Rolar para baixo

L 9-letras Palavras com a letra L (1393)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

labaredas (13)labializa (20)labialize (20)labializo (20)labializá (20)labirinto (14)laboradas (13)laborados (13)laboramos (12)laborando (15)laboraram (12)laboraras (12)laborarei (12)laborarem (12)laborares (12)laboraria (12)laborarás (12)laborarão (12)laborasse (12)laboraste (12)laboravam (15)laboravas (15)laboração (14)laboremos (12)laboriosa (12)laborioso (12)laborámos (12)labregada (16)labregado (16)labregais (15)labregara (15)labregará (15)labregava (18)labreguei (15)labreguem (15)labregues (15)labutadas (13)labutador (13)labutados (13)labutamos (12)labutando (15)labutaram (12)labutaras (12)labutarei (12)labutarem (12)labutares (12)labutaria (12)labutarás (12)labutarão (12)labutasse (12)labutaste (12)labutavam (15)labutavas (15)labutação (14)labutemos (12)labutámos (12)lacaiesco (12)laceardes (12)laceareis (11)laceariam (11)lacearias (11)lacearmos (11)laceassem (11)laceasses (11)laceastes (11)laceradas (12)lacerados (12)laceramos (11)lacerando (14)lacerante (13)laceraram (11)laceraras (11)lacerarei (11)lacerarem (11)lacerares (11)laceraria (11)lacerarás (11)lacerarão (11)lacerasse (11)laceraste (11)laceravam (14)laceravas (14)laceração (13)laceremos (11)lacerámos (11)lacerável (15)laceáreis (11)laceáveis (14)laconismo (13)laconizai (20)laconizam (20)laconizar (20)laconizas (20)laconizei (20)laconizem (20)laconizes (20)laconizou (20)lacradora (12)lacrardes (12)lacrareis (11)lacrariam (11)lacrarias (11)lacrarmos (11)lacrassem (11)lacrasses (11)lacrastes (11)lacreadas (12)lacreados (12)lacreamos (11)lacreando (14)lacrearam (11)lacrearas (11)lacrearei (11)lacrearem (11)lacreares (11)lacrearia (11)lacrearás (11)lacrearão (11)lacreasse (11)lacreaste (11)lacreavam (14)lacreavas (14)lacreemos (11)lacreámos (11)lacrimais (11)lacrimeja (15)lacrimeje (15)lacrimejo (15)lacrimoso (11)lacráreis (11)lacráveis (14)lactantes (13)lactardes (12)lactareis (11)lactariam (11)lactarias (11)lactarmos (11)lactassem (11)lactasses (11)lactastes (11)lactações (13)lactentes (13)lactáreis (11)lactáveis (14)lactífero (14)lacunário (13)lacustres (11)ladainhas (16)ladeardes (12)ladeareis (11)ladeariam (11)ladearias (11)ladearmos (11)ladeassem (11)ladeasses (11)ladeastes (11)ladeirada (12)ladeirado (12)ladeirais (11)ladeirara (11)ladeirará (11)ladeirava (14)ladeireis (11)ladeáreis (11)ladeáveis (14)ladradora (12)ladrardes (12)ladrareis (11)ladrariam (11)ladrarias (11)ladrarmos (11)ladrassem (11)ladrasses (11)ladrastes (11)ladrilhai (15)ladrilham (15)ladrilhar (15)ladrilhas (15)ladrilhei (15)ladrilhem (15)ladrilhes (15)ladrilhou (15)ladroadas (12)ladroados (12)ladroagem (14)ladroamos (11)ladroando (14)ladroaram (11)ladroaras (11)ladroarei (11)ladroarem (11)ladroares (11)ladroaria (11)ladroarás (11)ladroarão (11)ladroasse (11)ladroaste (11)ladroavam (14)ladroavas (14)ladroeira (11)ladroemos (11)ladroámos (11)ladráreis (11)ladráveis (14)lagartixa (20)lagunares (15)laicidade (13)laicizada (19)laicizado (19)laicizais (18)laicizara (18)laicizará (18)laicizava (21)laicizeis (18)laiquismo (15)lajeadora (15)lajeardes (15)lajeareis (14)lajeariam (14)lajearias (14)lajearmos (14)lajeassem (14)lajeasses (14)lajeastes (14)lajeáreis (14)lajeáveis (17)lamaceira (11)lamaceiro (11)lamacento (13)lambarice (13)lambeadas (13)lambeados (13)lambeamos (12)lambeando (15)lambearam (12)lambearas (12)lambearei (12)lambearem (12)lambeares (12)lambearia (12)lambearás (12)lambearão (12)lambeasse (12)lambeaste (12)lambeavam (15)lambeavas (15)lambedela (14)lambedora (13)lambedura (13)lambeemos (12)lamberdes (13)lambereis (12)lamberiam (12)lamberias (12)lambermos (12)lambessem (12)lambesses (12)lambestes (12)lambeámos (12)lambidela (14)lambiscai (13)lambiscam (13)lambiscar (13)lambiscas (13)lambiscou (13)lambisque (17)lambuzada (20)lambuzado (20)lambuzais (19)lambuzara (19)lambuzará (19)lambuzava (22)lambuzeis (19)lambêreis (12)lambíamos (12)lamecense (13)lamechada (15)lamechado (15)lamechais (14)lamechara (14)lamechará (14)lamechava (17)lamecheis (14)lameladas (12)lamelados (12)lamelamos (11)lamelando (14)lamelaram (11)lamelaras (11)lamelarei (11)lamelarem (11)lamelares (11)lamelaria (11)lamelarás (11)lamelarão (11)lamelasse (11)lamelaste (11)lamelavam (14)lamelavas (14)lamelação (13)lamelemos (11)lamelámos (11)lamentada (13)lamentado (13)lamentais (12)lamentara (12)lamentará (12)lamentava (15)lamenteis (12)lamentoso (12)laminadas (13)laminador (13)laminados (13)laminagem (15)laminamos (12)laminando (15)laminaram (12)laminaras (12)laminarei (12)laminarem (12)laminares (12)laminaria (12)laminarás (12)laminarão (12)laminasse (12)laminaste (12)laminavam (15)laminavas (15)laminação (14)laminemos (12)laminámos (12)laminável (16)lamparina (13)lampejada (16)lampejado (16)lampejais (15)lampejara (15)lampejará (15)lampejava (18)lampejeis (15)lamuriada (11)lamuriado (11)lamuriais (10)lamuriara (10)lamuriará (10)lamuriava (13)lamurieis (10)lamurioso (10)lanceadas (14)lanceador (14)lanceados (14)lanceamos (13)lanceando (16)lancearam (13)lancearas (13)lancearei (13)lancearem (13)lanceares (13)lancearia (13)lancearás (13)lancearão (13)lanceasse (13)lanceaste (13)lanceavam (16)lanceavas (16)lanceemos (13)lancetada (14)lancetado (14)lancetais (13)lancetara (13)lancetará (13)lancetava (16)lanceteis (13)lanceámos (13)lanchadas (17)lanchados (17)lanchamos (16)lanchando (19)lancharam (16)lancharas (16)lancharei (16)lancharem (16)lanchares (16)lancharia (16)lancharás (16)lancharão (16)lanchasse (16)lanchaste (16)lanchavam (19)lanchavas (19)lancheira (16)lancheiro (16)lanchemos (16)lanchámos (16)lancinada (16)lancinado (16)lancinais (15)lancinara (15)lancinará (15)lancinava (18)lancineis (15)languidez (23)lanhardes (16)lanhareis (15)lanhariam (15)lanharias (15)lanharmos (15)lanhassem (15)lanhasses (15)lanhastes (15)lanháreis (15)lanháveis (18)lanifício (16)lanugioso (15)lançadiço (17)lançadora (15)lançadura (15)lançardes (15)lançareis (14)lançariam (14)lançarias (14)lançarmos (14)lançassem (14)lançasses (14)lançastes (14)lançáreis (14)lançáveis (17)lapidadas (13)lapidados (13)lapidagem (15)lapidamos (12)lapidando (15)lapidaram (12)lapidaras (12)lapidarei (12)lapidarem (12)lapidares (12)lapidaria (12)lapidarás (12)lapidarão (12)lapidasse (12)lapidaste (12)lapidavam (15)lapidavas (15)lapidação (14)lapidemos (12)lapidámos (12)lapidária (12)lapidário (12)lapisadas (12)lapisados (12)lapisamos (11)lapisando (14)lapisaram (11)lapisaras (11)lapisarei (11)lapisarem (11)lapisares (11)lapisaria (11)lapisarás (11)lapisarão (11)lapisasse (11)lapisaste (11)lapisavam (14)lapisavas (14)lapiseira (11)lapisemos (11)lapisámos (11)laqueadas (16)laqueados (16)laqueamos (15)laqueando (18)laquearam (15)laquearas (15)laquearei (15)laquearem (15)laqueares (15)laquearia (15)laquearás (15)laquearão (15)laqueasse (15)laqueaste (15)laqueavam (18)laqueavas (18)laqueação (17)laqueemos (15)laqueámos (15)laranjada (17)largardes (14)largareis (13)largariam (13)largarias (13)largarmos (13)largassem (13)largasses (13)largastes (13)larguemos (13)largáreis (13)largáveis (16)laringite (15)lascardes (12)lascareis (11)lascariam (11)lascarias (11)lascarmos (11)lascassem (11)lascasses (11)lascastes (11)lascáreis (11)lascáveis (14)lasquemos (15)lassardes (11)lassareis (10)lassariam (10)lassarias (10)lassarmos (10)lassassem (10)lassasses (10)lassastes (10)lassitude (11)lassáreis (10)lassáveis (13)lastimada (11)lastimado (11)lastimais (10)lastimara (10)lastimará (10)lastimava (13)lastimeis (10)lastimoso (10)lastradas (11)lastrador (11)lastrados (11)lastramos (10)lastrando (13)lastraram (10)lastraras (10)lastrarei (10)lastrarem (10)lastrares (10)lastraria (10)lastrarás (10)lastrarão (10)lastrasse (10)lastraste (10)lastravam (13)lastravas (13)lastração (12)lastremos (10)lastrámos (10)latejadas (15)latejados (15)latejamos (14)latejando (17)latejante (16)latejaram (14)latejaras (14)latejarei (14)latejarem (14)latejares (14)latejaria (14)latejarás (14)latejarão (14)latejasse (14)latejaste (14)latejavam (17)latejavas (17)latejemos (14)latejámos (14)latinismo (12)latinista (12)latinizai (19)latinizam (19)latinizar (19)latinizas (19)latinizei (19)latinizem (19)latinizes (19)latinizou (19)latiremos (10)latiríeis (10)latitudes (11)latíramos (10)latísseis (10)laudativo (14)laureadas (11)laureados (11)laureamos (10)laureando (13)laurearam (10)laurearas (10)laurearei (10)laurearem (10)laureares (10)laurearia (10)laurearás (10)laurearão (10)laureasse (10)laureaste (10)laureavam (13)laureavas (13)laureemos (10)laureámos (10)lavadeira (14)lavadoiro (14)lavadoras (14)lavadores (14)lavadoura (14)lavadouro (14)lavamento (15)lavaremos (13)lavaríeis (13)lavatório (13)lavoisier (13)lavourada (14)lavourado (14)lavourais (13)lavourara (13)lavourará (13)lavourava (16)lavoureis (13)lavradora (14)lavrantes (15)lavrardes (14)lavrareis (13)lavrariam (13)lavrarias (13)lavrarmos (13)lavrassem (13)lavrasses (13)lavrastes (13)lavráreis (13)lavráveis (16)laváramos (13)lavásseis (13)lavávamos (16)laçadoras (13)laçadores (13)laçaremos (12)laçaríeis (12)laçáramos (12)laçásseis (12)laçávamos (15)lealdadas (13)lealdados (13)lealdamos (12)lealdando (15)lealdaram (12)lealdaras (12)lealdarei (12)lealdarem (12)lealdares (12)lealdaria (12)lealdarás (12)lealdarão (12)lealdasse (12)lealdaste (12)lealdavam (15)lealdavas (15)lealdação (14)lealdemos (12)lealdámos (12)lealmente (13)leccionai (14)leccionam (14)leccionar (14)leccionas (14)leccionei (14)leccionem (14)lecciones (14)leccionou (14)lecíticos (12)legalismo (14)legalista (14)legalizai (21)legalizam (21)legalizar (21)legalizas (21)legalizei (21)legalizem (21)legalizes (21)legalizou (21)legaremos (13)legaríeis (13)legatário (13)legatório (13)legislada (15)legislado (15)legislais (14)legislara (14)legislará (14)legislava (17)legisleis (14)legitimai (13)legitimam (13)legitimar (13)legitimas (13)legitimei (13)legitimem (13)legitimes (13)legitimou (13)legumista (13)legáramos (13)legásseis (13)legávamos (16)legítimas (13)legítimos (13)leigardes (14)leigareis (13)leigariam (13)leigarias (13)leigarmos (13)leigassem (13)leigasses (13)leigastes (13)leiguemos (13)leigáreis (13)leigáveis (16)leiloadas (12)leiloados (12)leiloamos (11)leiloando (14)leiloaram (11)leiloaras (11)leiloarei (11)leiloarem (11)leiloares (11)leiloaria (11)leiloarás (11)leiloarão (11)leiloasse (11)leiloaste (11)leiloavam (14)leiloavas (14)leiloeiro (11)leiloemos (11)leiloámos (11)leiteiras (10)leiteiros (10)leitoadas (11)lembradas (13)lembrador (13)lembrados (13)lembramos (12)lembrando (15)lembrança (16)lembraram (12)lembraras (12)lembrarei (12)lembrarem (12)lembrares (12)lembraria (12)lembrarás (12)lembrarão (12)lembrasse (12)lembraste (12)lembravam (15)lembravas (15)lembremos (12)lembrámos (12)lencastre (13)lencinhos (18)lendárias (13)lendários (13)lenhadora (16)lenhardes (16)lenhareis (15)lenhariam (15)lenharias (15)lenharmos (15)lenhassem (15)lenhasses (15)lenhastes (15)lenháreis (15)lenháveis (18)leninismo (14)leninista (14)lenocínio (15)lentardes (13)lentareis (12)lentariam (12)lentarias (12)lentarmos (12)lentassem (12)lentasses (12)lentastes (12)lentilhas (16)lentáreis (12)lentáveis (15)lentícula (14)leopardas (12)leopardos (12)lepantina (15)lesadoras (11)lesadores (11)lesaremos (10)lesaríeis (10)lesbianas (14)lesmardes (11)lesmareis (10)lesmariam (10)lesmarias (10)lesmarmos (10)lesmassem (10)lesmasses (10)lesmastes (10)lesmáreis (10)lesmáveis (13)lesáramos (10)lesásseis (10)lesávamos (13)letargiai (13)letargiam (13)letargiar (13)letargias (13)letargiei (13)letargiem (13)letargies (13)letargiou (13)letradice (12)letárgico (14)leucemias (11)leucosina (13)leucócito (12)levamento (15)levantada (16)levantado (16)levantais (15)levantara (15)levantará (15)levantava (18)levanteis (15)levaremos (13)levaríeis (13)levedadas (15)levedados (15)levedamos (14)levedando (17)levedaram (14)levedaras (14)levedarei (14)levedarem (14)levedares (14)levedaria (14)levedarás (14)levedarão (14)levedasse (14)levedaste (14)levedavam (17)levedavas (17)levedação (16)levedemos (14)levedámos (14)levemente (15)levitadas (14)levitados (14)levitamos (13)levitando (16)levitaram (13)levitaras (13)levitarei (13)levitarem (13)levitares (13)levitaria (13)levitarás (13)levitarão (13)levitasse (13)levitaste (13)levitavam (16)levitavas (16)levitação (15)levitemos (13)levitámos (13)leváramos (13)levásseis (13)levávamos (16)levíssima (13)levíssimo (13)libanesas (14)libaneses (14)libelinha (18)liberadas (13)liberados (13)liberamos (12)liberando (15)liberaram (12)liberaras (12)liberarei (12)liberarem (12)liberares (12)liberaria (12)liberarás (12)liberarão (12)liberasse (12)liberaste (12)liberavam (15)liberavas (15)liberdade (14)liberemos (12)liberiano (14)libertada (13)libertado (13)libertais (12)libertara (12)libertará (12)libertava (15)liberteis (12)libertina (14)libertino (14)liberámos (12)libérrimo (12)licenceia (14)licenceie (14)licenceio (14)licenciai (14)licenciam (14)licenciar (14)licencias (14)licenciei (14)licenciem (14)licencies (14)licenciou (14)licitadas (12)licitador (12)licitados (12)licitamos (11)licitando (14)licitante (13)licitaram (11)licitaras (11)licitarei (11)licitarem (11)licitares (11)licitaria (11)licitarás (11)licitarão (11)licitasse (11)licitaste (11)licitavam (14)licitavas (14)licitação (13)licitemos (11)licitámos (11)licorista (11)lidadoras (12)lidadores (12)lidaremos (11)lidaríeis (11)lideradas (12)liderados (12)lideramos (11)liderando (14)liderança (15)lideraram (11)lideraras (11)liderarei (11)liderarem (11)liderares (11)lideraria (11)liderarás (11)liderarão (11)liderasse (11)lideraste (11)lideravam (14)lideravas (14)lideremos (11)liderámos (11)lidáramos (11)lidásseis (11)lidávamos (14)ligamento (15)ligaremos (13)ligaríeis (13)ligeireza (20)ligeirice (14)ligáramos (13)ligásseis (13)ligávamos (16)limadoras (11)limadores (11)limaremos (10)limaríeis (10)limitadas (11)limitador (11)limitados (11)limitamos (10)limitando (13)limitante (12)limitaram (10)limitaras (10)limitarei (10)limitarem (10)limitares (10)limitaria (10)limitarás (10)limitarão (10)limitasse (10)limitaste (10)limitavam (13)limitavas (13)limitação (12)limitemos (10)limitámos (10)limitável (14)limoeiros (10)limonadas (13)limpadela (13)limpadora (12)limpadura (12)limpardes (12)limpareis (11)limpariam (11)limparias (11)limparmos (11)limpassem (11)limpasses (11)limpastes (11)limpações (13)limpáreis (11)limpáveis (14)limáramos (10)limásseis (10)limávamos (13)limítrofe (13)linchadas (17)linchador (17)linchados (17)linchagem (19)linchamos (16)linchando (19)lincharam (16)lincharas (16)lincharei (16)lincharem (16)linchares (16)lincharia (16)lincharás (16)lincharão (16)linchasse (16)linchaste (16)linchavam (19)linchavas (19)linchemos (16)linchámos (16)lineariza (19)linearize (19)linearizo (19)linearizá (19)linfática (16)linfático (16)linfócito (16)linguados (16)linguagem (18)linguista (15)linguiças (17)linhagens (20)liquefará (18)liquefazê (25)liquefaça (20)liquefaço (20)liquidada (17)liquidado (17)liquidais (16)liquidara (16)liquidará (16)liquidava (19)liquideis (16)lisboetas (12)lisonjeai (16)lisonjear (16)lisonjeei (16)lisonjeia (16)lisonjeie (16)lisonjeio (16)lisonjeou (16)listagens (15)listardes (11)listareis (10)listariam (10)listarias (10)listarmos (10)listassem (10)listasses (10)listastes (10)listradas (11)listrados (11)listramos (10)listrando (13)listraram (10)listraras (10)listrarei (10)listrarem (10)listrares (10)listraria (10)listrarás (10)listrarão (10)listrasse (10)listraste (10)listravam (13)listravas (13)listremos (10)listrámos (10)listáreis (10)listáveis (13)literária (10)literário (10)litigadas (14)litigados (14)litigamos (13)litigando (16)litigante (15)litigaram (13)litigaras (13)litigarei (13)litigarem (13)litigares (13)litigaria (13)litigarás (13)litigarão (13)litigasse (13)litigaste (13)litigavam (16)litigavas (16)litigação (15)litigioso (13)litigueis (13)litigámos (13)litigável (17)litorânea (12)litosfera (13)litógrafo (16)litúrgica (14)litúrgico (14)liverpool (15)livradora (14)livrardes (14)livrareis (13)livrariam (13)livrarias (13)livrarmos (13)livrassem (13)livrasses (13)livrastes (13)livrações (15)livreiros (13)livrinhos (18)livráreis (13)livráveis (16)lixaremos (17)lixaríeis (17)lixivioso (20)lixáramos (17)lixásseis (17)lixávamos (20)lobisomem (12)lobotomia (12)lobregada (16)lobregado (16)lobregais (15)lobregara (15)lobregará (15)lobregava (18)lobreguei (15)lobreguem (15)lobregues (15)lobulares (13)lobulação (15)locadoras (12)locadores (12)localizai (19)localizam (19)localizar (19)localizas (19)localizei (19)localizem (19)localizes (19)localizou (19)locaremos (11)locaríeis (11)locatário (11)locomotor (11)locomovam (14)locomovas (14)locomovei (14)locomovem (14)locomover (14)locomoves (14)locomoveu (14)locomovia (14)locomoção (13)locomóvel (15)locutoras (11)locutores (11)locáramos (11)locásseis (11)locávamos (14)lodacento (14)logaritmo (13)logicismo (14)logradora (14)logrardes (14)lograreis (13)lograriam (13)lograrias (13)lograrmos (13)lograssem (13)lograsses (13)lograstes (13)logrativo (16)lograções (15)lográreis (13)lográveis (16)logística (14)logístico (14)logógrafo (19)loirardes (11)loirareis (10)loirariam (10)loirarias (10)loirarmos (10)loirassem (10)loirasses (10)loirastes (10)loireceis (11)loirecera (11)loirecerá (11)loireciam (11)loirecias (11)loirecida (12)loirecido (12)loireçais (12)loiráreis (10)loiráveis (13)lombeiras (12)londrinas (15)londrinos (15)longitude (16)longínqua (22)longínquo (22)lotadoras (11)lotadores (11)lotaremos (10)lotaríeis (10)loteardes (11)loteareis (10)loteariam (10)lotearias (10)lotearmos (10)loteassem (10)loteasses (10)loteastes (10)loteáreis (10)loteáveis (13)lotáramos (10)lotásseis (10)lotávamos (13)louceiras (11)louletano (13)louquices (16)lourardes (11)lourareis (10)lourariam (10)lourarias (10)lourarmos (10)lourassem (10)lourasses (10)lourastes (10)loureceis (11)lourecera (11)lourecerá (11)loureciam (11)lourecias (11)lourecida (12)lourecido (12)lourejada (15)lourejado (15)lourejais (14)lourejara (14)lourejará (14)lourejava (17)lourejeis (14)loureçais (12)louráreis (10)louráveis (13)louseiras (10)louvadora (14)louvardes (14)louvareis (13)louvariam (13)louvarias (13)louvarmos (13)louvassem (13)louvasses (13)louvastes (13)louvações (15)louváreis (13)louváveis (16)luandense (15)lubricada (14)lubricado (14)lubricais (13)lubricara (13)lubricará (13)lubricava (16)lubrifica (16)lubrifico (16)lubrificá (16)lubriquei (17)lubriquem (17)lubriques (17)lucrardes (12)lucrareis (11)lucrariam (11)lucrarias (11)lucrarmos (11)lucrassem (11)lucrasses (11)lucrastes (11)lucrativa (14)lucrativo (14)lucráreis (11)lucráveis (14)ludibriai (13)ludibriam (13)ludibriar (13)ludibrias (13)ludibriei (13)ludibriem (13)ludibries (13)ludibriou (13)lufaremos (13)lufaríeis (13)lufáramos (13)lufásseis (13)lufávamos (16)lugarejos (17)luminosas (12)luminosos (12)lunáticos (13)lusitanas (12)lusitanos (12)lusitânia (12)lustradas (11)lustrador (11)lustrados (11)lustramos (10)lustrando (13)lustraram (10)lustraras (10)lustrarei (10)lustrarem (10)lustrares (10)lustraria (10)lustrarás (10)lustrarão (10)lustrasse (10)lustraste (10)lustravam (13)lustravas (13)lustração (12)lustremos (10)lustrosas (10)lustrosos (10)lustrámos (10)lutadoras (11)lutadores (11)lutaremos (10)lutaríeis (10)luteranas (12)luteranos (12)lutáramos (10)lutásseis (10)lutávamos (13)luxaremos (17)luxaríeis (17)luxuriada (18)luxuriado (18)luxuriais (17)luxuriara (17)luxuriará (17)luxuriava (20)luxurieis (17)luxurioso (17)luxáramos (17)luxásseis (17)luxávamos (20)luzimento (19)luziremos (17)luziríeis (17)luzíramos (17)luzísseis (17)lânguidas (16)lânguidos (16)