Rolar para baixo

C 8-letras Palavras com a letra C (4472)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

cabalada (13)cabalado (13)cabalais (12)cabalara (12)cabalará (12)cabalava (15)cabaleis (12)cabaleta (12)cabazada (19)cabaçada (14)cabeceai (12)cabecear (12)cabeceei (12)cabeceia (12)cabeceie (12)cabeceio (12)cabeceou (12)cabeludo (13)caberdes (12)cabereis (11)caberemo (11)caberiam (11)caberias (11)cabermos (11)caberíei (11)cabeçada (14)cabeçote (13)cabeçudo (14)cabidela (13)cabotino (13)cabreira (11)cabreiro (11)cabrinha (16)cabriola (12)cabriole (12)cabriolo (12)cabritai (11)cabritam (11)cabritar (11)cabritas (11)cabritei (11)cabritem (11)cabrites (11)cabritou (11)cabulada (13)cabulado (13)cabulais (12)cabulara (12)cabulará (12)cabulava (15)cabuleis (12)cabulice (13)cabíamos (11)cacaracá (11)cacareja (14)cacareje (14)cacarejo (14)cacetada (11)caceteai (10)cacetear (10)caceteei (10)caceteia (10)caceteie (10)caceteio (10)caceteou (10)cacheada (14)cacheado (14)cacheais (13)cacheara (13)cacheará (13)cacheava (16)cachecol (15)cacheeis (13)cacheiam (13)cacheias (13)cacheiem (13)cacheies (13)cacheira (13)cacheiro (13)cachimba (15)cachimbe (15)cachimbo (15)cachimbá (15)cachopas (14)cachorra (13)cachorro (13)cachucha (17)cachuche (17)cachucho (17)cacicada (12)cacicado (12)cacicais (11)cacicara (11)cacicará (11)cacicava (14)cacilhas (14)caciquei (15)caciquem (15)caciques (15)cactóide (11)cadastra (10)cadastre (10)cadastro (10)cadastrá (10)cadeiral (11)cadeiras (10)cadeirão (10)cadelona (13)cadencia (13)cadencie (13)cadencio (13)cadenciá (13)cadernal (13)cadernos (12)caducada (12)caducado (12)caducais (11)caducara (11)caducará (11)caducava (14)caduceus (11)caduquei (15)caduquem (15)caduques (15)cadência (13)cafeeiro (12)cafezada (20)cafezito (19)cafeísmo (12)caganita (14)cagardes (13)cagareis (12)cagariam (12)cagarias (12)cagarmos (12)cagarola (13)cagassem (12)cagasses (12)cagastes (12)caguemos (12)cagáreis (12)cagáveis (15)caiadela (11)caiadora (10)caiadura (10)caiardes (10)caiareis (9)caiariam (9)caiarias (9)caiarmos (9)caiassem (9)caiasses (9)caiastes (9)caiações (11)caibamos (11)caimento (11)cairemos (9)cairíeis (9)caixaria (16)caixeiro (16)caixilho (20)caixinha (21)caixista (16)caixotão (16)caiáreis (9)caiáveis (12)cajadada (15)cajueiro (13)caladora (11)calafate (13)calafeta (13)calafete (13)calafeto (13)calafetá (13)calafrio (13)calardes (11)calareis (10)calariam (10)calarias (10)calarmos (10)calassem (10)calasses (10)calastes (10)calcadas (12)calcador (12)calcados (12)calcagem (14)calcamos (11)calcando (14)calcaram (11)calcaras (11)calcarei (11)calcarem (11)calcares (11)calcaria (11)calcarás (11)calcarão (11)calcasse (11)calcaste (11)calcavam (14)calcavas (14)calceiro (11)calcemos (11)calcetai (11)calcetam (11)calcetar (11)calcetas (11)calcetei (11)calcetem (11)calcetes (11)calcetou (11)calcinai (13)calcinam (13)calcinar (13)calcinas (13)calcinei (13)calcinem (13)calcines (13)calcinou (13)calculai (12)calculam (12)calcular (12)calculas (12)calculei (12)calculem (12)calcules (12)calculou (12)calcámos (11)calcária (11)calcário (11)caldadas (12)caldados (12)caldamos (11)caldando (14)caldaram (11)caldaras (11)caldarei (11)caldarem (11)caldares (11)caldaria (11)caldarás (11)caldarão (11)caldasse (11)caldaste (11)caldavam (14)caldavas (14)caldeada (12)caldeado (12)caldeais (11)caldeara (11)caldeará (11)caldeava (14)caldeeis (11)caldeiam (11)caldeias (11)caldeiem (11)caldeies (11)caldeira (11)caldeire (11)caldeiro (11)caldeirá (11)caldelas (12)caldemos (11)caldense (13)caldámos (11)calejada (15)calejado (15)calejais (14)calejara (14)calejará (14)calejava (17)calejeis (14)calhadas (14)calhados (14)calhamos (13)calhando (16)calhanço (17)calharam (13)calharas (13)calharei (13)calharem (13)calhares (13)calharia (13)calharás (13)calharão (13)calhasse (13)calhaste (13)calhavam (16)calhavas (16)calhemos (13)calhoada (14)calhoado (14)calhoais (13)calhoara (13)calhoará (13)calhoava (16)calhoeis (13)calhorda (14)calhámos (13)calibrai (12)calibram (12)calibrar (12)calibras (12)calibrei (12)calibrem (12)calibres (12)calibrou (12)calicida (12)califado (14)caligina (15)caligine (15)caligino (15)caliginá (15)calinada (13)calistas (10)calmadas (11)calmados (11)calmamos (10)calmando (13)calmante (12)calmaram (10)calmaras (10)calmarei (10)calmarem (10)calmares (10)calmaria (10)calmarás (10)calmarão (10)calmasse (10)calmaste (10)calmavam (13)calmavas (13)calmeiro (10)calmemos (10)calmámos (10)caloiras (10)caloiros (10)caloraça (12)calorias (10)calorosa (10)caloroso (10)caloteai (10)calotear (10)caloteei (10)caloteia (10)caloteie (10)caloteio (10)caloteou (10)calqueis (15)caluniai (12)caluniam (12)caluniar (12)calunias (12)caluniei (12)caluniem (12)calunies (12)caluniou (12)calvadas (14)calvados (14)calvamos (13)calvando (16)calvaram (13)calvaras (13)calvarei (13)calvarem (13)calvares (13)calvaria (13)calvarás (13)calvarão (13)calvasse (13)calvaste (13)calvavam (16)calvavas (16)calvemos (13)calvámos (13)calvário (13)calvície (14)caláreis (10)caláveis (13)calçadas (13)calçador (13)calçados (13)calçamos (12)calçando (15)calçaram (12)calçaras (12)calçarei (12)calçarem (12)calçares (12)calçaria (12)calçarás (12)calçarão (12)calçasse (12)calçaste (12)calçavam (15)calçavas (15)calçotas (12)calçámos (12)calículo (12)calígula (14)calórica (11)calórico (11)camaleão (10)camarada (10)camarins (11)camarote (9)cambiada (12)cambiado (12)cambiais (11)cambiara (11)cambiará (11)cambiava (14)cambieis (11)cambismo (11)cambista (11)cambodja (16)cameleão (10)camelice (11)camelino (12)caminhai (14)caminham (14)caminhar (14)caminhas (14)caminhei (14)caminhem (14)caminhes (14)caminhos (14)caminhou (14)caminhão (14)camiseta (9)camisola (10)camisote (9)camomila (10)campanha (15)campeões (10)campinas (12)campismo (10)campista (10)camponês (12)campónio (12)camuflai (13)camuflam (13)camuflar (13)camuflas (13)camuflei (13)camuflem (13)camufles (13)camuflou (13)camurcei (10)camurcem (10)camurces (10)camurçai (11)camurçam (11)camurçar (11)camurças (11)camurçou (11)canalhas (15)canaliza (19)canalize (19)canalizo (19)canalizá (19)cananeus (13)canastra (11)canastro (11)canavial (15)cancelai (13)cancelam (13)cancelar (13)cancelas (13)cancelei (13)cancelem (13)canceles (13)cancelou (13)cancerai (12)canceram (12)cancerar (12)canceras (12)cancerei (12)cancerem (12)canceres (12)cancerou (12)candeias (12)candidez (20)candonga (17)candongo (17)canecada (13)canelada (13)canelado (13)canelais (12)canelara (12)canelará (12)canelava (15)caneleis (12)canelina (14)canforai (14)canforam (14)canforar (14)canforas (14)canforei (14)canforem (14)canfores (14)canforou (14)cangurus (14)canheiro (14)canhonai (16)canhonam (16)canhonar (16)canhonas (16)canhonei (16)canhonem (16)canhones (16)canhoneá (16)canhonou (16)canhotas (14)canhotos (14)canibais (13)canivete (14)caniçada (14)caniçado (14)canoagem (14)canoeiro (11)canoniza (20)canonize (20)canonizo (20)canonizá (20)cansadas (12)cansados (12)cansamos (11)cansando (14)cansaram (11)cansaras (11)cansarei (11)cansarem (11)cansares (11)cansaria (11)cansarás (11)cansarão (11)cansasse (11)cansaste (11)cansavam (14)cansavas (14)canseira (11)cansemos (11)cansámos (11)cantadas (12)cantador (12)cantados (12)cantamos (11)cantando (14)cantante (13)cantaram (11)cantaras (11)cantarei (11)cantarem (11)cantares (11)cantaria (11)cantarás (11)cantarão (11)cantasse (11)cantaste (11)cantatas (11)cantavam (14)cantavas (14)canteiro (11)cantemos (11)cantigas (14)cantinas (13)cantinho (16)cantonal (14)cantoras (11)cantores (11)cantoria (11)cantámos (11)cantável (15)canzeiro (18)canzoada (19)canárias (11)canícula (13)canídeos (12)canónica (14)canónico (14)caotizai (16)caotizam (16)caotizar (16)caotizas (16)caotizei (16)caotizem (16)caotizes (16)caotizou (16)capacete (11)capacita (11)capacite (11)capacito (11)capacitá (11)capadora (11)capadura (11)capardes (11)capareis (10)capariam (10)caparias (10)caparica (11)caparmos (10)capassem (10)capasses (10)capastes (10)capações (12)capeadas (11)capeados (11)capeamos (10)capeando (13)capearam (10)capearas (10)capearei (10)capearem (10)capeares (10)capearia (10)capearás (10)capearão (10)capeasse (10)capeaste (10)capeavam (13)capeavas (13)capeemos (10)capelada (12)capelães (11)capeámos (10)capilota (11)capinada (13)capinado (13)capinais (12)capinara (12)capinará (12)capinava (15)capineis (12)capitada (11)capitado (11)capitais (10)capitula (11)capitule (11)capitulo (11)capitães (10)capitéis (10)capoeira (10)capoeiro (10)capotada (11)capotado (11)capotais (10)capotara (10)capotará (10)capotava (13)capoteai (10)capotear (10)capoteei (10)capoteia (10)capoteie (10)capoteio (10)capoteis (10)capoteou (10)capricha (14)capriche (14)capricho (14)caprinos (12)capsular (11)captadas (11)captador (11)captados (11)captamos (10)captando (13)captaram (10)captaras (10)captarei (10)captarem (10)captares (10)captaria (10)captarás (10)captarão (10)captasse (10)captaste (10)captavam (13)captavas (13)captação (12)captemos (10)capturai (10)capturam (10)capturar (10)capturas (10)capturei (10)capturem (10)captures (10)capturou (10)captámos (10)capuchai (14)capucham (14)capuchar (14)capuchas (14)capuchei (14)capuchem (14)capuches (14)capuchos (14)capuchou (14)capáreis (10)capáveis (13)capítulo (11)carabina (13)caracará (10)caracola (11)caracole (11)caracolo (11)caracter (10)caracóis (10)caramelo (10)caramujo (13)carapaus (10)carapaça (12)carapeta (10)carapuça (12)carapuço (12)caravana (14)caravela (13)caraíbas (11)carburai (11)carburam (11)carburar (11)carburas (11)carburei (11)carburem (11)carbures (11)carburou (11)carbóneo (13)cardadas (11)cardados (11)cardamos (10)cardando (13)cardaram (10)cardaras (10)cardarei (10)cardarem (10)cardares (10)cardaria (10)cardarás (10)cardarão (10)cardasse (10)cardaste (10)cardavam (13)cardavas (13)cardeais (10)cardemos (10)cardinal (13)cardámos (10)cardíaca (11)cardíaco (11)careceis (10)carecera (10)carecerá (10)careciam (10)carecias (10)carecida (11)carecido (11)carestia (9)careçais (11)cariadas (10)cariados (10)cariamos (9)cariando (12)cariaram (9)cariaras (9)cariarei (9)cariarem (9)cariares (9)cariaria (9)cariarás (9)cariarão (9)cariasse (9)cariaste (9)cariavam (12)cariavas (12)caricato (10)cariciai (10)cariciam (10)cariciar (10)caricias (10)cariciei (10)cariciem (10)caricies (10)cariciou (10)caridade (11)caridoso (10)cariemos (9)carimbai (11)carimbam (11)carimbar (11)carimbas (11)carimbei (11)carimbem (11)carimbes (11)carimbos (11)carimbou (11)carinhos (14)cariocas (10)carismas (9)cariámos (9)carlinga (15)carlista (10)carmesim (9)carminda (12)carnagem (14)carnaval (15)carnação (13)carnegie (14)carneira (11)carneiro (11)carnifaz (21)carnifez (21)carnifiz (21)carnismo (11)carniçal (14)carnosas (11)carnosos (11)carnudas (12)carnudos (12)carolice (11)carolina (12)carolino (12)caroçame (11)caroçudo (12)carpamos (10)carpelos (11)carpetes (10)carpidas (11)carpidor (11)carpidos (11)carpimos (10)carpindo (13)carpiram (10)carpiras (10)carpirei (10)carpirem (10)carpires (10)carpiria (10)carpirás (10)carpirão (10)carpisse (10)carpiste (10)carpíeis (10)carradas (10)carranca (12)carrasco (10)carraças (11)carreada (10)carreado (10)carreais (9)carreara (9)carreará (9)carreava (12)carreeis (9)carregai (12)carregam (12)carregar (12)carregas (12)carregou (12)carregue (12)carreiam (9)carreias (9)carreiem (9)carreies (9)carreira (9)carreiro (9)carretel (10)carreteá (9)carrilai (10)carrilam (10)carrilar (10)carrilas (10)carrilei (10)carrilem (10)carriles (10)carrilou (10)carrinha (14)carrinho (14)carriçal (12)carriças (11)carrocei (10)carrocel (11)carrocem (10)carroces (10)carroçai (11)carroçam (11)carroçar (11)carroças (11)carroçou (11)carroção (11)cartazes (16)carteira (9)carteiro (9)cartilha (13)cartismo (9)cartonai (11)cartonam (11)cartonar (11)cartonas (11)cartonei (11)cartonem (11)cartones (11)cartonou (11)cartucho (13)cartório (9)carujada (14)carujado (14)carujais (13)carujara (13)carujará (13)carujava (16)carujeis (13)caruncha (15)carunche (15)caruncho (15)carvalho (16)carvoeja (16)carvoeje (16)carvoejo (16)carácter (10)carência (12)carícias (10)carótida (10)carótide (10)casalada (11)casalado (11)casalais (10)casalara (10)casalará (10)casalava (13)casaleis (10)casanova (14)casardes (10)casaredo (10)casareis (9)casariam (9)casarias (9)casarmos (9)casassem (9)casasses (9)casastes (9)cascadas (11)cascados (11)cascalha (14)cascalhe (14)cascalho (14)cascamos (10)cascando (13)cascaram (10)cascaras (10)cascarei (10)cascarem (10)cascares (10)cascaria (10)cascarás (10)cascarão (10)cascasse (10)cascaste (10)cascatas (10)cascavam (13)cascavas (13)cascavel (14)cascámos (10)casebres (11)caseiras (9)caseiros (9)casernas (11)casimira (9)casimiro (9)casmurra (9)casmurro (9)casqueis (14)cassetes (9)cassiano (11)cassinga (14)castanha (14)castanho (14)castelos (10)castelão (10)casticei (10)casticem (10)castices (10)castigai (12)castigam (12)castigar (12)castigas (12)castigos (12)castigou (12)castigue (12)castilho (13)castiçai (11)castiçal (12)castiçam (11)castiçar (11)castiças (11)castiçou (11)castores (9)castrada (10)castrado (10)castrais (9)castrara (9)castrará (9)castrava (12)castreis (9)casuloso (10)casuísta (9)casáreis (9)casáveis (12)catadupa (11)catalisa (10)catalise (10)cataliso (10)catalisá (10)cataloga (13)catalogo (13)catalogá (13)catalães (10)catanada (12)catarata (9)catardes (10)catareis (9)catariam (9)catarias (9)catarina (11)catarmos (9)catarral (10)catarsia (9)catassem (9)catasses (9)catastes (9)catatuas (9)catedral (11)catingai (14)catingam (14)catingar (14)catingas (14)catingou (14)catingue (14)catitada (10)catitado (10)catitais (9)catitara (9)catitará (9)catitava (12)catiteis (9)catitice (10)cativada (13)cativado (13)cativais (12)cativara (12)cativará (12)cativava (15)cativeis (12)catoliza (17)catolize (17)catolizo (17)catolizá (17)catraias (9)catálise (10)catálogo (13)catáreis (9)catáveis (12)catódica (11)catódico (11)católica (11)católico (11)cauciona (12)caucione (12)cauciono (12)caucioná (12)cauleoso (10)causadas (10)causador (10)causados (10)causamos (9)causando (12)causante (11)causaram (9)causaras (9)causarei (9)causarem (9)causares (9)causaria (9)causarás (9)causarão (9)causasse (9)causaste (9)causavam (12)causavas (12)causemos (9)caustica (10)caustico (10)causticá (10)causámos (9)cautelar (10)cautelas (10)cavacada (14)cavacado (14)cavacais (13)cavacara (13)cavacará (13)cavacava (16)cavadela (14)cavadiço (15)cavadora (13)cavadura (13)cavalada (14)cavaleta (13)cavalete (13)cavalgai (16)cavalgam (16)cavalgar (16)cavalgas (16)cavalgou (16)cavalgue (16)cavaquei (17)cavaquem (17)cavaques (17)cavardes (13)cavareis (12)cavariam (12)cavarias (12)cavarmos (12)cavassem (12)cavasses (12)cavastes (12)cavações (14)caveiras (12)cavernai (14)cavernal (15)cavernam (14)cavernar (14)cavernas (14)cavernei (14)cavernem (14)cavernes (14)cavernou (14)cavidade (14)cavilhai (16)cavilham (16)cavilhar (16)cavilhas (16)cavilhei (16)cavilhem (16)cavilhes (16)cavilhou (16)caváreis (12)caváveis (15)caxemira (16)caçadora (12)caçantes (13)caçardes (12)caçareis (11)caçariam (11)caçarias (11)caçarmos (11)caçarola (12)caçassem (11)caçasses (11)caçastes (11)caçoadas (12)caçoador (12)caçoados (12)caçoamos (11)caçoando (14)caçoaram (11)caçoaras (11)caçoarei (11)caçoarem (11)caçoares (11)caçoaria (11)caçoarás (11)caçoarão (11)caçoasse (11)caçoaste (11)caçoavam (14)caçoavas (14)caçoemos (11)caçoista (11)caçoámos (11)caçáreis (11)caçáveis (14)caíramos (9)caísseis (9)caóticas (10)cearemos (9)cearíeis (9)cebolada (13)cedentes (12)cederdes (11)cedereis (10)cederiam (10)cederias (10)cedermos (10)cedessem (10)cedesses (10)cedestes (10)cedilhai (14)cedilham (14)cedilhar (14)cedilhas (14)cedilhei (14)cedilhem (14)cedilhes (14)cedilhou (14)cedinhos (15)cedência (13)cedêreis (10)cedíamos (10)cedíveis (13)cefaleia (13)cefalgia (16)cefalite (13)cefeidas (13)cefálica (14)cefálico (14)cegardes (13)cegareis (12)cegariam (12)cegarias (12)cegarmos (12)cegassem (12)cegasses (12)cegastes (12)cegueira (12)ceguemos (12)ceguinho (17)cegáreis (12)cegáveis (15)ceifadas (13)ceifados (13)ceifamos (12)ceifando (15)ceifaram (12)ceifaras (12)ceifarei (12)ceifarem (12)ceifares (12)ceifaria (12)ceifarás (12)ceifarão (12)ceifasse (12)ceifaste (12)ceifavam (15)ceifavas (15)ceifeira (12)ceifeiro (12)ceifemos (12)ceifámos (12)celebrai (12)celebram (12)celebrar (12)celebras (12)celebrei (12)celebrem (12)celebres (12)celebrou (12)celeiros (10)celestes (10)celeumai (10)celeumam (10)celeumar (10)celeumas (10)celeumei (10)celeumem (10)celeumes (10)celeumou (10)celibato (12)celofane (15)celorico (11)celulite (11)celulose (11)celuloso (11)censores (11)censurai (11)censuram (11)censurar (11)censuras (11)censurei (11)censurem (11)censures (11)censurou (11)censório (11)centauro (11)centeios (11)centelha (15)centelhe (15)centelho (15)centenar (13)centenas (13)centrada (12)centrado (12)centrais (11)centrara (11)centrará (11)centrava (14)centreis (11)centénio (13)centúria (11)cenáculo (13)cenários (11)cercadas (11)cercador (11)cercados (11)cercamos (10)cercando (13)cercania (12)cercaram (10)cercaras (10)cercarei (10)cercarem (10)cercares (10)cercaria (10)cercarás (10)cercarão (10)cercasse (10)cercaste (10)cercavam (13)cercavas (13)cerceada (11)cerceado (11)cerceais (10)cerceara (10)cerceará (10)cerceava (13)cerceeis (10)cerceiam (10)cerceias (10)cerceiem (10)cerceies (10)cercámos (10)cerebelo (12)cerebral (12)cernamos (11)cerneira (11)cernelha (15)cernidas (12)cernidos (12)cernimos (11)cernindo (14)cerniram (11)cerniras (11)cernirei (11)cernirem (11)cernires (11)cerniria (11)cernirás (11)cernirão (11)cernisse (11)cerniste (11)cerníeis (11)ceroulas (10)cerqueis (14)cerradas (10)cerrados (10)cerramos (9)cerrando (12)cerraram (9)cerraras (9)cerrarei (9)cerrarem (9)cerrares (9)cerraria (9)cerrarás (9)cerrarão (9)cerrasse (9)cerraste (9)cerravam (12)cerravas (12)cerração (11)cerremos (9)cerrámos (9)certadas (10)certados (10)certamos (9)certando (12)certaram (9)certaras (9)certarei (9)certarem (9)certares (9)certaria (9)certarás (9)certarão (9)certasse (9)certaste (9)certavam (12)certavas (12)certeiro (9)certemos (9)certezas (16)certidão (10)certámos (9)cerveira (12)cervejas (16)cervical (14)cerzidas (17)cerzidos (17)cerzimos (16)cerzindo (19)cerziram (16)cerziras (16)cerzirei (16)cerzirem (16)cerzires (16)cerziria (16)cerzirás (16)cerzirão (16)cerzisse (16)cerziste (16)cerzíeis (16)cerâmica (10)cerâmico (10)cerífero (12)cesareia (9)cessadas (10)cessados (10)cessamos (9)cessando (12)cessante (11)cessaram (9)cessaras (9)cessarei (9)cessarem (9)cessares (9)cessaria (9)cessarás (9)cessarão (9)cessasse (9)cessaste (9)cessavam (12)cessavas (12)cessação (11)cessemos (9)cessámos (9)cestaria (9)cesteiro (9)cetineta (11)cetinoso (11)cetónico (12)ceáramos (9)ceásseis (9)ceávamos (12)chacinai (15)chacinam (15)chacinar (15)chacinas (15)chacinei (15)chacinem (15)chacines (15)chacinou (15)chacolha (17)chacolhe (17)chacolho (17)chacolhá (17)chacoteá (13)chafariz (22)chafurda (16)chafurde (16)chafurdo (16)chafurdá (16)chagadas (16)chagados (16)chagamos (15)chagando (18)chagaram (15)chagaras (15)chagarei (15)chagarem (15)chagares (15)chagaria (15)chagarás (15)chagarão (15)chagasse (15)chagaste (15)chagavam (18)chagavas (18)chagueis (15)chagámos (15)chalacei (14)chalacem (14)chalaces (14)chalaçai (15)chalaçam (15)chalaçar (15)chalaças (15)chalaçou (15)chaleira (13)chalreai (13)chalrear (13)chalreei (13)chalreia (13)chalreie (13)chalreio (13)chalreou (13)chalreta (13)chamadas (13)chamador (13)chamados (13)chamamos (12)chamando (15)chamaram (12)chamaras (12)chamarei (12)chamarem (12)chamares (12)chamaria (12)chamariz (19)chamarás (12)chamarão (12)chamasse (12)chamaste (12)chamavam (15)chamavas (15)chamejai (16)chamejam (16)chamejar (16)chamejas (16)chamejei (16)chamejem (16)chamejes (16)chamejou (16)chamemos (12)chaminés (14)chamusca (13)chamusco (13)chamuscá (13)chamámos (12)chancela (16)chancele (16)chancelo (16)chancelá (16)chanfana (19)chantaja (18)chantaje (18)chantajo (18)chapadas (14)chapados (14)chapamos (13)chapando (16)chaparam (13)chaparas (13)chaparei (13)chaparem (13)chapares (13)chaparia (13)chaparás (13)chaparão (13)chapasse (13)chapaste (13)chapavam (16)chapavas (16)chapeada (14)chapeado (14)chapeais (13)chapeara (13)chapeará (13)chapeava (16)chapeeis (13)chapeiam (13)chapeias (13)chapeiem (13)chapeies (13)chapelão (14)chapemos (13)chapinai (15)chapinam (15)chapinar (15)chapinas (15)chapinei (15)chapinem (15)chapines (15)chapinha (18)chapinhe (18)chapinho (18)chapinhá (18)chapinou (15)chapisca (14)chapisco (14)chapiscá (14)chapámos (13)charanga (17)charcoso (13)charneca (15)charruai (12)charruam (12)charruar (12)charruas (12)charruei (12)charruem (12)charrues (12)charruou (12)chateada (13)chateado (13)chateais (12)chateara (12)chateará (12)chateava (15)chateeis (12)chateiam (12)chateias (12)chateiem (12)chateies (12)chavaria (15)chaveiro (15)chavetas (15)chefiada (16)chefiado (16)chefiais (15)chefiara (15)chefiará (15)chefiava (18)chefieis (15)chegadas (16)chegador (16)chegados (16)chegamos (15)chegando (18)chegante (17)chegaram (15)chegaras (15)chegarei (15)chegarem (15)chegares (15)chegaria (15)chegarás (15)chegarão (15)chegasse (15)chegaste (15)chegavam (18)chegavas (18)chegueis (15)chegámos (15)cheirada (13)cheirado (13)cheirais (12)cheirara (12)cheirará (12)cheirava (15)cheireis (12)cheireta (12)cheirete (12)cheirosa (12)cheiroso (12)chiadora (13)chiadura (13)chiantes (14)chiardes (13)chiareis (12)chiariam (12)chiarias (12)chiarmos (12)chiassem (12)chiasses (12)chiastes (12)chibatai (14)chibatam (14)chibatar (14)chibatas (14)chibatei (14)chibatem (14)chibates (14)chibatou (14)chicoteá (13)chicória (13)chifrada (16)chifrado (16)chifrais (15)chifrara (15)chifrará (15)chifrava (18)chifreis (15)chilenas (15)chilrada (14)chilrado (14)chilrais (13)chilrara (13)chilrará (13)chilrava (16)chilreai (13)chilrear (13)chilreei (13)chilreia (13)chilreie (13)chilreio (13)chilreis (13)chilreou (13)chincada (16)chincado (16)chincais (15)chincara (15)chincará (15)chincava (18)chinelas (15)chinesas (14)chineses (14)chinfrim (17)chinquei (19)chinquem (19)chinques (19)chirriai (12)chirriam (12)chirriar (12)chirrias (12)chirriei (12)chirriem (12)chirries (12)chirriou (12)chiáreis (12)chiáveis (15)chocadas (14)chocados (14)chocagem (16)chocalha (17)chocalhe (17)chocalho (17)chocalhá (17)chocamos (13)chocando (16)chocante (15)chocaram (13)chocaras (13)chocarei (13)chocarem (13)chocares (13)chocaria (13)chocarás (13)chocarão (13)chocasse (13)chocaste (13)chocavam (16)chocavas (16)chochada (17)chochado (17)chochais (16)chochara (16)chochará (16)chochava (19)chocheis (16)chochice (17)chocices (14)chocámos (13)chofrada (16)chofrado (16)chofrais (15)chofrara (15)chofrará (15)chofrava (18)chofreis (15)choqueis (17)choquice (18)choradas (13)chorados (13)choramos (12)chorando (15)choraram (12)choraras (12)chorarei (12)chorarem (12)chorares (12)choraria (12)chorarás (12)chorarão (12)chorasse (12)choraste (12)choravam (15)choravas (15)choremos (12)choricas (13)chorinca (15)chorosos (12)chorámos (12)choupana (15)chouriça (14)chouriço (14)chovamos (15)chovedor (16)chovemos (15)chovendo (18)choveram (15)choveras (15)choverei (15)choverem (15)choveres (15)choveria (15)choverás (15)choverão (15)chovesse (15)choveste (15)chovidas (16)chovidos (16)chovíeis (15)chuchada (17)chuchado (17)chuchais (16)chuchara (16)chuchará (16)chuchava (19)chucheis (16)chularia (13)chulices (14)chulismo (13)chulista (13)chumacei (13)chumacem (13)chumaces (13)chumaçai (14)chumaçam (14)chumaçar (14)chumaças (14)chumaçou (14)chumbada (15)chumbado (15)chumbais (14)chumbara (14)chumbará (14)chumbava (17)chumbeis (14)chupadas (14)chupador (14)chupados (14)chupamos (13)chupando (16)chuparam (13)chuparas (13)chuparei (13)chuparem (13)chupares (13)chuparia (13)chuparás (13)chuparão (13)chupasse (13)chupaste (13)chupavam (16)chupavas (16)chupemos (13)chupista (13)chupámos (13)chutadas (13)chutados (13)chutamos (12)chutando (15)chutaram (12)chutaras (12)chutarei (12)chutarem (12)chutares (12)chutaria (12)chutarás (12)chutarão (12)chutasse (12)chutaste (12)chutavam (15)chutavas (15)chutemos (12)chutámos (12)chuvadas (16)chuveiro (15)chuvinha (20)chuvinhe (20)chuvinho (20)chuvisca (16)chuvisco (16)chuvosas (15)chuvosos (15)chávenas (17)cicatriz (17)cicerone (12)ciclismo (11)ciclista (11)ciclones (13)ciclopes (12)ciclóide (12)ciclópeo (12)cicutina (12)cidadela (12)cidadãos (11)cidreira (10)cifradas (13)cifrados (13)ciframos (12)cifrando (15)cifrante (14)cifraram (12)cifraras (12)cifrarei (12)cifrarem (12)cifrares (12)cifraria (12)cifrarás (12)cifrarão (12)cifrasse (12)cifraste (12)cifravam (15)cifravas (15)cifremos (12)cifrámos (12)ciganada (15)ciganado (15)ciganais (14)ciganara (14)ciganará (14)ciganava (17)ciganeis (14)ciganice (15)cigarrai (12)cigarram (12)cigarrar (12)cigarras (12)cigarrei (12)cigarrem (12)cigarres (12)cigarros (12)cigarrou (12)cilindra (13)cilindre (13)cilindro (13)cilindrá (13)cimeiras (9)cimeiros (9)cimentai (11)cimentam (11)cimentar (11)cimentas (11)cimentei (11)cimentem (11)cimentes (11)cimentos (11)cimentou (11)cindamos (12)cindidas (13)cindidos (13)cindimos (12)cindindo (15)cindiram (12)cindiras (12)cindirei (12)cindirem (12)cindires (12)cindiria (12)cindirás (12)cindirão (12)cindisse (12)cindiste (12)cindíeis (12)cindível (16)cineasta (11)cingidas (15)cingidos (15)cingimos (14)cingindo (17)cingiram (14)cingiras (14)cingirei (14)cingirem (14)cingires (14)cingiria (14)cingirás (14)cingirão (14)cingisse (14)cingiste (14)cingíeis (14)cinjamos (15)cintadas (12)cintador (12)cintados (12)cintamos (11)cintando (14)cintaram (11)cintaras (11)cintarei (11)cintarem (11)cintares (11)cintaria (11)cintarás (11)cintarão (11)cintasse (11)cintaste (11)cintavam (14)cintavas (14)cintemos (11)cintilai (12)cintilam (12)cintilar (12)cintilas (12)cintilei (12)cintilem (12)cintiles (12)cintilou (12)cinturai (11)cinturam (11)cinturar (11)cinturas (11)cinturei (11)cinturem (11)cintures (11)cinturou (11)cinturão (11)cintámos (11)cinzadas (19)cinzados (19)cinzamos (18)cinzando (21)cinzaram (18)cinzaras (18)cinzarei (18)cinzarem (18)cinzares (18)cinzaria (18)cinzarás (18)cinzarão (18)cinzasse (18)cinzaste (18)cinzavam (21)cinzavas (21)cinzeiro (18)cinzelai (19)cinzelam (19)cinzelar (19)cinzelas (19)cinzelei (19)cinzelem (19)cinzeles (19)cinzelou (19)cinzemos (18)cinzenta (20)cinzento (20)cinzámos (18)cinábrio (13)cinéfilo (15)cinética (12)cinético (12)cipreste (10)cipriano (12)cipriota (10)cirandai (12)cirandam (12)cirandar (12)cirandas (12)cirandei (12)cirandem (12)cirandes (12)cirandou (12)circense (12)circuita (10)circuite (10)circuito (10)circuitá (10)circulai (11)circulam (11)circular (11)circulas (11)circulei (11)circulem (11)circules (11)circulou (11)circunda (13)circunde (13)circundo (13)circundá (13)cirroses (9)cirurgia (12)cirzamos (16)cisardes (10)cisareis (9)cisariam (9)cisarias (9)cisarmos (9)cisassem (9)cisasses (9)cisastes (9)cismadas (10)cismador (10)cismados (10)cismamos (9)cismando (12)cismaram (9)cismaras (9)cismarei (9)cismarem (9)cismares (9)cismaria (9)cismarás (9)cismarão (9)cismasse (9)cismaste (9)cismavam (12)cismavas (12)cismemos (9)cismámos (9)cisterna (11)cisáreis (9)cisáveis (12)citadina (12)citadino (12)citadora (10)citantes (11)citardes (10)citareis (9)citariam (9)citarias (9)citarmos (9)citassem (9)citasses (9)citastes (9)citações (11)citosina (11)citrinas (11)citrinos (11)citáreis (9)citáveis (12)ciumadas (10)ciumados (10)ciumamos (9)ciumando (12)ciumaram (9)ciumaras (9)ciumarei (9)ciumarem (9)ciumares (9)ciumaria (9)ciumarás (9)ciumarão (9)ciumasse (9)ciumaste (9)ciumavam (12)ciumavas (12)ciumeira (9)ciumemos (9)ciumenta (11)ciumento (11)ciumámos (9)civiliza (20)civilize (20)civilizo (20)civilizá (20)ciáticas (10)ciências (12)clamadas (11)clamador (11)clamados (11)clamamos (10)clamando (13)clamante (12)clamaram (10)clamaras (10)clamarei (10)clamarem (10)clamares (10)clamaria (10)clamarás (10)clamarão (10)clamasse (10)clamaste (10)clamavam (13)clamavas (13)clamação (12)clamemos (10)clamores (10)clamámos (10)clareada (11)clareado (11)clareais (10)clareara (10)clareará (10)clareava (13)clareeis (10)clareiam (10)clareias (10)clareiem (10)clareies (10)clareira (10)clarejai (14)clarejam (14)clarejar (14)clarejas (14)clarejei (14)clarejem (14)clarejes (14)clarejou (14)claritas (10)claritos (10)claudica (12)claudico (12)clausais (10)claustra (10)claustre (10)claustro (10)claustrá (10)clausula (11)clausule (11)clausulo (11)clausulá (11)clausura (10)clausure (10)clausuro (10)clausurá (10)claúsula (11)clemente (12)clerical (12)clicadas (12)clicados (12)clicamos (11)clicando (14)clicaram (11)clicaras (11)clicarei (11)clicarem (11)clicares (11)clicaria (11)clicarás (11)clicarão (11)clicasse (11)clicaste (11)clicavam (14)clicavas (14)clicámos (11)clientes (12)cliqueis (15)clitóris (10)clivadas (14)clivados (14)clivagem (16)clivamos (13)clivando (16)clivaram (13)clivaras (13)clivarei (13)clivarem (13)clivares (13)clivaria (13)clivarás (13)clivarão (13)clivasse (13)clivaste (13)clivavam (16)clivavas (16)clivemos (13)clivámos (13)cloradas (11)cloragem (13)cloretos (10)clotilde (12)clubista (12)clássica (11)clássico (11)cláusula (11)clérigos (13)clínicas (13)clínicos (13)clítoris (10)coabitai (11)coabitam (11)coabitar (11)coabitas (11)coabitei (11)coabitem (11)coabites (11)coabitou (11)coactivo (13)coadapta (11)coadapte (11)coadapto (11)coadaptá (11)coadjuva (17)coadjuve (17)coadjuvo (17)coadjuvá (17)coadoiro (10)coadoras (10)coadores (10)coadouro (10)coadunai (12)coadunam (12)coadunar (12)coadunas (12)coadunei (12)coadunem (12)coadunes (12)coadunou (12)coagidas (13)coagidos (13)coagimos (12)coagindo (15)coagiram (12)coagiras (12)coagirei (12)coagirem (12)coagires (12)coagiria (12)coagirás (12)coagirão (12)coagisse (12)coagiste (12)coagitai (12)coagitam (12)coagitar (12)coagitas (12)coagitei (12)coagitem (12)coagites (12)coagitou (12)coagulai (13)coagulam (13)coagular (13)coagulas (13)coagulei (13)coagulem (13)coagules (13)coagulou (13)coagíeis (12)coajamos (13)coalhada (14)coalhado (14)coalhais (13)coalhara (13)coalhará (13)coalhava (16)coalheis (13)coaremos (9)coaríeis (9)coaxadas (17)coaxados (17)coaxamos (16)coaxando (19)coaxante (18)coaxaram (16)coaxaras (16)coaxarei (16)coaxarem (16)coaxares (16)coaxaria (16)coaxarás (16)coaxarão (16)coaxasse (16)coaxaste (16)coaxavam (19)coaxavas (19)coaxação (18)coaxemos (16)coaxámos (16)cobardia (12)cobertas (11)cobertor (11)cobertos (11)cobiceis (12)cobiçada (14)cobiçado (14)cobiçais (13)cobiçara (13)cobiçará (13)cobiçava (16)cobiçoso (13)cobradas (12)cobrador (12)cobrados (12)cobramos (11)cobrando (14)cobrança (15)cobraram (11)cobraras (11)cobrarei (11)cobrarem (11)cobrares (11)cobraria (11)cobrarás (11)cobrarão (11)cobrasse (11)cobraste (11)cobravam (14)cobravas (14)cobremos (11)cobridas (12)cobridor (12)cobridos (12)cobrimos (11)cobrindo (14)cobriram (11)cobriras (11)cobrirei (11)cobrirem (11)cobrires (11)cobriria (11)cobrirás (11)cobrirão (11)cobrisse (11)cobriste (11)cobrámos (11)cobrável (15)cobríeis (11)cocardes (11)cocareis (10)cocariam (10)cocarias (10)cocarmos (10)cocassem (10)cocasses (10)cocastes (10)cocegada (14)cocegado (14)cocegais (13)cocegara (13)cocegará (13)cocegava (16)coceguei (13)coceguem (13)cocegues (13)cochadas (14)cochados (14)cochamos (13)cochando (16)cocharam (13)cocharas (13)cocharei (13)cocharem (13)cochares (13)cocharia (13)cocharás (13)cocharão (13)cochasse (13)cochaste (13)cochavam (16)cochavas (16)cocheira (13)cocheiro (13)cochemos (13)cochicha (17)cochiche (17)cochicho (17)cochichá (17)cochámos (13)cociente (12)cocorocó (11)cocáreis (10)cocáveis (13)codifica (14)codifico (14)codificá (14)codorniz (19)coeducai (11)coeducam (11)coeducar (11)coeducas (11)coeducou (11)coeduque (15)coelhada (14)coercivo (13)coerente (11)coeridas (10)coeridos (10)coerimos (9)coerindo (12)coeriram (9)coeriras (9)coerirei (9)coerirem (9)coerires (9)coeriria (9)coerirás (9)coerirão (9)coerisse (9)coeriste (9)coeríeis (9)coexista (16)coexiste (16)coexisti (16)coexisto (16)cofiadas (13)cofiados (13)cofiamos (12)cofiando (15)cofiaram (12)cofiaras (12)cofiarei (12)cofiarem (12)cofiares (12)cofiaria (12)cofiarás (12)cofiarão (12)cofiasse (12)cofiaste (12)cofiavam (15)cofiavas (15)cofiemos (12)cofiámos (12)cognição (16)cogumelo (13)coibamos (11)coibidas (12)coibidos (12)coibimos (11)coibindo (14)coibiram (11)coibiras (11)coibirei (11)coibirem (11)coibires (11)coibiria (11)coibirás (11)coibirão (11)coibisse (11)coibiste (11)coibição (13)coibíeis (11)coiceada (11)coiceado (11)coiceais (10)coiceara (10)coiceará (10)coiceava (13)coiceeis (10)coiceiam (10)coiceias (10)coiceiem (10)coiceies (10)coimbrão (11)coimbrãs (11)coimeiro (9)coincida (13)coincide (13)coincidi (13)coincido (13)coindica (13)coindico (13)coindicá (13)coiramos (9)coisinha (14)coitadas (10)coitados (10)coitamos (9)coitando (12)coitaram (9)coitaras (9)coitarei (9)coitarem (9)coitares (9)coitaria (9)coitarás (9)coitarão (9)coitasse (9)coitaste (9)coitavam (12)coitavas (12)coiteiro (9)coitemos (9)coitámos (9)colabora (12)colabore (12)colaboro (12)coladora (11)colapsar (11)colapsos (11)colardes (11)colareis (10)colariam (10)colarias (10)colarmos (10)colassem (10)colasses (10)colastes (10)colativo (13)colações (12)colcheia (14)colcheta (14)colchete (14)colchoai (14)colchoam (14)colchoar (14)colchoas (14)colchoei (14)colchoem (14)colchoes (14)colchoou (14)colectai (11)colectam (11)colectar (11)colectas (11)colectei (11)colectem (11)colectes (11)colector (11)colectou (11)colecção (13)colegial (14)colhamos (13)colheita (13)colhemos (13)colhendo (16)colheram (13)colheras (13)colherei (13)colherem (13)colheres (13)colheria (13)colherás (13)colherão (13)colhesse (13)colheste (13)colhidas (14)colhidos (14)colhíeis (13)colidais (11)colidiam (11)colidias (11)colidida (12)colidido (12)colidira (11)colidirá (11)coligada (14)coligado (14)coligais (13)coligara (13)coligará (13)coligava (16)coligiam (13)coligias (13)coligida (14)coligido (14)coligira (13)coligirá (13)coliguei (13)coliguem (13)coligues (13)colijais (14)colimite (10)colinear (12)colinoso (12)colisões (10)colmacei (11)colmacem (11)colmaces (11)colmadas (11)colmados (11)colmagem (13)colmamos (10)colmando (13)colmaram (10)colmaras (10)colmarei (10)colmarem (10)colmares (10)colmaria (10)colmarás (10)colmarão (10)colmasse (10)colmaste (10)colmatai (10)colmatam (10)colmatar (10)colmatas (10)colmatei (10)colmatem (10)colmates (10)colmatou (10)colmavam (13)colmavas (13)colmaçai (12)colmaçam (12)colmaçar (12)colmaças (12)colmaçou (12)colmeias (10)colmeiro (10)colmemos (10)colmámos (10)colocada (12)colocado (12)colocais (11)colocara (11)colocará (11)colocava (14)coloidal (12)colonato (12)colonial (13)coloniza (19)colonize (19)colonizo (19)colonizá (19)coloquei (15)coloquem (15)coloques (15)colorada (11)colorado (11)colorais (10)colorara (10)colorará (10)colorava (13)coloreai (10)colorear (10)coloreei (10)coloreia (10)coloreie (10)coloreio (10)coloreis (10)coloreou (10)coloriam (10)colorias (10)colorida (11)colorido (11)colorimo (10)colorira (10)colorirá (10)colossal (11)colossos (10)colunata (12)colurais (10)coluramo (10)coláreis (10)coláveis (13)colégios (13)colérico (11)colóides (11)colónias (12)colóquio (15)colômbia (12)colúmbia (12)comadrio (10)comandai (12)comandam (12)comandar (12)comandas (12)comandei (12)comandem (12)comandes (12)comandos (12)comandou (12)comarcas (10)combalam (12)combalas (12)combalem (12)combales (12)combalia (12)combalir (12)combalis (12)combaliu (12)combatam (11)combatas (11)combatei (11)combatem (11)combater (11)combates (11)combateu (11)combatia (11)combinai (13)combinam (13)combinar (13)combinas (13)combinei (13)combinem (13)combines (13)combinou (13)comboios (11)comeceis (10)comedida (11)comedido (11)comedimo (10)comedora (10)comemora (9)comemore (9)comemoro (9)comemorá (9)comendas (12)comensal (12)comentai (11)comentam (11)comentar (11)comentas (11)comentei (11)comentem (11)comentes (11)comentou (11)comercia (10)comercie (10)comercio (10)comerdes (10)comereis (9)comerete (9)comeriam (9)comerias (9)comermos (9)comessem (9)comesses (9)comestes (9)cometais (9)cometeis (9)cometera (9)cometerá (9)cometiam (9)cometias (9)cometida (10)cometido (10)começada (12)começado (12)começais (11)começamo (11)começara (11)começará (11)começava (14)comichão (13)comicial (11)comilona (12)comilões (10)comisera (9)comisere (9)comisero (9)comiserá (9)comissão (9)comitiva (12)comovais (12)comoveis (12)comovera (12)comoverá (12)comoviam (12)comovias (12)comovida (13)comovido (13)compacta (11)compacte (11)compacto (11)compadra (11)compadre (11)compadro (11)compadrá (11)comparai (10)comparam (10)comparar (10)comparas (10)comparei (10)comparem (10)compares (10)comparou (10)comparta (10)comparte (10)comparti (10)comparto (10)compassa (10)compasse (10)compasso (10)compassá (10)compelem (11)compeles (11)compelia (11)compelir (11)compelis (11)compeliu (11)compensa (12)compense (12)compenso (12)compensá (12)competem (10)competes (10)competia (10)competir (10)competis (10)competiu (10)compilai (11)compilam (11)compilar (11)compilas (11)compilei (11)compilem (11)compiles (11)compilou (11)compitai (10)compitam (10)compitas (10)complana (13)complane (13)complano (13)complaná (13)completa (11)complete (11)completo (11)completá (11)complexa (18)complexo (18)complica (12)complico (12)complicá (12)compomos (10)componde (13)compondo (13)componha (15)componho (15)comporei (10)comporem (10)compores (10)comporia (10)comporta (10)comporte (10)comporto (10)comportá (10)comporás (10)comporão (10)composta (10)composto (10)comprada (11)comprado (11)comprais (10)comprara (10)comprará (10)comprava (13)compraza (17)compraze (17)comprazo (17)compreis (10)comprida (11)comprido (11)comprima (10)comprime (10)comprimi (10)comprimo (10)comprova (13)comprove (13)comprovo (13)comprová (13)compulsa (11)compulse (11)compulso (11)compulsá (11)compunge (15)compungi (15)compunha (15)compunja (16)compunjo (16)compuser (10)computai (10)computam (10)computar (10)computas (10)computei (10)computem (10)computes (10)computou (10)comungai (14)comungam (14)comungar (14)comungas (14)comungou (14)comungue (14)comunhão (14)comunial (12)comunica (12)comunico (12)comunicá (12)comutada (10)comutado (10)comutais (9)comutara (9)comutará (9)comutava (12)comuteis (9)comédias (10)comércio (10)comêreis (9)comíamos (9)comícios (10)comíveis (12)concausa (12)concebam (14)concebas (14)concebei (14)concebem (14)conceber (14)concebes (14)concebeu (14)concebia (14)concedam (13)concedas (13)concedei (13)concedem (13)conceder (13)concedes (13)concedeu (13)concedia (13)conceito (12)concelho (16)concerne (14)concerni (14)concerta (12)concerte (12)concerto (12)concertá (12)conchada (16)conchado (16)conchega (18)conchego (18)conchegá (18)conchoso (15)conchudo (16)concilia (13)concilie (13)concilio (13)conciliá (13)concirna (14)concirno (14)concisas (12)concisos (12)concisão (12)concitai (12)concitam (12)concitar (12)concitas (12)concitei (12)concitem (12)concites (12)concitou (12)conclave (16)concluam (13)concluem (13)concluia (13)concluir (13)concluis (13)concluiu (13)concluso (13)concluía (13)concluís (13)concolor (13)concorda (13)concorde (13)concordo (13)concordá (13)concorra (12)concorre (12)concorri (12)concorro (12)concreta (12)concreto (12)concriai (12)concriam (12)concriar (12)concrias (12)concriei (12)concriem (12)concries (12)concriou (12)concurso (12)concutam (12)concutas (12)concutem (12)concutes (12)concutia (12)concutir (12)concutis (12)concutiu (12)concutor (12)concílio (13)condados (13)condeixa (19)condenai (14)condenam (14)condenar (14)condenas (14)condenei (14)condenem (14)condenes (14)condenou (14)condensa (14)condense (14)condenso (14)condensá (14)condessa (12)condigam (15)condigas (15)condigno (17)condirei (12)condiria (12)condirás (12)condirão (12)condisse (12)conditas (12)conditos (12)condizei (19)condizem (19)condizer (19)condizes (19)condizia (19)condição (14)condoído (13)condutai (12)condutam (12)condutar (12)condutas (12)condutei (12)condutem (12)condutes (12)condutor (12)condutou (12)conduzam (19)conduzas (19)conduzem (19)conduzes (19)conduzia (19)conduzir (19)conduzis (19)conduziu (19)condução (14)conectai (12)conectam (12)conectar (12)conectas (12)conectei (12)conectem (12)conectes (12)conector (12)conectou (12)conexivo (21)conexões (18)confeita (14)confeite (14)confeito (14)conferem (14)conferes (14)conferia (14)conferir (14)conferis (14)conferiu (14)confessa (14)confesse (14)confesso (14)confessá (14)confiada (15)confiado (15)confiais (14)confiara (14)confiará (14)confiava (17)confieis (14)confinai (16)confinal (17)confinam (16)confinar (16)confinas (16)confinei (16)confinem (16)confines (16)confinou (16)confiram (14)confiras (14)confirma (14)confirme (14)confirmo (14)confirmá (14)confisca (15)confisco (15)confiscá (15)conflito (15)confluam (15)confluem (15)confluia (15)confluir (15)confluis (15)confluiu (15)confluía (15)confluís (15)conforma (14)conforme (14)conformo (14)conformá (14)conforta (14)conforte (14)conforto (14)confortá (14)confrade (15)confucio (15)confunda (17)confunde (17)confundi (17)confundo (17)confusas (14)confusos (14)confusão (14)confúcio (15)congelai (15)congelam (15)congelar (15)congelas (15)congelei (15)congelem (15)congeles (15)congelou (15)congloba (17)conglobe (17)conglobo (17)conglobá (17)congrega (17)congrego (17)congregá (17)conhaque (19)conhecei (15)conhecem (15)conhecer (15)conheces (15)conheceu (15)conhecia (15)conheçam (16)conheças (16)conjugai (18)conjugal (19)conjugam (18)conjugar (18)conjugas (18)conjugou (18)conjugue (18)conjunta (17)conjunte (17)conjunto (17)conjuntá (17)conjurai (15)conjuram (15)conjurar (15)conjuras (15)conjurei (15)conjurem (15)conjures (15)conjurou (15)connosco (14)conoidal (13)consagra (14)consagre (14)consagro (14)consagrá (14)consegua (14)consegue (14)consegui (14)conselho (15)consenso (13)consente (13)consenti (13)conserta (11)conserte (11)conserto (11)consertá (11)conserva (14)conserve (14)conservo (14)conservá (14)consigam (14)consigas (14)consigna (16)consigne (16)consigno (16)consigná (16)consinta (13)consinto (13)consista (11)consiste (11)consisti (11)consisto (11)consoada (12)consoado (12)consoais (11)consoara (11)consoará (11)consoava (14)consoeis (11)consogra (14)consolai (12)consolam (12)consolar (12)consolas (12)consolei (12)consolem (12)consoles (12)consolos (12)consolou (12)consomem (11)consomes (11)consonai (13)consonam (13)consonar (13)consonas (13)consonei (13)consonem (13)consones (13)consonou (13)consorte (11)conspira (12)conspire (12)conspiro (12)constada (12)constado (12)constais (11)constara (11)constará (11)constata (11)constate (11)constato (11)constatá (11)constava (14)consteis (11)constela (12)constele (12)constelo (12)constelá (12)constipa (12)constipe (12)constipo (12)constipá (12)construa (11)construi (11)construo (11)construí (11)constrói (11)consular (12)consulta (12)consulte (12)consulto (12)consultá (12)consumai (11)consumam (11)consumar (11)consumas (11)consumei (11)consumem (11)consumes (11)consumia (11)consumir (11)consumis (11)consumiu (11)consumos (11)consumou (11)consílio (12)consócio (12)contacta (12)contacte (12)contacto (12)contactá (12)contadas (12)contador (12)contados (12)contagem (14)contagia (14)contagie (14)contagio (14)contagiá (14)contamos (11)contando (14)contanto (13)contaram (11)contaras (11)contarei (11)contarem (11)contares (11)contaria (11)contarás (11)contarão (11)contasse (11)contaste (11)contavam (14)contavas (14)contemos (11)contenda (14)contende (14)contendi (14)contendo (14)contenha (16)contenho (16)contenta (13)contente (13)contento (13)contentá (13)conteras (11)conterde (12)conterei (11)conterem (11)conteres (11)conteria (11)contermo (11)conterás (11)conterão (11)contesse (11)contesta (11)conteste (11)contesto (11)contestá (11)contexto (18)conteúdo (12)contidas (12)contidos (12)contigua (14)contigue (14)contigúe (14)continha (16)continua (13)continue (13)continuo (13)continuá (13)contista (11)contiver (14)contorce (12)contorci (12)contorcê (12)contorna (13)contorne (13)contorno (13)contorná (13)contorça (13)contorço (13)contraem (11)contraia (11)contraio (11)contrair (11)contrais (11)contraiu (11)contrapo (12)contrata (11)contrate (11)contrato (11)contratá (11)contravi (14)contraía (11)contraís (11)contrito (11)controla (12)controle (12)controlo (12)controlá (12)contumaz (18)contunda (14)contunde (14)contundi (14)contundo (14)conturba (13)conturbe (13)conturbo (13)conturbá (13)contusão (11)contágio (14)contámos (11)contável (15)contígua (14)contíguo (14)contínua (13)contínuo (13)convence (17)convenci (17)convencê (17)convenha (19)convenho (19)convento (16)convença (18)convenço (18)converge (17)convergi (17)converja (18)converjo (18)conversa (14)converse (14)converso (14)conversá (14)converta (14)converte (14)converti (14)converto (14)convertê (14)convexas (21)convexos (21)convexão (21)conviais (14)convicta (15)convicto (15)convidai (15)convidam (15)convidar (15)convidas (15)convidei (15)convidem (15)convides (15)convidos (15)convidou (15)convieis (14)conviemo (14)conviera (14)conviere (14)convierá (14)conviiam (14)conviias (14)conviida (15)conviido (15)convimos (14)convinde (17)convindo (17)convinha (19)convirde (15)convirei (14)convirem (14)convires (14)conviria (14)convirmo (14)convirás (14)convirão (14)convites (14)convival (18)convivam (17)convivas (17)convivei (17)convivem (17)conviver (17)convives (17)conviveu (17)convivia (17)convocai (15)convocam (15)convocar (15)convocas (15)convocou (15)convolva (18)convolve (18)convolvi (18)convolvo (18)convolvê (18)convoque (19)convosco (15)convulsa (15)convulse (15)convulso (15)convénio (16)convívio (17)coobriga (14)coobrigo (14)coobrigá (14)cooperai (10)cooperam (10)cooperar (10)cooperas (10)cooperei (10)cooperem (10)cooperes (10)cooperou (10)cooptada (11)cooptado (11)cooptais (10)cooptara (10)cooptará (10)cooptava (13)coopteis (10)coordena (12)coordene (12)coordeno (12)coordená (12)copeiras (10)copiadas (11)copiador (11)copiados (11)copiamos (10)copiando (13)copiaram (10)copiaras (10)copiarei (10)copiarem (10)copiares (10)copiaria (10)copiarás (10)copiarão (10)copiasse (10)copiaste (10)copiavam (13)copiavas (13)copiemos (10)copiloto (11)copiosas (10)copistas (10)copiámos (10)copulada (12)copulado (12)copulais (11)copulara (11)copulará (11)copulava (14)copuleis (11)copépode (12)coqueiro (14)coquemos (14)corajosa (13)corajoso (13)coralino (12)corantes (11)corardes (10)corareis (9)corariam (9)corarias (9)corarmos (9)corassem (9)corasses (9)corastes (9)corações (11)corcovai (13)corcovam (13)corcovar (13)corcovas (13)corcovei (13)corcovem (13)corcoves (13)corcovou (13)corcunda (13)cordados (11)cordatas (10)cordatos (10)cordeada (11)cordeado (11)cordeais (10)cordeara (10)cordeará (10)cordeava (13)cordeeis (10)cordeiam (10)cordeias (10)cordeiem (10)cordeies (10)cordeiro (10)cordoada (11)cordoado (11)cordoais (10)cordoara (10)cordoará (10)cordoava (13)cordoeis (10)coreanas (11)coreanos (11)coreicos (10)coreutas (9)coreáceo (10)corifeus (12)coriscos (10)coristas (9)corneada (12)corneado (12)corneais (11)corneara (11)corneará (11)corneava (14)corneeis (11)corneiam (11)corneias (11)corneiem (11)corneies (11)cornetas (11)cornetim (11)cornetão (11)cornicho (15)corninho (16)cornélia (12)coroadas (10)coroados (10)coroamos (9)coroando (12)coroaram (9)coroaras (9)coroarei (9)coroarem (9)coroares (9)coroaria (9)coroarás (9)coroarão (9)coroasse (9)coroaste (9)coroavam (12)coroavas (12)coroação (11)coroemos (9)corolado (11)coroámos (9)corpetes (10)corpinho (15)corporal (11)corpórea (10)corpóreo (10)corramos (9)correcta (10)correcto (10)corredio (10)corredor (10)corregei (12)corregem (12)correger (12)correges (12)corregeu (12)corregia (12)correias (9)correios (9)correjam (13)correjas (13)corremos (9)correndo (12)corrente (11)correram (9)correras (9)correrei (9)correrem (9)correres (9)correria (9)correrás (9)correrão (9)corresse (9)correste (9)corretai (9)corretam (9)corretar (9)corretas (9)corretei (9)corretem (9)corretes (9)corretor (9)corretou (9)corricai (10)corricam (10)corricar (10)corricas (10)corricou (10)corridas (10)corridos (10)corrigem (12)corriges (12)corrigia (12)corrigir (12)corrigis (12)corrigiu (12)corrijam (13)corrijas (13)corrimão (9)corrique (14)corroais (9)corroamo (9)corroeis (9)corroemo (9)corroera (9)corroere (9)corroerá (9)corroida (10)corroido (10)corrompa (10)corrompe (10)corrompi (10)corrompo (10)corrompê (10)corrosão (9)corroíam (9)corroías (9)corroíei (9)corrupta (10)corrupto (10)corríeis (9)corsário (9)cortadas (10)cortador (10)cortados (10)cortagem (12)cortamos (9)cortando (12)cortante (11)cortaram (9)cortaras (9)cortarei (9)cortarem (9)cortares (9)cortaria (9)cortarás (9)cortarão (9)cortasse (9)cortaste (9)cortavam (12)cortavas (12)cortejai (13)cortejam (13)cortejar (13)cortejas (13)cortejei (13)cortejem (13)cortejes (13)cortejos (13)cortejou (13)cortemos (9)corteses (9)cortesia (9)cortesão (9)cortesãs (9)cortical (11)cortinai (11)cortinam (11)cortinar (11)cortinas (11)cortinei (11)cortinem (11)cortines (11)cortinou (11)cortiças (11)cortámos (9)corujada (14)corujado (14)corujais (13)corujara (13)corujará (13)corujava (16)corujeis (13)corvense (14)corvetas (12)coráreis (9)coráveis (12)coríntio (11)cosedora (10)cosedura (10)coserdes (10)cosereis (9)coseriam (9)coserias (9)cosermos (9)cosessem (9)cosesses (9)cosestes (9)cosidela (11)costadas (10)costeada (10)costeado (10)costeais (9)costeara (9)costeará (9)costeava (12)costeeis (9)costeiam (9)costeias (9)costeiem (9)costeies (9)costeira (9)costeiro (9)costelas (10)costumai (9)costumam (9)costumar (9)costumas (9)costumei (9)costumem (9)costumes (9)costumou (9)costurai (9)costuram (9)costurar (9)costuras (9)costurei (9)costurem (9)costures (9)costurou (9)cosêreis (9)cosíamos (9)cotadora (10)cotardes (10)cotareis (9)cotariam (9)cotarias (9)cotarmos (9)cotassem (9)cotasses (9)cotastes (9)cotações (11)coticada (11)cotizada (17)cotizado (17)cotizais (16)cotizara (16)cotizará (16)cotizava (19)cotizeis (16)cotovela (13)cotovele (13)cotovelo (13)cotovelá (13)cotovias (12)cotáreis (9)cotáveis (12)coubemos (11)couberam (11)couberas (11)couberde (12)couberem (11)couberes (11)coubermo (11)coubesse (11)coubeste (11)coubérei (11)couceiro (10)couracei (10)couracem (10)couraces (10)couraçai (11)couraçam (11)couraçar (11)couraças (11)couraçou (11)coutadas (10)coutados (10)coutamos (9)coutando (12)coutaram (9)coutaras (9)coutarei (9)coutarem (9)coutares (9)coutaria (9)coutarás (9)coutarão (9)coutasse (9)coutaste (9)coutavam (12)coutavas (12)couteiro (9)coutemos (9)coutinho (14)coutámos (9)couveira (12)couveiro (12)covardia (13)coxeadas (17)coxeados (17)coxeamos (16)coxeando (19)coxeante (18)coxearam (16)coxearas (16)coxearei (16)coxearem (16)coxeares (16)coxearia (16)coxearás (16)coxearão (16)coxeasse (16)coxeaste (16)coxeavam (19)coxeavas (19)coxeemos (16)coxeámos (16)coxinhos (21)cozedora (17)cozedura (17)cozerdes (17)cozereis (16)cozeriam (16)cozerias (16)cozermos (16)cozessem (16)cozesses (16)cozestes (16)cozinhai (21)cozinham (21)cozinhar (21)cozinhas (21)cozinhei (21)cozinhem (21)cozinhes (21)cozinhou (21)cozêreis (16)cozíamos (16)coáramos (9)coásseis (9)coávamos (12)coçadura (12)coçardes (12)coçareis (11)coçariam (11)coçarias (11)coçarmos (11)coçassem (11)coçasses (11)coçastes (11)coçáreis (11)coçáveis (14)cracóvia (13)craniana (13)craniano (13)crateras (9)cravadas (13)cravador (13)cravados (13)cravagem (15)cravamos (12)cravando (15)cravaram (12)cravaras (12)cravarei (12)cravarem (12)cravares (12)cravaria (12)cravarás (12)cravarão (12)cravasse (12)cravaste (12)cravavam (15)cravavas (15)cravação (14)craveira (12)craveiro (12)cravejai (16)cravejam (16)cravejar (16)cravejas (16)cravejei (16)cravejem (16)cravejes (16)cravejou (16)cravelha (16)cravemos (12)cravinho (17)cravista (12)cravámos (12)creditai (10)creditam (10)creditar (10)creditas (10)creditei (10)creditem (10)credites (10)creditou (10)credoras (10)credores (10)credível (14)creiamos (9)cremadas (10)cremador (10)cremados (10)cremamos (9)cremando (12)cremaram (9)cremaras (9)cremarei (9)cremarem (9)cremares (9)cremaria (9)cremarás (9)cremarão (9)cremasse (9)cremaste (9)cremavam (12)cremavas (12)cremação (11)crememos (9)cremámos (9)crendice (13)creolina (12)crepitai (10)crepitam (10)crepitar (10)crepitas (10)crepitei (10)crepitem (10)crepites (10)crepitou (10)creremos (9)creríeis (9)cresceis (10)crescera (10)crescerá (10)cresciam (10)crescias (10)crescida (11)crescido (11)crestada (10)crestado (10)crestais (9)crestara (9)crestará (9)crestava (12)cresteis (9)cresçais (11)cretense (11)cretinos (11)cretáceo (10)criadora (10)crianças (13)criardes (10)criareis (9)criariam (9)criarias (9)criarmos (9)criassem (9)criasses (9)criastes (9)criativa (12)criativo (12)criatura (9)criações (11)criminal (12)crioulas (10)crioulos (10)crismada (10)crismado (10)crismais (9)crismara (9)crismará (9)crismava (12)crismeis (9)crispada (11)crispado (11)crispais (10)crispara (10)crispará (10)crispava (13)crispeis (10)cristais (9)cristina (11)cristãos (9)crisália (10)criticai (10)critical (11)criticam (10)criticar (10)criticas (10)criticou (10)critique (14)critério (9)critícas (10)crivadas (13)crivados (13)crivamos (12)crivando (15)crivaram (12)crivaras (12)crivarei (12)crivarem (12)crivares (12)crivaria (12)crivarás (12)crivarão (12)crivasse (12)crivaste (12)crivavam (15)crivavas (15)crivação (14)criveiro (12)crivemos (12)crivámos (12)criáreis (9)criáveis (12)cromadas (10)cromados (10)cromagem (12)cromamos (9)cromando (12)cromaram (9)cromaras (9)cromarei (9)cromarem (9)cromares (9)cromaria (9)cromarás (9)cromarão (9)cromasse (9)cromaste (9)cromavam (12)cromavas (12)cromemos (9)cromwell (10)cromámos (9)cronicai (12)cronicam (12)cronicar (12)cronicas (12)cronicou (12)cronique (16)cronista (11)croquete (14)crostoso (9)cruciais (10)crustais (9)cruzadas (17)cruzador (17)cruzados (17)cruzamos (16)cruzando (19)cruzante (18)cruzaram (16)cruzaras (16)cruzarei (16)cruzarem (16)cruzares (16)cruzaria (16)cruzarás (16)cruzarão (16)cruzasse (16)cruzaste (16)cruzavam (19)cruzavas (19)cruzeiro (16)cruzemos (16)cruzetas (16)cruzámos (16)cruzável (20)créditos (10)crêramos (9)crêsseis (9)críptico (11)críquete (14)críticas (10)críticos (10)crónicas (12)crónicos (12)cubardes (12)cubareis (11)cubariam (11)cubarias (11)cubarmos (11)cubassem (11)cubasses (11)cubastes (11)cubistas (11)cubramos (11)cubáreis (11)cubáveis (14)cubículo (13)cuidadas (11)cuidador (11)cuidados (11)cuidamos (10)cuidando (13)cuidaram (10)cuidaras (10)cuidarei (10)cuidarem (10)cuidares (10)cuidaria (10)cuidarás (10)cuidarão (10)cuidasse (10)cuidaste (10)cuidavam (13)cuidavas (13)cuidemos (10)cuidámos (10)culatral (11)culminai (12)culminam (12)culminar (12)culminas (12)culminei (12)culminem (12)culmines (12)culminou (12)culpadas (12)culpados (12)culpamos (11)culpando (14)culparam (11)culparas (11)culparei (11)culparem (11)culpares (11)culparia (11)culparás (11)culparão (11)culpasse (11)culpaste (11)culpavam (14)culpavas (14)culpemos (11)culposas (11)culpámos (11)culpável (15)cultismo (10)cultivai (13)cultivam (13)cultivar (13)cultivas (13)cultivei (13)cultivem (13)cultives (13)cultivou (13)cultores (10)cultuada (11)cultural (11)culturas (10)cumprais (10)cumpriam (10)cumprias (10)cumprida (11)cumprido (11)cumprira (10)cumprirá (10)cumulada (11)cumulado (11)cumulais (10)cumulara (10)cumulará (10)cumulava (13)cumuleis (10)cunhadas (15)cunhador (15)cunhados (15)cunhagem (17)cunhamos (14)cunhando (17)cunharam (14)cunharas (14)cunharei (14)cunharem (14)cunhares (14)cunharia (14)cunharás (14)cunharão (14)cunhasse (14)cunhaste (14)cunhavam (17)cunhavas (17)cunhemos (14)cunhámos (14)cupulado (12)curadora (10)curardes (10)curareis (9)curariam (9)curarias (9)curarmos (9)curassem (9)curasses (9)curastes (9)curativa (12)curativo (12)curiosas (9)curiosos (9)cursadas (10)cursados (10)cursamos (9)cursando (12)cursaram (9)cursaras (9)cursarei (9)cursarem (9)cursares (9)cursaria (9)cursarás (9)cursarão (9)cursasse (9)cursaste (9)cursavam (12)cursavas (12)cursemos (9)cursista (9)cursámos (9)cursável (13)curtamos (9)curtidas (10)curtidor (10)curtidos (10)curtimos (9)curtindo (12)curtiram (9)curtiras (9)curtirei (9)curtirem (9)curtires (9)curtiria (9)curtirás (9)curtirão (9)curtisse (9)curtiste (9)curtumes (9)curtíeis (9)curvadas (13)curvados (13)curvamos (12)curvando (15)curvaram (12)curvaras (12)curvarei (12)curvarem (12)curvares (12)curvaria (12)curvarás (12)curvarão (12)curvasse (12)curvaste (12)curvavam (15)curvavas (15)curvejai (16)curvejam (16)curvejar (16)curvejas (16)curvejei (16)curvejem (16)curvejes (16)curvejou (16)curvemos (12)curvámos (12)curáreis (9)curáveis (12)cuspamos (10)cuspidas (11)cuspidor (11)cuspidos (11)cuspimos (10)cuspindo (13)cuspiram (10)cuspiras (10)cuspirei (10)cuspirem (10)cuspires (10)cuspiria (10)cuspirás (10)cuspirão (10)cuspisse (10)cuspiste (10)cuspíeis (10)custadas (10)custados (10)custamos (9)custando (12)custaram (9)custaras (9)custarei (9)custarem (9)custares (9)custaria (9)custarás (9)custarão (9)custasse (9)custaste (9)custavam (12)custavas (12)custeada (10)custeado (10)custeais (9)custeara (9)custeará (9)custeava (12)custeeis (9)custeiam (9)custeias (9)custeiem (9)custeies (9)custemos (9)custodia (10)custodie (10)custodio (10)custodiá (10)custámos (9)custódia (10)custódio (10)custóias (9)cutilada (11)cutâneas (11)cutâneos (11)cutícula (11)czarismo (16)czarista (16)cálcicas (12)cálculos (12)cápsulas (11)cárpatos (10)cátedras (10)cáustica (10)cáustico (10)câmbrica (12)câmbrico (12)cândidas (13)cândidos (13)cântaros (11)cânticos (12)célebres (12)célticas (11)cépticas (11)cépticos (11)cêntuplo (13)cíclicas (12)cíclicos (12)círculos (11)cósmicas (10)cósmicos (10)côncavas (15)côncavos (15)cônjuges (18)cônscios (12)cônsules (12)cúlticas (11)cúmplice (12)