Rolar para baixo

C 14-letras Palavras com a letra C (2266)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

cabriolaríamos (18)cabriolássemos (18)cacarejaríamos (20)cacarejássemos (20)cachimbaríamos (21)cachimbássemos (21)cachoeiraremos (19)cachoeiraríeis (19)cachoeiráramos (19)cachoeirásseis (19)cachoeirávamos (22)cachucharíamos (23)cachuchássemos (23)cadastraríamos (16)cadastrássemos (16)cadenciaríamos (19)cadenciássemos (19)calafetamentos (21)calafetaríamos (19)calafetássemos (19)calcificaremos (21)calcificaríeis (21)calcificáramos (21)calcificásseis (21)calcificávamos (24)calcografardes (24)calcografareis (23)calcografariam (23)calcografarias (23)calcografarmos (23)calcografassem (23)calcografasses (23)calcografastes (23)calcografáreis (23)calcografáveis (26)calcorreadoras (18)calcorreadores (18)calcorrearemos (17)calcorrearíeis (17)calcorreáramos (17)calcorreásseis (17)calcorreávamos (20)caldeiraríamos (17)caldeirássemos (17)caliginaríamos (21)caliginássemos (21)caligrafaremos (22)caligrafaríeis (22)caligrafáramos (22)caligrafásseis (22)caligrafávamos (25)calorificardes (21)calorificareis (20)calorificariam (20)calorificarias (20)calorificarmos (20)calorificassem (20)calorificasses (20)calorificastes (20)calorificações (22)calorificáreis (20)calorificáveis (23)calorifiquemos (24)cambalearíamos (18)cambaleássemos (18)cambalhotardes (22)cambalhotareis (21)cambalhotariam (21)cambalhotarias (21)cambalhotarmos (21)cambalhotassem (21)cambalhotasses (21)cambalhotastes (21)cambalhotáreis (21)cambalhotáveis (24)canalizaríamos (25)canalizássemos (25)cancerizaremos (25)cancerizaríeis (25)cancerizáramos (25)cancerizásseis (25)cancerizávamos (28)candidataremos (19)candidataríeis (19)candidatáramos (19)candidatásseis (19)candidatávamos (22)candongaríamos (23)candongássemos (23)canhonearíamos (22)canhoneássemos (22)canonizaríamos (26)canonizássemos (26)cantarejaremos (21)cantarejaríeis (21)cantarejáramos (21)cantarejásseis (21)cantarejávamos (24)cantarolaremos (18)cantarolaríeis (18)cantaroláramos (18)cantarolásseis (18)cantarolávamos (21)capacitaríamos (17)capacitássemos (17)capitalizardes (25)capitalizareis (24)capitalizariam (24)capitalizarias (24)capitalizarmos (24)capitalizassem (24)capitalizasses (24)capitalizastes (24)capitalizações (26)capitalizáreis (24)capitalizáveis (27)capitanearemos (18)capitanearíeis (18)capitaneáramos (18)capitaneásseis (18)capitaneávamos (21)capitularíamos (17)capitulássemos (17)capricharíamos (20)caprichássemos (20)caracolaríamos (17)caracolássemos (17)caracterizadas (24)caracterizador (24)caracterizados (24)caracterizamos (23)caracterizando (26)caracterizante (25)caracterizaram (23)caracterizaras (23)caracterizarei (23)caracterizarem (23)caracterizares (23)caracterizaria (23)caracterizarás (23)caracterizarão (23)caracterizasse (23)caracterizaste (23)caracterizavam (26)caracterizavas (26)caracterização (25)caracterizemos (23)caracterizámos (23)característica (17)característico (17)carambolaremos (18)carambolaríeis (18)caramboláramos (18)carambolásseis (18)carambolávamos (21)caramelizardes (24)caramelizareis (23)caramelizariam (23)caramelizarias (23)caramelizarmos (23)caramelizassem (23)caramelizasses (23)caramelizastes (23)caramelizações (25)caramelizáreis (23)caramelizáveis (26)carbonizadoras (27)carbonizadores (27)carbonizaremos (26)carbonizaríeis (26)carbonizáramos (26)carbonizásseis (26)carbonizávamos (29)cardinalidades (21)caricaturardes (17)caricaturareis (16)caricaturariam (16)caricaturarias (16)caricaturarmos (16)caricaturassem (16)caricaturasses (16)caricaturastes (16)caricaturistas (16)caricaturáreis (16)caricaturáveis (19)carinhosamente (22)carnalizaremos (25)carnalizaríeis (25)carnalizáramos (25)carnalizásseis (25)carnalizávamos (28)carnificaremos (21)carnificaríeis (21)carnificáramos (21)carnificásseis (21)carnificávamos (24)carnifizéramos (27)carnifizésseis (27)carpinteiradas (19)carpinteirados (19)carpinteiramos (18)carpinteirando (21)carpinteiraram (18)carpinteiraras (18)carpinteirarei (18)carpinteirarem (18)carpinteirares (18)carpinteiraria (18)carpinteirarás (18)carpinteirarão (18)carpinteirasse (18)carpinteiraste (18)carpinteiravam (21)carpinteiravas (21)carpinteiremos (18)carpinteirámos (18)carretearíamos (15)carreteássemos (15)carrilhonardes (22)carrilhonareis (21)carrilhonariam (21)carrilhonarias (21)carrilhonarmos (21)carrilhonassem (21)carrilhonasses (21)carrilhonastes (21)carrilhonáreis (21)carrilhonáveis (24)cartografardes (22)cartografareis (21)cartografariam (21)cartografarias (21)cartografarmos (21)cartografassem (21)cartografasses (21)cartografastes (21)cartografáreis (21)cartografáveis (24)caruncharíamos (21)carunchássemos (21)carvoejaríamos (22)carvoejássemos (22)casamentaremos (17)casamentaríeis (17)casamentáramos (17)casamentásseis (17)casamentávamos (20)cascalharíamos (20)cascalhássemos (20)cascatearíamos (16)cascateássemos (16)casquilharemos (24)casquilharíeis (24)casquilháramos (24)casquilhásseis (24)casquilhávamos (27)castanholardes (22)castanholareis (21)castanholariam (21)castanholarias (21)castanholarmos (21)castanholassem (21)castanholasses (21)castanholastes (21)castanholáreis (21)castanholáveis (24)castelhanizada (29)castelhanizado (29)castelhanizais (28)castelhanizara (28)castelhanizará (28)castelhanizava (31)castelhanizeis (28)castificaremos (19)castificaríeis (19)castificáramos (19)castificásseis (19)castificávamos (22)catadupejardes (22)catadupejareis (21)catadupejariam (21)catadupejarias (21)catadupejarmos (21)catadupejassem (21)catadupejasses (21)catadupejastes (21)catadupejáreis (21)catadupejáveis (24)catalisaríamos (16)catalisássemos (16)catalogaríamos (19)catalogássemos (19)catapultaremos (17)catapultaríeis (17)catapultáramos (17)catapultásseis (17)catapultávamos (20)catarrearíamos (15)catarreássemos (15)catedratizadas (24)catedratizados (24)catedratizamos (23)catedratizando (26)catedratizaram (23)catedratizaras (23)catedratizarei (23)catedratizarem (23)catedratizares (23)catedratizaria (23)catedratizarás (23)catedratizarão (23)catedratizasse (23)catedratizaste (23)catedratizavam (26)catedratizavas (26)catedratizemos (23)catedratizámos (23)categorizadora (26)categorizardes (26)categorizareis (25)categorizariam (25)categorizarias (25)categorizarmos (25)categorizassem (25)categorizasses (25)categorizastes (25)categorizações (27)categorizáreis (25)categorizáveis (28)catequizadoras (28)catequizadores (28)catequizaremos (27)catequizaríeis (27)catequizáramos (27)catequizásseis (27)catequizávamos (30)catolicizantes (26)catolicizardes (25)catolicizareis (24)catolicizariam (24)catolicizarias (24)catolicizarmos (24)catolicizassem (24)catolicizasses (24)catolicizastes (24)catolicizáreis (24)catolicizáveis (27)catolizaríamos (23)catolizássemos (23)catrafilaremos (19)catrafilaríeis (19)catrafiláramos (19)catrafilásseis (19)catrafilávamos (22)caucionaríamos (18)caucionássemos (18)caudalosidades (19)caulificaremos (20)caulificaríeis (20)caulificáramos (20)caulificásseis (20)caulificávamos (23)causalizaremos (23)causalizaríeis (23)causalizáramos (23)causalizásseis (23)causalizávamos (26)causticaríamos (16)causticássemos (16)cautelosamente (18)cavaleiraremos (19)cavaleiraríeis (19)cavaleiráramos (19)cavaleirásseis (19)cavaleirávamos (22)cavalheirescos (23)cavaquearíamos (23)cavaqueássemos (23)celebrizaremos (25)celebrizaríeis (25)celebrizáramos (25)celebrizásseis (25)celebrizávamos (28)centelharíamos (21)centelhássemos (21)centralizadora (26)centralizardes (26)centralizareis (25)centralizariam (25)centralizarias (25)centralizarmos (25)centralizassem (25)centralizasses (25)centralizastes (25)centralizações (27)centralizáreis (25)centralizáveis (28)centrifugadora (24)centrifugardes (24)centrifugareis (23)centrifugariam (23)centrifugarias (23)centrifugarmos (23)centrifugassem (23)centrifugasses (23)centrifugastes (23)centrifugações (25)centrifuguemos (23)centrifugáreis (23)centrifugáveis (26)centuplicardes (21)centuplicareis (20)centuplicariam (20)centuplicarias (20)centuplicarmos (20)centuplicassem (20)centuplicasses (20)centuplicastes (20)centuplicáreis (20)centuplicáveis (23)centupliquemos (24)cerealicultura (18)cerebralizadas (26)cerebralizados (26)cerebralizamos (25)cerebralizando (28)cerebralizaram (25)cerebralizaras (25)cerebralizarei (25)cerebralizarem (25)cerebralizares (25)cerebralizaria (25)cerebralizarás (25)cerebralizarão (25)cerebralizasse (25)cerebralizaste (25)cerebralizavam (28)cerebralizavas (28)cerebralizemos (25)cerebralizámos (25)cerimoniaremos (17)cerimoniaríeis (17)cerimoniáramos (17)cerimoniásseis (17)cerimoniávamos (20)certificadoras (20)certificadores (20)certificaremos (19)certificaríeis (19)certificatório (19)certificáramos (19)certificásseis (19)certificávamos (22)chacolharíamos (23)chacolhássemos (23)chacotearíamos (19)chacoteássemos (19)chafurdaríamos (22)chafurdássemos (22)chalacearíamos (20)chalaceássemos (20)champanhizadas (32)champanhizados (32)champanhizamos (31)champanhizando (34)champanhizaram (31)champanhizaras (31)champanhizarei (31)champanhizarem (31)champanhizares (31)champanhizaria (31)champanhizarás (31)champanhizarão (31)champanhizasse (31)champanhizaste (31)champanhizavam (34)champanhizavas (34)champanhizemos (31)champanhizámos (31)chamuscaríamos (19)chamuscássemos (19)chancelaríamos (22)chancelássemos (22)chantajaríamos (24)chantajássemos (24)chapinharíamos (24)chapinhássemos (24)chapiscaríamos (20)chapiscássemos (20)charlataneadas (22)charlataneados (22)charlataneamos (21)charlataneando (24)charlatanearam (21)charlatanearas (21)charlatanearei (21)charlatanearem (21)charlataneares (21)charlatanearia (21)charlatanearás (21)charlatanearão (21)charlataneasse (21)charlataneaste (21)charlataneavam (24)charlataneavas (24)charlataneemos (21)charlataneámos (21)checoslováquia (28)chicotearíamos (19)chicoteássemos (19)chincalharemos (25)chincalharíeis (25)chincalháramos (25)chincalhásseis (25)chincalhávamos (28)chinfrinaremos (25)chinfrinaríeis (25)chinfrináramos (25)chinfrinásseis (25)chinfrinávamos (28)chocalharíamos (23)chocalhássemos (23)choramingadora (24)choramingardes (24)choramingareis (23)choramingariam (23)choramingarias (23)choramingarmos (23)choramingassem (23)choramingasses (23)choramingastes (23)choramingueiro (23)choraminguemos (23)choramingáreis (23)choramingáveis (26)chorriscaremos (19)chorriscaríeis (19)chorriscáramos (19)chorriscásseis (19)chorriscávamos (22)churrasqueadas (24)churrasqueados (24)churrasqueamos (23)churrasqueando (26)churrasquearam (23)churrasquearas (23)churrasquearei (23)churrasquearem (23)churrasqueares (23)churrasquearia (23)churrasquearás (23)churrasquearão (23)churrasqueasse (23)churrasqueaste (23)churrasqueavam (26)churrasqueavas (26)churrasqueemos (23)churrasqueámos (23)chuvinharíamos (26)chuvinhássemos (26)chuviscaríamos (22)chuviscássemos (22)cicatrizaremos (23)cicatrizaríeis (23)cicatrizáramos (23)cicatrizásseis (23)cicatrizávamos (26)ciclomotorista (17)cicloparafinas (23)cientificardes (22)cientificareis (21)cientificariam (21)cientificarias (21)cientificarmos (21)cientificassem (21)cientificasses (21)cientificastes (21)cientificáreis (21)cientificáveis (24)cientifiquemos (25)cilindraríamos (19)cilindricidade (22)cilindrássemos (19)cinematografai (23)cinematografam (23)cinematografar (23)cinematografas (23)cinematografei (23)cinematografem (23)cinematografes (23)cinematografia (23)cinematografou (23)cinematoscópio (19)cinquentenário (26)circuitaríamos (16)circuitássemos (16)circuncidardes (21)circuncidareis (20)circuncidariam (20)circuncidarias (20)circuncidarmos (20)circuncidassem (20)circuncidasses (20)circuncidastes (20)circuncidáreis (20)circuncidáveis (23)circundaríamos (19)circundássemos (19)circunferência (24)circunscrevais (22)circunscreveis (22)circunscrevera (22)circunscreverá (22)circunscreviam (22)circunscrevias (22)circunscrevida (23)circunscrevido (23)circunscritivo (22)circunscrições (21)circunstanciai (21)circunstancial (22)circunstanciam (21)circunstanciar (21)circunstancias (21)circunstanciei (21)circunstanciem (21)circunstancies (21)circunstanciou (21)circunstâncias (21)circuntornadas (21)circuntornados (21)circuntornamos (20)circuntornando (23)circuntornaram (20)circuntornaras (20)circuntornarei (20)circuntornarem (20)circuntornares (20)circuntornaria (20)circuntornarás (20)circuntornarão (20)circuntornasse (20)circuntornaste (20)circuntornavam (23)circuntornavas (23)circuntornemos (20)circuntornámos (20)circunvagantes (26)circunvagardes (25)circunvagareis (24)circunvagariam (24)circunvagarias (24)circunvagarmos (24)circunvagassem (24)circunvagasses (24)circunvagastes (24)circunvaguemos (24)circunvagáreis (24)circunvagáveis (27)circunvalardes (23)circunvalareis (22)circunvalariam (22)circunvalarias (22)circunvalarmos (22)circunvalassem (22)circunvalasses (22)circunvalastes (22)circunvalações (24)circunvaláreis (22)circunvaláveis (25)circunvizinhas (33)circunvizinhos (33)circunvoluções (24)circunvolvamos (25)circunvolvemos (25)circunvolvendo (28)circunvolveram (25)circunvolveras (25)circunvolverei (25)circunvolverem (25)circunvolveres (25)circunvolveria (25)circunvolverás (25)circunvolverão (25)circunvolvesse (25)circunvolveste (25)circunvolvidas (26)circunvolvidos (26)circunvolvíeis (25)citoplasmático (18)civilizaríamos (26)civilizássemos (26)clarificadoras (21)clarificadores (21)clarificaremos (20)clarificaríeis (20)clarificáramos (20)clarificásseis (20)clarificávamos (23)clarimostradas (17)clarimostrados (17)clarimostramos (16)clarimostrando (19)clarimostraram (16)clarimostraras (16)clarimostrarei (16)clarimostrarem (16)clarimostrares (16)clarimostraria (16)clarimostrarás (16)clarimostrarão (16)clarimostrasse (16)clarimostraste (16)clarimostravam (19)clarimostravas (19)clarimostremos (16)clarimostrámos (16)classificadora (21)classificardes (21)classificareis (20)classificariam (20)classificarias (20)classificarmos (20)classificassem (20)classificasses (20)classificastes (20)classificativa (23)classificativo (23)classificações (22)classificáreis (20)classificáveis (23)classifiquemos (24)claudicaríamos (18)claudicássemos (18)claustraríamos (16)claustrofóbico (22)claustrássemos (16)clausularíamos (17)clausulássemos (17)clausuraríamos (16)clausurássemos (16)clemenciaremos (19)clemenciaríeis (19)clemenciáramos (19)clemenciásseis (19)clemenciávamos (22)clericalizadas (26)clericalizados (26)clericalizamos (25)clericalizando (28)clericalizaram (25)clericalizaras (25)clericalizarei (25)clericalizarem (25)clericalizares (25)clericalizaria (25)clericalizarás (25)clericalizarão (25)clericalizasse (25)clericalizaste (25)clericalizavam (28)clericalizavas (28)clericalizemos (25)clericalizámos (25)climatizaremos (23)climatizaríeis (23)climatizáramos (23)climatizásseis (23)climatizávamos (26)clisterizardes (24)clisterizareis (23)clisterizariam (23)clisterizarias (23)clisterizarmos (23)clisterizassem (23)clisterizasses (23)clisterizastes (23)clisterizações (25)clisterizáreis (23)clisterizáveis (26)cloroformizada (27)cloroformizado (27)cloroformizais (26)cloroformizara (26)cloroformizará (26)cloroformizava (29)cloroformizeis (26)coadaptaríamos (17)coadaptássemos (17)coadjuvaríamos (23)coadjuvássemos (23)coadquiriremos (21)coadquiriríeis (21)coadquiríramos (21)coadquirísseis (21)cobaltizaremos (25)cobaltizaríeis (25)cobaltizáramos (25)cobaltizásseis (25)cobaltizávamos (28)cochicharíamos (23)cochichássemos (23)codificaríamos (20)codificássemos (20)coercibilidade (21)coexistiríamos (22)coexistíssemos (22)cognominaremos (22)cognominaríeis (22)cognomináramos (22)cognominásseis (22)cognominávamos (25)coincidiríamos (19)coincidíssemos (19)coindicaríamos (19)coindicássemos (19)colaboraríamos (18)colaborássemos (18)colateralidade (19)colchetearemos (20)colchetearíeis (20)colcheteáramos (20)colcheteásseis (20)colcheteávamos (23)coleccionadora (21)coleccionardes (21)coleccionareis (20)coleccionariam (20)coleccionarias (20)coleccionarmos (20)coleccionassem (20)coleccionasses (20)coleccionastes (20)coleccionações (22)coleccionáreis (20)coleccionáveis (23)colectivamente (22)colectividades (22)colonizaríamos (25)colonizássemos (25)colossalidades (19)combatividades (22)comemoraríamos (15)comemorássemos (15)comensalidades (20)comensuraremos (17)comensuraríeis (17)comensuráramos (17)comensurásseis (17)comensurávamos (20)comercialistas (17)comercializada (25)comercializado (25)comercializais (24)comercializara (24)comercializará (24)comercializava (27)comercializeis (24)comercialmente (19)comerciaríamos (16)comerciássemos (16)comiseraríamos (15)comiserássemos (15)comissionardes (18)comissionareis (17)comissionariam (17)comissionarias (17)comissionarmos (17)comissionassem (17)comissionasses (17)comissionastes (17)comissionáreis (17)comissionáveis (20)comocionaremos (18)comocionaríeis (18)comocionáramos (18)comocionásseis (18)comocionávamos (21)compactaríamos (17)compactuaremos (17)compactuaríeis (17)compactuáramos (17)compactuásseis (17)compactuávamos (20)compactássemos (17)compadecedoras (19)compadecedores (19)compadeceremos (18)compadeceríeis (18)compadecimento (20)compadecêramos (18)compadecêsseis (18)compadraríamos (17)compadrássemos (17)compaginaremos (21)compaginaríeis (21)compagináramos (21)compaginásseis (21)compaginávamos (24)companheirismo (21)compareceremos (17)compareceríeis (17)comparecimento (19)comparecêramos (17)comparecêsseis (17)comparticipada (19)comparticipado (19)comparticipais (18)comparticipara (18)comparticipará (18)comparticipava (21)comparticipeis (18)compartilhadas (21)compartilhador (21)compartilhados (21)compartilhamos (20)compartilhando (23)compartilhante (22)compartilharam (20)compartilharas (20)compartilharei (20)compartilharem (20)compartilhares (20)compartilharia (20)compartilharás (20)compartilharão (20)compartilhasse (20)compartilhaste (20)compartilhavam (23)compartilhavas (23)compartilhemos (20)compartilhámos (20)compartimentos (18)compartiríamos (16)compartíssemos (16)compassaríamos (16)compassividade (21)compassássemos (16)compaternidade (20)compatibilizai (26)compatibilizam (26)compatibilizar (26)compatibilizas (26)compatibilizei (26)compatibilizem (26)compatibilizes (26)compatibilizou (26)compenetrardes (19)compenetrareis (18)compenetrariam (18)compenetrarias (18)compenetrarmos (18)compenetrassem (18)compenetrasses (18)compenetrastes (18)compenetrações (20)compenetráreis (18)compenetráveis (21)compensaríamos (18)compensássemos (18)complanaríamos (19)complanássemos (19)complementares (19)complementário (19)completaríamos (17)completássemos (17)complicaríamos (18)complicássemos (18)comportamental (19)comportamentos (18)comportaríamos (16)comportássemos (16)composicionais (19)comprazeríamos (23)comprazimentos (25)compreenderdes (20)compreendereis (19)compreenderiam (19)compreenderias (19)compreendermos (19)compreendessem (19)compreendesses (19)compreendestes (19)compreendêreis (19)compreendíamos (19)compreensíveis (21)comprimiríamos (16)comprimíssemos (16)comprobatórios (18)comprometedora (17)comprometerdes (17)comprometereis (16)comprometeriam (16)comprometerias (16)comprometermos (16)comprometessem (16)comprometesses (16)comprometestes (16)comprometêreis (16)comprometíamos (16)compromissiais (16)compromissório (16)comprouvéramos (19)comprouvésseis (19)comprouvéssemo (19)comprovaríamos (19)comprovássemos (19)compulsaríamos (17)compulsássemos (17)compungimentos (23)compungiríamos (21)compungíssemos (21)computacionais (19)computarizadas (24)computarizados (24)computorizadas (24)computorizados (24)comunicaríamos (18)comunicássemos (18)comutatividade (20)concatenadoras (21)concatenadores (21)concatenamento (22)concatenaremos (20)concatenaríeis (20)concatenáramos (20)concatenásseis (20)concatenávamos (23)conceituaremos (18)conceituaríeis (18)conceituáramos (18)conceituásseis (18)conceituávamos (21)concelebrantes (23)concelebrardes (22)concelebrareis (21)concelebrariam (21)concelebrarias (21)concelebrarmos (21)concelebrassem (21)concelebrasses (21)concelebrastes (21)concelebrações (23)concelebráreis (21)concelebráveis (24)concentradoras (21)concentradores (21)concentraremos (20)concentraríeis (20)concentráramos (20)concentrásseis (20)concentrávamos (23)concepcionário (22)conceptualismo (20)conceptualista (20)conceptualizar (27)concerniríamos (20)concerníssemos (20)concertaríamos (18)concertássemos (18)concessionadas (21)concessionados (21)concessionamos (20)concessionando (23)concessionaram (20)concessionaras (20)concessionarei (20)concessionarem (20)concessionares (20)concessionaria (20)concessionarás (20)concessionarão (20)concessionasse (20)concessionaste (20)concessionavam (23)concessionavas (23)concessionemos (20)concessionámos (20)concessionária (20)concessionário (20)conchegaríamos (24)conchegássemos (24)conciliaríamos (19)conciliássemos (19)conclusionista (21)concordaríamos (19)concordássemos (19)concorreríamos (18)concorrêssemos (18)concretizardes (26)concretizareis (25)concretizariam (25)concretizarias (25)concretizarmos (25)concretizassem (25)concretizasses (25)concretizastes (25)concretizações (27)concretizáreis (25)concretizáveis (28)concubinaremos (22)concubinaríeis (22)concubináramos (22)concubinásseis (22)concubinávamos (25)concussionário (20)condecoraremos (19)condecoraríeis (19)condecoráramos (19)condecorásseis (19)condecorávamos (22)condensaríamos (20)condensássemos (20)condescendamos (22)condescendemos (22)condescendendo (25)condescendente (24)condescenderam (22)condescenderas (22)condescenderei (22)condescenderem (22)condescenderes (22)condescenderia (22)condescenderás (22)condescenderão (22)condescendesse (22)condescendeste (22)condescendidas (23)condescendidos (23)condescendíeis (22)condicionadora (22)condicionantes (23)condicionardes (22)condicionareis (21)condicionariam (21)condicionarias (21)condicionarmos (21)condicionassem (21)condicionasses (21)condicionastes (21)condicionáreis (21)condicionáveis (24)condimentardes (21)condimentareis (20)condimentariam (20)condimentarias (20)condimentarmos (20)condimentassem (20)condimentasses (20)condimentastes (20)condimentações (22)condimentáreis (20)condimentáveis (23)condisséssemos (18)condutividades (23)conectividades (23)confeccionadas (25)confeccionador (25)confeccionados (25)confeccionamos (24)confeccionando (27)confeccionaram (24)confeccionaras (24)confeccionarei (24)confeccionarem (24)confeccionares (24)confeccionaria (24)confeccionarás (24)confeccionarão (24)confeccionasse (24)confeccionaste (24)confeccionavam (27)confeccionavas (27)confeccionemos (24)confeccionámos (24)confederaremos (21)confederaríeis (21)confederáramos (21)confederásseis (21)confederávamos (24)confeitaríamos (20)confeitássemos (20)conferenciadas (24)conferenciados (24)conferenciamos (23)conferenciando (26)conferenciaram (23)conferenciaras (23)conferenciarei (23)conferenciarem (23)conferenciares (23)conferenciaria (23)conferenciarás (23)conferenciarão (23)conferenciasse (23)conferenciaste (23)conferenciavam (26)conferenciavas (26)conferenciemos (23)conferenciámos (23)confessaríamos (20)confessionário (22)confessássemos (20)confidenciadas (25)confidenciados (25)confidenciamos (24)confidenciando (27)confidenciaram (24)confidenciaras (24)confidenciarei (24)confidenciarem (24)confidenciares (24)confidenciaria (24)confidenciarás (24)confidenciarão (24)confidenciasse (24)confidenciaste (24)confidenciavam (27)confidenciavas (27)confidenciemos (24)confidenciámos (24)configuraremos (23)configuraríeis (23)configuráramos (23)configurásseis (23)configurávamos (26)confirmaríamos (20)confirmássemos (20)confiscaríamos (21)confiscássemos (21)conflagraremos (24)conflagraríeis (24)conflagráramos (24)conflagrásseis (24)conflagrávamos (27)conformaríamos (20)conformássemos (20)confortamentos (22)confortarmente (22)confortaríamos (20)confortássemos (20)confrangedoras (26)confrangedores (26)confrangeremos (25)confrangeríeis (25)confrangimento (27)confrangêramos (25)confrangêsseis (25)confraternadas (23)confraternados (23)confraternamos (22)confraternando (25)confraternaram (22)confraternaras (22)confraternarei (22)confraternarem (22)confraternares (22)confraternaria (22)confraternarás (22)confraternarão (22)confraternasse (22)confraternaste (22)confraternavam (25)confraternavas (25)confraternemos (22)confraternizai (29)confraternizam (29)confraternizar (29)confraternizas (29)confraternizei (29)confraternizem (29)confraternizes (29)confraternizou (29)confraternámos (22)confrontadoras (23)confrontadores (23)confrontaremos (22)confrontaríeis (22)confrontáramos (22)confrontásseis (22)confrontávamos (25)confundiríamos (23)confundíssemos (23)congeminaremos (22)congeminaríeis (22)congemináramos (22)congeminásseis (22)congeminávamos (25)congenialidade (25)congestionadas (23)congestionados (23)congestionamos (22)congestionando (25)congestionante (24)congestionaram (22)congestionaras (22)congestionarei (22)congestionarem (22)congestionares (22)congestionaria (22)congestionarás (22)congestionarão (22)congestionasse (22)congestionaste (22)congestionavam (25)congestionavas (25)congestionemos (22)congestionámos (22)conglobaríamos (23)conglobássemos (23)conglomerardes (22)conglomerareis (21)conglomerariam (21)conglomerarias (21)conglomerarmos (21)conglomerassem (21)conglomerasses (21)conglomerastes (21)conglomerações (23)conglomeráreis (21)conglomerático (22)conglomeráveis (24)conglumerativo (24)conglutinantes (25)conglutinardes (24)conglutinareis (23)conglutinariam (23)conglutinarias (23)conglutinarmos (23)conglutinassem (23)conglutinasses (23)conglutinastes (23)conglutinativo (26)conglutinações (25)conglutináreis (23)conglutináveis (26)congratuladora (22)congratulantes (23)congratulardes (22)congratulareis (21)congratulariam (21)congratularias (21)congratularmos (21)congratulassem (21)congratulasses (21)congratulastes (21)congratulações (23)congratuláreis (21)congratuláveis (24)congregacional (27)congregaríamos (23)congregássemos (23)conjecturadora (23)conjecturardes (23)conjecturareis (22)conjecturariam (22)conjecturarias (22)conjecturarmos (22)conjecturassem (22)conjecturasses (22)conjecturastes (22)conjecturáreis (22)conjecturáveis (25)conjuntaríamos (23)conjuntássemos (23)conquistadoras (23)conquistadores (23)conquistaremos (22)conquistaríeis (22)conquistáramos (22)conquistásseis (22)conquistávamos (25)consagraríamos (20)consagrássemos (20)conscienciosas (21)conseguimentos (22)conseguiríamos (20)conseguíssemos (20)conselheiresco (22)conselheirismo (21)consentimentos (21)consentiríamos (19)consentíssemos (19)consertaríamos (17)consertássemos (17)conservantismo (22)conservantista (22)conservaríamos (20)conservatórias (20)conservatórios (20)conservássemos (20)consideraremos (18)consideraríeis (18)consideráramos (18)considerásseis (18)considerávamos (21)consignaríamos (22)consignássemos (22)consistiríamos (17)consistíssemos (17)consolidaremos (19)consolidaríeis (19)consolidáramos (19)consolidásseis (19)consolidávamos (22)consonantizada (29)consonantizado (29)consonantizais (28)consonantizara (28)consonantizará (28)consonantizava (31)consonantizeis (28)consorciaremos (18)consorciaríeis (18)consorciáramos (18)consorciásseis (18)consorciávamos (21)conspiraríamos (18)conspiratórias (18)conspiratórios (18)conspirássemos (18)conspurcaremos (19)conspurcaríeis (19)conspurcáramos (19)conspurcásseis (19)conspurcávamos (22)constantemente (21)constantiniano (23)constantinopla (23)constataríamos (17)constatássemos (17)constelaríamos (18)constelássemos (18)consternadoras (20)consternadores (20)consternaremos (19)consternaríeis (19)consternáramos (19)consternásseis (19)consternávamos (22)constiparíamos (18)constipássemos (18)constitucional (21)constituidoras (18)constituidores (18)constituiremos (17)constituiríeis (17)constituíramos (17)constituísseis (17)constrangedora (23)constrangerdes (23)constrangereis (22)constrangeriam (22)constrangerias (22)constrangermos (22)constrangessem (22)constrangesses (22)constrangestes (22)constrangêreis (22)constrangíamos (22)constringirdes (23)constringireis (22)constringiriam (22)constringirias (22)constringirmos (22)constringissem (22)constringisses (22)constringistes (22)constringíamos (22)constringíreis (22)construiríamos (17)construíssemos (17)consubstanciai (22)consubstancial (23)consubstanciam (22)consubstanciar (22)consubstancias (22)consubstanciei (22)consubstanciem (22)consubstancies (22)consubstanciou (22)consultaríamos (18)consultássemos (18)contabilizadas (28)contabilizados (28)contabilizamos (27)contabilizando (30)contabilizaram (27)contabilizaras (27)contabilizarei (27)contabilizarem (27)contabilizares (27)contabilizaria (27)contabilizarás (27)contabilizarão (27)contabilizasse (27)contabilizaste (27)contabilizavam (30)contabilizavas (30)contabilização (29)contabilizemos (27)contabilizámos (27)contactaríamos (18)contactássemos (18)contagiaríamos (20)contagiosidade (22)contagiássemos (20)contaminadoras (20)contaminadores (20)contaminaremos (19)contaminaríeis (19)contamináramos (19)contaminásseis (19)contaminávamos (22)contempladoras (20)contempladores (20)contemplaremos (19)contemplaríeis (19)contemplativas (22)contempláramos (19)contemplásseis (19)contemplávamos (22)contemporizada (26)contemporizado (26)contemporizais (25)contemporizara (25)contemporizará (25)contemporizava (28)contemporizeis (25)contemporâneas (20)contemporâneos (20)contenderíamos (20)contendêssemos (20)contentamentos (21)contentaríamos (19)contentássemos (19)contestaríamos (17)contestássemos (17)contextuaremos (24)contextuaríeis (24)contextuáramos (24)contextuásseis (24)contextuávamos (27)contiguaríamos (20)contiguássemos (20)contingentismo (24)continuaríamos (19)continuássemos (19)contorceríamos (18)contorcionadas (21)contorcionados (21)contorcionamos (20)contorcionando (23)contorcionaram (20)contorcionaras (20)contorcionarei (20)contorcionarem (20)contorcionares (20)contorcionaria (20)contorcionarás (20)contorcionarão (20)contorcionasse (20)contorcionaste (20)contorcionavam (23)contorcionavas (23)contorcionemos (20)contorcionismo (20)contorcionista (20)contorcionámos (20)contorcêssemos (18)contornamentos (21)contornaríamos (19)contornearemos (19)contornearíeis (19)contorneáramos (19)contorneásseis (19)contorneávamos (22)contornássemos (19)contrabaixista (26)contrabalancei (23)contrabalancem (23)contrabalances (23)contrabalançai (24)contrabalançam (24)contrabalançar (24)contrabalanças (24)contrabalançou (24)contrabaluarte (20)contrabandeada (23)contrabandeado (23)contrabandeais (22)contrabandeara (22)contrabandeará (22)contrabandeava (25)contrabandeeis (22)contrabandeiam (22)contrabandeias (22)contrabandeiem (22)contrabandeies (22)contrabandismo (22)contrabandista (22)contrabaterdes (20)contrabatereis (19)contrabateriam (19)contrabaterias (19)contrabatermos (19)contrabatessem (19)contrabatesses (19)contrabatestes (19)contrabatêreis (19)contrabatíamos (19)contracaixilho (29)contracampanha (24)contracenardes (21)contracenareis (20)contracenariam (20)contracenarias (20)contracenarmos (20)contracenassem (20)contracenasses (20)contracenastes (20)contracenáreis (20)contracenáveis (23)contracorrente (20)contracunhadas (24)contracunhados (24)contracunhamos (23)contracunhando (26)contracunharam (23)contracunharas (23)contracunharei (23)contracunharem (23)contracunhares (23)contracunharia (23)contracunharás (23)contracunharão (23)contracunhasse (23)contracunhaste (23)contracunhavam (26)contracunhavas (26)contracunhemos (23)contracunhámos (23)contradeclarai (20)contradeclaram (20)contradeclarar (20)contradeclaras (20)contradeclarei (20)contradeclarem (20)contradeclares (20)contradeclarou (20)contradiríamos (18)contradissemos (18)contradisseram (18)contradisseras (18)contradisserem (18)contradisseres (18)contradissesse (18)contradisseste (18)contraditardes (19)contraditareis (18)contraditariam (18)contraditarias (18)contraditarmos (18)contraditassem (18)contraditasses (18)contraditastes (18)contraditáreis (18)contraditáveis (21)contraditórias (18)contraditórios (18)contradizerdes (26)contradizermos (25)contradizíamos (25)contrafaríamos (20)contrafazíamos (27)contrafizerdes (28)contrafizermos (27)contrafizessem (27)contrafizesses (27)contrafizestes (27)contrafizéreis (27)contrafortadas (21)contrafortados (21)contrafortamos (20)contrafortando (23)contrafortaram (20)contrafortaras (20)contrafortarei (20)contrafortarem (20)contrafortares (20)contrafortaria (20)contrafortarás (20)contrafortarão (20)contrafortasse (20)contrafortaste (20)contrafortavam (23)contrafortavas (23)contrafortemos (20)contrafortámos (20)contramandadas (21)contramandados (21)contramandamos (20)contramandando (23)contramandaram (20)contramandaras (20)contramandarei (20)contramandarem (20)contramandares (20)contramandaria (20)contramandarás (20)contramandarão (20)contramandasse (20)contramandaste (20)contramandavam (23)contramandavas (23)contramandemos (20)contramandámos (20)contramanobrai (21)contramanobram (21)contramanobrar (21)contramanobras (21)contramanobrei (21)contramanobrem (21)contramanobres (21)contramanobrou (21)contramarcadas (19)contramarcados (19)contramarcamos (18)contramarcando (21)contramarcaram (18)contramarcaras (18)contramarcarei (18)contramarcarem (18)contramarcares (18)contramarcaria (18)contramarcarás (18)contramarcarão (18)contramarcasse (18)contramarcaste (18)contramarcavam (21)contramarcavas (21)contramarcação (20)contramarchada (22)contramarchado (22)contramarchais (21)contramarchara (21)contramarchará (21)contramarchava (24)contramarcheis (21)contramarcámos (18)contramarqueis (22)contramurardes (18)contramurareis (17)contramurariam (17)contramurarias (17)contramurarmos (17)contramurassem (17)contramurasses (17)contramurastes (17)contramuráreis (17)contramuráveis (20)contrapesardes (19)contrapesareis (18)contrapesariam (18)contrapesarias (18)contrapesarmos (18)contrapesassem (18)contrapesasses (18)contrapesastes (18)contrapesáreis (18)contrapesáveis (21)contraplacadas (21)contraplacados (21)contraplacamos (20)contraplacando (23)contraplacaram (20)contraplacaras (20)contraplacarei (20)contraplacarem (20)contraplacares (20)contraplacaria (20)contraplacarás (20)contraplacarão (20)contraplacasse (20)contraplacaste (20)contraplacavam (23)contraplacavas (23)contraplacámos (20)contraplaqueis (24)contraponhamos (23)contraponteada (21)contraponteado (21)contraponteais (20)contraponteara (20)contraponteará (20)contraponteava (23)contraponteeis (20)contraponteiam (20)contraponteias (20)contraponteiem (20)contraponteies (20)contrapontista (20)contraporíamos (18)contraproduzam (26)contraproduzas (26)contraproduzem (26)contraproduzes (26)contraproduzia (26)contraproduzir (26)contraproduzis (26)contraproduziu (26)contraprojecto (23)contrapropomos (19)contraproponde (22)contrapropondo (22)contraproponha (24)contraproponho (24)contraproporei (19)contraproporem (19)contrapropores (19)contraproporia (19)contraproporás (19)contraproporão (19)contraproposta (19)contraproposto (19)contrapropunha (24)contrapropuser (19)contraprovadas (22)contraprovados (22)contraprovamos (21)contraprovando (24)contraprovaram (21)contraprovaras (21)contraprovarei (21)contraprovarem (21)contraprovares (21)contraprovaria (21)contraprovarás (21)contraprovarão (21)contraprovasse (21)contraprovaste (21)contraprovavam (24)contraprovavas (24)contraprovemos (21)contraprovámos (21)contrapuserdes (19)contrapusermos (18)contrapusessem (18)contrapusesses (18)contrapusestes (18)contrapuséreis (18)contrapúnhamos (23)contrariadoras (18)contrariadores (18)contrariamente (19)contrariaremos (17)contrariaríeis (17)contrariedades (19)contrariáramos (17)contrariásseis (17)contrariávamos (20)contrastadoras (18)contrastadores (18)contrastaremos (17)contrastaríeis (17)contrasteardes (18)contrasteareis (17)contrasteariam (17)contrastearias (17)contrastearmos (17)contrasteassem (17)contrasteasses (17)contrasteastes (17)contrasteáreis (17)contrasteáveis (20)contrastáramos (17)contrastásseis (17)contrastávamos (20)contrataríamos (17)contratássemos (17)contravenhamos (25)contravertamos (20)contravertemos (20)contravertendo (23)contraverteram (20)contraverteras (20)contraverterei (20)contraverterem (20)contraverteres (20)contraverteria (20)contraverterás (20)contraverterão (20)contravertesse (20)contraverteste (20)contravertidas (21)contravertidos (21)contravertíeis (20)contraviríamos (20)contraviéramos (20)contraviésseis (20)contraviéssemo (20)contravínhamos (25)contribuidoras (20)contribuidores (20)contribuiremos (19)contribuiríeis (19)contribuíramos (19)contribuísseis (19)contristadoras (18)contristadores (18)contristaremos (17)contristaríeis (17)contristáramos (17)contristásseis (17)contristávamos (20)controlaríamos (18)controlássemos (18)controversista (20)controvertamos (20)controvertemos (20)controvertendo (23)controverteram (20)controverteras (20)controverterei (20)controverterem (20)controverteres (20)controverteria (20)controverterás (20)controverterão (20)controvertesse (20)controverteste (20)controvertidas (21)controvertidos (21)controvertíeis (20)controvertível (24)contundiríamos (20)contundíssemos (20)conturbaríamos (19)conturbássemos (19)convalescentes (24)convalescerdes (23)convalescereis (22)convalesceriam (22)convalescerias (22)convalescermos (22)convalescessem (22)convalescesses (22)convalescestes (22)convalescêreis (22)convalescíamos (22)convenceríamos (23)convencimentos (25)convencionadas (26)convencionados (26)convencionamos (25)convencionando (28)convencionaram (25)convencionaras (25)convencionarei (25)convencionarem (25)convencionares (25)convencionaria (25)convencionarás (25)convencionarão (25)convencionasse (25)convencionaste (25)convencionavam (28)convencionavas (28)convencionemos (25)convencionámos (25)convencêssemos (23)convergiríamos (23)convergíssemos (23)conversaríamos (20)conversássemos (20)converteríamos (20)convertimentos (22)convertêssemos (20)convolveríamos (24)convolvêssemos (24)convulsaríamos (21)convulsionadas (24)convulsionados (24)convulsionamos (23)convulsionando (26)convulsionante (25)convulsionaram (23)convulsionaras (23)convulsionarei (23)convulsionarem (23)convulsionares (23)convulsionaria (23)convulsionarás (23)convulsionarão (23)convulsionasse (23)convulsionaste (23)convulsionavam (26)convulsionavas (26)convulsionemos (23)convulsionámos (23)convulsionário (23)convulsássemos (21)coobrigaríamos (20)coobrigássemos (20)cooperativismo (19)cooperativista (19)coordenaríamos (18)coordenássemos (18)corcovearíamos (19)corcoveássemos (19)cornetearíamos (17)corneteássemos (17)cornificaremos (21)cornificaríeis (21)cornificáramos (21)cornificásseis (21)cornificávamos (24)corporalidades (19)corporalizadas (25)corporalizados (25)corporalizamos (24)corporalizando (27)corporalizaram (24)corporalizaras (24)corporalizarei (24)corporalizarem (24)corporalizares (24)corporalizaria (24)corporalizarás (24)corporalizarão (24)corporalizasse (24)corporalizaste (24)corporalizavam (27)corporalizavas (27)corporalização (26)corporalizemos (24)corporalizámos (24)corporativismo (19)corporativista (19)corporificadas (21)corporificados (21)corporificamos (20)corporificando (23)corporificaram (20)corporificaras (20)corporificarei (20)corporificarem (20)corporificares (20)corporificaria (20)corporificarás (20)corporificarão (20)corporificasse (20)corporificaste (20)corporificavam (23)corporificavas (23)corporificação (22)corporificámos (20)corporifiqueis (24)corporizaremos (23)corporizaríeis (23)corporizáramos (23)corporizásseis (23)corporizávamos (26)correlacionada (20)correlacionado (20)correlacionais (19)correlacionara (19)correlacionará (19)correlacionava (22)correlacioneis (19)correlataremos (16)correlataríeis (16)correlatáramos (16)correlatásseis (16)correlatávamos (19)correspondamos (19)correspondemos (19)correspondendo (22)correspondente (21)corresponderam (19)corresponderas (19)corresponderei (19)corresponderem (19)corresponderes (19)corresponderia (19)corresponderás (19)corresponderão (19)correspondesse (19)correspondeste (19)correspondidas (20)correspondidos (20)correspondíeis (19)corroboraremos (17)corroboraríeis (17)corroboráramos (17)corroborásseis (17)corroborávamos (20)corromperíamos (16)corrompimentos (18)corrompêssemos (16)corticotrofina (21)coscuvilhardes (24)coscuvilhareis (23)coscuvilhariam (23)coscuvilharias (23)coscuvilharmos (23)coscuvilhassem (23)coscuvilhasses (23)coscuvilhastes (23)coscuvilháreis (23)coscuvilháveis (26)cosmobiológica (22)cosmopolitismo (17)cosmopolizadas (25)cosmopolizados (25)cosmopolizamos (24)cosmopolizando (27)cosmopolizaram (24)cosmopolizaras (24)cosmopolizarei (24)cosmopolizarem (24)cosmopolizares (24)cosmopolizaria (24)cosmopolizarás (24)cosmopolizarão (24)cosmopolizasse (24)cosmopolizaste (24)cosmopolizavam (27)cosmopolizavas (27)cosmopolização (26)cosmopolizemos (24)cosmopolizámos (24)cotovelaríamos (19)cotovelássemos (19)crapulearíamos (17)crapuleássemos (17)crepusculizada (26)crepusculizado (26)crepusculizais (25)crepusculizara (25)crepusculizará (25)crepusculizava (28)crepusculizeis (25)crescentemente (20)cretinizaremos (24)cretinizaríeis (24)cretinizáramos (24)cretinizásseis (24)cretinizávamos (27)criminalidades (20)criminalizadas (26)criminalizados (26)criminalizamos (25)criminalizando (28)criminalizaram (25)criminalizaras (25)criminalizarei (25)criminalizarem (25)criminalizares (25)criminalizaria (25)criminalizarás (25)criminalizarão (25)criminalizasse (25)criminalizaste (25)criminalizavam (28)criminalizavas (28)criminalizemos (25)criminalizámos (25)criminologista (21)criminosamente (19)cristalinidade (20)cristalizadora (24)cristalizardes (24)cristalizareis (23)cristalizariam (23)cristalizarias (23)cristalizarmos (23)cristalizassem (23)cristalizasses (23)cristalizastes (23)cristalizações (25)cristalizáreis (23)cristalizáveis (26)cristalografia (22)cristianizadas (25)cristianizados (25)cristianizamos (24)cristianizando (27)cristianizaram (24)cristianizaras (24)cristianizarei (24)cristianizarem (24)cristianizares (24)cristianizaria (24)cristianizarás (24)cristianizarão (24)cristianizasse (24)cristianizaste (24)cristianizavam (27)cristianizavas (27)cristianização (26)cristianizemos (24)cristianizámos (24)cristianíssimo (17)cromatizaremos (22)cromatizaríeis (22)cromatizáramos (22)cromatizásseis (22)cromatizávamos (25)cromoplastídio (18)croniquizardes (30)croniquizareis (29)croniquizariam (29)croniquizarias (29)croniquizarmos (29)croniquizassem (29)croniquizasses (29)croniquizastes (29)croniquizáreis (29)croniquizáveis (32)cronometrardes (18)cronometrareis (17)cronometrariam (17)cronometrarias (17)cronometrarmos (17)cronometrassem (17)cronometrasses (17)cronometrastes (17)cronometráreis (17)cronometráveis (20)crucificadoras (21)crucificadores (21)crucificaremos (20)crucificaríeis (20)crucificáramos (20)crucificásseis (20)crucificávamos (23)crustaceologia (20)cuidadosamente (19)cumpliciaremos (18)cumpliciaríeis (18)cumpliciáramos (18)cumpliciásseis (18)cumpliciávamos (21)cumprimentadas (19)cumprimentador (19)cumprimentados (19)cumprimentamos (18)cumprimentando (21)cumprimentaram (18)cumprimentaras (18)cumprimentarei (18)cumprimentarem (18)cumprimentares (18)cumprimentaria (18)cumprimentarás (18)cumprimentarão (18)cumprimentasse (18)cumprimentaste (18)cumprimentavam (21)cumprimentavas (21)cumprimenteiro (18)cumprimentemos (18)cumprimentámos (18)custodiaríamos (16)custodiássemos (16)