Rolar para baixo

L 11-letras Palavras com a letra L (884)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

labializada (23)labializado (23)labializais (22)labializara (22)labializará (22)labializava (25)labializeis (22)labiríntico (17)laboraremos (14)laboraríeis (14)laboratório (14)laboráramos (14)laborásseis (14)laborávamos (17)labregardes (18)labregareis (17)labregariam (17)labregarias (17)labregarmos (17)labregassem (17)labregasses (17)labregastes (17)labreguemos (17)labregáreis (17)labregáveis (20)labutadoras (15)labutadores (15)labutaremos (14)labutaríeis (14)labutáramos (14)labutásseis (14)labutávamos (17)lacearíamos (13)laceraremos (13)laceraríeis (13)laceráramos (13)lacerásseis (13)lacerávamos (16)laceássemos (13)laconizadas (23)laconizados (23)laconizamos (22)laconizando (25)laconizaram (22)laconizaras (22)laconizarei (22)laconizarem (22)laconizares (22)laconizaria (22)laconizarás (22)laconizarão (22)laconizasse (22)laconizaste (22)laconizavam (25)laconizavas (25)laconizemos (22)laconizámos (22)lacraríamos (13)lacrearemos (13)lacrearíeis (13)lacreáramos (13)lacreásseis (13)lacreávamos (16)lacrimejada (18)lacrimejado (18)lacrimejais (17)lacrimejara (17)lacrimejará (17)lacrimejava (20)lacrimejeis (17)lacrássemos (13)lactaríamos (13)lacticinoso (16)lacticínios (16)lactássemos (13)ladeamentos (15)ladearíamos (13)ladeirardes (14)ladeirareis (13)ladeirariam (13)ladeirarias (13)ladeirarmos (13)ladeirassem (13)ladeirasses (13)ladeirastes (13)ladeiráreis (13)ladeiráveis (16)ladeássemos (13)ladraríamos (13)ladrilhadas (18)ladrilhador (18)ladrilhados (18)ladrilhamos (17)ladrilhando (20)ladrilharam (17)ladrilharas (17)ladrilharei (17)ladrilharem (17)ladrilhares (17)ladrilharia (17)ladrilharás (17)ladrilharão (17)ladrilhasse (17)ladrilhaste (17)ladrilhavam (20)ladrilhavas (20)ladrilheiro (17)ladrilhemos (17)ladrilhámos (17)ladroaremos (13)ladroaríeis (13)ladroáramos (13)ladroásseis (13)ladroávamos (16)ladrássemos (13)lagosteiras (15)laicizantes (22)laicizardes (21)laicizareis (20)laicizariam (20)laicizarias (20)laicizarmos (20)laicizassem (20)laicizasses (20)laicizastes (20)laicizações (22)laicizáreis (20)laicizáveis (23)lajeamentos (18)lajearíamos (16)lajeássemos (16)lamarckismo (12)lamarckista (12)lambariscai (15)lambariscam (15)lambariscar (15)lambariscas (15)lambariscou (15)lambarisque (19)lambearemos (14)lambearíeis (14)lamberíamos (14)lambeáramos (14)lambeásseis (14)lambeávamos (17)lambiscadas (16)lambiscados (16)lambiscamos (15)lambiscando (18)lambiscaram (15)lambiscaras (15)lambiscarei (15)lambiscarem (15)lambiscares (15)lambiscaria (15)lambiscarás (15)lambiscarão (15)lambiscasse (15)lambiscaste (15)lambiscavam (18)lambiscavas (18)lambiscámos (15)lambisqueis (19)lambuzadela (23)lambuzardes (22)lambuzareis (21)lambuzariam (21)lambuzarias (21)lambuzarmos (21)lambuzassem (21)lambuzasses (21)lambuzastes (21)lambuzáreis (21)lambuzáveis (24)lambêssemos (14)lamechardes (17)lamechareis (16)lamechariam (16)lamecharias (16)lamecharmos (16)lamechassem (16)lamechasses (16)lamechastes (16)lamecháreis (16)lamecháveis (19)lamelaremos (13)lamelaríeis (13)lameláramos (13)lamelásseis (13)lamelávamos (16)lamentadora (15)lamentardes (15)lamentareis (14)lamentariam (14)lamentarias (14)lamentarmos (14)lamentassem (14)lamentasses (14)lamentastes (14)lamentações (16)lamentáreis (14)lamentáveis (17)laminadoras (15)laminadores (15)laminaremos (14)laminaríeis (14)lamináramos (14)laminásseis (14)laminávamos (17)lampassadas (14)lampassados (14)lampejantes (19)lampejardes (18)lampejareis (17)lampejariam (17)lampejarias (17)lampejarmos (17)lampejassem (17)lampejasses (17)lampejastes (17)lampejáreis (17)lampejáveis (20)lamuriadora (13)lamuriantes (14)lamuriardes (13)lamuriareis (12)lamuriariam (12)lamuriarias (12)lamuriarmos (12)lamuriassem (12)lamuriasses (12)lamuriastes (12)lamuriáreis (12)lamuriáveis (15)lanceadoras (16)lanceadores (16)lancearemos (15)lancearíeis (15)lanceoladas (17)lancetardes (16)lancetareis (15)lancetariam (15)lancetarias (15)lancetarmos (15)lancetassem (15)lancetasses (15)lancetastes (15)lancetáreis (15)lancetáveis (18)lanceáramos (15)lanceásseis (15)lanceávamos (18)lancharemos (18)lancharíeis (18)lancháramos (18)lanchásseis (18)lanchávamos (21)lancinantes (19)lancinardes (18)lancinareis (17)lancinariam (17)lancinarias (17)lancinarmos (17)lancinassem (17)lancinasses (17)lancinastes (17)lancináreis (17)lancináveis (20)lanharíamos (17)lanhássemos (17)lanosidades (16)lantanídeos (17)lantejoulai (19)lantejoulam (19)lantejoular (19)lantejoulas (19)lantejoulei (19)lantejoulem (19)lantejoules (19)lantejoulou (19)lanterneiro (16)lançamentos (18)lançaríamos (16)lançássemos (16)lapidaremos (14)lapidaríeis (14)lapidáramos (14)lapidásseis (14)lapidávamos (17)lapisaremos (13)lapisaríeis (13)lapisáramos (13)lapisásseis (13)lapisávamos (16)laquearemos (17)laquearíeis (17)laqueáramos (17)laqueásseis (17)laqueávamos (20)laranjeiras (18)largaríamos (15)larguíssima (15)larguíssimo (15)largássemos (15)lascaríamos (13)lascássemos (13)lassaríamos (12)lassássemos (12)lastimadora (13)lastimardes (13)lastimareis (12)lastimariam (12)lastimarias (12)lastimarmos (12)lastimassem (12)lastimasses (12)lastimastes (12)lastimáreis (12)lastimáveis (15)lastradoras (13)lastradores (13)lastraremos (12)lastraríeis (12)lastráramos (12)lastrásseis (12)lastrávamos (15)latejaremos (16)latejaríeis (16)latejáramos (16)latejásseis (16)latejávamos (19)latifúndios (18)latinidades (16)latinitatis (14)latinizadas (22)latinizados (22)latinizamos (21)latinizando (24)latinizante (23)latinizaram (21)latinizaras (21)latinizarei (21)latinizarem (21)latinizares (21)latinizaria (21)latinizarás (21)latinizarão (21)latinizasse (21)latinizaste (21)latinizavam (24)latinizavas (24)latinização (23)latinizemos (21)latinizámos (21)laurearemos (12)laurearíeis (12)laureáramos (12)laureásseis (12)laureávamos (15)lavandeiras (18)lavourardes (16)lavourareis (15)lavourariam (15)lavourarias (15)lavourarmos (15)lavourassem (15)lavourasses (15)lavourastes (15)lavouráreis (15)lavouráveis (18)lavradeiras (16)lavramentos (17)lavraríamos (15)lavrássemos (15)lealdamento (16)lealdaremos (14)lealdaríeis (14)lealdáramos (14)lealdásseis (14)lealdávamos (17)leccionadas (17)leccionador (17)leccionados (17)leccionamos (16)leccionando (19)leccionaram (16)leccionaras (16)leccionarei (16)leccionarem (16)leccionares (16)leccionaria (16)leccionarás (16)leccionarão (16)leccionasse (16)leccionaste (16)leccionavam (19)leccionavas (19)leccionação (18)leccionemos (16)leccionista (16)leccionámos (16)legalidades (18)legalizadas (24)legalizados (24)legalizamos (23)legalizando (26)legalizaram (23)legalizaras (23)legalizarei (23)legalizarem (23)legalizares (23)legalizaria (23)legalizarás (23)legalizarão (23)legalizasse (23)legalizaste (23)legalizavam (26)legalizavas (26)legalização (25)legalizemos (23)legalizámos (23)legendárias (18)legendários (18)legisladora (17)legislardes (17)legislareis (16)legislariam (16)legislarias (16)legislarmos (16)legislassem (16)legislasses (16)legislastes (16)legislativa (19)legislativo (19)legislatura (16)legislações (18)legisláreis (16)legisláveis (19)legitimadas (16)legitimador (16)legitimados (16)legitimamos (15)legitimando (18)legitimaram (15)legitimaras (15)legitimarei (15)legitimarem (15)legitimares (15)legitimaria (15)legitimarás (15)legitimarão (15)legitimasse (15)legitimaste (15)legitimavam (18)legitimavas (18)legitimação (17)legitimemos (15)legitimista (15)legitimámos (15)leguminosas (17)leigaríamos (15)leigássemos (15)leiloamento (15)leiloaremos (13)leiloaríeis (13)leiloáramos (13)leiloásseis (13)leiloávamos (16)lembradoras (15)lembradores (15)lembraremos (14)lembraríeis (14)lembráramos (14)lembrásseis (14)lembrávamos (17)lengalengai (23)lengalengam (23)lengalengar (23)lengalengas (23)lengalengou (23)lengalengue (23)lenharíamos (17)lenhássemos (17)leninegrado (20)lentaríamos (14)lentejoulai (19)lentejoulam (19)lentejoular (19)lentejoulas (19)lentejoulei (19)lentejoulem (19)lentejoules (19)lentejoulou (19)lentássemos (14)lesbianismo (16)lesmaríamos (12)lesmássemos (12)letalidades (15)letargiadas (16)letargiados (16)letargiamos (15)letargiando (18)letargiaram (15)letargiaras (15)letargiarei (15)letargiarem (15)letargiares (15)letargiaria (15)letargiarás (15)letargiarão (15)letargiasse (15)letargiaste (15)letargiavam (18)letargiavas (18)letargiemos (15)letargiámos (15)leucocitose (14)levantadiço (20)levantadora (18)levantadura (18)levantardes (18)levantareis (17)levantariam (17)levantarias (17)levantarmos (17)levantassem (17)levantasses (17)levantastes (17)levantáreis (17)levantáveis (20)levedaremos (16)levedaríeis (16)levedáramos (16)levedásseis (16)levedávamos (19)levianinhos (22)levitaremos (15)levitaríeis (15)levitáramos (15)levitásseis (15)levitávamos (18)lexicamente (22)lexicografa (26)lexicografe (26)lexicografo (26)lexicografá (26)lexicologia (24)lexicógrafo (26)lexiológico (24)liberalismo (15)liberalista (15)liberalizai (22)liberalizam (22)liberalizar (22)liberalizas (22)liberalizei (22)liberalizem (22)liberalizes (22)liberalizou (22)liberaremos (14)liberaríeis (14)liberatório (14)libertadora (15)libertardes (15)libertareis (14)libertariam (14)libertarias (14)libertarmos (14)libertassem (14)libertasses (14)libertastes (14)libertações (16)libertistas (14)libertáreis (14)libertáveis (17)liberáramos (14)liberásseis (14)liberávamos (17)libidinagem (20)libretistas (14)licenciadas (17)licenciados (17)licenciamos (16)licenciando (19)licenciaram (16)licenciaras (16)licenciarei (16)licenciarem (16)licenciares (16)licenciaria (16)licenciarás (16)licenciarão (16)licenciasse (16)licenciaste (16)licenciavam (19)licenciavas (19)licenciemos (16)licenciosas (16)licenciosos (16)licenciámos (16)licitadoras (14)licitadores (14)licitamente (15)licitaremos (13)licitaríeis (13)licitáramos (13)licitásseis (13)licitávamos (16)lideraremos (13)lideraríeis (13)lideráramos (13)liderásseis (13)liderávamos (16)ligamentosa (17)ligamentoso (17)liliputeano (16)limitadoras (13)limitadores (13)limitaremos (12)limitaríeis (12)limitativas (15)limitativos (15)limitáramos (12)limitásseis (12)limitávamos (15)limpamentos (15)limparíamos (13)limpássemos (13)linchadoras (19)linchadores (19)linchamento (20)lincharemos (18)lincharíeis (18)lincháramos (18)linchásseis (18)linchávamos (21)lineamentos (16)linearidade (16)linearizada (22)linearizado (22)linearizais (21)linearizara (21)linearizará (21)linearizava (24)linearizeis (21)linearmente (16)linguareiro (17)linguarejai (21)linguarejam (21)linguarejar (21)linguarejas (21)linguarejei (21)linguarejem (21)linguarejes (21)linguarejou (21)linguística (18)linguístico (18)liquefaeita (20)liquefaeito (20)liquefareis (20)liquefariam (20)liquefarias (20)liquefazeis (27)liquefaziam (27)liquefazias (27)liquefaçais (22)liquefizera (27)liquidadora (19)liquidardes (19)liquidareis (18)liquidariam (18)liquidarias (18)liquidarmos (18)liquidassem (18)liquidasses (18)liquidastes (18)liquidações (20)liquidifica (22)liquidifico (22)liquidificá (22)liquidáreis (18)liquidáveis (21)lisonjeadas (19)lisonjeador (19)lisonjeados (19)lisonjeamos (18)lisonjeando (21)lisonjearam (18)lisonjearas (18)lisonjearei (18)lisonjearem (18)lisonjeares (18)lisonjearia (18)lisonjearás (18)lisonjearão (18)lisonjeasse (18)lisonjeaste (18)lisonjeavam (21)lisonjeavas (21)lisonjeemos (18)lisonjeámos (18)listaríamos (12)listraremos (12)listraríeis (12)listráramos (12)listrásseis (12)listrávamos (15)listássemos (12)literatismo (12)litigaremos (15)litigaríeis (15)litigáramos (15)litigásseis (15)litigávamos (18)litográfica (19)litográfico (19)litológicas (17)livramentos (17)livraríamos (15)livrássemos (15)lobregardes (18)lobregareis (17)lobregariam (17)lobregarias (17)lobregarmos (17)lobregassem (17)lobregasses (17)lobregastes (17)lobreguemos (17)lobreguidão (18)lobregáreis (17)lobregáveis (20)localidades (16)localizadas (22)localizados (22)localizamos (21)localizando (24)localizaram (21)localizaras (21)localizarei (21)localizarem (21)localizares (21)localizaria (21)localizarás (21)localizarão (21)localizasse (21)localizaste (21)localizavam (24)localizavas (24)localização (23)localizemos (21)localizámos (21)locomotivas (16)locomotores (13)locomovamos (16)locomovemos (16)locomovendo (19)locomoveram (16)locomoveras (16)locomoverei (16)locomoverem (16)locomoveres (16)locomoveria (16)locomoverás (16)locomoverão (16)locomovesse (16)locomoveste (16)locomovidas (17)locomovidos (17)locomovíeis (16)logarítmica (16)logarítmico (16)logicamente (18)logramentos (17)lograríamos (15)lográssemos (15)loiraríamos (12)loirecerdes (14)loirecereis (13)loireceriam (13)loirecerias (13)loirecermos (13)loirecessem (13)loirecesses (13)loirecestes (13)loirecêreis (13)loirecíamos (13)loirássemos (12)longevidade (22)longistilas (18)loquacidade (20)lotearíamos (12)loteássemos (12)louraríamos (12)lourecerdes (14)lourecereis (13)loureceriam (13)lourecerias (13)lourecermos (13)lourecessem (13)lourecesses (13)lourecestes (13)lourecêreis (13)lourecíamos (13)lourejantes (18)lourejardes (17)lourejareis (16)lourejariam (16)lourejarias (16)lourejarmos (16)lourejassem (16)lourejasses (16)lourejastes (16)lourejáreis (16)lourejáveis (19)lourássemos (12)louvamentos (17)louvaríamos (15)louvássemos (15)lubricardes (16)lubricareis (15)lubricariam (15)lubricarias (15)lubricarmos (15)lubricassem (15)lubricasses (15)lubricastes (15)lubricidade (17)lubricáreis (15)lubricáveis (18)lubrificada (19)lubrificado (19)lubrificais (18)lubrificara (18)lubrificará (18)lubrificava (21)lubrifiquei (22)lubrifiquem (22)lubrifiques (22)lubriquemos (19)lucraríamos (13)lucrássemos (13)ludibriadas (16)ludibriados (16)ludibriamos (15)ludibriando (18)ludibriante (17)ludibriaram (15)ludibriaras (15)ludibriarei (15)ludibriarem (15)ludibriares (15)ludibriaria (15)ludibriarás (15)ludibriarão (15)ludibriasse (15)ludibriaste (15)ludibriavam (18)ludibriavas (18)ludibriemos (15)ludibriámos (15)lugubridade (19)lusitanismo (14)lustradoras (13)lustradores (13)lustraremos (12)lustraríeis (12)lustráramos (12)lustrásseis (12)lustrávamos (15)luteranismo (14)luxuosidade (21)luxuriantes (21)luxuriardes (20)luxuriareis (19)luxuriariam (19)luxuriarias (19)luxuriarmos (19)luxuriassem (19)luxuriasses (19)luxuriastes (19)luxuriáreis (19)luxuriáveis (22)luzidamente (22)