Rolar para baixo

C 13-letras Palavras com a letra C (3471)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

cabecearíamos (17)cabeceássemos (17)cabriolaremos (17)cabriolaríeis (17)cabrioláramos (17)cabriolásseis (17)cabriolávamos (20)cabritaríamos (16)cabritássemos (16)cacarejadoras (20)cacarejadores (20)cacarejaremos (19)cacarejaríeis (19)cacarejáramos (19)cacarejásseis (19)cacarejávamos (22)cacetearíamos (15)caceteássemos (15)cachimbadoras (21)cachimbadores (21)cachimbaremos (20)cachimbaríeis (20)cachimbáramos (20)cachimbásseis (20)cachimbávamos (23)cachoeirardes (19)cachoeirareis (18)cachoeirariam (18)cachoeirarias (18)cachoeirarmos (18)cachoeirassem (18)cachoeirasses (18)cachoeirastes (18)cachoeiráreis (18)cachoeiráveis (21)cachucharemos (22)cachucharíeis (22)cachucháramos (22)cachuchásseis (22)cachuchávamos (25)cadastraremos (15)cadastraríeis (15)cadastráramos (15)cadastrásseis (15)cadastrávamos (18)cadenciaremos (18)cadenciaríeis (18)cadenciáramos (18)cadenciásseis (18)cadenciávamos (21)calafetadoras (19)calafetadores (19)calafetamento (20)calafetaremos (18)calafetaríeis (18)calafetáramos (18)calafetásseis (18)calafetávamos (21)calcetamentos (18)calcetaríamos (16)calcetássemos (16)calcificardes (21)calcificareis (20)calcificariam (20)calcificarias (20)calcificarmos (20)calcificassem (20)calcificasses (20)calcificastes (20)calcificações (22)calcificáreis (20)calcificáveis (23)calcifiquemos (24)calcinaríamos (18)calcinássemos (18)calcografadas (23)calcografados (23)calcografamos (22)calcografando (25)calcografaram (22)calcografaras (22)calcografarei (22)calcografarem (22)calcografares (22)calcografaria (22)calcografarás (22)calcografarão (22)calcografasse (22)calcografaste (22)calcografavam (25)calcografavas (25)calcografemos (22)calcografámos (22)calcorreadora (17)calcorreantes (18)calcorreardes (17)calcorreareis (16)calcorreariam (16)calcorrearias (16)calcorrearmos (16)calcorreassem (16)calcorreasses (16)calcorreastes (16)calcorreáreis (16)calcorreáveis (19)calcularíamos (17)calculássemos (17)caldeiraremos (16)caldeiraríeis (16)caldeiráramos (16)caldeirásseis (16)caldeirávamos (19)caleidoscópio (18)calibraríamos (17)calibrássemos (17)californianas (22)californianos (22)caliginaremos (20)caliginaríeis (20)caligináramos (20)caliginásseis (20)caliginávamos (23)caligrafardes (22)caligrafareis (21)caligrafariam (21)caligrafarias (21)caligrafarmos (21)caligrafassem (21)caligrafasses (21)caligrafastes (21)caligrafistas (21)caligrafáreis (21)caligrafáveis (24)calorescência (19)calorificadas (20)calorificados (20)calorificamos (19)calorificando (22)calorificaram (19)calorificaras (19)calorificarei (19)calorificarem (19)calorificares (19)calorificaria (19)calorificarás (19)calorificarão (19)calorificasse (19)calorificaste (19)calorificavam (22)calorificavas (22)calorificação (21)calorificámos (19)calorifiqueis (23)calorosamente (17)calotearíamos (15)caloteássemos (15)caluniaríamos (17)caluniássemos (17)cambalearemos (17)cambalearíeis (17)cambaleáramos (17)cambaleásseis (17)cambaleávamos (20)cambalhotadas (21)cambalhotados (21)cambalhotamos (20)cambalhotando (23)cambalhotaram (20)cambalhotaras (20)cambalhotarei (20)cambalhotarem (20)cambalhotares (20)cambalhotaria (20)cambalhotarás (20)cambalhotarão (20)cambalhotasse (20)cambalhotaste (20)cambalhotavam (23)cambalhotavas (23)cambalhotemos (20)cambalhotámos (20)camilianistas (17)caminharíamos (19)caminhássemos (19)camonianistas (18)camuflaríamos (18)camuflássemos (18)camurçaríamos (16)camurçássemos (16)canalizadoras (25)canalizadores (25)canalizaremos (24)canalizaríeis (24)canalizáramos (24)canalizásseis (24)canalizávamos (27)cancelamentos (20)cancelaríamos (18)cancelássemos (18)canceraríamos (17)cancerizardes (25)cancerizareis (24)cancerizariam (24)cancerizarias (24)cancerizarmos (24)cancerizassem (24)cancerizasses (24)cancerizastes (24)cancerizáreis (24)cancerizáveis (27)cancerássemos (17)candidatardes (19)candidatareis (18)candidatariam (18)candidatarias (18)candidatarmos (18)candidatassem (18)candidatasses (18)candidatastes (18)candidatáreis (18)candidatáveis (21)candongaremos (22)candongaríeis (22)candongáramos (22)candongásseis (22)candongávamos (25)canforaríamos (19)canforássemos (19)canhonaríamos (21)canhonearemos (21)canhonearíeis (21)canhoneáramos (21)canhoneásseis (21)canhoneávamos (24)canhonássemos (21)canonicamente (21)canonizadoras (26)canonizadores (26)canonizaremos (25)canonizaríeis (25)canonizáramos (25)canonizásseis (25)canonizávamos (28)cantarejardes (21)cantarejareis (20)cantarejariam (20)cantarejarias (20)cantarejarmos (20)cantarejassem (20)cantarejasses (20)cantarejastes (20)cantarejáreis (20)cantarejáveis (23)cantarolardes (18)cantarolareis (17)cantarolariam (17)cantarolarias (17)cantarolarmos (17)cantarolassem (17)cantarolasses (17)cantarolastes (17)cantaroláreis (17)cantaroláveis (20)cançonetistas (20)caotizaríamos (21)caotizássemos (21)capacitaremos (16)capacitaríeis (16)capacitáramos (16)capacitásseis (16)capacitávamos (19)capitalizadas (24)capitalizados (24)capitalizamos (23)capitalizando (26)capitalizaram (23)capitalizaras (23)capitalizarei (23)capitalizarem (23)capitalizares (23)capitalizaria (23)capitalizarás (23)capitalizarão (23)capitalizasse (23)capitalizaste (23)capitalizavam (26)capitalizavas (26)capitalização (25)capitalizemos (23)capitalizámos (23)capitalizável (27)capitaneardes (18)capitaneareis (17)capitaneariam (17)capitanearias (17)capitanearmos (17)capitaneassem (17)capitaneasses (17)capitaneastes (17)capitaneáreis (17)capitaneáveis (20)capitularemos (16)capitularíeis (16)capituláramos (16)capitulásseis (16)capitulávamos (19)capotearíamos (15)capoteássemos (15)capricharemos (19)capricharíeis (19)capricháramos (19)caprichásseis (19)caprichávamos (22)capturaríamos (15)capturássemos (15)capucharíamos (19)capuchássemos (19)caracolaremos (16)caracolaríeis (16)caracoláramos (16)caracolásseis (16)caracolávamos (19)caracterizada (23)caracterizado (23)caracterizais (22)caracterizara (22)caracterizará (22)caracterizava (25)caracterizeis (22)carambolardes (18)carambolareis (17)carambolariam (17)carambolarias (17)carambolarmos (17)carambolassem (17)carambolasses (17)carambolastes (17)caramboláreis (17)caramboláveis (20)caramelizadas (23)caramelizados (23)caramelizamos (22)caramelizando (25)caramelizaram (22)caramelizaras (22)caramelizarei (22)caramelizarem (22)caramelizares (22)caramelizaria (22)caramelizarás (22)caramelizarão (22)caramelizasse (22)caramelizaste (22)caramelizavam (25)caramelizavas (25)caramelização (24)caramelizemos (22)caramelizámos (22)caranguejeiro (23)carbonizadora (26)carbonizardes (26)carbonizareis (25)carbonizariam (25)carbonizarias (25)carbonizarmos (25)carbonizassem (25)carbonizasses (25)carbonizastes (25)carbonizações (27)carbonizáreis (25)carbonizáveis (28)carburaríamos (16)carburássemos (16)cardinalidade (20)cardiologista (19)caricaturadas (16)caricaturados (16)caricaturamos (15)caricaturando (18)caricaturaram (15)caricaturaras (15)caricaturarei (15)caricaturarem (15)caricaturares (15)caricaturaria (15)caricaturarás (15)caricaturarão (15)caricaturasse (15)caricaturaste (15)caricaturavam (18)caricaturavas (18)caricaturemos (15)caricaturista (15)caricaturámos (15)cariciaríamos (15)cariciássemos (15)carimbaríamos (16)carimbássemos (16)carnalizardes (25)carnalizareis (24)carnalizariam (24)carnalizarias (24)carnalizarmos (24)carnalizassem (24)carnalizasses (24)carnalizastes (24)carnalizações (26)carnalizáreis (24)carnalizáveis (27)carnifaríamos (19)carnifazíamos (26)carnificardes (21)carnificareis (20)carnificariam (20)carnificarias (20)carnificarmos (20)carnificassem (20)carnificasses (20)carnificastes (20)carnificações (22)carnificáreis (20)carnificáveis (23)carnifiquemos (24)carnifizerdes (27)carnifizermos (26)carnifizessem (26)carnifizesses (26)carnifizestes (26)carnifizéreis (26)carpinteirada (18)carpinteirado (18)carpinteirais (17)carpinteirara (17)carpinteirará (17)carpinteirava (20)carpinteireis (17)carregamentos (19)carregaríamos (17)carregássemos (17)carretearemos (14)carretearíeis (14)carreteáramos (14)carreteásseis (14)carreteávamos (17)carrilamentos (17)carrilaríamos (15)carrilhonadas (21)carrilhonados (21)carrilhonamos (20)carrilhonando (23)carrilhonaram (20)carrilhonaras (20)carrilhonarei (20)carrilhonarem (20)carrilhonares (20)carrilhonaria (20)carrilhonarás (20)carrilhonarão (20)carrilhonasse (20)carrilhonaste (20)carrilhonavam (23)carrilhonavas (23)carrilhonemos (20)carrilhonámos (20)carrilássemos (15)carroçaríamos (16)carroçássemos (16)cartesianismo (16)cartilaginoso (20)cartografadas (21)cartografados (21)cartografamos (20)cartografando (23)cartografaram (20)cartografaras (20)cartografarei (20)cartografarem (20)cartografares (20)cartografaria (20)cartografarás (20)cartografarão (20)cartografasse (20)cartografaste (20)cartografavam (23)cartografavas (23)cartografemos (20)cartografámos (20)cartográficas (21)cartonaríamos (16)cartonássemos (16)caruncharemos (20)caruncharíeis (20)caruncháramos (20)carunchásseis (20)carunchávamos (23)carvoejaremos (21)carvoejaríeis (21)carvoejáramos (21)carvoejásseis (21)carvoejávamos (24)casamentardes (17)casamentareis (16)casamentariam (16)casamentarias (16)casamentarmos (16)casamentassem (16)casamentasses (16)casamentastes (16)casamentáreis (16)casamentáveis (19)cascalharemos (19)cascalharíeis (19)cascalháramos (19)cascalhásseis (19)cascalhávamos (22)cascatearemos (15)cascatearíeis (15)cascateáramos (15)cascateásseis (15)cascateávamos (18)casquilhardes (24)casquilhareis (23)casquilhariam (23)casquilharias (23)casquilharmos (23)casquilhassem (23)casquilhasses (23)casquilhastes (23)casquilháreis (23)casquilháveis (26)castanholadas (21)castanholados (21)castanholamos (20)castanholando (23)castanholaram (20)castanholaras (20)castanholarei (20)castanholarem (20)castanholares (20)castanholaria (20)castanholarás (20)castanholarão (20)castanholasse (20)castanholaste (20)castanholavam (23)castanholavas (23)castanholemos (20)castanholámos (20)castelhanismo (20)castelhanizai (27)castelhanizam (27)castelhanizar (27)castelhanizas (27)castelhanizei (27)castelhanizem (27)castelhanizes (27)castelhanizou (27)castificardes (19)castificareis (18)castificariam (18)castificarias (18)castificarmos (18)castificassem (18)castificasses (18)castificastes (18)castificações (20)castificáreis (18)castificáveis (21)castifiquemos (22)castigaríamos (17)castigássemos (17)castiçaríamos (16)castiçássemos (16)catadupejadas (21)catadupejados (21)catadupejamos (20)catadupejando (23)catadupejaram (20)catadupejaras (20)catadupejarei (20)catadupejarem (20)catadupejares (20)catadupejaria (20)catadupejarás (20)catadupejarão (20)catadupejasse (20)catadupejaste (20)catadupejavam (23)catadupejavas (23)catadupejemos (20)catadupejámos (20)catalisadoras (16)catalisadores (16)catalisaremos (15)catalisaríeis (15)catalisáramos (15)catalisásseis (15)catalisávamos (18)catalogadoras (19)catalogadores (19)catalogaremos (18)catalogaríeis (18)catalogáramos (18)catalogásseis (18)catalogávamos (21)catapultardes (17)catapultareis (16)catapultariam (16)catapultarias (16)catapultarmos (16)catapultassem (16)catapultasses (16)catapultastes (16)catapultáreis (16)catapultáveis (19)catarrearemos (14)catarrearíeis (14)catarreáramos (14)catarreásseis (14)catarreávamos (17)catastrofismo (17)catastróficas (18)catastróficos (18)catedratizada (23)catedratizado (23)catedratizais (22)catedratizara (22)catedratizará (22)catedratizava (25)catedratizeis (22)categorizadas (25)categorizador (25)categorizados (25)categorizamos (24)categorizando (27)categorizaram (24)categorizaras (24)categorizarei (24)categorizarem (24)categorizares (24)categorizaria (24)categorizarás (24)categorizarão (24)categorizasse (24)categorizaste (24)categorizavam (27)categorizavas (27)categorização (26)categorizemos (24)categorizámos (24)catequizadora (27)catequizantes (28)catequizardes (27)catequizareis (26)catequizariam (26)catequizarias (26)catequizarmos (26)catequizassem (26)catequizasses (26)catequizastes (26)catequizações (28)catequizáreis (26)catequizáveis (29)catingaríamos (19)catingássemos (19)catolicizadas (24)catolicizados (24)catolicizamos (23)catolicizando (26)catolicizante (25)catolicizaram (23)catolicizaras (23)catolicizarei (23)catolicizarem (23)catolicizares (23)catolicizaria (23)catolicizarás (23)catolicizarão (23)catolicizasse (23)catolicizaste (23)catolicizavam (26)catolicizavas (26)catolicizemos (23)catolicizámos (23)catolizaremos (22)catolizaríeis (22)catolizáramos (22)catolizásseis (22)catolizávamos (25)catrafilardes (19)catrafilareis (18)catrafilariam (18)catrafilarias (18)catrafilarmos (18)catrafilassem (18)catrafilasses (18)catrafilastes (18)catrafiláreis (18)catrafiláveis (21)caucionaremos (17)caucionaríeis (17)caucionáramos (17)caucionásseis (17)caucionávamos (20)caudalosidade (18)caulificardes (20)caulificareis (19)caulificariam (19)caulificarias (19)caulificarmos (19)caulificassem (19)caulificasses (19)caulificastes (19)caulificações (21)caulificáreis (19)caulificáveis (22)caulifiquemos (23)causalizardes (23)causalizareis (22)causalizariam (22)causalizarias (22)causalizarmos (22)causalizassem (22)causalizasses (22)causalizastes (22)causalizáreis (22)causalizáveis (25)causticaremos (15)causticaríeis (15)causticáramos (15)causticásseis (15)causticávamos (18)cavaleirardes (19)cavaleirareis (18)cavaleirariam (18)cavaleirarias (18)cavaleirarmos (18)cavaleirassem (18)cavaleirasses (18)cavaleirastes (18)cavaleiráreis (18)cavaleiráveis (21)cavalgaríamos (21)cavalgássemos (21)cavalheiresco (22)cavalheirismo (21)cavaqueadoras (23)cavaqueadores (23)cavaquearemos (22)cavaquearíeis (22)cavaqueáramos (22)cavaqueásseis (22)cavaqueávamos (25)cavernaríamos (19)cavernássemos (19)cavilharíamos (21)cavilhássemos (21)cedilharíamos (19)cedilhássemos (19)celebraríamos (17)celebrizardes (25)celebrizareis (24)celebrizariam (24)celebrizarias (24)celebrizarmos (24)celebrizassem (24)celebrizasses (24)celebrizastes (24)celebrizações (26)celebrizáreis (24)celebrizáveis (27)celebrássemos (17)celeumaríamos (15)celeumássemos (15)celibatarismo (17)celulosidades (18)censuraríamos (16)censurássemos (16)centelharemos (20)centelharíeis (20)centelháramos (20)centelhásseis (20)centelhávamos (23)centralidades (19)centralizadas (25)centralizador (25)centralizados (25)centralizamos (24)centralizando (27)centralizaram (24)centralizaras (24)centralizarei (24)centralizarem (24)centralizares (24)centralizaria (24)centralizarás (24)centralizarão (24)centralizasse (24)centralizaste (24)centralizavam (27)centralizavas (27)centralização (26)centralizemos (24)centralizámos (24)centrifugadas (23)centrifugador (23)centrifugados (23)centrifugamos (22)centrifugando (25)centrifugaram (22)centrifugaras (22)centrifugarei (22)centrifugarem (22)centrifugares (22)centrifugaria (22)centrifugarás (22)centrifugarão (22)centrifugasse (22)centrifugaste (22)centrifugavam (25)centrifugavas (25)centrifugação (24)centrifugueis (22)centrifugámos (22)centuplicadas (20)centuplicados (20)centuplicamos (19)centuplicando (22)centuplicaram (19)centuplicaras (19)centuplicarei (19)centuplicarem (19)centuplicares (19)centuplicaria (19)centuplicarás (19)centuplicarão (19)centuplicasse (19)centuplicaste (19)centuplicavam (22)centuplicavas (22)centuplicámos (19)centupliqueis (23)cerebralizada (25)cerebralizado (25)cerebralizais (24)cerebralizara (24)cerebralizará (24)cerebralizava (27)cerebralizeis (24)cerimoniardes (17)cerimoniareis (16)cerimoniariam (16)cerimoniarias (16)cerimoniarmos (16)cerimoniassem (16)cerimoniasses (16)cerimoniastes (16)cerimoniáreis (16)cerimoniático (17)cerimoniáveis (19)certificadora (19)certificantes (20)certificardes (19)certificareis (18)certificariam (18)certificarias (18)certificarmos (18)certificassem (18)certificasses (18)certificastes (18)certificativo (21)certificações (20)certificáreis (18)certificáveis (21)certifiquemos (22)chacinaríamos (20)chacinássemos (20)chacolharemos (22)chacolharíeis (22)chacolháramos (22)chacolhásseis (22)chacolhávamos (25)chacoteadoras (19)chacoteadores (19)chacotearemos (18)chacotearíeis (18)chacoteáramos (18)chacoteásseis (18)chacoteávamos (21)chafariqueiro (25)chafurdaremos (21)chafurdaríeis (21)chafurdáramos (21)chafurdásseis (21)chafurdávamos (24)chalaceadoras (20)chalaceadores (20)chalacearemos (19)chalacearíeis (19)chalaceáramos (19)chalaceásseis (19)chalaceávamos (22)chalaçaríamos (20)chalaçássemos (20)chalrearíamos (18)chalreássemos (18)chamejaríamos (21)chamejássemos (21)champanhizada (31)champanhizado (31)champanhizais (30)champanhizara (30)champanhizará (30)champanhizava (33)champanhizeis (30)chamuscadoiro (19)chamuscaremos (18)chamuscaríeis (18)chamuscáramos (18)chamuscásseis (18)chamuscávamos (21)chancelaremos (21)chancelaríeis (21)chanceláramos (21)chancelásseis (21)chancelávamos (24)chantajaremos (23)chantajaríeis (23)chantajáramos (23)chantajásseis (23)chantajávamos (26)chapinaríamos (20)chapinharemos (23)chapinharíeis (23)chapinháramos (23)chapinhásseis (23)chapinhávamos (26)chapinássemos (20)chapiscaremos (19)chapiscaríeis (19)chapiscáramos (19)chapiscásseis (19)chapiscávamos (22)charlatanaria (20)charlataneada (21)charlataneado (21)charlataneais (20)charlataneara (20)charlataneará (20)charlataneava (23)charlataneeis (20)charlataneiam (20)charlataneias (20)charlataneiem (20)charlataneies (20)charlatanesco (21)charlatanismo (20)charruaríamos (17)charruássemos (17)checoslovacas (23)checoslovacos (23)chibataríamos (19)chibatássemos (19)chicoteadoras (19)chicoteadores (19)chicotearemos (18)chicotearíeis (18)chicoteáramos (18)chicoteásseis (18)chicoteávamos (21)chilrearíamos (18)chilreássemos (18)chincalhardes (25)chincalhareis (24)chincalhariam (24)chincalharias (24)chincalharmos (24)chincalhassem (24)chincalhasses (24)chincalhastes (24)chincalháreis (24)chincalháveis (27)chinfrinardes (25)chinfrinareis (24)chinfrinariam (24)chinfrinarias (24)chinfrinarmos (24)chinfrinassem (24)chinfrinasses (24)chinfrinastes (24)chinfrináreis (24)chinfrináveis (27)chirriaríamos (17)chirriássemos (17)chocalharemos (22)chocalharíeis (22)chocalháramos (22)chocalhásseis (22)chocalhávamos (25)chocolateiras (19)choramingadas (23)choramingador (23)choramingados (23)choramingamos (22)choramingando (25)choramingaram (22)choramingaras (22)choramingarei (22)choramingarem (22)choramingares (22)choramingaria (22)choramingarás (22)choramingarão (22)choramingasse (22)choramingaste (22)choramingavam (25)choramingavas (25)choramingonas (24)choramingueis (22)choramingámos (22)chorriscardes (19)chorriscareis (18)chorriscariam (18)chorriscarias (18)chorriscarmos (18)chorriscassem (18)chorriscasses (18)chorriscastes (18)chorriscáreis (18)chorriscáveis (21)chorrisquemos (22)chumaçaríamos (19)chumaçássemos (19)churrasqueada (23)churrasqueado (23)churrasqueais (22)churrasqueara (22)churrasqueará (22)churrasqueava (25)churrasqueeis (22)churrasqueiam (22)churrasqueias (22)churrasqueiem (22)churrasqueies (22)chuvinharemos (25)chuvinharíeis (25)chuvinháramos (25)chuvinhásseis (25)chuvinhávamos (28)chuviscaremos (21)chuviscaríeis (21)chuviscáramos (21)chuviscásseis (21)chuviscávamos (24)cicatrizantes (24)cicatrizardes (23)cicatrizareis (22)cicatrizariam (22)cicatrizarias (22)cicatrizarmos (22)cicatrizassem (22)cicatrizasses (22)cicatrizastes (22)cicatrizações (24)cicatrizáreis (22)cicatrizáveis (25)cientificadas (21)cientificados (21)cientificamos (20)cientificando (23)cientificaram (20)cientificaras (20)cientificarei (20)cientificarem (20)cientificares (20)cientificaria (20)cientificarás (20)cientificarão (20)cientificasse (20)cientificaste (20)cientificavam (23)cientificavas (23)cientificámos (20)cientifiqueis (24)cigarraríamos (17)cigarrássemos (17)cilindraremos (18)cilindraríeis (18)cilindriforme (21)cilindráramos (18)cilindrásseis (18)cilindrávamos (21)cimentaríamos (16)cimentássemos (16)cinematografa (22)cinematografe (22)cinematografo (22)cinematografá (22)cinematógrafo (22)cintilaríamos (17)cintilássemos (17)cinturaríamos (16)cinturássemos (16)cinzelamentos (26)cinzelaríamos (24)cinzelássemos (24)cirandaríamos (17)cirandássemos (17)circuitaremos (15)circuitaríeis (15)circuitáramos (15)circuitásseis (15)circuitávamos (18)circularidade (18)circularmente (18)circularíamos (16)circulatórias (16)circulatórios (16)circulássemos (16)circuncidadas (20)circuncidados (20)circuncidamos (19)circuncidando (22)circuncidaram (19)circuncidaras (19)circuncidarei (19)circuncidarem (19)circuncidares (19)circuncidaria (19)circuncidarás (19)circuncidarão (19)circuncidasse (19)circuncidaste (19)circuncidavam (22)circuncidavas (22)circuncidemos (19)circuncidámos (19)circundaremos (18)circundaríeis (18)circundáramos (18)circundásseis (18)circundávamos (21)circunscrevam (21)circunscrevas (21)circunscrevei (21)circunscrevem (21)circunscrever (21)circunscreves (21)circunscreveu (21)circunscrevia (21)circunscritas (18)circunscritos (18)circunscrição (20)circunspectos (19)circunstancia (20)circunstancie (20)circunstancio (20)circunstanciá (20)circunstância (20)circuntornada (20)circuntornado (20)circuntornais (19)circuntornara (19)circuntornará (19)circuntornava (22)circuntorneis (19)circunvagadas (24)circunvagados (24)circunvagamos (23)circunvagando (26)circunvagante (25)circunvagaram (23)circunvagaras (23)circunvagarei (23)circunvagarem (23)circunvagares (23)circunvagaria (23)circunvagarás (23)circunvagarão (23)circunvagasse (23)circunvagaste (23)circunvagavam (26)circunvagavas (26)circunvagueis (23)circunvagámos (23)circunvaladas (22)circunvalados (22)circunvalamos (21)circunvalando (24)circunvalaram (21)circunvalaras (21)circunvalarei (21)circunvalarem (21)circunvalares (21)circunvalaria (21)circunvalarás (21)circunvalarão (21)circunvalasse (21)circunvalaste (21)circunvalavam (24)circunvalavas (24)circunvalação (23)circunvalemos (21)circunvalámos (21)circunvizinha (32)circunvizinho (32)circunvolução (23)circunvolvais (24)circunvolveis (24)circunvolvera (24)circunvolverá (24)circunvolviam (24)circunvolvias (24)circunvolvida (25)circunvolvido (25)cirtercienses (17)cistercienses (17)civilizadoras (26)civilizadores (26)civilizaremos (25)civilizaríeis (25)civilizáramos (25)civilizásseis (25)civilizávamos (28)clarejaríamos (19)clarejássemos (19)clarificadora (20)clarificardes (20)clarificareis (19)clarificariam (19)clarificarias (19)clarificarmos (19)clarificassem (19)clarificasses (19)clarificastes (19)clarificativo (22)clarificações (21)clarificáreis (19)clarificáveis (22)clarifiquemos (23)clarimostrada (16)clarimostrado (16)clarimostrais (15)clarimostrara (15)clarimostrará (15)clarimostrava (18)clarimostreis (15)clarividência (22)classicamente (18)classificadas (20)classificador (20)classificados (20)classificamos (19)classificando (22)classificaram (19)classificaras (19)classificarei (19)classificarem (19)classificares (19)classificaria (19)classificarás (19)classificarão (19)classificasse (19)classificaste (19)classificavam (22)classificavas (22)classificação (21)classificámos (19)classificável (23)classifiqueis (23)claudicaremos (17)claudicaríeis (17)claudicáramos (17)claudicásseis (17)claudicávamos (20)claustraremos (15)claustraríeis (15)claustrofobia (20)claustromania (17)claustráramos (15)claustrásseis (15)claustrávamos (18)clausularemos (16)clausularíeis (16)clausuláramos (16)clausulásseis (16)clausulávamos (19)clausuraremos (15)clausuraríeis (15)clausuráramos (15)clausurásseis (15)clausurávamos (18)clemenciardes (19)clemenciareis (18)clemenciariam (18)clemenciarias (18)clemenciarmos (18)clemenciassem (18)clemenciasses (18)clemenciastes (18)clemenciáreis (18)clemenciáveis (21)cleptomaníaco (19)clericalistas (17)clericalizada (25)clericalizado (25)clericalizais (24)clericalizara (24)clericalizará (24)clericalizava (27)clericalizeis (24)climatizardes (23)climatizareis (22)climatizariam (22)climatizarias (22)climatizarmos (22)climatizassem (22)climatizasses (22)climatizastes (22)climatizáreis (22)climatizáveis (25)climatológico (20)clisterizadas (23)clisterizados (23)clisterizamos (22)clisterizando (25)clisterizaram (22)clisterizaras (22)clisterizarei (22)clisterizarem (22)clisterizares (22)clisterizaria (22)clisterizarás (22)clisterizarão (22)clisterizasse (22)clisterizaste (22)clisterizavam (25)clisterizavas (25)clisterização (24)clisterizemos (22)clisterizámos (22)cloroformizai (25)cloroformizam (25)cloroformizar (25)cloroformizas (25)cloroformizei (25)cloroformizem (25)cloroformizes (25)cloroformizou (25)coabitaríamos (16)coabitássemos (16)coadaptaremos (16)coadaptaríeis (16)coadaptáramos (16)coadaptásseis (16)coadaptávamos (19)coadjuvaremos (22)coadjuvaríeis (22)coadjuváramos (22)coadjuvásseis (22)coadjuvávamos (25)coadquirirdes (21)coadquirireis (20)coadquiririam (20)coadquiririas (20)coadquirirmos (20)coadquirissem (20)coadquirisses (20)coadquiristes (20)coadquirições (22)coadquiríamos (20)coadquiríreis (20)coadunaríamos (17)coadunássemos (17)coagitaríamos (17)coagitássemos (17)coagularíamos (18)coagulássemos (18)cobaltizardes (25)cobaltizareis (24)cobaltizariam (24)cobaltizarias (24)cobaltizarmos (24)cobaltizassem (24)cobaltizasses (24)cobaltizastes (24)cobaltizáreis (24)cobaltizáveis (27)cochichadoras (23)cochichadores (23)cochicharemos (22)cochicharíeis (22)cochicháramos (22)cochichásseis (22)cochichávamos (25)codificadoras (20)codificadores (20)codificaremos (19)codificaríeis (19)codificáramos (19)codificásseis (19)codificávamos (22)coeducaríamos (16)coeducássemos (16)coerentemente (18)coexistiremos (21)coexistiríeis (21)coexistíramos (21)coexistísseis (21)cognominardes (22)cognominareis (21)cognominariam (21)cognominarias (21)cognominarmos (21)cognominassem (21)cognominasses (21)cognominastes (21)cognominações (23)cognomináreis (21)cognomináveis (24)coincidiremos (18)coincidiríeis (18)coincidíramos (18)coincidísseis (18)coindicaremos (18)coindicaríeis (18)coindicáramos (18)coindicásseis (18)coindicávamos (21)colaboradoras (18)colaboradores (18)colaboraremos (17)colaboraríeis (17)colaboráramos (17)colaborásseis (17)colaborávamos (20)colcheteardes (20)colcheteareis (19)colcheteariam (19)colchetearias (19)colchetearmos (19)colcheteassem (19)colcheteasses (19)colcheteastes (19)colcheteáreis (19)colcheteáveis (22)colchoaríamos (19)colchoássemos (19)coleccionadas (20)coleccionador (20)coleccionados (20)coleccionamos (19)coleccionando (22)coleccionaram (19)coleccionaras (19)coleccionarei (19)coleccionarem (19)coleccionares (19)coleccionaria (19)coleccionarás (19)coleccionarão (19)coleccionasse (19)coleccionaste (19)coleccionavam (22)coleccionavas (22)coleccionação (21)coleccionemos (19)coleccionista (19)coleccionámos (19)colectaríamos (16)colectividade (21)colectivistas (19)colectássemos (16)colericamente (18)colmataríamos (15)colmatássemos (15)colmaçaríamos (17)colmaçássemos (17)colonialistas (18)colonizadoras (25)colonizadores (25)colonizaremos (24)colonizaríeis (24)colonizáramos (24)colonizásseis (24)colonizávamos (27)colorearíamos (15)coloreássemos (15)colossalidade (18)comandaríamos (17)comandássemos (17)combaliríamos (17)combalíssemos (17)combateríamos (16)combatimentos (18)combatividade (21)combatêssemos (16)combinacional (22)combinaríamos (18)combinatórias (18)combinatórios (18)combinássemos (18)comemoraremos (14)comemoraríeis (14)comemorativas (17)comemorativos (17)comemoráramos (14)comemorásseis (14)comemorávamos (17)comendatários (17)comensalidade (19)comensurardes (17)comensurareis (16)comensurariam (16)comensurarias (16)comensurarmos (16)comensurassem (16)comensurasses (16)comensurastes (16)comensurações (18)comensuráreis (16)comensuráveis (19)comentaríamos (16)comentássemos (16)comercialismo (16)comercialista (16)comercializai (23)comercializam (23)comercializar (23)comercializas (23)comercializei (23)comercializem (23)comercializes (23)comercializou (23)comerciaremos (15)comerciaríeis (15)comerciáramos (15)comerciásseis (15)comerciávamos (18)comiseradoras (15)comiseradores (15)comiseraremos (14)comiseraríeis (14)comiseráramos (14)comiserásseis (14)comiserávamos (17)comissionadas (17)comissionados (17)comissionamos (16)comissionando (19)comissionaram (16)comissionaras (16)comissionarei (16)comissionarem (16)comissionares (16)comissionaria (16)comissionarás (16)comissionarão (16)comissionasse (16)comissionaste (16)comissionavam (19)comissionavas (19)comissionemos (16)comissionista (16)comissionámos (16)comocionardes (18)comocionareis (17)comocionariam (17)comocionarias (17)comocionarmos (17)comocionassem (17)comocionasses (17)comocionastes (17)comocionáreis (17)comocionáveis (20)compactaremos (16)compactaríeis (16)compactidades (18)compactuardes (17)compactuareis (16)compactuariam (16)compactuarias (16)compactuarmos (16)compactuassem (16)compactuasses (16)compactuastes (16)compactuáreis (16)compactuáveis (19)compactáramos (16)compactásseis (16)compactávamos (19)compadecedora (18)compadecerdes (18)compadecereis (17)compadeceriam (17)compadecerias (17)compadecermos (17)compadecessem (17)compadecesses (17)compadecestes (17)compadecêreis (17)compadecíamos (17)compadraremos (16)compadraríeis (16)compadráramos (16)compadrásseis (16)compadrávamos (19)compaginardes (21)compaginareis (20)compaginariam (20)compaginarias (20)compaginarmos (20)compaginassem (20)compaginasses (20)compaginastes (20)compaginações (22)compagináreis (20)compagináveis (23)compararíamos (15)comparecentes (18)comparecerdes (17)comparecereis (16)compareceriam (16)comparecerias (16)comparecermos (16)comparecessem (16)comparecesses (16)comparecestes (16)comparecência (19)comparecêreis (16)comparecíamos (16)comparticipai (17)comparticipam (17)comparticipar (17)comparticipas (17)comparticipei (17)comparticipem (17)comparticipes (17)comparticipou (17)compartilhada (20)compartilhado (20)compartilhais (19)compartilhara (19)compartilhará (19)compartilhava (22)compartilheis (19)compartimento (17)compartiremos (15)compartiríeis (15)compartíramos (15)compartísseis (15)comparássemos (15)compassaremos (15)compassaríeis (15)compassáramos (15)compassásseis (15)compassávamos (18)compatibiliza (25)compatibilize (25)compatibilizo (25)compatibilizá (25)compeliríamos (16)compelíssemos (16)compenetradas (18)compenetrados (18)compenetramos (17)compenetrando (20)compenetraram (17)compenetraras (17)compenetrarei (17)compenetrarem (17)compenetrares (17)compenetraria (17)compenetrarás (17)compenetrarão (17)compenetrasse (17)compenetraste (17)compenetravam (20)compenetravas (20)compenetração (19)compenetremos (17)compenetrámos (17)compensadoras (18)compensadores (18)compensaremos (17)compensaríeis (17)compensatório (17)compensáramos (17)compensásseis (17)compensávamos (20)competiríamos (15)competíssemos (15)compilaríamos (16)compilássemos (16)complanaremos (18)complanaríeis (18)complanáramos (18)complanásseis (18)complanávamos (21)compleicional (20)completamente (18)completaremos (16)completaríeis (16)completáramos (16)completásseis (16)completávamos (19)complexamente (25)complexidades (25)complicadoras (18)complicadores (18)complicaremos (17)complicaríeis (17)complicáramos (17)complicásseis (17)complicávamos (20)comporatmento (17)comportamento (17)comportaremos (15)comportaríeis (15)comportáramos (15)comportásseis (15)comportávamos (18)composicional (19)compostelanas (18)comprazedoras (23)comprazedores (23)comprazeremos (22)comprazeríamo (22)comprazeríeis (22)comprazimento (24)compreendamos (18)compreendemos (18)compreendendo (21)compreenderam (18)compreenderas (18)compreenderei (18)compreenderem (18)compreenderes (18)compreenderia (18)compreenderás (18)compreenderão (18)compreendesse (18)compreendeste (18)compreendidas (19)compreendidos (19)compreendíeis (18)compreensivas (20)compreensível (21)comprimiremos (15)comprimiríeis (15)comprimíramos (15)comprimísseis (15)comprobatório (17)comprometamos (15)comprometedor (16)comprometemos (15)comprometendo (18)comprometeram (15)comprometeras (15)comprometerei (15)comprometerem (15)comprometeres (15)comprometeria (15)comprometerás (15)comprometerão (15)comprometesse (15)comprometeste (15)comprometidas (16)comprometidos (16)comprometíeis (15)compromissivo (18)comprouverdes (19)comprouvermos (18)comprouvesses (18)comprouvestes (18)comprouvéramo (18)comprouvéreis (18)comprouvéssei (18)comprouvéssem (18)comprovadoras (19)comprovadores (19)comprovaremos (18)comprovaríeis (18)comprováramos (18)comprovásseis (18)comprovávamos (21)compulsadoras (17)compulsadores (17)compulsaremos (16)compulsaríeis (16)compulsáramos (16)compulsásseis (16)compulsávamos (19)compungimento (22)compungiremos (20)compungiríeis (20)compungíramos (20)compungísseis (20)compuséssemos (15)computacional (19)computarizada (23)computarizado (23)computaríamos (15)computorizada (23)computorizado (23)computássemos (15)comungaríamos (19)comungássemos (19)comunicadoras (18)comunicadores (18)comunicaremos (17)comunicaríeis (17)comunicativas (20)comunicativos (20)comunicáramos (17)comunicásseis (17)comunicávamos (20)concatenadora (20)concatenardes (20)concatenareis (19)concatenariam (19)concatenarias (19)concatenarmos (19)concatenassem (19)concatenasses (19)concatenastes (19)concatenações (21)concatenáreis (19)concatenáveis (22)conceberíamos (19)concebimentos (21)concebêssemos (19)concederíamos (18)concedêssemos (18)conceituardes (18)conceituareis (17)conceituariam (17)conceituarias (17)conceituarmos (17)conceituassem (17)conceituasses (17)conceituastes (17)conceituáreis (17)conceituáveis (20)concelebradas (21)concelebrados (21)concelebramos (20)concelebrando (23)concelebrante (22)concelebraram (20)concelebraras (20)concelebrarei (20)concelebrarem (20)concelebrares (20)concelebraria (20)concelebrarás (20)concelebrarão (20)concelebrasse (20)concelebraste (20)concelebravam (23)concelebravas (23)concelebração (22)concelebremos (20)concelebrámos (20)concentradora (20)concentrardes (20)concentrareis (19)concentrariam (19)concentrarias (19)concentrarmos (19)concentrassem (19)concentrasses (19)concentrastes (19)concentrações (21)concentristas (19)concentráreis (19)concentráveis (22)conceptáculos (20)concerniremos (19)concerniríeis (19)concerníramos (19)concernísseis (19)concertadoras (18)concertadores (18)concertaremos (17)concertaríeis (17)concertáramos (17)concertásseis (17)concertávamos (20)concessionada (20)concessionado (20)concessionais (19)concessionara (19)concessionará (19)concessionava (22)concessioneis (19)conchegaremos (23)conchegaríeis (23)conchegáramos (23)conchegásseis (23)conchegávamos (26)conciliadoras (19)conciliadores (19)conciliaremos (18)conciliaríeis (18)conciliatório (18)conciliáramos (18)conciliásseis (18)conciliávamos (21)concitaríamos (17)concitássemos (17)concluiríamos (18)concluíssemos (18)concomitantes (19)concomitância (20)concordaremos (18)concordaríeis (18)concordatário (18)concordáramos (18)concordásseis (18)concordávamos (21)concordâncias (21)concorreremos (17)concorreríeis (17)concorrêramos (17)concorrêsseis (17)concretamente (19)concretizadas (25)concretizados (25)concretizamos (24)concretizando (27)concretizaram (24)concretizaras (24)concretizarei (24)concretizarem (24)concretizares (24)concretizaria (24)concretizarás (24)concretizarão (24)concretizasse (24)concretizaste (24)concretizavam (27)concretizavas (27)concretização (26)concretizemos (24)concretizámos (24)concriaríamos (17)concriássemos (17)concubinardes (22)concubinareis (21)concubinariam (21)concubinarias (21)concubinarmos (21)concubinassem (21)concubinasses (21)concubinastes (21)concubináreis (21)concubináveis (24)concutiríamos (17)concutíssemos (17)condecorardes (19)condecorareis (18)condecorariam (18)condecorarias (18)condecorarmos (18)condecorassem (18)condecorasses (18)condecorastes (18)condecorativo (21)condecorações (20)condecoráreis (18)condecoráveis (21)condenamentos (21)condenaríamos (19)condensadoras (20)condensadores (20)condensaremos (19)condensaríeis (19)condensáramos (19)condensásseis (19)condensávamos (22)condenássemos (19)condescendais (21)condescendeis (21)condescendera (21)condescenderá (21)condescendiam (21)condescendias (21)condescendida (22)condescendido (22)condicionadas (21)condicionador (21)condicionados (21)condicionamos (20)condicionando (23)condicionante (22)condicionaram (20)condicionaras (20)condicionarei (20)condicionarem (20)condicionares (20)condicionaria (20)condicionarás (20)condicionarão (20)condicionasse (20)condicionaste (20)condicionavam (23)condicionavas (23)condicionemos (20)condicionámos (20)condignidades (24)condimentadas (20)condimentados (20)condimentamos (19)condimentando (22)condimentaram (19)condimentaras (19)condimentarei (19)condimentarem (19)condimentares (19)condimentaria (19)condimentarás (19)condimentarão (19)condimentasse (19)condimentaste (19)condimentavam (22)condimentavas (22)condimentação (21)condimentemos (19)condimentámos (19)condimentício (20)condiscípulos (20)condisséramos (17)condissésseis (17)condutaríamos (17)condutividade (22)condutássemos (17)conduziríamos (24)conduzíssemos (24)conectaríamos (17)conectividade (22)conectássemos (17)confeccionada (24)confeccionado (24)confeccionais (23)confeccionara (23)confeccionará (23)confeccionava (26)confeccioneis (23)confederardes (21)confederareis (20)confederariam (20)confederarias (20)confederarmos (20)confederassem (20)confederasses (20)confederastes (20)confederativo (23)confederações (22)confederáreis (20)confederáveis (23)confeitaremos (19)confeitaríeis (19)confeitáramos (19)confeitásseis (19)confeitávamos (22)conferenciada (23)conferenciado (23)conferenciais (22)conferenciara (22)conferenciará (22)conferenciava (25)conferencieis (22)conferencista (22)conferiríamos (19)conferíssemos (19)confessaremos (19)confessaríeis (19)confessionais (21)confessáramos (19)confessásseis (19)confessávamos (22)confiadamente (22)confidenciada (24)confidenciado (24)confidenciais (23)confidenciara (23)confidenciará (23)confidenciava (26)confidencieis (23)confidencioso (23)configurardes (23)configurareis (22)configurariam (22)configurarias (22)configurarmos (22)configurassem (22)configurasses (22)configurastes (22)configurações (24)configuráreis (22)configuráveis (25)confinaríamos (21)confinássemos (21)confirmadoras (20)confirmadores (20)confirmaremos (19)confirmaríeis (19)confirmatório (19)confirmáramos (19)confirmásseis (19)confirmávamos (22)confiscaremos (20)confiscaríeis (20)confiscáramos (20)confiscásseis (20)confiscávamos (23)conflagrardes (24)conflagrareis (23)conflagrariam (23)conflagrarias (23)conflagrarmos (23)conflagrassem (23)conflagrasses (23)conflagrastes (23)conflagrações (25)conflagráreis (23)conflagráveis (26)confluiríamos (20)confluíssemos (20)conformadoras (20)conformadores (20)conformaremos (19)conformaríeis (19)conformáramos (19)conformásseis (19)conformávamos (22)confortadoras (20)confortadores (20)confortamento (21)confortaremos (19)confortaríeis (19)confortáramos (19)confortásseis (19)confortávamos (22)confrangedora (25)confrangentes (26)confrangerdes (25)confrangereis (24)confrangeriam (24)confrangerias (24)confrangermos (24)confrangessem (24)confrangesses (24)confrangestes (24)confrangêreis (24)confrangíamos (24)confraternada (22)confraternado (22)confraternais (21)confraternara (21)confraternará (21)confraternava (24)confraterneis (21)confraterniza (28)confraternize (28)confraternizo (28)confrontadora (22)confrontantes (23)confrontardes (22)confrontareis (21)confrontariam (21)confrontarias (21)confrontarmos (21)confrontassem (21)confrontasses (21)confrontastes (21)confrontações (23)confrontáreis (21)confrontáveis (24)confucionismo (22)confundiremos (22)confundiríeis (22)confundíramos (22)confundísseis (22)congelamentos (22)congelaríamos (20)congelássemos (20)congeminantes (23)congeminardes (22)congeminareis (21)congeminariam (21)congeminarias (21)congeminarmos (21)congeminassem (21)congeminasses (21)congeminastes (21)congeminativo (24)congeminações (23)congemináreis (21)congemináveis (24)congeminência (24)congeneridade (23)congestionada (22)congestionado (22)congestionais (21)congestionara (21)congestionará (21)congestionava (24)congestioneis (21)conglobaremos (22)conglobaríeis (22)conglobáramos (22)conglobásseis (22)conglobávamos (25)conglomeradas (21)conglomerados (21)conglomeramos (20)conglomerando (23)conglomeraram (20)conglomeraras (20)conglomerarei (20)conglomerarem (20)conglomerares (20)conglomeraria (20)conglomerarás (20)conglomerarão (20)conglomerasse (20)conglomeraste (20)conglomeravam (23)conglomeravas (23)conglomeração (22)conglomeremos (20)conglomerámos (20)conglutinadas (23)conglutinados (23)conglutinamos (22)conglutinando (25)conglutinante (24)conglutinaram (22)conglutinaras (22)conglutinarei (22)conglutinarem (22)conglutinares (22)conglutinaria (22)conglutinarás (22)conglutinarão (22)conglutinasse (22)conglutinaste (22)conglutinavam (25)conglutinavas (25)conglutinação (24)conglutinemos (22)conglutinámos (22)congratuladas (21)congratulador (21)congratulados (21)congratulamos (20)congratulando (23)congratulante (22)congratularam (20)congratularas (20)congratularei (20)congratularem (20)congratulares (20)congratularia (20)congratularás (20)congratularão (20)congratulasse (20)congratulaste (20)congratulavam (23)congratulavas (23)congratulação (22)congratulemos (20)congratulámos (20)congreganista (24)congregaremos (22)congregaríeis (22)congregáramos (22)congregásseis (22)congregávamos (25)congressional (22)congressistas (19)conheceríamos (20)conhecimentos (22)conhecêssemos (20)conimbricense (21)conimbrigense (23)conjecturadas (22)conjecturador (22)conjecturados (22)conjecturamos (21)conjecturando (24)conjecturaram (21)conjecturaras (21)conjecturarei (21)conjecturarem (21)conjecturares (21)conjecturaria (21)conjecturarás (21)conjecturarão (21)conjecturasse (21)conjecturaste (21)conjecturavam (24)conjecturavas (24)conjecturemos (21)conjecturámos (21)conjecturável (25)conjugaríamos (23)conjugássemos (23)conjuncionais (25)conjuntamente (24)conjuntaremos (22)conjuntaríeis (22)conjuntáramos (22)conjuntásseis (22)conjuntávamos (25)conjuraríamos (20)conjurássemos (20)conquistadora (22)conquistardes (22)conquistareis (21)conquistariam (21)conquistarias (21)conquistarmos (21)conquistassem (21)conquistasses (21)conquistastes (21)conquistáreis (21)conquistáveis (24)consagradoras (20)consagradores (20)consagraremos (19)consagraríeis (19)consagráramos (19)consagrásseis (19)consagrávamos (22)consanguíneos (23)conscienciosa (20)consciencioso (20)conseguidoras (20)conseguidores (20)conseguimento (21)conseguiremos (19)conseguiríeis (19)conseguíramos (19)conseguísseis (19)consemelhança (24)consentidoras (19)consentidores (19)consentimento (20)consentiremos (18)consentiríeis (18)consentíramos (18)consentísseis (18)consequencial (25)consequências (24)consertadoras (17)consertadores (17)consertaremos (16)consertaríeis (16)consertáramos (16)consertásseis (16)consertávamos (19)conservadoras (20)conservadores (20)conservaremos (19)conservaríeis (19)conservatória (19)conservatório (19)conserváramos (19)conservásseis (19)conservávamos (22)considerardes (18)considerareis (17)considerariam (17)considerarias (17)considerarmos (17)considerassem (17)considerasses (17)considerastes (17)considerativo (20)considerações (19)consideráreis (17)consideráveis (20)consignadoras (22)consignadores (22)consignaremos (21)consignaríeis (21)consignatário (21)consignáramos (21)consignásseis (21)consignávamos (24)consistiremos (16)consistiríeis (16)consistíramos (16)consistísseis (16)consolaríamos (17)consolidantes (20)consolidardes (19)consolidareis (18)consolidariam (18)consolidarias (18)consolidarmos (18)consolidassem (18)consolidasses (18)consolidastes (18)consolidativo (21)consolidações (20)consolidáreis (18)consolidáveis (21)consolássemos (17)consonantismo (20)consonantizai (27)consonantizam (27)consonantizar (27)consonantizas (27)consonantizei (27)consonantizem (27)consonantizes (27)consonantizou (27)consonaríamos (18)consonássemos (18)consonânticas (21)consonânticos (21)consorciardes (18)consorciareis (17)consorciariam (17)consorciarias (17)consorciarmos (17)consorciassem (17)consorciasses (17)consorciastes (17)consorciáreis (17)consorciáveis (20)conspicuidade (20)conspiradoras (18)conspiradores (18)conspiraremos (17)conspiraríeis (17)conspiratória (17)conspiratório (17)conspiráramos (17)conspirásseis (17)conspirávamos (20)conspurcardes (19)conspurcareis (18)conspurcariam (18)conspurcarias (18)conspurcarmos (18)conspurcassem (18)conspurcasses (18)conspurcastes (18)conspurcações (20)conspurcáreis (18)conspurcáveis (21)conspurquemos (22)constataremos (16)constataríeis (16)constatáramos (16)constatásseis (16)constatávamos (19)constelaremos (17)constelaríeis (17)consteláramos (17)constelásseis (17)constelávamos (20)consternadora (19)consternardes (19)consternareis (18)consternariam (18)consternarias (18)consternarmos (18)consternassem (18)consternasses (18)consternastes (18)consternações (20)consternáreis (18)consternáveis (21)constiparemos (17)constiparíeis (17)constipáramos (17)constipásseis (17)constipávamos (20)constituentes (18)constituiamos (16)constituidora (17)constituintes (18)constituireis (16)constituiriam (16)constituirias (16)constituirmos (16)constituições (18)constitutivas (19)constitutivos (19)constituíamos (16)constituírdes (17)constituíreis (16)constituíssem (16)constituísses (16)constituístes (16)constituíveis (19)constrangamos (21)constrangedor (22)constrangemos (21)constrangendo (24)constrangeram (21)constrangeras (21)constrangerei (21)constrangerem (21)constrangeres (21)constrangeria (21)constrangerás (21)constrangerão (21)constrangesse (21)constrangeste (21)constrangidas (22)constrangidos (22)constrangíeis (21)constranjamos (22)constringente (23)constringidas (22)constringidos (22)constringimos (21)constringindo (24)constringiram (21)constringiras (21)constringirei (21)constringirem (21)constringires (21)constringiria (21)constringirás (21)constringirão (21)constringisse (21)constringiste (21)constringíeis (21)constrinjamos (22)construiremos (16)construiríamo (16)construiríeis (16)construíramos (16)construísseis (16)construíssemo (16)consubstancia (21)consubstancie (21)consubstancio (21)consubstanciá (21)consultadoras (18)consultadores (18)consultaremos (17)consultaríeis (17)consultáramos (17)consultásseis (17)consultávamos (20)consumaríamos (16)consumiríamos (16)consumássemos (16)consumíssemos (16)contabilidade (21)contabilizada (27)contabilizado (27)contabilizais (26)contabilizara (26)contabilizará (26)contabilizava (29)contabilizeis (26)contactaremos (17)contactaríeis (17)contactáramos (17)contactásseis (17)contactávamos (20)contagiaremos (19)contagiaríeis (19)contagiáramos (19)contagiásseis (19)contagiávamos (22)contaminadora (19)contaminantes (20)contaminardes (19)contaminareis (18)contaminariam (18)contaminarias (18)contaminarmos (18)contaminassem (18)contaminasses (18)contaminastes (18)contaminações (20)contamináreis (18)contamináveis (21)contempladora (19)contemplantes (20)contemplardes (19)contemplareis (18)contemplariam (18)contemplarias (18)contemplarmos (18)contemplassem (18)contemplasses (18)contemplastes (18)contemplativa (21)contemplativo (21)contemplações (20)contempláreis (18)contempláveis (21)contemporizai (24)contemporizam (24)contemporizar (24)contemporizas (24)contemporizei (24)contemporizem (24)contemporizes (24)contemporizou (24)contemporânea (19)contemporâneo (19)contendedoras (20)contendedores (20)contenderemos (19)contenderíeis (19)contendêramos (19)contendêsseis (19)contentamento (20)contentaremos (18)contentaríeis (18)contentáramos (18)contentásseis (18)contentávamos (21)contestadoras (17)contestadores (17)contestaremos (16)contestaríeis (16)contestáramos (16)contestásseis (16)contestávamos (19)contextuardes (24)contextuareis (23)contextuariam (23)contextuarias (23)contextuarmos (23)contextuassem (23)contextuasses (23)contextuastes (23)contextuações (25)contextuáreis (23)contextuáveis (26)contiguamente (21)contiguaremos (19)contiguaríeis (19)contiguáramos (19)contiguásseis (19)contiguávamos (22)contingencial (25)continuadoras (19)continuadores (19)continuamente (20)continuaremos (18)continuaríeis (18)continuidades (20)continuáramos (18)continuásseis (18)continuávamos (21)contivéssemos (19)contorceremos (17)contorceríeis (17)contorcionada (20)contorcionado (20)contorcionais (19)contorcionara (19)contorcionará (19)contorcionava (22)contorcioneis (19)contorcêramos (17)contorcêsseis (17)contornamento (20)contornaremos (18)contornaríeis (18)contorneardes (19)contorneareis (18)contorneariam (18)contornearias (18)contornearmos (18)contorneassem (18)contorneasses (18)contorneastes (18)contorneáreis (18)contorneáveis (21)contornáramos (18)contornásseis (18)contornávamos (21)contrabalance (22)contrabalança (23)contrabalanço (23)contrabalançá (23)contrabandeai (21)contrabandear (21)contrabandeei (21)contrabandeia (21)contrabandeie (21)contrabandeio (21)contrabandeou (21)contrabatamos (18)contrabatemos (18)contrabatendo (21)contrabateram (18)contrabateras (18)contrabaterei (18)contrabaterem (18)contrabateres (18)contrabateria (18)contrabaterás (18)contrabaterão (18)contrabatesse (18)contrabateste (18)contrabatidas (19)contrabatidos (19)contrabatíeis (18)contracenadas (20)contracenados (20)contracenamos (19)contracenando (22)contracenaram (19)contracenaras (19)contracenarei (19)contracenarem (19)contracenares (19)contracenaria (19)contracenarás (19)contracenarão (19)contracenasse (19)contracenaste (19)contracenavam (22)contracenavas (22)contracenemos (19)contracenámos (19)contraceptivo (21)contractuante (19)contracunhada (23)contracunhado (23)contracunhais (22)contracunhara (22)contracunhará (22)contracunhava (25)contracunheis (22)contradeclara (19)contradeclare (19)contradeclaro (19)contradeclará (19)contradigamos (20)contradiremos (17)contradiríeis (17)contradissera (17)contraditadas (18)contraditados (18)contraditamos (17)contraditando (20)contraditaram (17)contraditaras (17)contraditarei (17)contraditarem (17)contraditares (17)contraditaria (17)contraditarás (17)contraditarão (17)contraditasse (17)contraditaste (17)contraditavam (20)contraditavas (20)contraditemos (17)contraditámos (17)contraditável (21)contraditória (17)contraditório (17)contradizemos (24)contradizendo (27)contradizerem (24)contradizeres (24)contradizíeis (24)contradomínio (19)contrafaeitas (19)contrafaeitos (19)contrafaremos (19)contrafaríeis (19)contrafazemos (26)contrafazendo (29)contrafazerem (26)contrafazeres (26)contrafazíeis (26)contrafaçamos (21)contrafeitiço (21)contrafizemos (26)contrafizeram (26)contrafizeras (26)contrafizerem (26)contrafizeres (26)contrafizesse (26)contrafizeste (26)contrafortada (20)contrafortado (20)contrafortais (19)contrafortara (19)contrafortará (19)contrafortava (22)contraforteis (19)contrairíamos (16)contramandada (20)contramandado (20)contramandais (19)contramandara (19)contramandará (19)contramandava (22)contramandeis (19)contramanobra (20)contramanobre (20)contramanobro (20)contramarcada (18)contramarcado (18)contramarcais (17)contramarcara (17)contramarcará (17)contramarcava (20)contramarchai (20)contramarcham (20)contramarchar (20)contramarchas (20)contramarchei (20)contramarchem (20)contramarches (20)contramarchou (20)contramarquei (21)contramarquem (21)contramarques (21)contramuradas (17)contramurados (17)contramuramos (16)contramurando (19)contramuraram (16)contramuraras (16)contramurarei (16)contramurarem (16)contramurares (16)contramuraria (16)contramurarás (16)contramurarão (16)contramurasse (16)contramuraste (16)contramuravam (19)contramuravas (19)contramuremos (16)contramurámos (16)contranatural (19)contrapartida (18)contrapesadas (18)contrapesados (18)contrapesamos (17)contrapesando (20)contrapesaram (17)contrapesaras (17)contrapesarei (17)contrapesarem (17)contrapesares (17)contrapesaria (17)contrapesarás (17)contrapesarão (17)contrapesasse (17)contrapesaste (17)contrapesavam (20)contrapesavas (20)contrapesemos (17)contrapesámos (17)contraplacada (20)contraplacado (20)contraplacais (19)contraplacara (19)contraplacará (19)contraplacava (22)contraplaquei (23)contraplaquem (23)contraplaques (23)contraponhais (22)contraponteai (19)contrapontear (19)contraponteei (19)contraponteia (19)contraponteie (19)contraponteio (19)contraponteou (19)contraporemos (17)contraporíeis (17)contraposição (19)contrapressão (17)contraproduza (25)contraproduzi (25)contraproduzo (25)contraproporá (18)contrapropõem (18)contrapropões (18)contraprovada (21)contraprovado (21)contraprovais (20)contraprovara (20)contraprovará (20)contraprovava (23)contraproveis (20)contrapusemos (17)contrapuseram (17)contrapuseras (17)contrapuserem (17)contrapuseres (17)contrapusesse (17)contrapuseste (17)contrapúnheis (22)contraquartel (22)contrariadora (17)contrariantes (18)contrariardes (17)contrariareis (16)contrariariam (16)contrariarias (16)contrariarmos (16)contrariassem (16)contrariasses (16)contrariastes (16)contrariedade (18)contrariáreis (16)contrariáveis (19)contrastadora (17)contrastantes (18)contrastardes (17)contrastareis (16)contrastariam (16)contrastarias (16)contrastarmos (16)contrastassem (16)contrastasses (16)contrastastes (16)contrastações (18)contrasteadas (17)contrasteados (17)contrasteamos (16)contrasteando (19)contrastearam (16)contrastearas (16)contrastearei (16)contrastearem (16)contrasteares (16)contrastearia (16)contrastearás (16)contrastearão (16)contrasteasse (16)contrasteaste (16)contrasteavam (19)contrasteavas (19)contrasteemos (16)contrasteámos (16)contrastáreis (16)contrastáveis (19)contratadeira (17)contratadoras (17)contratadores (17)contrataremos (16)contrataríeis (16)contratáramos (16)contratásseis (16)contratávamos (19)contravenhais (24)contravenhamo (24)contraverdade (21)contravertais (19)contraverteis (19)contravertera (19)contraverterá (19)contravertiam (19)contravertias (19)contravertida (20)contravertido (20)contravierdes (20)contraviermos (19)contraviessem (19)contraviesses (19)contraviestes (19)contraviremos (19)contraviríamo (19)contraviríeis (19)contraviéramo (19)contraviéreis (19)contraviéssei (19)contravínhamo (24)contravínheis (24)contraíssemos (16)contribuentes (20)contribuiamos (18)contribuidora (19)contribuintes (20)contribuireis (18)contribuiriam (18)contribuirias (18)contribuirmos (18)contribuições (20)contributário (18)contribuíamos (18)contribuírdes (19)contribuíreis (18)contribuíssem (18)contribuísses (18)contribuístes (18)contristadora (17)contristardes (17)contristareis (16)contristariam (16)contristarias (16)contristarmos (16)contristassem (16)contristasses (16)contristastes (16)contristações (18)contristáreis (16)contristáveis (19)controladoras (18)controladores (18)controlaremos (17)controlaríeis (17)controláramos (17)controlásseis (17)controlávamos (20)controvertais (19)controverteis (19)controvertera (19)controverterá (19)controvertiam (19)controvertias (19)controvertida (20)controvertido (20)controvérsias (19)contundiremos (19)contundiríeis (19)contundíramos (19)contundísseis (19)conturbadoras (19)conturbadores (19)conturbaremos (18)conturbaríeis (18)conturbáramos (18)conturbásseis (18)conturbávamos (21)convalescemos (21)convalescendo (24)convalescente (23)convalescença (25)convalesceram (21)convalesceras (21)convalescerei (21)convalescerem (21)convalesceres (21)convalesceria (21)convalescerás (21)convalescerão (21)convalescesse (21)convalesceste (21)convalescidas (22)convalescidos (22)convalescíeis (21)convalesçamos (22)convencedoras (23)convencedores (23)convenceremos (22)convenceríeis (22)convencimento (24)convencionada (25)convencionado (25)convencionais (24)convencionara (24)convencionará (24)convencionava (27)convencioneis (24)convencêramos (22)convencêsseis (22)conveniências (24)conventicular (23)convergiremos (22)convergiríeis (22)convergíramos (22)convergísseis (22)conversadeira (20)conversadoras (20)conversadores (20)conversaremos (19)conversaríeis (19)conversáramos (19)conversásseis (19)conversávamos (22)convertedoras (20)convertedores (20)converteremos (19)converteríeis (19)convertimento (21)convertêramos (19)convertêsseis (19)convidaríamos (20)convidássemos (20)conviveríamos (22)convivêssemos (22)convocaríamos (20)convocatórias (20)convocássemos (20)convolveremos (23)convolveríeis (23)convolvêramos (23)convolvêsseis (23)convulsaremos (20)convulsaríeis (20)convulsionada (23)convulsionado (23)convulsionais (22)convulsionara (22)convulsionará (22)convulsionava (25)convulsioneis (22)convulsáramos (20)convulsásseis (20)convulsávamos (23)coobrigaremos (19)coobrigaríeis (19)coobrigáramos (19)coobrigásseis (19)coobrigávamos (22)cooperaríamos (15)cooperássemos (15)coordenadoras (18)coordenadores (18)coordenaremos (17)coordenaríeis (17)coordenativas (20)coordenativos (20)coordenáramos (17)coordenásseis (17)coordenávamos (20)corajosamente (20)coraçãozinhos (28)corcovaríamos (18)corcovearemos (18)corcovearíeis (18)corcoveáramos (18)corcoveásseis (18)corcoveávamos (21)corcovássemos (18)cordialidades (18)coreográficas (21)corimbiformes (19)cornetearemos (16)cornetearíeis (16)corneteáramos (16)corneteásseis (16)corneteávamos (19)cornificardes (21)cornificareis (20)cornificariam (20)cornificarias (20)cornificarmos (20)cornificassem (20)cornificasses (20)cornificastes (20)cornificáreis (20)cornificáveis (23)cornifiquemos (24)corporalidade (18)corporalizada (24)corporalizado (24)corporalizais (23)corporalizara (23)corporalizará (23)corporalizava (26)corporalizeis (23)corporalmente (18)corporificada (20)corporificado (20)corporificais (19)corporificara (19)corporificará (19)corporificava (22)corporifiquei (23)corporifiquem (23)corporifiques (23)corporizardes (23)corporizareis (22)corporizariam (22)corporizarias (22)corporizarmos (22)corporizassem (22)corporizasses (22)corporizastes (22)corporizações (24)corporizáreis (22)corporizáveis (25)correctamente (17)corregeríamos (17)corregimentos (19)corregêssemos (17)correlacionai (18)correlacionam (18)correlacionar (18)correlacionas (18)correlacionei (18)correlacionem (18)correlaciones (18)correlacionou (18)correlatardes (16)correlatareis (15)correlatariam (15)correlatarias (15)correlatarmos (15)correlatassem (15)correlatasses (15)correlatastes (15)correlatáreis (15)correlatáveis (18)correntemente (18)correspondais (18)correspondeis (18)correspondera (18)corresponderá (18)correspondiam (18)correspondias (18)correspondida (19)correspondido (19)corretaríamos (14)corretássemos (14)corricaríamos (15)corricássemos (15)corrigiríamos (17)corrigíssemos (17)corriqueirice (20)corroborantes (18)corroborardes (17)corroborareis (16)corroborariam (16)corroborarias (16)corroborarmos (16)corroborassem (16)corroborasses (16)corroborastes (16)corroborativo (19)corroboráreis (16)corroboráveis (19)corrompedoras (16)corrompedores (16)corromperemos (15)corromperíeis (15)corrompimento (17)corrompêramos (15)corrompêsseis (15)cortejaríamos (18)cortejássemos (18)cortinaríamos (16)cortinássemos (16)coscuvilhadas (23)coscuvilhados (23)coscuvilhamos (22)coscuvilhando (25)coscuvilharam (22)coscuvilharas (22)coscuvilharei (22)coscuvilharem (22)coscuvilhares (22)coscuvilharia (22)coscuvilharás (22)coscuvilharão (22)coscuvilhasse (22)coscuvilhaste (22)coscuvilhavam (25)coscuvilhavas (25)coscuvilheiro (22)coscuvilhemos (22)coscuvilhámos (22)cosmopolizada (24)cosmopolizado (24)cosmopolizais (23)cosmopolizara (23)cosmopolizará (23)cosmopolizava (26)cosmopolizeis (23)cosmopolítico (17)costumaríamos (14)costumássemos (14)costuraríamos (14)costurássemos (14)cotonicultura (18)cotovelaremos (18)cotovelaríeis (18)cotoveláramos (18)cotovelásseis (18)cotovelávamos (21)couraçaríamos (16)couraçássemos (16)cozinharíamos (26)cozinhássemos (26)craniologista (20)crapulearemos (16)crapulearíeis (16)crapuleáramos (16)crapuleásseis (16)crapuleávamos (19)cravejamentos (23)cravejaríamos (21)cravejássemos (21)credibilidade (20)creditaríamos (15)creditássemos (15)crepitaríamos (15)crepitássemos (15)crepusculares (17)crepusculizai (24)crepusculizam (24)crepusculizar (24)crepusculizas (24)crepusculizei (24)crepusculizem (24)crepusculizes (24)crepusculizou (24)cretinizardes (24)cretinizareis (23)cretinizariam (23)cretinizarias (23)cretinizarmos (23)cretinizassem (23)cretinizasses (23)cretinizastes (23)cretinizações (25)cretinizáreis (23)cretinizáveis (26)criminalidade (19)criminalistas (17)criminalizada (25)criminalizado (25)criminalizais (24)criminalizara (24)criminalizará (24)criminalizava (27)criminalizeis (24)criptográfico (22)cristaliniana (19)cristalizadas (23)cristalizador (23)cristalizados (23)cristalizamos (22)cristalizando (25)cristalizaram (22)cristalizaras (22)cristalizarei (22)cristalizarem (22)cristalizares (22)cristalizaria (22)cristalizarás (22)cristalizarão (22)cristalizasse (22)cristalizaste (22)cristalizavam (25)cristalizavas (25)cristalização (24)cristalizemos (22)cristalizámos (22)cristalizável (26)cristianicida (18)cristianizada (24)cristianizado (24)cristianizais (23)cristianizara (23)cristianizará (23)cristianizava (26)cristianizeis (23)cristológicas (19)criticaríamos (15)criticássemos (15)cromatizardes (22)cromatizareis (21)cromatizariam (21)cromatizarias (21)cromatizarmos (21)cromatizassem (21)cromatizasses (21)cromatizastes (21)cromatizáreis (21)cromatizáveis (24)cromatografia (20)cromatoscopia (16)cronicaríamos (17)cronicássemos (17)croniquizadas (29)croniquizados (29)croniquizamos (28)croniquizando (31)croniquizaram (28)croniquizaras (28)croniquizarei (28)croniquizarem (28)croniquizares (28)croniquizaria (28)croniquizarás (28)croniquizarão (28)croniquizasse (28)croniquizaste (28)croniquizavam (31)croniquizavas (31)croniquizemos (28)croniquizámos (28)cronometradas (17)cronometrados (17)cronometragem (19)cronometramos (16)cronometrando (19)cronometraram (16)cronometraras (16)cronometrarei (16)cronometrarem (16)cronometrares (16)cronometraria (16)cronometrarás (16)cronometrarão (16)cronometrasse (16)cronometraste (16)cronometravam (19)cronometravas (19)cronometremos (16)cronometrista (16)cronometrámos (16)crucificadora (20)crucificardes (20)crucificareis (19)crucificariam (19)crucificarias (19)crucificarmos (19)crucificassem (19)crucificasses (19)crucificastes (19)crucificações (21)crucificáreis (19)crucificáveis (22)crucifiquemos (23)crudelíssimos (16)crustaceólogo (19)culminaríamos (17)culminássemos (17)culpabilidade (21)cultivaríamos (18)cultivássemos (18)culturalmente (18)cumpliciardes (18)cumpliciareis (17)cumpliciariam (17)cumpliciarias (17)cumpliciarmos (17)cumpliciassem (17)cumpliciasses (17)cumpliciastes (17)cumpliciáreis (17)cumpliciáveis (20)cumprimentada (18)cumprimentado (18)cumprimentais (17)cumprimentara (17)cumprimentará (17)cumprimentava (20)cumprimenteis (17)curandeirismo (17)curiosíssimas (14)curiosíssimos (14)curvejaríamos (21)curvejássemos (21)custodiaremos (15)custodiaríeis (15)custodiáramos (15)custodiásseis (15)custodiávamos (18)