Rolar para baixo

R 8-letras Palavras com a letra R (3675)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

rabadela (12)rabanada (13)rabanete (12)rabeadas (11)rabeador (11)rabeados (11)rabeamos (10)rabeando (13)rabearam (10)rabearas (10)rabearei (10)rabearem (10)rabeares (10)rabearia (10)rabearás (10)rabearão (10)rabeasse (10)rabeaste (10)rabeavam (13)rabeavas (13)rabecada (12)rabeemos (10)rabeámos (10)rabinice (13)rabiosca (11)rabiscai (11)rabiscam (11)rabiscar (11)rabiscas (11)rabiscou (11)rabisque (15)rabugice (14)rabujada (15)rabujado (15)rabujais (14)rabujara (14)rabujará (14)rabujava (17)rabujeis (14)rabulada (12)rabulado (12)rabulais (11)rabulara (11)rabulará (11)rabulava (14)rabuleis (11)rabínica (13)rabínico (13)racemosa (9)rachadas (13)rachador (13)rachados (13)rachamos (12)rachando (15)racharam (12)racharas (12)racharei (12)racharem (12)rachares (12)racharia (12)racharás (12)racharão (12)rachasse (12)rachaste (12)rachavam (15)rachavas (15)rachemos (12)rachámos (12)racionai (11)racional (12)racionam (11)racionar (11)racionas (11)racionei (11)racionem (11)raciones (11)racionou (11)radiadas (10)radiador (10)radiados (10)radiamos (9)radiando (12)radiante (11)radiaram (9)radiaras (9)radiarei (9)radiarem (9)radiares (9)radiaria (9)radiarás (9)radiarão (9)radiasse (9)radiaste (9)radiavam (12)radiavas (12)radiação (11)radicada (11)radicado (11)radicais (10)radicara (10)radicará (10)radicava (13)radiemos (9)radiosas (9)radiosos (9)radiquei (14)radiquem (14)radiques (14)radiámos (9)radícola (11)radícula (11)rafardes (12)rafareis (11)rafariam (11)rafarias (11)rafarmos (11)rafassem (11)rafasses (11)rafastes (11)rafáreis (11)rafáveis (14)raiardes (9)raiareis (8)raiariam (8)raiarias (8)raiarmos (8)raiassem (8)raiasses (8)raiastes (8)raimundo (11)raivecei (12)raivecem (12)raivecer (12)raiveces (12)raiveceu (12)raivecia (12)raivento (13)raiveçam (13)raiveças (13)raivosas (11)raivosos (11)raiáreis (8)raiáveis (11)raladora (10)raladura (10)ralardes (10)ralareis (9)ralariam (9)ralarias (9)ralarmos (9)ralassem (9)ralasses (9)ralastes (9)ralações (11)raleadas (10)raleados (10)raleamos (9)raleando (12)ralearam (9)ralearas (9)ralearei (9)ralearem (9)raleares (9)ralearia (9)ralearás (9)ralearão (9)raleasse (9)raleaste (9)raleavam (12)raleavas (12)raleemos (9)raleiras (9)raleámos (9)ralhadas (13)ralhador (13)ralhados (13)ralhamos (12)ralhando (15)ralharam (12)ralharas (12)ralharei (12)ralharem (12)ralhares (12)ralharia (12)ralharás (12)ralharão (12)ralhasse (12)ralhaste (12)ralhavam (15)ralhavas (15)ralhação (14)ralhemos (12)ralhámos (12)raláreis (9)raláveis (12)ramagens (13)ramalhai (12)ramalham (12)ramalhar (12)ramalhas (12)ramalhei (12)ramalhem (12)ramalhes (12)ramalhou (12)ramalhão (12)rameiras (8)rameloso (9)ramifica (12)ramifico (12)ramificá (12)raminhos (13)rampante (11)rancemos (11)rancores (11)rangamos (13)rangedor (14)rangemos (13)rangendo (16)rangente (15)rangeram (13)rangeras (13)rangerei (13)rangerem (13)rangeres (13)rangeria (13)rangerás (13)rangerão (13)rangesse (13)rangeste (13)rangidas (14)rangidos (14)rangíeis (13)ranhosas (13)ranhuras (13)ranjamos (14)rançadas (13)rançados (13)rançamos (12)rançando (15)rançaram (12)rançaras (12)rançarei (12)rançarem (12)rançares (12)rançaria (12)rançarás (12)rançarão (12)rançasse (12)rançaste (12)rançavam (15)rançavas (15)rançámos (12)rapadela (11)rapadora (10)rapadura (10)rapantes (11)rapardes (10)rapareis (9)rapariam (9)raparias (9)rapariga (12)raparigo (12)raparmos (9)rapassem (9)rapasses (9)rapastes (9)rapazada (17)rapazete (16)rapazice (17)rapazola (17)rapazote (16)rapinada (12)rapinado (12)rapinais (11)rapinara (11)rapinará (11)rapinava (14)rapineis (11)rapinice (12)raposada (10)raposado (10)raposais (9)raposara (9)raposará (9)raposava (12)raposeis (9)rapsódia (10)raptadas (10)raptador (10)raptados (10)raptamos (9)raptando (12)raptaram (9)raptaras (9)raptarei (9)raptarem (9)raptares (9)raptaria (9)raptarás (9)raptarão (9)raptasse (9)raptaste (9)raptavam (12)raptavas (12)raptemos (9)raptámos (9)rapáreis (9)rapáveis (12)raquetas (13)raquídio (14)rareadas (9)rareados (9)rareamos (8)rareando (11)rarearam (8)rarearas (8)rarearei (8)rarearem (8)rareares (8)rarearia (8)rarearás (8)rarearão (8)rareasse (8)rareaste (8)rareavam (11)rareavas (11)rareemos (8)rarefará (11)rarefazê (18)rarefaça (13)rarefaço (13)rareámos (8)raridade (10)rasadura (9)rasantes (10)rasardes (9)rasareis (8)rasariam (8)rasarias (8)rasarmos (8)rasassem (8)rasasses (8)rasastes (8)rascadas (10)rascados (10)rascamos (9)rascando (12)rascaram (9)rascaras (9)rascarei (9)rascarem (9)rascares (9)rascaria (9)rascarás (9)rascarão (9)rascasse (9)rascaste (9)rascavam (12)rascavas (12)rascunha (14)rascunhe (14)rascunho (14)rascunhá (14)rascámos (9)rasgadas (12)rasgador (12)rasgados (12)rasgamos (11)rasgando (14)rasgaram (11)rasgaras (11)rasgarei (11)rasgarem (11)rasgares (11)rasgaria (11)rasgarás (11)rasgarão (11)rasgasse (11)rasgaste (11)rasgavam (14)rasgavas (14)rasgueis (11)rasgámos (11)raspadas (10)raspador (10)raspados (10)raspagem (12)raspamos (9)raspance (12)raspando (12)raspança (13)raspanço (13)raspançá (13)rasparam (9)rasparas (9)rasparei (9)rasparem (9)raspares (9)rasparia (9)rasparás (9)rasparão (9)raspasse (9)raspaste (9)raspavam (12)raspavas (12)raspemos (9)raspámos (9)rasqueis (13)rasteada (9)rasteado (9)rasteais (8)rasteara (8)rasteará (8)rasteava (11)rasteeis (8)rasteiam (8)rasteias (8)rasteiem (8)rasteies (8)rasteira (8)rasteiro (8)rastejai (12)rastejam (12)rastejar (12)rastejas (12)rastejei (12)rastejem (12)rastejes (12)rastejou (12)rastilha (12)rastilhe (12)rastilho (12)rastilhá (12)rastreai (8)rastrear (8)rastreei (8)rastreia (8)rastreie (8)rastreio (8)rastreja (12)rastreje (12)rastrejo (12)rastrejá (12)rastreou (8)rasurada (9)rasurado (9)rasurais (8)rasurara (8)rasurará (8)rasurava (11)rasureis (8)rasáreis (8)rasáveis (11)rataplão (10)ratardes (9)ratareis (8)ratariam (8)ratarias (8)ratarmos (8)ratassem (8)ratasses (8)ratastes (8)ratazana (17)ratazane (17)ratazano (17)ratazaná (17)rateadas (9)rateador (9)rateados (9)rateamos (8)rateando (11)ratearam (8)ratearas (8)ratearei (8)ratearem (8)rateares (8)ratearia (8)ratearás (8)ratearão (8)rateasse (8)rateaste (8)rateavam (11)rateavas (11)rateação (10)rateemos (8)rateámos (8)raticida (10)ratifica (12)ratifico (12)ratificá (12)ratinhos (13)ratoeira (8)ratonada (11)ratonado (11)ratonais (10)ratonara (10)ratonará (10)ratonava (13)ratoneis (10)ratonice (11)ratáreis (8)ratáveis (11)ravinada (14)ravinado (14)ravinais (13)ravinara (13)ravinará (13)ravinava (16)ravineis (13)ravinoso (13)raziadas (16)raziados (16)raziamos (15)raziando (18)raziaram (15)raziaras (15)raziarei (15)raziarem (15)raziares (15)raziaria (15)raziarás (15)raziarão (15)raziasse (15)raziaste (15)raziavam (18)raziavas (18)raziemos (15)raziámos (15)razoadas (16)razoados (16)razoamos (15)razoando (18)razoaram (15)razoaras (15)razoarei (15)razoarem (15)razoares (15)razoaria (15)razoarás (15)razoarão (15)razoasse (15)razoaste (15)razoavam (18)razoavas (18)razoemos (15)razoámos (15)razoável (19)reabitai (10)reabitam (10)reabitar (10)reabitas (10)reabitei (10)reabitem (10)reabites (10)reabitou (10)reabitua (10)reabitue (10)reabituo (10)reabrais (10)reabriam (10)reabrias (10)reabrida (11)reabrido (11)reabrira (10)reabrirá (10)reacenda (12)reacende (12)reacendi (12)reacendo (12)reacendê (12)reactiva (12)reactive (12)reactivo (12)reacusai (9)reacusam (9)reacusar (9)reacusas (9)reacusei (9)reacusem (9)reacuses (9)reacusou (9)reacções (11)readapta (10)readapte (10)readapto (10)readmita (9)readmite (9)readmiti (9)readmito (9)readopta (10)readopte (10)readopto (10)reafirma (11)reafirme (11)reafirmo (11)reagente (13)reagidas (12)reagidos (12)reagimos (11)reagindo (14)reagiram (11)reagiras (11)reagirei (11)reagirem (11)reagires (11)reagiria (11)reagirás (11)reagirão (11)reagisse (11)reagiste (11)reagrupa (12)reagrupe (12)reagrupo (12)reagíeis (11)reajamos (12)reajusta (12)reajuste (12)reajusto (12)realceis (10)realense (11)realenta (11)realente (11)realento (11)realentá (11)realezas (16)realinha (14)realinhe (14)realinho (14)realismo (9)realista (9)realiste (9)realisto (9)realistá (9)realizai (16)realizam (16)realizar (16)realizas (16)realizei (16)realizem (16)realizes (16)realizou (16)realçada (12)realçado (12)realçais (11)realçara (11)realçará (11)realçava (14)reandada (12)reandado (12)reandais (11)reandara (11)reandará (11)reandava (14)reandeis (11)reanimai (10)reanimam (10)reanimar (10)reanimas (10)reanimei (10)reanimem (10)reanimes (10)reanimou (10)reapossa (9)reaposse (9)reaposso (9)reaquece (14)reaqueci (14)reaqueça (15)reaqueço (15)rearmada (9)rearmado (9)rearmais (8)rearmara (8)rearmará (8)rearmava (11)rearmeis (8)reassuma (8)reassume (8)reassumi (8)reassumo (8)reatadas (9)reatados (9)reatamos (8)reatando (11)reataram (8)reataras (8)reatarei (8)reatarem (8)reatares (8)reataria (8)reatarás (8)reatarão (8)reatasse (8)reataste (8)reatavam (11)reatavas (11)reatemos (8)reatesta (8)reateste (8)reatesto (8)reatestá (8)reatámos (8)reavamos (11)reavemos (11)reavendo (14)reaveram (11)reaveras (11)reaverei (11)reaverem (11)reaveres (11)reaveria (11)reaverás (11)reaverão (11)reavesse (11)reaveste (11)reaviada (12)reaviado (12)reaviais (11)reaviara (11)reaviará (11)reaviava (14)reavidas (12)reavidos (12)reavieis (11)reavista (11)reaviste (11)reavisto (11)reavivai (14)reavivam (14)reavivar (14)reavivas (14)reavivei (14)reavivem (14)reavives (14)reavivou (14)reavíeis (11)rebaixai (17)rebaixam (17)rebaixar (17)rebaixas (17)rebaixei (17)rebaixem (17)rebaixes (17)rebaixou (17)rebanhai (15)rebanham (15)rebanhar (15)rebanhas (15)rebanhei (15)rebanhem (15)rebanhes (15)rebanhio (15)rebanhos (15)rebanhou (15)rebatais (10)rebateis (10)rebatera (10)rebaterá (10)rebatiam (10)rebatias (10)rebatida (11)rebatido (11)rebeijai (14)rebeijam (14)rebeijar (14)rebeijas (14)rebeijei (14)rebeijem (14)rebeijes (14)rebeijou (14)rebelada (12)rebelado (12)rebelais (11)rebelara (11)rebelará (11)rebelava (14)rebeldes (12)rebeldia (12)rebeleis (11)rebelião (11)rebentai (12)rebentam (12)rebentar (12)rebentas (12)rebentei (12)rebentem (12)rebentes (12)rebentos (12)rebentou (12)rebitada (11)rebitado (11)rebitais (10)rebitara (10)rebitará (10)rebitava (13)rebiteis (10)rebocada (12)rebocado (12)rebocais (11)rebocara (11)rebocará (11)rebocava (14)rebolada (12)rebolado (12)rebolais (11)rebolara (11)rebolará (11)rebolava (14)reboleai (11)rebolear (11)reboleei (11)reboleia (11)reboleie (11)reboleio (11)reboleis (11)reboleou (11)reboliam (11)rebolias (11)rebolida (12)rebolido (12)rebolimo (11)rebolira (11)rebolirá (11)reboliço (13)reboludo (12)rebombai (12)rebombam (12)rebombar (12)rebombas (12)rebombei (12)rebombem (12)rebombes (12)rebombou (12)reboquei (15)reboquem (15)reboques (15)rebordos (11)rebulais (11)rebulamo (11)rebuliço (13)rebuscai (11)rebuscam (11)rebuscar (11)rebuscas (11)rebuscou (11)rebusque (15)rebuçado (13)recadete (10)recaiais (9)recaindo (12)recairei (9)recairia (9)recairás (9)recairão (9)recalcai (11)recalcam (11)recalcar (11)recalcas (11)recalcou (11)recalque (15)recamado (10)recambia (11)recambie (11)recambio (11)recambiá (11)recantos (11)recargai (12)recargam (12)recargar (12)recargas (12)recargou (12)recargue (12)recasada (10)recasado (10)recasais (9)recasara (9)recasará (9)recasava (12)recaseis (9)recatada (10)recatado (10)recatais (9)recatara (9)recatará (9)recatava (12)recateis (9)recavada (13)recavado (13)recavais (12)recavara (12)recavará (12)recavava (15)recaveis (12)recaídas (10)recaídos (10)recaíeis (9)recaímos (9)recaíram (9)recaíras (9)recaírem (9)recaíres (9)recaísse (9)recaíste (9)receadas (10)receados (10)receamos (9)receando (12)recearam (9)recearas (9)recearei (9)recearem (9)receares (9)recearia (9)recearás (9)recearão (9)receasse (9)receaste (9)receavam (12)receavas (12)recebais (11)recebeis (11)recebera (11)receberá (11)recebiam (11)recebias (11)recebida (12)recebido (12)receemos (9)receitai (9)receitam (9)receitar (9)receitas (9)receitei (9)receitem (9)receites (9)receitou (9)recenseá (11)recentes (11)receosos (9)receptor (10)recepção (12)recessão (9)receámos (9)rechacei (13)rechacem (13)rechaces (13)rechapai (13)rechapam (13)rechapar (13)rechapas (13)rechapei (13)rechapem (13)rechapes (13)rechapou (13)rechaçai (14)rechaçam (14)rechaçar (14)rechaças (14)rechaçou (14)recheada (13)recheado (13)recheais (12)recheara (12)recheará (12)recheava (15)recheeis (12)recheiam (12)recheias (12)recheiem (12)recheies (12)rechocha (16)rechoche (16)rechocho (16)recifoso (12)recingem (14)recinges (14)recingia (14)recingir (14)recingis (14)recingiu (14)recinjam (15)recinjas (15)recintos (11)recitada (10)recitado (10)recitais (9)recitara (9)recitará (9)recitava (12)reciteis (9)reclamai (10)reclamam (10)reclamar (10)reclamas (10)reclamei (10)reclamem (10)reclames (10)reclamou (10)reclinai (12)reclinam (12)reclinar (12)reclinas (12)reclinei (12)reclinem (12)reclines (12)reclinou (12)reclusos (10)reclusão (10)recluído (11)recobrai (11)recobram (11)recobrar (11)recobras (11)recobrei (11)recobrem (11)recobres (11)recobria (11)recobrir (11)recobris (11)recobriu (11)recobrou (11)recolham (13)recolhas (13)recolhei (13)recolhem (13)recolher (13)recolhes (13)recolheu (13)recolhia (13)recoloca (11)recoloco (11)recolocá (11)recomece (10)recomeça (11)recomeço (11)recomeçá (11)recompor (10)recompra (10)recompre (10)recompro (10)recomprá (10)recompus (10)recompôs (10)recompõe (10)reconduz (19)recontai (11)recontam (11)recontar (11)recontas (11)recontei (11)recontem (11)recontes (11)recontou (11)recontro (11)recopiai (10)recopiam (10)recopiar (10)recopias (10)recopiei (10)recopiem (10)recopies (10)recopiou (10)recordai (10)recordam (10)recordar (10)recordas (10)recordei (10)recordem (10)recordes (10)recordou (10)recorram (9)recorras (9)recorrei (9)recorrem (9)recorrer (9)recorres (9)recorreu (9)recorria (9)recortai (9)recortam (9)recortar (9)recortas (9)recortei (9)recortem (9)recortes (9)recortou (9)recosais (9)recoseis (9)recosera (9)recoserá (9)recosiam (9)recosias (9)recosida (10)recosido (10)recostai (9)recostam (9)recostar (9)recostas (9)recostei (9)recostem (9)recostes (9)recostou (9)recozais (16)recozeis (16)recozera (16)recozerá (16)recoziam (16)recozias (16)recozida (17)recozido (17)recravai (12)recravam (12)recravar (12)recravas (12)recravei (12)recravem (12)recraves (12)recravou (12)recreada (10)recreado (10)recreais (9)recreara (9)recreará (9)recreava (12)recreeis (9)recreiam (9)recreias (9)recreiem (9)recreies (9)recresce (10)recresci (10)recresta (9)recreste (9)recresto (9)recrestá (9)recresça (11)recresço (11)recriada (10)recriado (10)recriais (9)recriara (9)recriará (9)recriava (12)recrieis (9)recrutai (9)recrutam (9)recrutar (9)recrutas (9)recrutei (9)recrutem (9)recrutes (9)recrutou (9)recruzai (16)recruzam (16)recruzar (16)recruzas (16)recruzei (16)recruzem (16)recruzes (16)recruzou (16)rectidão (10)recuadas (10)recuados (10)recuamos (9)recuando (12)recuanço (13)recuaram (9)recuaras (9)recuarei (9)recuarem (9)recuares (9)recuaria (9)recuarás (9)recuarão (9)recuasse (9)recuaste (9)recuavam (12)recuavas (12)recubram (11)recubras (11)recuemos (9)recupera (10)recupere (10)recupero (10)recuperá (10)recursos (9)recurvai (12)recurvam (12)recurvar (12)recurvas (12)recurvei (12)recurvem (12)recurves (12)recurvou (12)recusada (10)recusado (10)recusais (9)recusara (9)recusará (9)recusava (12)recuseis (9)recuámos (9)redactor (10)redacção (12)redefina (14)redefine (14)redefini (14)redefino (14)redentor (11)redenção (13)redigiam (12)redigias (12)redigida (13)redigido (13)redigira (12)redigirá (12)redijais (13)redimais (9)redimamo (9)redimiam (9)redimias (9)redimida (10)redimido (10)redimira (9)redimirá (9)redivivo (15)redobrai (11)redobram (11)redobrar (11)redobras (11)redobrei (11)redobrem (11)redobres (11)redobrou (11)redondas (12)redondez (19)redondeá (12)redondos (12)redopiai (10)redopiam (10)redopiar (10)redopias (10)redopiei (10)redopiem (10)redopies (10)redopiou (10)redourai (9)redouram (9)redourar (9)redouras (9)redourei (9)redourem (9)redoures (9)redourou (9)redundai (12)redundam (12)redundar (12)redundas (12)redundei (12)redundem (12)redundes (12)redundou (12)redutivo (12)reduzais (16)reduziam (16)reduzias (16)reduzida (17)reduzido (17)reduzira (16)reduzirá (16)reduções (11)reeditai (9)reeditam (9)reeditar (9)reeditas (9)reeditei (9)reeditem (9)reedites (9)reeditou (9)reedição (11)reeducai (10)reeducam (10)reeducar (10)reeducas (10)reeducou (10)reeduque (14)reelegei (12)reelegem (12)reeleger (12)reeleges (12)reelegeu (12)reelegia (12)reeleito (9)reelejam (13)reelejas (13)reemenda (11)reemende (11)reemendo (11)reemendá (11)reemerge (11)reemergi (11)reemerja (12)reemerjo (12)reemigra (11)reemigre (11)reemigro (11)reenceta (11)reencete (11)reenceto (11)reencetá (11)reencham (14)reenchas (14)reenchei (14)reenchem (14)reencher (14)reenches (14)reencheu (14)reenchia (14)reensina (12)reensine (12)reensino (12)reentrai (10)reentram (10)reentrar (10)reentras (10)reentrei (10)reentrem (10)reentres (10)reentrou (10)reenviai (13)reenviam (13)reenviar (13)reenvias (13)reenviei (13)reenviem (13)reenvies (13)reenviou (13)reergais (11)reerguei (11)reerguem (11)reerguer (11)reergues (11)reergueu (11)reerguia (11)reescala (10)reescale (10)reescalo (10)reespera (9)reespere (9)reespero (9)reestuda (9)reestude (9)reestudo (9)reexpede (17)reexpedi (17)reexpeça (18)reexpeço (18)reexporá (16)reexpõem (16)reexpões (16)refaeita (11)refaeito (11)refareis (11)refariam (11)refarias (11)refazeis (18)refaziam (18)refazias (18)refaçais (13)refegada (15)refegado (15)refegais (14)refegara (14)refegará (14)refegava (17)refeguei (14)refeguem (14)refegues (14)refeitas (11)refeição (13)refendam (14)refendas (14)refendei (14)refendem (14)refender (14)refendes (14)refendeu (14)refendia (14)referiam (11)referias (11)referida (12)referido (12)referira (11)referirá (11)refervam (14)refervas (14)refervei (14)refervem (14)referver (14)referves (14)referveu (14)refervia (14)refiadas (12)refiados (12)refiamos (11)refiando (14)refiaram (11)refiaras (11)refiarei (11)refiarem (11)refiares (11)refiaria (11)refiarás (11)refiarão (11)refiasse (11)refiaste (11)refiavam (14)refiavas (14)refiemos (11)refilada (13)refilado (13)refilais (12)refilara (12)refilará (12)refilava (15)refileis (12)refinada (14)refinado (14)refinais (13)refinara (13)refinará (13)refinava (16)refineis (13)refirais (11)refizera (18)refiámos (11)reflecte (13)reflecti (13)reflexas (19)reflexos (19)reflexão (19)reflicta (13)reflicto (13)refloram (12)refloras (12)reflorem (12)reflores (12)refloria (12)reflorir (12)refloris (12)refloriu (12)refluiam (12)refluias (12)refluirá (12)reflutua (12)reflutue (12)reflutuo (12)reflutuá (12)refluíam (12)refluías (12)refluída (13)refluído (13)refluíra (12)refogada (15)refogado (15)refogais (14)refogara (14)refogará (14)refogava (17)refoguei (14)refoguem (14)refogues (14)refolgai (15)refolgam (15)refolgar (15)refolgas (15)refolgou (15)refolgue (15)refolhai (15)refolham (15)refolhar (15)refolhas (15)refolhei (15)refolhem (15)refolhes (15)refolhou (15)reforcei (12)reforcem (12)reforces (12)reforjai (15)reforjam (15)reforjar (15)reforjas (15)reforjei (15)reforjem (15)reforjes (15)reforjou (15)reformai (11)reformam (11)reformar (11)reformas (11)reformei (11)reformem (11)reformes (11)reformou (11)reforçai (13)reforçam (13)reforçar (13)reforças (13)reforços (13)reforçou (13)refracta (12)refracte (12)refracto (12)refractá (12)refreada (12)refreado (12)refreais (11)refreara (11)refreará (11)refreava (14)refreeis (11)refregai (14)refregam (14)refregar (14)refregas (14)refregou (14)refregue (14)refreiam (11)refreias (11)refreiem (11)refreies (11)refresca (12)refresco (12)refrescá (12)refugiai (14)refugiam (14)refugiar (14)refugias (14)refugida (15)refugido (15)refugiei (14)refugiem (14)refugies (14)refugiou (14)refugira (14)refugirá (14)refujais (15)refulgir (15)refundam (14)refundas (14)refundem (14)refundes (14)refundia (14)refundir (14)refundis (14)refundiu (14)refutada (12)refutado (12)refutais (11)refutara (11)refutará (11)refutava (14)refuteis (11)refúgios (14)regaceis (12)regadias (12)regadios (12)regadora (12)regadura (12)regalada (13)regalado (13)regalais (12)regalara (12)regalará (12)regalava (15)regaleis (12)regalias (12)reganhai (16)reganham (16)reganhar (16)reganhas (16)reganhei (16)reganhem (16)reganhes (16)reganhou (16)regardes (12)regareis (11)regariam (11)regarias (11)regarmos (11)regassem (11)regasses (11)regastes (11)regatada (12)regatado (12)regatais (11)regatara (11)regatará (11)regatava (14)regateai (11)regatear (11)regateei (11)regateia (11)regateie (11)regateio (11)regateis (11)regateou (11)regaçada (14)regaçado (14)regaçais (13)regaçara (13)regaçará (13)regaçava (16)regedora (12)regelada (13)regelado (13)regelais (12)regelara (12)regelará (12)regelava (15)regeleis (12)regenera (13)regenere (13)regenero (13)regenerá (13)regentes (13)regerada (12)regerado (12)regerais (11)regerara (11)regerará (11)regerava (14)regerdes (12)regereis (11)regeriam (11)regerias (11)regermos (11)regessem (11)regesses (11)regestes (11)regional (14)regirada (12)regirado (12)regirais (11)regirara (11)regirará (11)regirava (14)regireis (11)registai (11)registam (11)registar (11)registas (11)registei (11)registem (11)registes (11)registos (11)registou (11)registra (11)registre (11)registro (11)registrá (11)regozija (22)regozije (22)regozijo (22)regozijá (22)regradas (12)regrados (12)regramos (11)regrando (14)regrante (13)regraram (11)regraras (11)regrarei (11)regrarem (11)regrares (11)regraria (11)regrarás (11)regrarão (11)regrasse (11)regraste (11)regravam (14)regravas (14)regredia (12)regredir (12)regredis (12)regrediu (12)regremos (11)regressa (11)regresse (11)regresso (11)regridai (12)regridam (12)regridas (12)regridem (12)regrides (12)regrámos (11)regueifa (14)regueiro (11)reguemos (11)regulada (13)regulado (13)regulais (12)regulara (12)regulará (12)regulava (15)reguleis (12)regáreis (11)regáveis (14)regélido (13)regência (14)regêreis (11)regíamos (11)reinadas (11)reinados (11)reinaldo (12)reinamos (10)reinando (13)reinante (12)reinaram (10)reinaras (10)reinarei (10)reinarem (10)reinares (10)reinaria (10)reinarás (10)reinarão (10)reinasse (10)reinaste (10)reinavam (13)reinavas (13)reincida (12)reincide (12)reincidi (12)reincido (12)reincita (11)reincite (11)reincito (11)reincitá (11)reinemos (10)reinicia (11)reinicie (11)reinicio (11)reiniciá (11)reinsere (10)reinseri (10)reinsira (10)reinsiro (10)reinámos (10)reiterai (8)reiteram (8)reiterar (8)reiteras (8)reiterei (8)reiterem (8)reiteres (8)reiterou (8)reitoral (9)reitores (8)reitoria (8)rejeitai (12)rejeitam (12)rejeitar (12)rejeitas (12)rejeitei (12)rejeitem (12)rejeites (12)rejeitou (12)rejeição (14)rejubila (15)rejubile (15)rejubilo (15)rejubilá (15)rejurada (13)rejurado (13)rejurais (12)rejurara (12)rejurará (12)rejurava (15)rejureis (12)rejúbilo (15)relambam (11)relambas (11)relambei (11)relambem (11)relamber (11)relambes (11)relambeu (11)relambia (11)relancei (12)relancem (12)relances (12)relançai (13)relançam (13)relançar (13)relanças (13)relançou (13)relatada (10)relatado (10)relatais (9)relatara (9)relatará (9)relatava (12)relateis (9)relativa (12)relativo (12)relaxada (17)relaxado (17)relaxais (16)relaxara (16)relaxará (16)relaxava (19)relaxeis (16)relações (11)relegada (13)relegado (13)relegais (12)relegara (12)relegará (12)relegava (15)releguei (12)releguem (12)relegues (12)relembra (11)relembre (11)relembro (11)relembrá (11)relerdes (10)relereis (9)releriam (9)relerias (9)relermos (9)relessem (9)relesses (9)relestes (9)relevada (13)relevado (13)relevais (12)relevara (12)relevará (12)relevava (15)releveis (12)religada (13)religado (13)religais (12)religara (12)religará (12)religava (15)religião (12)religuei (12)religuem (12)religues (12)relincha (15)relinche (15)relincho (15)relutada (10)relutado (10)relutais (9)relutara (9)relutará (9)relutava (12)reluteis (9)reluzais (16)reluziam (16)reluzias (16)reluzida (17)reluzido (17)reluzira (16)reluzirá (16)relvadas (13)relvados (13)relvagem (15)relvamos (12)relvando (15)relvaram (12)relvaras (12)relvarei (12)relvarem (12)relvares (12)relvaria (12)relvarás (12)relvarão (12)relvasse (12)relvaste (12)relvavam (15)relvavas (15)relvemos (12)relvámos (12)relêreis (9)relíamos (9)relíquia (14)relógios (12)remadela (10)remadora (9)remadura (9)remarcai (9)remarcam (9)remarcar (9)remarcas (9)remarcou (9)remardes (9)remareis (8)remariam (8)remarias (8)remarmos (8)remarque (13)remascai (9)remascam (9)remascar (9)remascas (9)remascou (9)remasque (13)remassem (8)remasses (8)remastes (8)rematada (9)rematado (9)rematais (8)rematara (8)rematará (8)rematava (11)remateis (8)remedada (10)remedado (10)remedais (9)remedara (9)remedará (9)remedava (12)remedeia (9)remedeie (9)remedeio (9)remedeis (9)remediai (9)remediam (9)remediar (9)remedias (9)remedida (10)remedido (10)remediei (9)remediou (9)remedira (9)remedirá (9)remelada (10)remelado (10)remelais (9)remelara (9)remelará (9)remelava (12)remeleis (9)remeloso (9)rememora (8)rememore (8)rememoro (8)rememorá (8)remendai (11)remendam (11)remendar (11)remendas (11)remendei (11)remendem (11)remendes (11)remendou (11)remendão (11)remessas (8)remetais (8)remeteis (8)remetera (8)remeterá (8)remetiam (8)remetias (8)remetida (9)remetido (9)remexais (15)remexeis (15)remexera (15)remexerá (15)remexiam (15)remexias (15)remexida (16)remexido (16)remeçais (10)remidora (9)remirada (9)remirado (9)remirais (8)remirara (8)remirará (8)remirava (11)remirdes (9)remireis (8)remiriam (8)remirias (8)remirmos (8)remissem (8)remisses (8)remissão (8)remistes (8)remições (10)remoamos (8)remocada (10)remocado (10)remocais (9)remocara (9)remocará (9)remocava (12)remodela (10)remodele (10)remodelo (10)remodelá (10)remoemos (8)remoendo (11)remoeram (8)remoeras (8)remoerde (9)remoerei (8)remoerem (8)remoeres (8)remoeria (8)remoermo (8)remoerás (8)remoerão (8)remoesse (8)remoeste (8)remoidas (9)remoidos (9)remoinha (13)remoinhe (13)remoinho (13)remontai (10)remontam (10)remontar (10)remontas (10)remontei (10)remontem (10)remontes (10)remontou (10)remoquei (13)remoquem (13)remoques (13)remordam (9)remordas (9)remordei (9)remordem (9)remorder (9)remordes (9)remordeu (9)remordia (9)remorsos (8)removais (11)removeis (11)removera (11)removerá (11)removiam (11)removias (11)removida (12)removido (12)remoções (10)remoêrei (8)remoíamo (8)remoíeis (8)remunera (10)remunere (10)remunero (10)remunerá (10)remáreis (8)remáveis (11)remédios (9)remíamos (8)remíreis (8)remíveis (11)renascei (11)renascem (11)renascer (11)renasces (11)renasceu (11)renascia (11)renasçam (12)renasças (12)renavega (16)renavego (16)rendadas (12)rendados (12)rendamos (11)rendando (14)rendaram (11)rendaras (11)rendarei (11)rendarem (11)rendares (11)rendaria (11)rendarás (11)rendarão (11)rendasse (11)rendaste (11)rendavam (14)rendavas (14)rendeiro (11)rendemos (11)rendendo (14)renderam (11)renderas (11)renderei (11)renderem (11)renderes (11)renderia (11)renderás (11)renderão (11)rendesse (11)rendeste (11)rendidas (12)rendidos (12)rendilha (15)rendilhe (15)rendilho (15)rendilhá (15)rendição (13)rendámos (11)rendíeis (11)rendível (15)renegada (14)renegado (14)renegais (13)renegara (13)renegará (13)renegava (16)reneguei (13)reneguem (13)renegues (13)renhamos (13)renhidas (14)renhidos (14)renhimos (13)renhindo (16)renhiram (13)renhiras (13)renhirei (13)renhirem (13)renhires (13)renhiria (13)renhirás (13)renhirão (13)renhisse (13)renhiste (13)renhíeis (13)renomeai (10)renomear (10)renomeei (10)renomeia (10)renomeie (10)renomeio (10)renomeou (10)renovada (14)renovado (14)renovais (13)renovara (13)renovará (13)renovava (16)renoveis (13)rentinho (15)renuncia (13)renuncie (13)renuncio (13)renunciá (13)renúncia (13)reocupai (10)reocupam (10)reocupar (10)reocupas (10)reocupei (10)reocupem (10)reocupes (10)reocupou (10)reordena (11)reordene (11)reordeno (11)reordená (11)repagada (13)repagado (13)repagais (12)repagara (12)repagará (12)repagava (15)repagina (14)repagine (14)repagino (14)repaginá (14)repaguei (12)repaguem (12)repagues (12)reparada (10)reparado (10)reparais (9)reparara (9)reparará (9)reparava (12)repareis (9)repartam (9)repartas (9)repartem (9)repartes (9)repartia (9)repartir (9)repartis (9)repartiu (9)repassai (9)repassam (9)repassar (9)repassas (9)repassei (9)repassem (9)repasses (9)repassou (9)repastai (9)repastam (9)repastar (9)repastas (9)repastei (9)repastem (9)repastes (9)repastou (9)repatria (9)repatrie (9)repatrio (9)repatriá (9)repeliam (10)repelias (10)repelida (11)repelido (11)repelimo (10)repelira (10)repelirá (10)repenica (12)repenico (12)repenicá (12)repensai (11)repensam (11)repensar (11)repensas (11)repensei (11)repensem (11)repenses (11)repensou (11)repesada (10)repesado (10)repesais (9)repesara (9)repesará (9)repesava (12)repeseis (9)repetiam (9)repetias (9)repetida (10)repetido (10)repetimo (9)repetira (9)repetirá (9)repicada (11)repicado (11)repicais (10)repicara (10)repicará (10)repicava (13)repilais (10)repilamo (10)repimpai (10)repimpam (10)repimpar (10)repimpas (10)repimpei (10)repimpem (10)repimpes (10)repimpou (10)repintai (11)repintam (11)repintar (11)repintas (11)repintei (11)repintem (11)repintes (11)repintou (11)repiquei (14)repiquem (14)repiques (14)repisada (10)repisado (10)repisais (9)repisara (9)repisará (9)repisava (12)repiseis (9)repitais (9)repitamo (9)replanta (12)replante (12)replanto (12)repletas (10)repletos (10)replicai (11)replicam (11)replicar (11)replicas (11)replicou (11)replique (15)repoisai (9)repoisam (9)repoisar (9)repoisas (9)repoisei (9)repoisem (9)repoises (9)repoisou (9)repolhos (13)repondes (12)reponham (14)reponhas (14)repordes (10)reporeis (9)reporiam (9)reporias (9)repormos (9)reportai (9)reportam (9)reportar (9)reportas (9)reportei (9)reportem (9)reportes (9)reportou (9)repostas (9)repostos (9)repousai (9)repousam (9)repousar (9)repousas (9)repousei (9)repousem (9)repouses (9)repousou (9)repovoai (12)repovoam (12)repovoar (12)repovoas (12)repovoei (12)repovoem (12)repovoes (12)repovoou (12)represai (9)represam (9)represar (9)represas (9)represei (9)represem (9)represes (9)represou (9)reprimam (9)reprimas (9)reprimem (9)reprimes (9)reprimia (9)reprimir (9)reprimis (9)reprimiu (9)reproduz (17)reprovai (12)reprovam (12)reprovar (12)reprovas (12)reprovei (12)reprovem (12)reproves (12)reprovou (12)reptadas (10)reptados (10)reptamos (9)reptando (12)reptaram (9)reptaras (9)reptarei (9)reptarem (9)reptares (9)reptaria (9)reptarás (9)reptarão (9)reptasse (9)reptaste (9)reptavam (12)reptavas (12)reptemos (9)reptámos (9)repudiai (10)repudiam (10)repudiar (10)repudias (10)repudiei (10)repudiem (10)repudies (10)repudiou (10)repugnai (14)repugnam (14)repugnar (14)repugnas (14)repugnei (14)repugnem (14)repugnes (14)repugnou (14)repulsai (10)repulsam (10)repulsar (10)repulsas (10)repulsei (10)repulsem (10)repulses (10)repulsou (10)repulsão (10)repunham (14)repunhas (14)repusera (9)reputada (10)reputado (10)reputais (9)reputara (9)reputará (9)reputava (12)reputeis (9)repuxada (17)repuxado (17)repuxais (16)repuxara (16)repuxará (16)repuxava (19)repuxeis (16)repórter (9)requebra (15)requebre (15)requebro (15)requebrá (15)requeima (13)requeime (13)requeimo (13)requeimá (13)requeira (13)requeiro (13)requenta (15)requente (15)requento (15)requentá (15)requerei (13)requerem (13)requerer (13)requeres (13)requereu (13)requeria (13)requesta (13)requeste (13)requesto (13)requestá (13)requinta (15)requinte (15)requinto (15)requintá (15)rescaldo (11)rescinda (12)rescinde (12)rescindi (12)rescindo (12)rescisor (9)rescisão (9)rescreva (12)rescreve (12)rescrevi (12)rescrevo (12)rescrevê (12)rescrito (9)reservai (11)reservam (11)reservar (11)reservas (11)reservei (11)reservem (11)reserves (11)reservou (11)resfolga (15)resfolgo (15)resfriai (11)resfriam (11)resfriar (11)resfrias (11)resfriei (11)resfriem (11)resfries (11)resfriou (11)resgatai (11)resgatam (11)resgatar (11)resgatas (11)resgatei (11)resgatem (11)resgates (11)resgatou (11)residais (9)residiam (9)residias (9)residida (10)residido (10)residira (9)residirá (9)residual (10)resignai (13)resignam (13)resignar (13)resignas (13)resignei (13)resignem (13)resignes (13)resignou (13)resinada (11)resinado (11)resinais (10)resinara (10)resinará (10)resinava (13)resineis (10)resinosa (10)resinoso (10)resistam (8)resistas (8)resistem (8)resistes (8)resistia (8)resistir (8)resistis (8)resistiu (8)resmunga (13)resmungo (13)resmungá (13)resoluto (9)resolvam (12)resolvas (12)resolvei (12)resolvem (12)resolver (12)resolves (12)resolveu (12)resolvia (12)respeita (9)respeite (9)respeito (9)respeitá (9)respigai (12)respigam (12)respigar (12)respigas (12)respigou (12)respigue (12)respigão (12)respinga (14)respingo (14)respirai (9)respiram (9)respirar (9)respiras (9)respirei (9)respirem (9)respires (9)respirou (9)responda (12)responde (12)respondi (12)respondo (12)respondê (12)resposta (9)ressacai (9)ressacam (9)ressacar (9)ressacas (9)ressacou (9)ressaiam (8)ressaias (8)ressairá (8)ressalta (9)ressalte (9)ressalto (9)ressaltá (9)ressalva (12)ressalve (12)ressalvo (12)ressalvá (12)ressaque (13)ressarce (9)ressarci (9)ressarça (10)ressarço (10)ressaíam (8)ressaías (8)ressaída (9)ressaído (9)ressaíra (8)ressaúda (9)ressaúde (9)ressaúdo (9)ressecai (9)ressecam (9)ressecar (9)ressecas (9)ressecou (9)resselai (9)resselam (9)resselar (9)resselas (9)resselei (9)resselem (9)resseles (9)resselou (9)ressemeá (8)ressente (10)ressenti (10)ressequa (13)resseque (13)ressequi (13)ressequo (13)ressequí (13)ressinta (10)ressinto (10)ressoada (9)ressoado (9)ressoais (8)ressoara (8)ressoará (8)ressoava (11)ressoeis (8)ressolda (10)ressolde (10)ressoldo (10)ressoldá (10)ressonai (10)ressonam (10)ressonar (10)ressonas (10)ressonei (10)ressonem (10)ressones (10)ressonou (10)ressorva (11)ressorve (11)ressorvi (11)ressorvo (11)ressorvê (11)ressurge (11)ressurgi (11)ressurja (12)ressurjo (12)restadas (9)restados (9)restamos (8)restando (11)restante (10)restaram (8)restaras (8)restarei (8)restarem (8)restares (8)restaria (8)restarás (8)restarão (8)restasse (8)restaste (8)restaura (8)restaure (8)restauro (8)restaurá (8)restavam (11)restavas (11)restemos (8)restilai (9)restilam (9)restilar (9)restilas (9)restilei (9)restilem (9)restiles (9)restilou (9)restinga (13)restingo (13)restitua (8)restitui (8)restituo (8)restituí (8)restrita (8)restrito (8)restucai (9)restucam (9)restucar (9)restucas (9)restucou (9)restuque (13)restámos (8)resultai (9)resultam (9)resultar (9)resultas (9)resultei (9)resultem (9)resultes (9)resultou (9)resumais (8)resumiam (8)resumias (8)resumida (9)resumido (9)resumira (8)resumirá (8)resvalai (12)resvalam (12)resvalar (12)resvalas (12)resvalei (12)resvalem (12)resvales (12)resvalou (12)resíduos (9)retalhai (12)retalham (12)retalhar (12)retalhas (12)retalhei (12)retalhem (12)retalhes (12)retalhos (12)retalhou (12)retaliai (9)retaliam (9)retaliar (9)retalias (9)retaliei (9)retaliem (9)retalies (9)retaliou (9)retardai (9)retardam (9)retardar (9)retardas (9)retardei (9)retardem (9)retardes (9)retardou (9)reteimai (8)reteimam (8)reteimar (8)reteimas (8)reteimei (8)reteimem (8)reteimes (8)reteimou (8)retendes (11)retenhai (13)retenham (13)retenhas (13)retentor (10)retenção (12)reterdes (9)retereis (8)reteremo (8)reteriam (8)reterias (8)retermos (8)reteríei (8)retesada (9)retesado (9)retesais (8)retesara (8)retesará (8)retesava (11)reteseis (8)retinais (10)retingem (13)retinges (13)retingia (13)retingir (13)retingis (13)retingiu (13)retinham (13)retinhas (13)retiniam (10)retinias (10)retinida (11)retinido (11)retinira (10)retinirá (10)retinjam (14)retinjas (14)retirada (9)retirado (9)retirais (8)retirara (8)retirará (8)retirava (11)retireis (8)retivemo (11)retivera (11)retivere (11)retocada (10)retocado (10)retocais (9)retocara (9)retocará (9)retocava (12)retomada (9)retomado (9)retomais (8)retomara (8)retomará (8)retomava (11)retomeis (8)retoquei (13)retoquem (13)retoques (13)retorcei (9)retorcem (9)retorcer (9)retorces (9)retorceu (9)retorcia (9)retornai (10)retornam (10)retornar (10)retornas (10)retornei (10)retornem (10)retornes (10)retornou (10)retorqua (13)retorqui (13)retorquo (13)retorquí (13)retorsão (8)retorçam (10)retorças (10)retorção (10)retostai (8)retostam (8)retostar (8)retostas (8)retostei (8)retostem (8)retostes (8)retostou (8)retracei (9)retracem (9)retraces (9)retracta (9)retracte (9)retracto (9)retractá (9)retraduz (16)retraiam (8)retraias (8)retrairá (8)retranca (11)retranco (11)retrancá (11)retratai (8)retratam (8)retratar (8)retratas (8)retratei (8)retratem (8)retrates (8)retratos (8)retratou (8)retravai (11)retravam (11)retravar (11)retravas (11)retravei (11)retravem (11)retraves (11)retravou (11)retraçai (10)retraçam (10)retraçar (10)retraças (10)retraçou (10)retraíam (8)retraías (8)retraída (9)retraído (9)retraíra (8)retremam (8)retremas (8)retremei (8)retremem (8)retremer (8)retremes (8)retremeu (8)retremia (8)retribua (10)retribui (10)retribuo (10)retribuí (10)retrilha (12)retrilhe (12)retrilho (12)retrilhá (12)retrinca (11)retrinco (11)retrincá (11)retroada (9)retroado (9)retroage (11)retroagi (11)retroais (8)retroaja (12)retroajo (12)retroara (8)retroará (8)retroava (11)retroeis (8)retumbai (10)retumbam (10)retumbar (10)retumbas (10)retumbei (10)retumbem (10)retumbes (10)retumbou (10)retábulo (11)retículo (10)retínhei (13)retórica (9)retórico (9)reunamos (10)reunidas (11)reunidor (11)reunidos (11)reunimos (10)reunindo (13)reuniram (10)reuniras (10)reunirei (10)reunirem (10)reunires (10)reuniria (10)reunirás (10)reunirão (10)reunisse (10)reuniste (10)reuniões (10)reuníeis (10)revacina (14)revacine (14)revacino (14)revaciná (14)revalida (13)revalide (13)revalido (13)revalidá (13)revedora (12)revejais (15)revejamo (15)revelada (13)revelado (13)revelais (12)revelara (12)revelará (12)revelava (15)reveleis (12)revendam (14)revendas (14)revendei (14)revendem (14)revender (14)revendes (14)revendeu (14)revendia (14)revendão (14)revenera (13)revenere (13)revenero (13)revenerá (13)revenhai (16)revenham (16)revenhas (16)reverdes (12)revereis (11)reveremo (11)reveriam (11)reverias (11)revermos (11)reversão (11)revertam (11)revertas (11)revertei (11)revertem (11)reverter (11)revertes (11)reverteu (11)revertia (11)reveríei (11)revestem (11)revestes (11)revestia (11)revestir (11)revestis (11)revestiu (11)revezada (19)revezado (19)revezais (18)revezara (18)revezará (18)revezava (21)revezeis (18)reviemos (11)revieram (11)revieras (11)revierde (12)revierem (11)revieres (11)reviermo (11)reviesse (11)revieste (11)revigora (14)revigore (14)revigoro (14)revigorá (14)revindes (14)revingai (16)revingam (16)revingar (16)revingas (16)revingou (16)revingue (16)revinham (16)revinhas (16)revirada (12)revirado (12)revirais (11)revirara (11)revirará (11)revirava (14)revirdes (12)revireis (11)reviremo (11)reviriam (11)revirias (11)revirmos (11)reviríei (11)revisada (12)revisado (12)revisais (11)revisara (11)revisará (11)revisava (14)reviseis (11)revisora (11)revissem (11)revisses (11)revistai (11)revistam (11)revistar (11)revistas (11)revistei (11)revistem (11)revistes (11)revistos (11)revistou (11)revisões (11)revivais (14)reviveis (14)revivera (14)reviverá (14)reviviam (14)revivias (14)revivida (15)revivido (15)reviérei (11)revogada (15)revogado (15)revogais (14)revogara (14)revogará (14)revogava (17)revoguei (14)revoguem (14)revogues (14)revoltai (12)revoltam (12)revoltar (12)revoltas (12)revoltei (12)revoltem (12)revoltes (12)revolteá (12)revoltou (12)revoluto (12)revolvam (15)revolvas (15)revolvei (15)revolvem (15)revolver (15)revolves (15)revolveu (15)revolvia (15)revíamos (11)revínhei (16)revíramo (11)revíreis (11)revíssei (11)revólver (15)reynolds (11)rezadora (16)rezardes (16)rezareis (15)rezariam (15)rezarias (15)rezarmos (15)rezassem (15)rezasses (15)rezastes (15)rezingai (20)rezingam (20)rezingar (20)rezingas (20)rezingou (20)rezingue (20)rezingão (20)rezáreis (15)rezáveis (18)reóstato (8)ribatejo (14)ribeiras (10)ribeiros (10)ribeirão (10)ribombai (12)ribombam (12)ribombar (12)ribombas (12)ribombei (12)ribombem (12)ribombes (12)ribombou (12)ridícula (11)ridículo (11)rifardes (12)rifareis (11)rifariam (11)rifarias (11)rifarmos (11)rifassem (11)rifasses (11)rifastes (11)rifáreis (11)rifáveis (14)rigorosa (11)rigoroso (11)rimadora (9)rimardes (9)rimareis (8)rimariam (8)rimarias (8)rimarmos (8)rimassem (8)rimasses (8)rimastes (8)rimáreis (8)rimáveis (11)ripadura (10)ripardes (10)ripareis (9)ripariam (9)riparias (9)riparmos (9)ripassem (9)ripasses (9)ripastes (9)ripostai (9)ripostam (9)ripostar (9)ripostas (9)ripostei (9)ripostem (9)ripostes (9)ripostou (9)ripáreis (9)ripáveis (12)riquenho (18)riquezas (20)riríamos (8)riscadas (10)riscador (10)riscados (10)riscamos (9)riscando (12)riscaram (9)riscaras (9)riscarei (9)riscarem (9)riscares (9)riscaria (9)riscarás (9)riscarão (9)riscasse (9)riscaste (9)riscavam (12)riscavas (12)riscámos (9)risinhos (13)risonhas (13)risonhos (13)rispidez (17)risqueis (13)risíveis (11)ritmadas (9)ritmados (9)ritmamos (8)ritmando (11)ritmaram (8)ritmaras (8)ritmarei (8)ritmarem (8)ritmares (8)ritmaria (8)ritmarás (8)ritmarão (8)ritmasse (8)ritmaste (8)ritmavam (11)ritmavas (11)ritmemos (8)ritmámos (8)rivaliza (19)rivalize (19)rivalizo (19)rixadora (16)rixardes (16)rixareis (15)rixariam (15)rixarias (15)rixarmos (15)rixassem (15)rixasses (15)rixastes (15)rixáreis (15)rixáveis (18)robinson (14)robotiza (17)robotize (17)robotizo (17)robustas (10)robustez (17)robustos (10)robótica (11)rochedos (13)rochosas (12)rochosos (12)rockford (12)rodantes (11)rodardes (10)rodareis (9)rodariam (9)rodarias (9)rodarmos (9)rodassem (9)rodasses (9)rodastes (9)rodeadas (10)rodeador (10)rodeados (10)rodeamos (9)rodeando (12)rodearam (9)rodearas (9)rodearei (9)rodearem (9)rodeares (9)rodearia (9)rodearás (9)rodearão (9)rodeasse (9)rodeaste (9)rodeavam (12)rodeavas (12)rodeemos (9)rodeámos (9)rodopiai (10)rodopiam (10)rodopiar (10)rodopias (10)rodopiei (10)rodopiem (10)rodopies (10)rodopiou (10)rodovias (12)rodáreis (9)rodáveis (12)roedoras (9)roedores (9)roeremos (8)roeríamo (8)roeríeis (8)rogadora (12)rogantes (13)rogardes (12)rogareis (11)rogariam (11)rogarias (11)rogarmos (11)rogassem (11)rogasses (11)rogastes (11)rogativo (14)rogações (13)roguemos (11)rogáreis (11)rogáveis (14)rolantes (11)rolardes (10)rolareis (9)rolariam (9)rolarias (9)rolarmos (9)rolassem (9)rolasses (9)rolastes (9)rolhadas (13)rolhados (13)rolhagem (15)rolhamos (12)rolhando (15)rolharam (12)rolharas (12)rolharei (12)rolharem (12)rolhares (12)rolharia (12)rolharás (12)rolharão (12)rolhasse (12)rolhaste (12)rolhavam (15)rolhavas (15)rolheiro (12)rolhemos (12)rolhámos (12)roláreis (9)roláveis (12)romances (11)romanceá (11)romaniza (17)romanize (17)romanizo (17)romanizá (17)romarias (8)romeiros (8)rompamos (9)rompante (11)rompedor (10)rompemos (9)rompendo (12)rompente (11)romperam (9)romperas (9)romperei (9)romperem (9)romperes (9)romperia (9)romperás (9)romperão (9)rompesse (9)rompeste (9)rompidas (10)rompidos (10)rompíeis (9)românica (11)românico (11)roncadas (12)roncador (12)roncados (12)roncamos (11)roncando (14)roncante (13)roncaram (11)roncaras (11)roncarei (11)roncarem (11)roncares (11)roncaria (11)roncarás (11)roncarão (11)roncasse (11)roncaste (11)roncavam (14)roncavas (14)ronceada (12)ronceado (12)ronceais (11)ronceara (11)ronceará (11)ronceava (14)ronceeis (11)ronceiam (11)ronceias (11)ronceiem (11)ronceies (11)ronceiro (11)roncámos (11)rondadas (12)rondador (12)rondados (12)rondamos (11)rondando (14)rondaram (11)rondaras (11)rondarei (11)rondarem (11)rondares (11)rondaria (11)rondarás (11)rondarão (11)rondasse (11)rondaste (11)rondavam (14)rondavas (14)rondemos (11)rondista (11)rondámos (11)ronhento (15)ronqueis (15)ronquido (16)ronronai (12)ronronam (12)ronronar (12)ronronas (12)ronronei (12)ronronem (12)ronrones (12)ronronou (12)rosbifes (13)roscadas (10)roscados (10)roscamos (9)roscando (12)roscaram (9)roscaras (9)roscarei (9)roscarem (9)roscares (9)roscaria (9)roscarás (9)roscarão (9)roscasse (9)roscaste (9)roscavam (12)roscavas (12)roscámos (9)roseiral (9)roseiras (8)rosnadas (11)rosnador (11)rosnados (11)rosnamos (10)rosnando (13)rosnaram (10)rosnaras (10)rosnarei (10)rosnarem (10)rosnares (10)rosnaria (10)rosnarás (10)rosnarão (10)rosnasse (10)rosnaste (10)rosnavam (13)rosnavas (13)rosnemos (10)rosnento (12)rosnámos (10)rosqueis (13)rosáceas (9)rotadora (9)rotantes (10)rotardes (9)rotareis (8)rotariam (8)rotarias (8)rotarmos (8)rotassem (8)rotasses (8)rotastes (8)rotativa (11)rotativo (11)rotações (10)roteiros (8)roterdão (9)rotulada (10)rotulado (10)rotulais (9)rotulara (9)rotulará (9)rotulava (12)rotuleis (9)rotundas (11)rotáreis (8)rotáveis (11)rotífero (11)roubadas (11)roubador (11)roubados (11)roubamos (10)roubando (13)roubaram (10)roubaras (10)roubarei (10)roubarem (10)roubares (10)roubaria (10)roubarás (10)roubarão (10)roubasse (10)roubaste (10)roubavam (13)roubavas (13)roubemos (10)roubámos (10)roufenha (16)roufenhe (16)roufenho (16)roupagem (12)rouparia (9)roupeiro (9)rouquice (14)rousseau (8)rouxinol (18)roxeadas (16)roxeados (16)roxeamos (15)roxeando (18)roxearam (15)roxearas (15)roxearei (15)roxearem (15)roxeares (15)roxearia (15)roxearás (15)roxearão (15)roxeasse (15)roxeaste (15)roxeavam (18)roxeavas (18)roxeemos (15)roxeámos (15)roçadela (12)roçadora (11)roçadura (11)roçardes (11)roçareis (10)roçariam (10)roçarias (10)roçarmos (10)roçassem (10)roçasses (10)roçastes (10)roçáreis (10)roçáveis (13)roêramos (8)roêsseis (8)roêssemo (8)rubescei (11)rubescem (11)rubescer (11)rubesces (11)rubesceu (11)rubescia (11)rubesçam (12)rubesças (12)ruboriza (17)ruborize (17)ruborizo (17)ruborizá (17)rubricai (11)rubricam (11)rubricar (11)rubricas (11)rubricou (11)rubrique (15)rudistas (9)rufardes (12)rufareis (11)rufariam (11)rufarias (11)rufarmos (11)rufassem (11)rufasses (11)rufastes (11)rufiadas (12)rufiados (12)rufiamos (11)rufiando (14)rufiaram (11)rufiaras (11)rufiarei (11)rufiarem (11)rufiares (11)rufiaria (11)rufiarás (11)rufiarão (11)rufiasse (11)rufiaste (11)rufiavam (14)rufiavas (14)rufiemos (11)rufiámos (11)rufáreis (11)rufáveis (14)rugidora (12)rugiente (13)rugirdes (12)rugireis (11)rugiriam (11)rugirias (11)rugirmos (11)rugissem (11)rugisses (11)rugistes (11)rugíamos (11)rugíreis (11)ruidosas (9)ruidosos (9)ruinaria (10)ruindade (12)ruiremos (8)ruiríeis (8)ruivacas (12)ruminada (11)ruminado (11)ruminais (10)ruminara (10)ruminará (10)ruminava (13)rumineis (10)rumoreja (12)rumoreje (12)rumorejo (12)rumoroso (8)rupestre (9)ruraliza (16)ruralize (16)ruralizo (16)ruralizá (16)rurícola (10)rusgadas (12)rusgados (12)rusgamos (11)rusgando (14)rusgaram (11)rusgaras (11)rusgarei (11)rusgarem (11)rusgares (11)rusgaria (11)rusgarás (11)rusgarão (11)rusgasse (11)rusgaste (11)rusgavam (14)rusgavas (14)rusgueis (11)rusgámos (11)ruíramos (8)ruísseis (8)réplicas (11)ríssemos (8)rítmicas (9)rítmicos (9)rústicas (9)rústicos (9)