15)tarraxou (15)taráreis (8)taráveis (11)tascante (11)tasmânia (10)tasmânio (10)tatuadas (9)tatuador (9)tatuados (9)tatuagem (11)tatuamos (8)tatuando (11)tatuaram (8)tatuaras (8)tatuarei (8)tatuarem (8)tatuares (8)tatuaria (8)tatuarás (8)tatuarão (8)tatuasse (8)tatuaste (8)tatuavam (11)tatuavas (11)tatuemos (8)tatuámos (8)taxadora (16)taxardes (16)taxareis (15)taxariam (15)taxarias (15)taxarmos (15)taxassem (15)taxasses (15)taxastes (15)taxativo (18)taxações (17)taxáreis (15)taxáveis (18)teatrada (9)teatrais (8)tecedora (10)tecedura (10)tecelões (10)tecerdes (10)tecereis (9)teceriam (9)tecerias (9)tecermos (9)tecessem (9)tecesses (9)tecestes (9)teclados (11)tecnismo (11)tecêreis (9)tecíamos (9)tefonema (13)teimadas (9)teimados (9)teimamos (8)teimando (11)teimaram (8)teimaras (8)teimarei (8)teimarem (8)teimares (8)teimaria (8)teimarás (8)teimarão (8)teimasse (8)teimaste (8)teimavam (11)teimavas (11)teimemos (8)teimosia (8)teimosos (8)teimámos (8)teixeira (15)telavive (15)telefona (14)telefone (14)telefono (14)telefoná (14)telefoto (12)teleguia (12)teleguie (12)teleguio (12)teleguiá (12)telepata (10)telhadas (13)telhador (13)telhados (13)telhamos (12)telhando (15)telharam (12)telharas (12)telharei (12)telharem (12)telhares (12)telharia (12)telharás (12)telharão (12)telhasse (12)telhaste (12)telhavam (15)telhavas (15)telheira (12)telheiro (12)telhemos (12)telhámos (12)telintai (11)telintam (11)telintar (11)telintas (11)telintei (11)telintem (11)telintes (11)telintou (11)telureto (9)telúrico (10)tementes (10)temerdes (9)temereis (8)temeriam (8)temerias (8)temermos (8)temerosa (8)temeroso (8)temessem (8)temesses (8)temestes (8)temoroso (8)temperai (9)temperam (9)temperar (9)temperas (9)temperei (9)temperem (9)temperes (9)temperou (9)temporal (10)temática (9)temático (9)temêreis (8)temíamos (8)temíveis (11)tenciona (13)tencione (13)tenciono (13)tencioná (13)tendamos (11)tendemos (11)tendendo (14)tendente (13)tenderam (11)tenderas (11)tenderei (11)tenderem (11)tenderes (11)tenderia (11)tenderás (11)tenderão (11)tendesse (11)tendeste (11)tendidas (12)tendidos (12)tendíeis (11)tenentes (12)tenhamos (13)tenreiro (10)tentadas (11)tentador (11)tentados (11)tentames (10)tentamos (10)tentando (13)tentante (12)tentaram (10)tentaras (10)tentarei (10)tentarem (10)tentares (10)tentaria (10)tentarás (10)tentarão (10)tentasse (10)tentaste (10)tentavam (13)tentavas (13)tentação (12)tentemos (10)tentámos (10)teocrata (9)teodósio (9)teogonia (13)teologia (12)teoremas (8)teorismo (8)teorista (8)teorizai (15)teorizam (15)teorizar (15)teorizas (15)teorizei (15)teorizem (15)teorizes (15)teorizou (15)terapias (9)terceira (9)terceiro (9)tercemos (9)terminai (10)terminal (11)terminam (10)terminar (10)terminas (10)terminei (10)terminem (10)termines (10)terminou (10)termopar (9)ternário (10)terpenos (11)terraços (10)terreiro (8)terrenas (10)terrenos (10)terriola (9)terroada (9)terrores (8)terrosas (8)terrível (12)tertúlia (9)terçadas (11)terçados (11)terçamos (10)terçando (13)terçaram (10)terçaras (10)terçarei (10)terçarem (10)terçares (10)terçaria (10)terçarás (10)terçarão (10)terçasse (10)terçaste (10)terçavam (13)terçavas (13)terçámos (10)terêncio (11)teríamos (8)tesoirai (8)tesoiram (8)tesoirar (8)tesoiras (8)tesoirei (8)tesoirem (8)tesoires (8)tesoiros (8)tesoirou (8)tesourai (8)tesouram (8)tesourar (8)tesouras (8)tesourei (8)tesourem (8)tesoures (8)tesouros (8)tesourou (8)testadas (9)testador (9)testados (9)testamos (8)testando (11)testante (10)testaram (8)testaras (8)testarei (8)testarem (8)testares (8)testaria (8)testarás (8)testarão (8)testasse (8)testaste (8)testavam (11)testavas (11)testemos (8)testámos (8)tetaniza (17)tetanize (17)tetanizo (17)tetanizá (17)tetrarca (9)tetânico (11)textuais (15)texturas (15)teátrico (9)teólogos (12)teóricas (9)teóricos (9)thompson (14)tibetana (12)tibetano (12)tifiquem (16)tigelada (13)tigróide (12)tijolada (14)tilintai (11)tilintam (11)tilintar (11)tilintas (11)tilintei (11)tilintem (11)tilintes (11)tilintou (11)timbrada (11)timbrado (11)timbrais (10)timbrara (10)timbrará (10)timbrava (13)timbreis (10)timbroso (10)timonada (11)timonado (11)timonais (10)timonara (10)timonará (10)timonava (13)timoneis (10)tingidas (14)tingidor (14)tingidos (14)tingimos (13)tingindo (16)tingiram (13)tingiras (13)tingirei (13)tingirem (13)tingires (13)tingiria (13)tingirás (13)tingirão (13)tingisse (13)tingiste (13)tingíeis (13)tinhosas (13)tinidora (11)tinirdes (11)tinireis (10)tiniriam (10)tinirias (10)tinirmos (10)tinissem (10)tinisses (10)tinistes (10)tinjamos (14)tinteiro (10)tintinai (12)tintinam (12)tintinar (12)tintinas (12)tintinei (12)tintinem (12)tintines (12)tintinou (12)tiníamos (10)tiníreis (10)tipifica (13)tipifico (13)tipificá (13)tiracolo (10)tiradora (9)tiradura (9)tiragens (13)tiraniza (17)tiranize (17)tiranizo (17)tiranizá (17)tirantes (10)tirardes (9)tirareis (8)tirariam (8)tirarias (8)tirarmos (8)tirassem (8)tirasses (8)tirastes (8)tirações (10)tircence (12)tireoide (9)tiritada (9)tiritado (9)tiritais (8)tiritara (8)tiritará (8)tiritava (11)tiriteis (8)tirolesa (9)tiroteio (8)tiroxina (17)tiráreis (8)tiráveis (11)tirânico (11)tiróidea (9)tiróideo (9)tisicada (10)tisicado (10)tisicais (9)tisicara (9)tisicará (9)tisicava (12)tisiquei (13)tisiquem (13)tisiques (13)titanato (10)titubeai (10)titubear (10)titubeei (10)titubeia (10)titubeie (10)titubeio (10)titubeou (10)titulada (10)titulado (10)titulais (9)titulara (9)titulará (9)titulava (12)tituleis (9)titânico (11)tiverdes (12)tivermos (11)tivessem (11)tivesses (11)tivestes (11)tivéramo (11)tivéreis (11)tivéssei (11)tlintada (12)tlintado (12)tlintais (11)tlintara (11)tlintará (11)tlintava (14)tlinteis (11)tlintlim (12)toalhete (12)toaremos (8)toaríeis (8)tocadela (11)tocadora (10)tocadura (10)tocantes (11)tocardes (10)tocareis (9)tocariam (9)tocarias (9)tocarmos (9)tocassem (9)tocasses (9)tocastes (9)tocáreis (9)tocáveis (12)todinhos (14)togardes (12)togareis (11)togariam (11)togarias (11)togarmos (11)togassem (11)togasses (11)togastes (11)toguemos (11)togáreis (11)togáveis (14)toiradas (9)toireada (9)toireado (9)toireais (8)toireara (8)toireará (8)toireava (11)toireeis (8)toireiam (8)toireias (8)toireiem (8)toireies (8)toldadas (11)toldados (11)toldamos (10)toldando (13)toldaram (10)toldaras (10)toldarei (10)toldarem (10)toldares (10)toldaria (10)toldarás (10)toldarão (10)toldasse (10)toldaste (10)toldavam (13)toldavas (13)toldemos (10)toldámos (10)toleirão (9)tolerada (10)tolerado (10)tolerais (9)tolerara (9)tolerará (9)tolerava (12)tolereis (9)tolhamos (12)tolhemos (12)tolhendo (15)tolheram (12)tolheras (12)tolherei (12)tolherem (12)tolheres (12)tolheria (12)tolherás (12)tolherão (12)tolhesse (12)tolheste (12)tolhidas (13)tolhidos (13)tolhíeis (12)tolinhos (14)tomadora (9)tomardes (9)tomareis (8)tomariam (8)tomarias (8)tomarmos (8)tomassem (8)tomasses (8)tomastes (8)tomatada (9)tombadas (11)tombador (11)tombados (11)tombamos (10)tombando (13)tombaram (10)tombaras (10)tombarei (10)tombarem (10)tombares (10)tombaria (10)tombarás (10)tombarão (10)tombasse (10)tombaste (10)tombavam (13)tombavas (13)tombemos (10)tombolai (11)tombolam (11)tombolar (11)tombolas (11)tombolei (11)tombolem (11)tomboles (11)tombolou (11)tombámos (10)tomenses (10)tomilhos (12)tomistas (8)tomáreis (8)tomáveis (11)tonaliza (18)tonalize (18)tonalizo (18)tonalizá (18)tonardes (11)tonareis (10)tonariam (10)tonarias (10)tonarmos (10)tonassem (10)tonasses (10)tonastes (10)tonelada (12)tonifica (14)tonifico (14)tonificá (14)tontaria (10)tonteada (11)tonteado (11)tonteais (10)tonteara (10)tonteará (10)tonteava (13)tonteeis (10)tonteiam (10)tonteias (10)tonteiem (10)tonteies (10)tonteira (10)tontices (11)tonáreis (10)tonáveis (13)topardes (10)topareis (9)topariam (9)toparias (9)toparmos (9)topassem (9)topasses (9)topastes (9)topáreis (9)topáveis (12)topónimo (11)toquemos (13)toranjas (14)torardes (9)torareis (8)torariam (8)torarias (8)torarmos (8)torassem (8)torasses (8)torastes (8)torcedor (10)torcemos (9)torcendo (12)torceram (9)torceras (9)torcerei (9)torcerem (9)torceres (9)torceria (9)torcerás (9)torcerão (9)torcesse (9)torceste (9)torcidas (10)torcidos (10)torcíeis (9)tormenta (10)tormento (10)tornadas (11)tornados (11)tornamos (10)tornando (13)tornaram (10)tornaras (10)tornarei (10)tornarem (10)tornares (10)tornaria (10)tornarás (10)tornarão (10)tornasse (10)tornaste (10)tornavam (13)tornavas (13)torneada (11)torneado (11)torneais (10)torneara (10)torneará (10)torneava (13)torneeis (10)torneiam (10)torneias (10)torneiem (10)torneies (10)torneios (10)torneira (10)tornemos (10)tornámos (10)torpecei (10)torpecem (10)torpecer (10)torpeces (10)torpeceu (10)torpecia (10)torpedai (10)torpedam (10)torpedar (10)torpedas (10)torpedei (10)torpedem (10)torpedes (10)torpedos (10)torpedou (10)torpeçam (11)torpeças (11)torradas (9)torrador (9)torrados (9)torragem (11)torramos (8)torrando (11)torraram (8)torraras (8)torrarei (8)torrarem (8)torrares (8)torraria (8)torrarás (8)torrarão (8)torrasse (8)torraste (8)torravam (11)torravas (11)torração (10)torreada (9)torreado (9)torreais (8)torreame (8)torreara (8)torreará (8)torreava (11)torreeis (8)torreiam (8)torreias (8)torreiem (8)torreies (8)torreira (8)torremos (8)torrente (10)torresmo (8)torrinha (13)torrámos (8)tortilha (12)tortuosa (8)tortuoso (8)torturai (8)torturam (8)torturar (8)torturas (8)torturei (8)torturem (8)tortures (8)torturou (8)torvadas (12)torvados (12)torvamos (11)torvando (14)torvaram (11)torvaras (11)torvarei (11)torvarem (11)torvares (11)torvaria (11)torvarás (11)torvarão (11)torvasse (11)torvaste (11)torvavam (14)torvavas (14)torvação (13)torvemos (11)torvámos (11)torácica (10)torácico (10)toráreis (8)toráveis (11)torçamos (10)toscanos (11)tosquiai (13)tosquiam (13)tosquiar (13)tosquias (13)tosquiei (13)tosquiem (13)tosquies (13)tosquiou (13)tossicai (9)tossicam (9)tossicar (9)tossicas (9)tossicou (9)tossidas (9)tossidos (9)tossimos (8)tossindo (11)tossique (13)tossiram (8)tossiras (8)tossirei (8)tossirem (8)tossires (8)tossiria (8)tossirás (8)tossirão (8)tossisse (8)tossiste (8)tossíeis (8)tostadas (9)tostados (9)tostamos (8)tostando (11)tostaram (8)tostaras (8)tostarei (8)tostarem (8)tostares (8)tostaria (8)tostarás (8)tostarão (8)tostasse (8)tostaste (8)tostavam (11)tostavas (11)tostemos (8)tostámos (8)totaliza (16)totalize (16)totalizo (16)totalizá (16)totobola (11)totoloto (9)totémico (9)toucadas (10)toucador (10)toucados (10)toucamos (9)toucando (12)toucaram (9)toucaras (9)toucarei (9)toucarem (9)toucares (9)toucaria (9)toucarás (9)toucarão (9)toucasse (9)toucaste (9)toucavam (12)toucavas (12)toucinho (14)toucámos (9)toulouse (9)toupeira (9)touqueis (13)touradas (9)toureada (9)toureado (9)toureais (8)toureara (8)toureará (8)toureava (11)toureeis (8)toureiam (8)toureias (8)toureiem (8)toureies (8)toureiro (8)tourinha (13)tourinho (13)toxicose (16)toxidade (17)toáramos (8)toásseis (8)toávamos (11)trabalha (14)trabalhe (14)trabalho (14)trabalhá (14)tracejai (13)tracejam (13)tracejar (13)tracejas (13)tracejei (13)tracejem (13)tracejes (13)tracejou (13)tracemos (9)tradição (11)tradutor (9)traduzam (16)traduzas (16)traduzem (16)traduzes (16)traduzia (16)traduzir (16)traduzis (16)traduziu (16)tradução (11)traficai (12)traficam (12)traficar (12)traficas (12)traficou (12)trafique (16)trafulha (15)tragadas (12)tragador (12)tragados (12)tragamos (11)tragando (14)tragaram (11)tragaras (11)tragarei (11)tragarem (11)tragares (11)tragaria (11)tragarás (11)tragarão (11)tragasse (11)tragaste (11)tragavam (14)tragavas (14)tragueis (11)tragámos (11)tragável (15)tragédia (12)traiamos (8)traidora (9)traireis (8)trairiam (8)trairias (8)trairmos (8)traições (10)trajadas (13)trajados (13)trajamos (12)trajando (15)trajaram (12)trajaras (12)trajarei (12)trajarem (12)trajares (12)trajaria (12)trajarás (12)trajarão (12)trajasse (12)trajaste (12)trajavam (15)trajavas (15)trajecto (13)trajemos (12)trajámos (12)tralhada (13)tralhado (13)tralhais (12)tralhara (12)tralhará (12)tralhava (15)tralheis (12)tramadas (9)tramador (9)tramados (9)tramamos (8)tramando (11)tramaram (8)tramaras (8)tramarei (8)tramarem (8)tramares (8)tramaria (8)tramarás (8)tramarão (8)tramasse (8)tramaste (8)tramavam (11)tramavas (11)tramação (10)tramemos (8)tramposo (9)tramámos (8)trancada (12)trancado (12)trancais (11)trancara (11)trancará (11)trancava (14)tranceis (11)trancoso (11)tranquei (15)tranquem (15)tranques (15)transige (13)transigi (13)transija (14)transijo (14)transita (10)transite (10)transito (10)transpor (11)transpus (11)transpôs (11)transpõe (11)transval (14)transvia (13)transvie (13)transvio (13)transviá (13)trançada (13)trançado (13)trançais (12)trançara (12)trançará (12)trançava (15)trapaceá (10)trapaças (11)trapeira (9)trapeiro (9)trapinho (14)trapézio (16)traqueal (14)traqueia (13)traquejo (17)traquete (13)traquina (15)traquine (15)traquino (15)traremos (8)traríamo (8)traríeis (8)traseira (8)traseiro (8)traslada (10)traslade (10)traslado (10)trasladá (10)tratadas (9)tratador (9)tratados (9)tratamos (8)tratando (11)tratante (10)trataram (8)trataras (8)tratarei (8)tratarem (8)tratares (8)trataria (8)tratarás (8)tratarão (8)tratasse (8)trataste (8)tratavam (11)tratavas (11)tratemos (8)tratámos (8)tratável (12)traulito (9)trauteai (8)trautear (8)trauteei (8)trauteia (8)trauteie (8)trauteio (8)trauteou (8)travadas (12)travador (12)travados (12)travagem (14)travamos (11)travando (14)travaram (11)travaras (11)travarei (11)travarem (11)travares (11)travaria (11)travarás (11)travarão (11)travasse (11)travaste (11)travavam (14)travavas (14)travação (13)travejai (15)travejam (15)travejar (15)travejas (15)travejei (15)travejem (15)travejes (15)travejou (15)travemos (11)travessa (11)travesse (11)travesso (11)travessá (11)traveste (11)travesti (11)travista (11)travisto (11)travámos (11)trazedor (16)trazemos (15)trazendo (18)trazerde (16)trazerem (15)trazeres (15)trazermo (15)trazidas (16)trazidos (16)trazíamo (15)trazíeis (15)traçadas (11)traçador (11)traçados (11)traçamos (10)traçando (13)traçaram (10)traçaras (10)traçarei (10)traçarem (10)traçares (10)traçaria (10)traçarás (10)traçarão (10)traçasse (10)traçaste (10)traçavam (13)traçavas (13)traçámos (10)traíamos (8)traírdes (9)traíreis (8)traíssem (8)traísses (8)traístes (8)treinada (11)treinado (11)treinais (10)treinara (10)treinará (10)treinava (13)treineis (10)tremadas (9)tremados (9)tremamos (8)tremando (11)tremaram (8)tremaras (8)tremarei (8)tremarem (8)tremares (8)tremaria (8)tremarás (8)tremarão (8)tremasse (8)tremaste (8)tremavam (11)tremavas (11)tremedor (9)trememos (8)tremenda (11)tremendo (11)tremente (10)tremeram (8)tremeras (8)tremerei (8)tremerem (8)tremeres (8)tremeria (8)tremerás (8)tremerão (8)tremesse (8)tremeste (8)tremidas (9)tremidos (9)tremores (8)tremoçal (11)tremoços (10)tremulai (9)tremulam (9)tremular (9)tremulas (9)tremulei (9)tremulem (9)tremules (9)tremulou (9)tremámos (8)tremíeis (8)trepadas (10)trepador (10)trepados (10)trepamos (9)trepando (12)trepante (11)treparam (9)treparas (9)treparei (9)treparem (9)trepares (9)treparia (9)treparás (9)treparão (9)trepasse (9)trepaste (9)trepavam (12)trepavas (12)trepemos (9)trepidai (10)trepidam (10)trepidar (10)trepidas (10)trepidei (10)trepidem (10)trepides (10)trepidez (17)trepidou (10)treplica (11)treplico (11)treplicá (11)trepámos (9)tresanda (11)tresande (11)tresando (11)tresandá (11)tresporá (9)trespõem (9)trespões (9)treteiro (8)trezénio (17)tribunal (13)tribunas (12)tribunos (12)tributai (10)tributam (10)tributar (10)tributas (10)tributei (10)tributem (10)tributes (10)tributos (10)tributou (10)triciclo (11)tricolor (10)tridente (11)trigonal (14)trigémeo (11)trilhada (13)trilhado (13)trilhais (12)trilhara (12)trilhará (12)trilhava (15)trilheis (12)triliões (9)trilogia (12)trincada (12)trincado (12)trincais (11)trincara (11)trincará (11)trincava (14)trinchai (14)trincham (14)trinchar (14)trinchas (14)trinchei (14)trinchem (14)trinches (14)trinchou (14)trindade (12)trinquei (15)trinquem (15)trinques (15)trintena (12)trintona (12)triparta (9)triparte (9)triparti (9)triparto (9)tripeiro (9)triplano (12)triplica (11)triplico (11)triplicá (11)tripulai (10)tripulam (10)tripular (10)tripulas (10)tripulei (10)tripulem (10)tripules (10)tripulou (10)tristeza (15)tristura (8)triturai (8)trituram (8)triturar (8)trituras (8)triturei (8)triturem (8)tritures (8)triturou (8)triunfai (13)triunfal (14)triunfam (13)triunfar (13)triunfas (13)triunfei (13)triunfem (13)triunfes (13)triunfos (13)triunfou (13)triviais (11)triásico (9)triénios (10)troantes (10)troardes (9)troareis (8)troariam (8)troarias (8)troarmos (8)troassem (8)troasses (8)troastes (8)trocadas (10)trocados (10)trocamos (9)trocando (12)trocaram (9)trocaras (9)trocarei (9)trocarem (9)trocares (9)trocaria (9)trocarás (9)trocarão (9)trocasse (9)trocaste (9)trocavam (12)trocavas (12)trocemos (9)trocista (9)trocámos (9)trocável (13)troianas (10)troianos (10)trombada (11)trombeta (10)trombone (12)trombose (10)trombudo (11)trompete (9)troncudo (12)tropecei (10)tropecem (10)tropeces (10)tropelia (10)tropeçai (11)tropeçam (11)tropeçar (11)tropeças (11)tropeçou (11)tropeção (11)tropical (11)tropismo (9)troqueis (13)trotadas (9)trotador (9)trotados (9)trotamos (8)trotando (11)trotaram (8)trotaras (8)trotarei (8)trotarem (8)trotares (8)trotaria (8)trotarás (8)trotarão (8)trotasse (8)trotaste (8)trotavam (11)trotavas (11)troteada (9)troteado (9)troteais (8)troteara (8)troteará (8)troteava (11)troteeis (8)troteiam (8)troteias (8)troteiem (8)troteies (8)trotemos (8)trotámos (8)trouxemo (15)trouxera (15)trouxere (15)trovadas (12)trovador (12)trovados (12)trovamos (11)trovando (14)trovaram (11)trovaras (11)trovarei (11)trovarem (11)trovares (11)trovaria (11)trovarás (11)trovarão (11)trovasse (11)trovaste (11)trovavam (14)trovavas (14)trovejar (15)trovemos (11)trovisca (12)trovisco (12)trovoada (12)trovoado (12)trovoais (11)trovoara (11)trovoará (11)trovoava (14)trovoeis (11)trovámos (11)troáreis (8)troáveis (11)troçadas (11)troçador (11)troçados (11)troçamos (10)troçando (13)troçaram (10)troçaras (10)troçarei (10)troçarem (10)troçares (10)troçaria (10)troçarás (10)troçarão (10)troçasse (10)troçaste (10)troçavam (13)troçavas (13)troçámos (10)trucidai (10)trucidam (10)trucidar (10)trucidas (10)trucidei (10)trucidem (10)trucides (10)trucidou (10)trufadas (12)trufados (12)trufamos (11)trufando (14)trufaram (11)trufaras (11)trufarei (11)trufarem (11)trufares (11)trufaria (11)trufarás (11)trufarão (11)trufasse (11)trufaste (11)trufavam (14)trufavas (14)trufeira (11)trufeiro (11)trufemos (11)trufámos (11)truncada (12)truncado (12)truncais (11)truncara (11)truncará (11)truncava (14)trunfada (14)trunfado (14)trunfais (13)trunfara (13)trunfará (13)trunfava (16)trunfeis (13)trunquei (15)trunquem (15)trunques (15)trágicas (12)trágicos (12)trânsito (10)tréfonas (13)trémulas (9)tríplice (11)tróficos (12)trópicos (10)tubulosa (11)tubuloso (11)tudinhos (14)tufardes (12)tufareis (11)tufariam (11)tufarias (11)tufarmos (11)tufassem (11)tufasses (11)tufastes (11)tufáreis (11)tufáveis (14)tugirdes (12)tugireis (11)tugiriam (11)tugirias (11)tugirmos (11)tugissem (11)tugisses (11)tugistes (11)tugíamos (11)tugíreis (11)tugúrios (11)tumorais (8)tumultos (9)tumultua (9)tumultue (9)tumultuo (9)tumultuá (9)turbadas (11)turbador (11)turbados (11)turbamos (10)turbando (13)turbante (12)turbaram (10)turbaras (10)turbarei (10)turbarem (10)turbares (10)turbaria (10)turbarás (10)turbarão (10)turbasse (10)turbaste (10)turbavam (13)turbavas (13)turbação (12)turbemos (10)turbinas (12)turbámos (10)turfeira (11)turismos (8)turistas (8)turquesa (13)turvadas (12)turvador (12)turvados (12)turvamos (11)turvando (14)turvaram (11)turvaras (11)turvarei (11)turvarem (11)turvares (11)turvaria (11)turvarás (11)turvarão (11)turvasse (11)turvaste (11)turvavam (14)turvavas (14)turvação (13)turvemos (11)turvámos (11)turíngia (13)tussamos (8)tutelada (10)tutelado (10)tutelais (9)tutelara (9)tutelará (9)tutelava (12)tuteleis (9)tutorada (9)tutorado (9)tutorais (8)tutorara (8)tutorará (8)tutorava (11)tutoreis (8)tácticas (10)tácticos (10)tártaras (8)tártaros (8)técnicas (12)técnicos (12)térmicas (9)térmicos (9)térmitas (8)têmporas (9)tímpanos (11)tínhamos (13)tórridas (9)tórridos (9)