Rolar para baixo

C 12-letras Palavras com a letra C (4978)

Klikając słowo, możesz zobaczyć jakie inne słowa można ułożyć z jego liter

cabalaríamos (16)cabalássemos (16)cabalísticas (17)cabalísticos (17)cabecearemos (16)cabecearíeis (16)cabeceirense (18)cabeceáramos (16)cabeceásseis (16)cabeceávamos (19)cabeleireiro (16)cabriolardes (17)cabriolareis (16)cabriolariam (16)cabriolarias (16)cabriolarmos (16)cabriolassem (16)cabriolasses (16)cabriolastes (16)cabrioláreis (16)cabrioláveis (19)cabritaremos (15)cabritaríeis (15)cabritáramos (15)cabritásseis (15)cabritávamos (18)cabularíamos (16)cabulássemos (16)cacarejadora (19)cacarejardes (19)cacarejareis (18)cacarejariam (18)cacarejarias (18)cacarejarmos (18)cacarejassem (18)cacarejasses (18)cacarejastes (18)cacarejáreis (18)cacarejáveis (21)cacetearemos (14)cacetearíeis (14)caceteáramos (14)caceteásseis (14)caceteávamos (17)cachearíamos (17)cacheássemos (17)cachimbadora (20)cachimbardes (20)cachimbareis (19)cachimbariam (19)cachimbarias (19)cachimbarmos (19)cachimbassem (19)cachimbasses (19)cachimbastes (19)cachimbáreis (19)cachimbáveis (22)cachoeiradas (18)cachoeirados (18)cachoeiramos (17)cachoeirando (20)cachoeiraram (17)cachoeiraras (17)cachoeirarei (17)cachoeirarem (17)cachoeirares (17)cachoeiraria (17)cachoeirarás (17)cachoeirarão (17)cachoeirasse (17)cachoeiraste (17)cachoeiravam (20)cachoeiravas (20)cachoeiremos (17)cachoeirámos (17)cachuchardes (22)cachuchareis (21)cachuchariam (21)cachucharias (21)cachucharmos (21)cachuchassem (21)cachuchasses (21)cachuchastes (21)cachucháreis (21)cachucháveis (24)cacicaríamos (15)cacicássemos (15)cadastrardes (15)cadastrareis (14)cadastrariam (14)cadastrarias (14)cadastrarmos (14)cadastrassem (14)cadastrasses (14)cadastrastes (14)cadastráreis (14)cadastráveis (17)cadenciardes (18)cadenciareis (17)cadenciariam (17)cadenciarias (17)cadenciarmos (17)cadenciassem (17)cadenciasses (17)cadenciastes (17)cadenciáreis (17)cadenciáveis (20)caducaríamos (15)caducássemos (15)cafeicultura (18)calafetadora (18)calafetardes (18)calafetareis (17)calafetariam (17)calafetarias (17)calafetarmos (17)calafetassem (17)calafetasses (17)calafetastes (17)calafetações (19)calafetáreis (17)calafetáveis (20)calcetamento (17)calcetaremos (15)calcetaríeis (15)calcetáramos (15)calcetásseis (15)calcetávamos (18)calcificadas (20)calcificados (20)calcificamos (19)calcificando (22)calcificaram (19)calcificaras (19)calcificarei (19)calcificarem (19)calcificares (19)calcificaria (19)calcificarás (19)calcificarão (19)calcificasse (19)calcificaste (19)calcificavam (22)calcificavas (22)calcificação (21)calcificámos (19)calcifiqueis (23)calcinaremos (17)calcinaríeis (17)calcinatório (17)calcináramos (17)calcinásseis (17)calcinávamos (20)calcografada (22)calcografado (22)calcografais (21)calcografara (21)calcografará (21)calcografava (24)calcografeis (21)calcorreadas (16)calcorreador (16)calcorreados (16)calcorreamos (15)calcorreando (18)calcorreante (17)calcorrearam (15)calcorrearas (15)calcorrearei (15)calcorrearem (15)calcorreares (15)calcorrearia (15)calcorrearás (15)calcorrearão (15)calcorreasse (15)calcorreaste (15)calcorreavam (18)calcorreavas (18)calcorreemos (15)calcorreámos (15)calculadoras (17)calculadores (17)calcularemos (16)calcularíeis (16)calculáramos (16)calculásseis (16)calculávamos (19)caldeamentos (17)caldearíamos (15)caldeirardes (16)caldeirareis (15)caldeirariam (15)caldeirarias (15)caldeirarmos (15)caldeirassem (15)caldeirasses (15)caldeirastes (15)caldeiráreis (15)caldeiráveis (18)caldeássemos (15)calejamentos (20)calejaríamos (18)calejássemos (18)calendarista (17)calhoaríamos (17)calhoássemos (17)calibradoras (17)calibradores (17)calibraremos (16)calibraríeis (16)calibráramos (16)calibrásseis (16)calibrávamos (19)caliciformes (18)calidoscópio (17)californiana (21)californiano (21)caliginardes (20)caliginareis (19)caliginariam (19)caliginarias (19)caliginarmos (19)caliginassem (19)caliginasses (19)caliginastes (19)caligináreis (19)caligináveis (22)caligrafadas (21)caligrafados (21)caligrafamos (20)caligrafando (23)caligrafaram (20)caligrafaras (20)caligrafarei (20)caligrafarem (20)caligrafares (20)caligrafaria (20)caligrafarás (20)caligrafarão (20)caligrafasse (20)caligrafaste (20)caligrafavam (23)caligrafavas (23)caligrafemos (20)caligrafista (20)caligrafámos (20)caloricidade (17)calorificada (19)calorificado (19)calorificais (18)calorificara (18)calorificará (18)calorificava (21)calorifiquei (22)calorifiquem (22)calorifiques (22)calotearemos (14)calotearíeis (14)caloteirismo (14)caloteáramos (14)caloteásseis (14)caloteávamos (17)caluniadoras (17)caluniadores (17)caluniaremos (16)caluniaríeis (16)caluniáramos (16)caluniásseis (16)caluniávamos (19)cambaleantes (18)cambaleardes (17)cambaleareis (16)cambaleariam (16)cambalearias (16)cambalearmos (16)cambaleassem (16)cambaleasses (16)cambaleastes (16)cambaleáreis (16)cambaleáveis (19)cambalhotada (20)cambalhotado (20)cambalhotais (19)cambalhotara (19)cambalhotará (19)cambalhotava (22)cambalhoteis (19)cambiaríamos (15)cambiássemos (15)camilianista (16)caminhadoras (19)caminhadores (19)caminharemos (18)caminharíeis (18)caminháramos (18)caminhásseis (18)caminhávamos (21)camisoleiros (14)camonianista (17)campainheiro (19)campanuladas (18)camuflaremos (17)camuflaríeis (17)camufláramos (17)camuflásseis (17)camuflávamos (20)camurçaremos (15)camurçaríeis (15)camurçáramos (15)camurçásseis (15)camurçávamos (18)canalizadora (24)canalizardes (24)canalizareis (23)canalizariam (23)canalizarias (23)canalizarmos (23)canalizassem (23)canalizasses (23)canalizastes (23)canalizações (25)canalizáreis (23)canalizáveis (26)cancelamento (19)cancelaremos (17)cancelaríeis (17)canceláramos (17)cancelásseis (17)cancelávamos (20)canceraremos (16)canceraríeis (16)canceriforme (19)cancerizadas (24)cancerizados (24)cancerizamos (23)cancerizando (26)cancerizaram (23)cancerizaras (23)cancerizarei (23)cancerizarem (23)cancerizares (23)cancerizaria (23)cancerizarás (23)cancerizarão (23)cancerizasse (23)cancerizaste (23)cancerizavam (26)cancerizavas (26)cancerizemos (23)cancerizámos (23)canceráramos (16)cancerásseis (16)cancerávamos (19)candidatadas (18)candidatados (18)candidatamos (17)candidatando (20)candidataram (17)candidataras (17)candidatarei (17)candidatarem (17)candidatares (17)candidataria (17)candidatarás (17)candidatarão (17)candidatasse (17)candidataste (17)candidatavam (20)candidatavas (20)candidatemos (17)candidaturas (17)candidatámos (17)candongardes (22)candongareis (21)candongariam (21)candongarias (21)candongarmos (21)candongassem (21)candongasses (21)candongastes (21)candongueiro (21)candonguemos (21)candongáreis (21)candongáveis (24)canelaríamos (16)canelássemos (16)canforaremos (18)canforaríeis (18)canforáramos (18)canforásseis (18)canforávamos (21)cangalheiras (22)cangalheiros (22)canhonaremos (20)canhonaríeis (20)canhoneardes (21)canhoneareis (20)canhoneariam (20)canhonearias (20)canhonearmos (20)canhoneassem (20)canhoneasses (20)canhoneastes (20)canhoneáreis (20)canhoneáveis (23)canhonáramos (20)canhonásseis (20)canhonávamos (23)canonicidade (20)canonizadora (25)canonizardes (25)canonizareis (24)canonizariam (24)canonizarias (24)canonizarmos (24)canonizassem (24)canonizasses (24)canonizastes (24)canonizações (26)canonizáreis (24)canonizáveis (27)cantarejadas (20)cantarejados (20)cantarejamos (19)cantarejando (22)cantarejaram (19)cantarejaras (19)cantarejarei (19)cantarejarem (19)cantarejares (19)cantarejaria (19)cantarejarás (19)cantarejarão (19)cantarejasse (19)cantarejaste (19)cantarejavam (22)cantarejavas (22)cantarejemos (19)cantarejámos (19)cantaroladas (17)cantarolados (17)cantarolamos (16)cantarolando (19)cantarolaram (16)cantarolaras (16)cantarolarei (16)cantarolarem (16)cantarolares (16)cantarolaria (16)cantarolarás (16)cantarolarão (16)cantarolasse (16)cantarolaste (16)cantarolavam (19)cantarolavas (19)cantarolemos (16)cantarolámos (16)cançonetista (19)caotizaremos (20)caotizaríeis (20)caotizáramos (20)caotizásseis (20)caotizávamos (23)capacitardes (16)capacitareis (15)capacitariam (15)capacitarias (15)capacitarmos (15)capacitassem (15)capacitasses (15)capacitastes (15)capacitáreis (15)capacitáveis (18)capilamentos (17)capilaridade (17)capinaríamos (16)capinássemos (16)capitalistas (15)capitalizada (23)capitalizado (23)capitalizais (22)capitalizara (22)capitalizará (22)capitalizava (25)capitalizeis (22)capitaneadas (17)capitaneados (17)capitaneamos (16)capitaneando (19)capitanearam (16)capitanearas (16)capitanearei (16)capitanearem (16)capitaneares (16)capitanearia (16)capitanearás (16)capitanearão (16)capitaneasse (16)capitaneaste (16)capitaneavam (19)capitaneavas (19)capitaneemos (16)capitaneámos (16)capitulantes (17)capitulardes (16)capitulareis (15)capitulariam (15)capitularias (15)capitularmos (15)capitulassem (15)capitulasses (15)capitulastes (15)capitulações (17)capituláreis (15)capituláveis (18)capotaríamos (14)capotearemos (14)capotearíeis (14)capoteáramos (14)capoteásseis (14)capoteávamos (17)capotássemos (14)caprichardes (19)caprichareis (18)caprichariam (18)capricharias (18)capricharmos (18)caprichassem (18)caprichasses (18)caprichastes (18)capricháreis (18)capricháveis (21)capsuladoras (16)capsuladores (16)capturadoras (15)capturadores (15)capturaremos (14)capturaríeis (14)capturáramos (14)capturásseis (14)capturávamos (17)capucharemos (18)capucharíeis (18)capucháramos (18)capuchásseis (18)capuchávamos (21)caracolardes (16)caracolareis (15)caracolariam (15)caracolarias (15)caracolarmos (15)caracolassem (15)caracolasses (15)caracolastes (15)caracoláreis (15)caracoláveis (18)caracterizai (21)caracterizam (21)caracterizar (21)caracterizas (21)caracterizei (21)caracterizem (21)caracterizes (21)caracterizou (21)caramboladas (17)carambolados (17)carambolamos (16)carambolando (19)carambolaram (16)carambolaras (16)carambolarei (16)carambolarem (16)carambolares (16)carambolaria (16)carambolarás (16)carambolarão (16)carambolasse (16)carambolaste (16)carambolavam (19)carambolavas (19)carambolemos (16)carambolámos (16)caramelizada (22)caramelizado (22)caramelizais (21)caramelizara (21)caramelizará (21)caramelizava (24)caramelizeis (21)caranguejola (23)carbonizadas (25)carbonizador (25)carbonizados (25)carbonizamos (24)carbonizando (27)carbonizaram (24)carbonizaras (24)carbonizarei (24)carbonizarem (24)carbonizares (24)carbonizaria (24)carbonizarás (24)carbonizarão (24)carbonizasse (24)carbonizaste (24)carbonizavam (27)carbonizavas (27)carbonização (26)carbonizemos (24)carbonizámos (24)carbonizável (28)carboxílicos (24)carburadoras (16)carburadores (16)carburaremos (15)carburaríeis (15)carburáramos (15)carburásseis (15)carburávamos (18)carcavelense (20)cardioscopia (16)cardioscópio (16)careceríamos (14)carecimentos (16)carecêssemos (14)caricaturada (15)caricaturado (15)caricaturais (14)caricaturara (14)caricaturará (14)caricaturava (17)caricatureis (14)cariciaremos (14)cariciaríeis (14)cariciáramos (14)cariciásseis (14)cariciávamos (17)carimbadoras (16)carimbadores (16)carimbaremos (15)carimbaríeis (15)carimbáramos (15)carimbásseis (15)carimbávamos (18)carismáticos (14)carnalidades (18)carnalizadas (24)carnalizados (24)carnalizamos (23)carnalizando (26)carnalizaram (23)carnalizaras (23)carnalizarei (23)carnalizarem (23)carnalizares (23)carnalizaria (23)carnalizarás (23)carnalizarão (23)carnalizasse (23)carnalizaste (23)carnalizavam (26)carnalizavas (26)carnalização (25)carnalizemos (23)carnalizámos (23)carnavalesco (20)carnifaeitas (18)carnifaeitos (18)carnifaremos (18)carnifaríeis (18)carnifazemos (25)carnifazendo (28)carnifazerem (25)carnifazeres (25)carnifazíeis (25)carnifaçamos (20)carnificadas (20)carnificados (20)carnificamos (19)carnificando (22)carnificaram (19)carnificaras (19)carnificarei (19)carnificarem (19)carnificares (19)carnificaria (19)carnificarás (19)carnificarão (19)carnificasse (19)carnificaste (19)carnificavam (22)carnificavas (22)carnificação (21)carnificinas (21)carnificámos (19)carnifiqueis (23)carnifizemos (25)carnifizeram (25)carnifizeras (25)carnifizerem (25)carnifizeres (25)carnifizesse (25)carnifizeste (25)carnivorismo (18)carnosidades (17)carpinteirai (16)carpinteiram (16)carpinteirar (16)carpinteiras (16)carpinteirei (16)carpinteirem (16)carpinteires (16)carpinteiros (16)carpinteirou (16)carreamentos (15)carrearíamos (13)carregadeira (17)carregadoras (17)carregadores (17)carregamento (18)carregaremos (16)carregaríeis (16)carregáramos (16)carregásseis (16)carregávamos (19)carreteardes (14)carreteareis (13)carreteariam (13)carretearias (13)carretearmos (13)carreteassem (13)carreteasses (13)carreteastes (13)carreteáreis (13)carreteáveis (16)carreássemos (13)carrilamento (16)carrilaremos (14)carrilaríeis (14)carrilhonada (20)carrilhonado (20)carrilhonais (19)carrilhonara (19)carrilhonará (19)carrilhonava (22)carrilhoneis (19)carriláramos (14)carrilásseis (14)carrilávamos (17)carroçaremos (15)carroçaríeis (15)carroçáramos (15)carroçásseis (15)carroçávamos (18)cartaginense (20)cartagineses (18)carteiristas (13)cartilagíneo (19)cartografada (20)cartografado (20)cartografais (19)cartografara (19)cartografará (19)cartografava (22)cartografeis (19)cartográfica (20)cartográfico (20)cartonageiro (18)cartonaremos (15)cartonaríeis (15)cartonáramos (15)cartonásseis (15)cartonávamos (18)cartucheiras (17)carujaríamos (17)carujássemos (17)carunchardes (20)carunchareis (19)carunchariam (19)caruncharias (19)caruncharmos (19)carunchassem (19)carunchasses (19)carunchastes (19)caruncháreis (19)caruncháveis (22)carvoejardes (21)carvoejareis (20)carvoejariam (20)carvoejarias (20)carvoejarmos (20)carvoejassem (20)carvoejasses (20)carvoejastes (20)carvoejáreis (20)carvoejáveis (23)casalaríamos (14)casalássemos (14)casamentadas (16)casamentados (16)casamentamos (15)casamentando (18)casamentaram (15)casamentaras (15)casamentarei (15)casamentarem (15)casamentares (15)casamentaria (15)casamentarás (15)casamentarão (15)casamentasse (15)casamentaste (15)casamentavam (18)casamentavas (18)casamenteiro (15)casamentemos (15)casamentámos (15)cascalhardes (19)cascalhareis (18)cascalhariam (18)cascalharias (18)cascalharmos (18)cascalhassem (18)cascalhasses (18)cascalhastes (18)cascalheiras (18)cascalhinhos (23)cascalháreis (18)cascalháveis (21)cascateardes (15)cascateareis (14)cascateariam (14)cascatearias (14)cascatearmos (14)cascateassem (14)cascateasses (14)cascateastes (14)cascateáreis (14)cascateáveis (17)casquilhadas (23)casquilhados (23)casquilhamos (22)casquilhando (25)casquilharam (22)casquilharas (22)casquilharei (22)casquilharem (22)casquilhares (22)casquilharia (22)casquilharás (22)casquilharão (22)casquilhasse (22)casquilhaste (22)casquilhavam (25)casquilhavas (25)casquilhemos (22)casquilhámos (22)casquinheiro (23)castanheiras (18)castanholada (20)castanholado (20)castanholais (19)castanholara (19)castanholará (19)castanholava (22)castanholeis (19)castelhaniza (26)castelhanize (26)castelhanizo (26)castelhanizá (26)castificadas (18)castificados (18)castificamos (17)castificando (20)castificaram (17)castificaras (17)castificarei (17)castificarem (17)castificares (17)castificaria (17)castificarás (17)castificarão (17)castificasse (17)castificaste (17)castificavam (20)castificavas (20)castificação (19)castificámos (17)castifiqueis (21)castigadoras (17)castigadores (17)castigaremos (16)castigaríeis (16)castigáramos (16)castigásseis (16)castigávamos (19)castiçaremos (15)castiçaríeis (15)castiçáramos (15)castiçásseis (15)castiçávamos (18)castramentos (15)castraríamos (13)castrássemos (13)casualidades (16)catadupejada (20)catadupejado (20)catadupejais (19)catadupejara (19)catadupejará (19)catadupejava (22)catadupejeis (19)catalisadora (15)catalisardes (15)catalisareis (14)catalisariam (14)catalisarias (14)catalisarmos (14)catalisassem (14)catalisasses (14)catalisastes (14)catalisáreis (14)catalisáveis (17)catalogadora (18)catalogardes (18)catalogareis (17)catalogariam (17)catalogarias (17)catalogarmos (17)catalogassem (17)catalogasses (17)catalogastes (17)catalogações (19)catalografia (20)cataloguemos (17)catalogáreis (17)catalogáveis (20)catapultadas (16)catapultados (16)catapultamos (15)catapultando (18)catapultaram (15)catapultaras (15)catapultarei (15)catapultarem (15)catapultares (15)catapultaria (15)catapultarás (15)catapultarão (15)catapultasse (15)catapultaste (15)catapultavam (18)catapultavas (18)catapultemos (15)catapultámos (15)catarreardes (14)catarreareis (13)catarreariam (13)catarrearias (13)catarrearmos (13)catarreassem (13)catarreasses (13)catarreastes (13)catarreáreis (13)catarreáveis (16)catastrófica (17)catastrófico (17)catecumenado (17)catedralesco (16)catedratizai (21)catedratizam (21)catedratizar (21)catedratizas (21)catedratizei (21)catedratizem (21)catedratizes (21)catedratizou (21)catedráticos (15)categorizada (24)categorizado (24)categorizais (23)categorizara (23)categorizará (23)categorizava (26)categorizeis (23)catequizadas (26)catequizador (26)catequizados (26)catequizamos (25)catequizando (28)catequizante (27)catequizaram (25)catequizaras (25)catequizarei (25)catequizarem (25)catequizares (25)catequizaria (25)catequizarás (25)catequizarão (25)catequizasse (25)catequizaste (25)catequizavam (28)catequizavas (28)catequização (27)catequizemos (25)catequizámos (25)catingaremos (18)catingaríeis (18)catingáramos (18)catingásseis (18)catingávamos (21)catitaríamos (13)catitássemos (13)cativaríamos (16)cativássemos (16)catolicidade (17)catolicizada (23)catolicizado (23)catolicizais (22)catolicizara (22)catolicizará (22)catolicizava (25)catolicizeis (22)catolizardes (22)catolizareis (21)catolizariam (21)catolizarias (21)catolizarmos (21)catolizassem (21)catolizasses (21)catolizastes (21)catolizações (23)catolizáreis (21)catolizáveis (24)catrafiladas (18)catrafilados (18)catrafilamos (17)catrafilando (20)catrafilaram (17)catrafilaras (17)catrafilarei (17)catrafilarem (17)catrafilares (17)catrafilaria (17)catrafilarás (17)catrafilarão (17)catrafilasse (17)catrafilaste (17)catrafilavam (20)catrafilavas (20)catrafilemos (17)catrafilámos (17)caucionantes (18)caucionardes (17)caucionareis (16)caucionariam (16)caucionarias (16)caucionarmos (16)caucionassem (16)caucionasses (16)caucionastes (16)caucionáreis (16)caucionáveis (19)caulificadas (19)caulificados (19)caulificamos (18)caulificando (21)caulificaram (18)caulificaras (18)caulificarei (18)caulificarem (18)caulificares (18)caulificaria (18)caulificarás (18)caulificarão (18)caulificasse (18)caulificaste (18)caulificavam (21)caulificavas (21)caulificação (20)caulificámos (18)caulifiqueis (22)causalidades (16)causalizadas (22)causalizados (22)causalizamos (21)causalizando (24)causalizaram (21)causalizaras (21)causalizarei (21)causalizarem (21)causalizares (21)causalizaria (21)causalizarás (21)causalizarão (21)causalizasse (21)causalizaste (21)causalizavam (24)causalizavas (24)causalizemos (21)causalizámos (21)causticantes (16)causticardes (15)causticareis (14)causticariam (14)causticarias (14)causticarmos (14)causticassem (14)causticasses (14)causticastes (14)causticações (16)causticidade (16)causticáreis (14)causticáveis (17)caustiquemos (18)cavacaríamos (17)cavacássemos (17)cavaleiradas (18)cavaleirados (18)cavaleiramos (17)cavaleirando (20)cavaleiraram (17)cavaleiraras (17)cavaleirarei (17)cavaleirarem (17)cavaleirares (17)cavaleiraria (17)cavaleirarás (17)cavaleirarão (17)cavaleirasse (17)cavaleiraste (17)cavaleiravam (20)cavaleiravas (20)cavaleiremos (17)cavaleiresco (18)cavaleirámos (17)cavalgadoras (21)cavalgadores (21)cavalgaremos (20)cavalgaríeis (20)cavalgáramos (20)cavalgásseis (20)cavalgávamos (23)cavalheiroso (20)cavaqueadora (22)cavaqueardes (22)cavaqueareis (21)cavaqueariam (21)cavaquearias (21)cavaquearmos (21)cavaqueassem (21)cavaqueasses (21)cavaqueastes (21)cavaqueáreis (21)cavaqueáveis (24)cavernaremos (18)cavernaríeis (18)cavernáramos (18)cavernásseis (18)cavernávamos (21)cavilhadoras (21)cavilhadores (21)cavilharemos (20)cavilharíeis (20)cavilháramos (20)cavilhásseis (20)cavilhávamos (23)cedilharemos (18)cedilharíeis (18)cedilháramos (18)cedilhásseis (18)cedilhávamos (21)celebradoras (17)celebradores (17)celebraremos (16)celebraríeis (16)celebridades (18)celebrizadas (24)celebrizados (24)celebrizamos (23)celebrizando (26)celebrizaram (23)celebrizaras (23)celebrizarei (23)celebrizarem (23)celebrizares (23)celebrizaria (23)celebrizarás (23)celebrizarão (23)celebrizasse (23)celebrizaste (23)celebrizavam (26)celebrizavas (26)celebrização (25)celebrizemos (23)celebrizámos (23)celebráramos (16)celebrásseis (16)celebrávamos (19)celeumaremos (14)celeumaríeis (14)celeumáramos (14)celeumásseis (14)celeumávamos (17)celulosidade (17)censualistas (16)censuradoras (16)censuradores (16)censuraremos (15)censuraríeis (15)censuráramos (15)censurásseis (15)censurávamos (18)centelhantes (21)centelhardes (20)centelhareis (19)centelhariam (19)centelharias (19)centelharmos (19)centelhassem (19)centelhasses (19)centelhastes (19)centelháreis (19)centelháveis (22)centralidade (18)centralistas (16)centralizada (24)centralizado (24)centralizais (23)centralizara (23)centralizará (23)centralizava (26)centralizeis (23)centraríamos (15)centrifugada (22)centrifugado (22)centrifugais (21)centrifugara (21)centrifugará (21)centrifugava (24)centrifuguei (21)centrifuguem (21)centrifugues (21)centrássemos (15)centuplicada (19)centuplicado (19)centuplicais (18)centuplicara (18)centuplicará (18)centuplicava (21)centupliquei (22)centupliquem (22)centupliques (22)cercearíamos (14)cerceássemos (14)cerebralizai (23)cerebralizam (23)cerebralizar (23)cerebralizas (23)cerebralizei (23)cerebralizem (23)cerebralizes (23)cerebralizou (23)cerimoniadas (16)cerimoniados (16)cerimoniamos (15)cerimoniando (18)cerimoniaram (15)cerimoniaras (15)cerimoniarei (15)cerimoniarem (15)cerimoniares (15)cerimoniaria (15)cerimoniarás (15)cerimoniarão (15)cerimoniasse (15)cerimoniaste (15)cerimoniavam (18)cerimoniavas (18)cerimoniemos (15)cerimoniámos (15)certificadas (18)certificador (18)certificados (18)certificamos (17)certificando (20)certificante (19)certificaram (17)certificaras (17)certificarei (17)certificarem (17)certificares (17)certificaria (17)certificarás (17)certificarão (17)certificasse (17)certificaste (17)certificavam (20)certificavas (20)certificação (19)certificámos (17)certifiqueis (21)chacinadoras (20)chacinadores (20)chacinaremos (19)chacinaríeis (19)chacináramos (19)chacinásseis (19)chacinávamos (22)chacolhardes (22)chacolhareis (21)chacolhariam (21)chacolharias (21)chacolharmos (21)chacolhassem (21)chacolhasses (21)chacolhastes (21)chacolháreis (21)chacolháveis (24)chacoteadora (18)chacoteardes (18)chacoteareis (17)chacoteariam (17)chacotearias (17)chacotearmos (17)chacoteassem (17)chacoteasses (17)chacoteastes (17)chacoteações (19)chacoteáreis (17)chacoteáveis (20)chafurdardes (21)chafurdareis (20)chafurdariam (20)chafurdarias (20)chafurdarmos (20)chafurdassem (20)chafurdasses (20)chafurdastes (20)chafurdeiras (20)chafurdáreis (20)chafurdáveis (23)chalaceadora (19)chalaceardes (19)chalaceareis (18)chalaceariam (18)chalacearias (18)chalacearmos (18)chalaceassem (18)chalaceasses (18)chalaceastes (18)chalaceáreis (18)chalaceáveis (21)chalaçaremos (19)chalaçaríeis (19)chalaçáramos (19)chalaçásseis (19)chalaçávamos (22)chalreadoras (18)chalreadores (18)chalrearemos (17)chalrearíeis (17)chalreáramos (17)chalreásseis (17)chalreávamos (20)chamejaremos (20)chamejaríeis (20)chamejáramos (20)chamejásseis (20)chamejávamos (23)champanhizai (29)champanhizam (29)champanhizar (29)champanhizas (29)champanhizei (29)champanhizem (29)champanhizes (29)champanhizou (29)chamuscadela (19)chamuscardes (18)chamuscareis (17)chamuscariam (17)chamuscarias (17)chamuscarmos (17)chamuscassem (17)chamuscasses (17)chamuscastes (17)chamuscáreis (17)chamuscáveis (20)chamusquemos (21)chancelardes (21)chancelareis (20)chancelariam (20)chancelarias (20)chancelarmos (20)chancelassem (20)chancelasses (20)chancelastes (20)chanceláreis (20)chanceláveis (23)chantagistas (21)chantajardes (23)chantajareis (22)chantajariam (22)chantajarias (22)chantajarmos (22)chantajassem (22)chantajasses (22)chantajastes (22)chantajáreis (22)chantajáveis (25)chapearíamos (17)chapeássemos (17)chapinaremos (19)chapinaríeis (19)chapinhardes (23)chapinhareis (22)chapinhariam (22)chapinharias (22)chapinharmos (22)chapinhassem (22)chapinhasses (22)chapinhastes (22)chapinháreis (22)chapinháveis (25)chapináramos (19)chapinásseis (19)chapinávamos (22)chapiscardes (19)chapiscareis (18)chapiscariam (18)chapiscarias (18)chapiscarmos (18)chapiscassem (18)chapiscasses (18)chapiscastes (18)chapiscáreis (18)chapiscáveis (21)chapisquemos (22)charadístico (18)charangueiro (21)charlataneai (19)charlatanear (19)charlataneei (19)charlataneia (19)charlataneie (19)charlataneio (19)charlataneou (19)charlatanice (20)charruadeira (17)charruaremos (16)charruaríeis (16)charruáramos (16)charruásseis (16)charruávamos (19)chateamentos (18)chatearíamos (16)chateássemos (16)checoslovaca (22)checoslovaco (22)chefiaríamos (19)chefiássemos (19)cheiraríamos (16)cheirássemos (16)chibataremos (18)chibataríeis (18)chibatáramos (18)chibatásseis (18)chibatávamos (21)chichizinhos (32)chicoteadora (18)chicoteardes (18)chicoteareis (17)chicoteariam (17)chicotearias (17)chicotearmos (17)chicoteassem (17)chicoteasses (17)chicoteastes (17)chicoteáreis (17)chicoteáveis (20)chifraríamos (19)chifrássemos (19)chilraríamos (17)chilreadoras (18)chilreadores (18)chilrearemos (17)chilrearíeis (17)chilreáramos (17)chilreásseis (17)chilreávamos (20)chilrássemos (17)chincalhadas (24)chincalhados (24)chincalhamos (23)chincalhando (26)chincalharam (23)chincalharas (23)chincalharei (23)chincalharem (23)chincalhares (23)chincalharia (23)chincalharás (23)chincalharão (23)chincalhasse (23)chincalhaste (23)chincalhavam (26)chincalhavas (26)chincalhemos (23)chincalhámos (23)chincaríamos (19)chincássemos (19)chinfrinadas (24)chinfrinados (24)chinfrinamos (23)chinfrinando (26)chinfrinaram (23)chinfrinaras (23)chinfrinarei (23)chinfrinarem (23)chinfrinares (23)chinfrinaria (23)chinfrinarás (23)chinfrinarão (23)chinfrinasse (23)chinfrinaste (23)chinfrinavam (26)chinfrinavas (26)chinfrineiro (23)chinfrinemos (23)chinfrinámos (23)chirriaremos (16)chirriaríeis (16)chirriáramos (16)chirriásseis (16)chirriávamos (19)chocalhardes (22)chocalhareis (21)chocalhariam (21)chocalharias (21)chocalharmos (21)chocalhassem (21)chocalhasses (21)chocalhastes (21)chocalháreis (21)chocalháveis (24)chocharíamos (20)chochássemos (20)chocolateira (18)chocolateiro (18)chofraríamos (19)chofrássemos (19)choramingada (22)choramingado (22)choramingais (21)choramingara (21)choramingará (21)choramingava (24)choramingona (23)choraminguei (21)choraminguem (21)choramingues (21)choramingões (21)chorinquento (25)chorosamente (18)chorriscadas (18)chorriscados (18)chorriscamos (17)chorriscando (20)chorriscaram (17)chorriscaras (17)chorriscarei (17)chorriscarem (17)chorriscares (17)chorriscaria (17)chorriscarás (17)chorriscarão (17)chorriscasse (17)chorriscaste (17)chorriscavam (20)chorriscavas (20)chorriscámos (17)chorrisqueis (21)chucharíamos (20)chuchássemos (20)chumaçaremos (18)chumaçaríeis (18)chumaçáramos (18)chumaçásseis (18)chumaçávamos (21)chumbaríamos (18)chumbássemos (18)churrasqueai (21)churrasquear (21)churrasqueei (21)churrasqueia (21)churrasqueie (21)churrasqueio (21)churrasqueou (21)chuvinhardes (25)chuvinhareis (24)chuvinhariam (24)chuvinharias (24)chuvinharmos (24)chuvinhassem (24)chuvinhasses (24)chuvinhastes (24)chuvinháreis (24)chuvinháveis (27)chuviscardes (21)chuviscareis (20)chuviscariam (20)chuviscarias (20)chuviscarmos (20)chuviscassem (20)chuviscasses (20)chuviscastes (20)chuviscáreis (20)chuviscáveis (23)chuvisqueiro (24)chuvisquemos (24)cibernéticas (18)cicatriciais (15)cicatrizadas (22)cicatrizados (22)cicatrizamos (21)cicatrizando (24)cicatrizante (23)cicatrizaram (21)cicatrizaras (21)cicatrizarei (21)cicatrizarem (21)cicatrizares (21)cicatrizaria (21)cicatrizarás (21)cicatrizarão (21)cicatrizasse (21)cicatrizaste (21)cicatrizavam (24)cicatrizavas (24)cicatrização (23)cicatrizemos (21)cicatrizámos (21)cicatrizável (25)ciclicamente (18)cientificada (20)cientificado (20)cientificais (19)cientificara (19)cientificará (19)cientificava (22)cientifiquei (23)cientifiquem (23)cientifiques (23)ciganaríamos (18)ciganássemos (18)cigarraremos (16)cigarraríeis (16)cigarráramos (16)cigarrásseis (16)cigarrávamos (19)cilindrardes (18)cilindrareis (17)cilindrariam (17)cilindrarias (17)cilindrarmos (17)cilindrassem (17)cilindrasses (17)cilindrastes (17)cilindráreis (17)cilindráveis (20)cimentaremos (15)cimentaríeis (15)cimentáramos (15)cimentásseis (15)cimentávamos (18)cinemascópio (17)cinemoscópio (17)cintiladoras (17)cintiladores (17)cintilaremos (16)cintilaríeis (16)cintiláramos (16)cintilásseis (16)cintilávamos (19)cinturaremos (15)cinturaríeis (15)cinturáramos (15)cinturásseis (15)cinturávamos (18)cinzeladoras (24)cinzeladores (24)cinzelamento (25)cinzelaremos (23)cinzelaríeis (23)cinzeláramos (23)cinzelásseis (23)cinzelávamos (26)cirandaremos (16)cirandaríeis (16)cirandáramos (16)cirandásseis (16)cirandávamos (19)circuitardes (15)circuitareis (14)circuitariam (14)circuitarias (14)circuitarmos (14)circuitassem (14)circuitasses (14)circuitastes (14)circuitáreis (14)circuitáveis (17)circuladoras (16)circuladores (16)circularemos (15)circularíeis (15)circulatória (15)circulatório (15)circuláramos (15)circulásseis (15)circulávamos (18)circuncidada (19)circuncidado (19)circuncidais (18)circuncidara (18)circuncidará (18)circuncidava (21)circuncideis (18)circundantes (19)circundardes (18)circundareis (17)circundariam (17)circundarias (17)circundarmos (17)circundassem (17)circundasses (17)circundastes (17)circundações (19)circundáreis (17)circundáveis (20)circunflexas (27)circunflexão (27)circunscreva (20)circunscreve (20)circunscrevi (20)circunscrevo (20)circunscrevê (20)circunscrita (17)circunscrito (17)circunspecto (18)circuntornai (18)circuntornam (18)circuntornar (18)circuntornas (18)circuntornei (18)circuntornem (18)circuntornes (18)circuntornou (18)circunvagada (23)circunvagado (23)circunvagais (22)circunvagara (22)circunvagará (22)circunvagava (25)circunvaguei (22)circunvaguem (22)circunvagues (22)circunvalada (21)circunvalado (21)circunvalais (20)circunvalara (20)circunvalará (20)circunvalava (23)circunvaleis (20)circunvolvam (23)circunvolvas (23)circunvolvei (23)circunvolvem (23)circunvolver (23)circunvolves (23)circunvolveu (23)circunvolvia (23)cirrosidades (15)cisterciense (16)citoplásmico (16)citricultura (15)civilizadora (25)civilizardes (25)civilizareis (24)civilizariam (24)civilizarias (24)civilizarmos (24)civilizassem (24)civilizasses (24)civilizastes (24)civilizações (26)civilizáreis (24)civilizáveis (27)clandestinas (19)clandestinos (19)clarearíamos (14)clarejaremos (18)clarejaríeis (18)clarejáramos (18)clarejásseis (18)clarejávamos (21)clareássemos (14)clarificadas (19)clarificador (19)clarificados (19)clarificamos (18)clarificando (21)clarificaram (18)clarificaras (18)clarificarei (18)clarificarem (18)clarificares (18)clarificaria (18)clarificarás (18)clarificarão (18)clarificasse (18)clarificaste (18)clarificavam (21)clarificavas (21)clarificação (20)clarificámos (18)clarifiqueis (22)clarimostrai (14)clarimostram (14)clarimostrar (14)clarimostras (14)clarimostrei (14)clarimostrem (14)clarimostres (14)clarimostrou (14)clarividente (20)classificada (19)classificado (19)classificais (18)classificara (18)classificará (18)classificava (21)classifiquei (22)classifiquem (22)classifiques (22)claudicantes (18)claudicardes (17)claudicareis (16)claudicariam (16)claudicarias (16)claudicarmos (16)claudicassem (16)claudicasses (16)claudicastes (16)claudicações (18)claudicáreis (16)claudicáveis (19)claudiquemos (20)claustrardes (15)claustrareis (14)claustrariam (14)claustrarias (14)claustrarmos (14)claustrassem (14)claustrasses (14)claustrastes (14)claustráreis (14)claustráveis (17)clausulardes (16)clausulareis (15)clausulariam (15)clausularias (15)clausularmos (15)clausulassem (15)clausulasses (15)clausulastes (15)clausuláreis (15)clausuláveis (18)clausurardes (15)clausurareis (14)clausurariam (14)clausurarias (14)clausurarmos (14)clausurassem (14)clausurasses (14)clausurastes (14)clausuráreis (14)clausuráveis (17)claviculados (20)clemenciadas (18)clemenciados (18)clemenciamos (17)clemenciando (20)clemenciaram (17)clemenciaras (17)clemenciarei (17)clemenciarem (17)clemenciares (17)clemenciaria (17)clemenciarás (17)clemenciarão (17)clemenciasse (17)clemenciaste (17)clemenciavam (20)clemenciavas (20)clemenciemos (17)clemenciámos (17)clericalismo (16)clericalista (16)clericalizai (23)clericalizam (23)clericalizar (23)clericalizas (23)clericalizei (23)clericalizem (23)clericalizes (23)clericalizou (23)climatizadas (22)climatizados (22)climatizamos (21)climatizando (24)climatizaram (21)climatizaras (21)climatizarei (21)climatizarem (21)climatizares (21)climatizaria (21)climatizarás (21)climatizarão (21)climatizasse (21)climatizaste (21)climatizavam (24)climatizavas (24)climatizemos (21)climatizámos (21)climatologia (18)climatéricas (15)climatéricos (15)clinicamente (19)clisterizada (22)clisterizado (22)clisterizais (21)clisterizara (21)clisterizará (21)clisterizava (24)clisterizeis (21)clitoridismo (15)clitoritomia (14)clorofilinas (20)clorofilinos (20)cloroformiza (24)cloroformize (24)cloroformizo (24)cloroformizá (24)clorofórmico (18)coabitadoras (16)coabitadores (16)coabitaremos (15)coabitaríeis (15)coabitáramos (15)coabitásseis (15)coabitávamos (18)coadaptardes (16)coadaptareis (15)coadaptariam (15)coadaptarias (15)coadaptarmos (15)coadaptassem (15)coadaptasses (15)coadaptastes (15)coadaptáreis (15)coadaptáveis (18)coadjuvantes (23)coadjuvardes (22)coadjuvareis (21)coadjuvariam (21)coadjuvarias (21)coadjuvarmos (21)coadjuvassem (21)coadjuvasses (21)coadjuvastes (21)coadjuvações (23)coadjuváreis (21)coadjuváveis (24)coadquiramos (19)coadquirente (21)coadquiridas (20)coadquiridos (20)coadquirimos (19)coadquirindo (22)coadquiriram (19)coadquiriras (19)coadquirirei (19)coadquirirem (19)coadquirires (19)coadquiriria (19)coadquirirás (19)coadquirirão (19)coadquirisse (19)coadquiriste (19)coadquirição (21)coadquiríeis (19)coadunaremos (16)coadunaríeis (16)coadunáramos (16)coadunásseis (16)coadunávamos (19)coagitaremos (16)coagitaríeis (16)coagitáramos (16)coagitásseis (16)coagitávamos (19)coaguladoras (18)coaguladores (18)coagularemos (17)coagularíeis (17)coaguláramos (17)coagulásseis (17)coagulávamos (20)coalhamentos (19)coalharíamos (17)coalhássemos (17)cobaltizadas (24)cobaltizados (24)cobaltizamos (23)cobaltizando (26)cobaltizaram (23)cobaltizaras (23)cobaltizarei (23)cobaltizarem (23)cobaltizares (23)cobaltizaria (23)cobaltizarás (23)cobaltizarão (23)cobaltizasse (23)cobaltizaste (23)cobaltizavam (26)cobaltizavas (26)cobaltizemos (23)cobaltizámos (23)cobiçaríamos (17)cobiçássemos (17)cocegaríamos (17)cocegássemos (17)cochichadora (22)cochichardes (22)cochichareis (21)cochichariam (21)cochicharias (21)cochicharmos (21)cochichassem (21)cochichasses (21)cochichastes (21)cochicháreis (21)cochicháveis (24)codificadora (19)codificardes (19)codificareis (18)codificariam (18)codificarias (18)codificarmos (18)codificassem (18)codificasses (18)codificastes (18)codificações (20)codificáreis (18)codificáveis (21)codifiquemos (22)coeducaremos (15)coeducaríeis (15)coeducáramos (15)coeducásseis (15)coeducávamos (18)coeficientes (19)coeficiência (20)coexistentes (22)coexistirdes (21)coexistireis (20)coexistiriam (20)coexistirias (20)coexistirmos (20)coexistissem (20)coexistisses (20)coexististes (20)coexistência (23)coexistíamos (20)coexistíreis (20)cognominadas (21)cognominados (21)cognominamos (20)cognominando (23)cognominaram (20)cognominaras (20)cognominarei (20)cognominarem (20)cognominares (20)cognominaria (20)cognominarás (20)cognominarão (20)cognominasse (20)cognominaste (20)cognominavam (23)cognominavas (23)cognominação (22)cognominemos (20)cognominámos (20)coicearíamos (14)coiceássemos (14)coincidentes (19)coincidirdes (18)coincidireis (17)coincidiriam (17)coincidirias (17)coincidirmos (17)coincidissem (17)coincidisses (17)coincidistes (17)coincidência (20)coincidíamos (17)coincidíreis (17)coincidíveis (20)coindicantes (19)coindicardes (18)coindicareis (17)coindicariam (17)coindicarias (17)coindicarmos (17)coindicassem (17)coindicasses (17)coindicastes (17)coindicações (19)coindicáreis (17)coindicáveis (20)coindiquemos (21)colaboradora (17)colaborantes (18)colaborardes (17)colaborareis (16)colaborariam (16)colaborarias (16)colaborarmos (16)colaborassem (16)colaborasses (16)colaborastes (16)colaborações (18)colaboráreis (16)colaboráveis (19)colcheteadas (19)colcheteados (19)colcheteamos (18)colcheteando (21)colchetearam (18)colchetearas (18)colchetearei (18)colchetearem (18)colcheteares (18)colchetearia (18)colchetearás (18)colchetearão (18)colcheteasse (18)colcheteaste (18)colcheteavam (21)colcheteavas (21)colcheteemos (18)colcheteámos (18)colchoaremos (18)colchoaríeis (18)colchoáramos (18)colchoásseis (18)colchoávamos (21)coleccionada (19)coleccionado (19)coleccionais (18)coleccionara (18)coleccionará (18)coleccionava (21)coleccioneis (18)colectaremos (15)colectaríeis (15)colectivismo (18)colectivista (18)colectáramos (15)colectásseis (15)colectávamos (18)colidiríamos (15)colidíssemos (15)coligaríamos (17)coligiríamos (17)coligássemos (17)coligíssemos (17)colmataremos (14)colmataríeis (14)colmatáramos (14)colmatásseis (14)colmatávamos (17)colmaçaremos (16)colmaçaríeis (16)colmaçáramos (16)colmaçásseis (16)colmaçávamos (19)colocaríamos (15)colocássemos (15)colonialismo (17)colonialista (17)colonizadora (24)colonizardes (24)colonizareis (23)colonizariam (23)colonizarias (23)colonizarmos (23)colonizassem (23)colonizasses (23)colonizastes (23)colonizações (25)colonizáreis (23)colonizáveis (26)coloraríamos (14)colorearemos (14)colorearíeis (14)coloreáramos (14)coloreásseis (14)coloreávamos (17)colorimetria (14)coloriríamos (14)colorássemos (14)coloríssemos (14)columbofilia (20)comandaremos (16)comandaríeis (16)comandáramos (16)comandásseis (16)comandávamos (19)combaliremos (16)combaliríeis (16)combalíramos (16)combalísseis (16)combateremos (15)combateríeis (15)combatimento (17)combatêramos (15)combatêsseis (15)combinadoras (18)combinadores (18)combinaremos (17)combinaríeis (17)combinatória (17)combinatório (17)combináramos (17)combinásseis (17)combinávamos (20)combustíveis (18)comedimentos (16)comediógrafo (20)comemorardes (14)comemorareis (13)comemorariam (13)comemorarias (13)comemorarmos (13)comemorassem (13)comemorasses (13)comemorastes (13)comemorativa (16)comemorativo (16)comemorações (15)comemoráreis (13)comemoráveis (16)comendadores (17)comendatário (16)comendatório (16)comensalismo (16)comensuradas (16)comensurados (16)comensuramos (15)comensurando (18)comensuraram (15)comensuraras (15)comensurarei (15)comensurarem (15)comensurares (15)comensuraria (15)comensurarás (15)comensurarão (15)comensurasse (15)comensuraste (15)comensuravam (18)comensuravas (18)comensuração (17)comensuremos (15)comensurámos (15)comensurável (19)comentadoras (16)comentadores (16)comentaremos (15)comentarista (15)comentaríeis (15)comentáramos (15)comentásseis (15)comentávamos (18)comercializa (22)comercialize (22)comercializo (22)comercializá (22)comerciantes (16)comerciardes (15)comerciareis (14)comerciariam (14)comerciarias (14)comerciarmos (14)comerciassem (14)comerciasses (14)comerciastes (14)comerciáreis (14)comerciáveis (17)cometeríamos (13)cometimentos (15)cometêssemos (13)começaríamos (15)começássemos (15)comiseradora (14)comiserardes (14)comiserareis (13)comiserariam (13)comiserarias (13)comiserarmos (13)comiserassem (13)comiserasses (13)comiserastes (13)comiserativo (16)comiserações (15)comiseráreis (13)comiseráveis (16)comissariado (14)comissionada (16)comissionado (16)comissionais (15)comissionara (15)comissionará (15)comissionava (18)comissioneis (15)comocionadas (17)comocionados (17)comocionamos (16)comocionando (19)comocionaram (16)comocionaras (16)comocionarei (16)comocionarem (16)comocionares (16)comocionaria (16)comocionarás (16)comocionarão (16)comocionasse (16)comocionaste (16)comocionavam (19)comocionavas (19)comocionemos (16)comocionámos (16)comotividade (18)comoveríamos (16)comovêssemos (16)compactardes (16)compactareis (15)compactariam (15)compactarias (15)compactarmos (15)compactassem (15)compactasses (15)compactastes (15)compactações (17)compactidade (17)compactuadas (16)compactuados (16)compactuamos (15)compactuando (18)compactuaram (15)compactuaras (15)compactuarei (15)compactuarem (15)compactuares (15)compactuaria (15)compactuarás (15)compactuarão (15)compactuasse (15)compactuaste (15)compactuavam (18)compactuavas (18)compactuemos (15)compactuámos (15)compactáreis (15)compactáveis (18)compadecedor (17)compadecemos (16)compadecendo (19)compadeceram (16)compadeceras (16)compadecerei (16)compadecerem (16)compadeceres (16)compadeceria (16)compadecerás (16)compadecerão (16)compadecesse (16)compadeceste (16)compadecidas (17)compadecidos (17)compadecíeis (16)compadeçamos (17)compadrardes (16)compadrareis (15)compadrariam (15)compadrarias (15)compadrarmos (15)compadrassem (15)compadrasses (15)compadrastes (15)compadráreis (15)compadráveis (18)compaginadas (20)compaginados (20)compaginamos (19)compaginando (22)compaginaram (19)compaginaras (19)compaginarei (19)compaginarem (19)compaginares (19)compaginaria (19)compaginarás (19)compaginarão (19)compaginasse (19)compaginaste (19)compaginavam (22)compaginavas (22)compaginação (21)compaginemos (19)compaginámos (19)companheiras (19)companheiros (19)companheirão (19)comparadoras (15)comparadores (15)compararemos (14)compararíeis (14)comparativas (17)comparativos (17)comparecemos (15)comparecendo (18)comparecente (17)compareceram (15)compareceras (15)comparecerei (15)comparecerem (15)compareceres (15)compareceria (15)comparecerás (15)comparecerão (15)comparecesse (15)compareceste (15)comparecidas (16)comparecidos (16)comparecíeis (15)compareçamos (16)comparticipa (16)comparticipe (16)comparticipo (16)comparticipá (16)compartilhai (18)compartilham (18)compartilhar (18)compartilhas (18)compartilhei (18)compartilhem (18)compartilhes (18)compartilhou (18)compartirdes (15)compartireis (14)compartiriam (14)compartirias (14)compartirmos (14)compartissem (14)compartisses (14)compartistes (14)compartíamos (14)compartíreis (14)comparáramos (14)comparásseis (14)comparávamos (17)compassardes (15)compassareis (14)compassariam (14)compassarias (14)compassarmos (14)compassassem (14)compassasses (14)compassastes (14)compassáreis (14)compassáveis (17)compatriotas (14)compeliremos (15)compeliríeis (15)compelíramos (15)compelísseis (15)compendiação (19)compenetrada (17)compenetrado (17)compenetrais (16)compenetrara (16)compenetrará (16)compenetrava (19)compenetreis (16)compensadora (17)compensardes (17)compensareis (16)compensariam (16)compensarias (16)compensarmos (16)compensassem (16)compensasses (16)compensastes (16)compensativo (19)compensações (18)compensáreis (16)compensáveis (19)competidoras (15)competidores (15)competiremos (14)competiríeis (14)competitivas (17)competitivos (17)competências (17)competíramos (14)competísseis (14)compiladoras (16)compiladores (16)compilaremos (15)compilaríeis (15)compilatório (15)compiláramos (15)compilásseis (15)compilávamos (18)complacentes (18)complacência (19)complanardes (18)complanareis (17)complanariam (17)complanarias (17)complanarmos (17)complanassem (17)complanasses (17)complanastes (17)complanações (19)complanáreis (17)complanáveis (20)compleiçoado (18)complementar (17)complementas (17)complementos (17)completardes (16)completareis (15)completariam (15)completarias (15)completarmos (15)completassem (15)completasses (15)completastes (15)completações (17)completáreis (15)completáveis (18)complexidade (24)complicadora (17)complicardes (17)complicareis (16)complicariam (16)complicarias (16)complicarmos (16)complicassem (16)complicasses (16)complicastes (16)complicações (18)complicáreis (16)complicáveis (19)compliquemos (20)comportardes (15)comportareis (14)comportariam (14)comportarias (14)comportarmos (14)comportassem (14)comportasses (14)comportastes (14)comportáreis (14)comportáveis (17)compositores (14)compossessor (14)compossuidor (15)compostelana (17)compostelano (17)compraríamos (14)comprazedora (22)comprazerdes (22)comprazereis (21)comprazeremo (21)comprazeriam (21)comprazerias (21)comprazermos (21)comprazeríei (21)comprazíamos (21)compreendais (17)compreendeis (17)compreendera (17)compreenderá (17)compreendiam (17)compreendias (17)compreendida (18)compreendido (18)compreensiva (19)compreensivo (19)compressores (14)compressível (18)compressório (14)comprimentos (16)comprimirdes (15)comprimireis (14)comprimiriam (14)comprimirias (14)comprimirmos (14)comprimissem (14)comprimisses (14)comprimistes (14)comprimíamos (14)comprimíreis (14)comprimíveis (17)comprometais (14)comprometeis (14)comprometera (14)comprometerá (14)comprometiam (14)comprometias (14)comprometida (15)comprometido (15)compromissos (14)comprouvemos (17)comprouveram (17)comprouveras (17)comprouverde (18)comprouverem (17)comprouveres (17)comprouvermo (17)comprouvesse (17)comprouveste (17)comprouvérei (17)comprovadora (18)comprovantes (19)comprovardes (18)comprovareis (17)comprovariam (17)comprovarias (17)comprovarmos (17)comprovassem (17)comprovasses (17)comprovastes (17)comprovativo (20)comprovações (19)comprováreis (17)comprováveis (20)comprássemos (14)compulsadora (16)compulsardes (16)compulsareis (15)compulsariam (15)compulsarias (15)compulsarmos (15)compulsassem (15)compulsasses (15)compulsastes (15)compulsações (17)compulsáreis (15)compulsáveis (18)compulsórias (15)compungirdes (20)compungireis (19)compungiriam (19)compungirias (19)compungirmos (19)compungissem (19)compungisses (19)compungistes (19)compungitivo (22)compungíamos (19)compungíreis (19)compuséramos (14)compusésseis (14)computadoras (15)computadores (15)computaremos (14)computaríeis (14)computáramos (14)computásseis (14)computávamos (17)comungaremos (18)comungaríeis (18)comungáramos (18)comungásseis (18)comungávamos (21)comunicadora (17)comunicantes (18)comunicardes (17)comunicareis (16)comunicariam (16)comunicarias (16)comunicarmos (16)comunicassem (16)comunicasses (16)comunicastes (16)comunicativa (19)comunicativo (19)comunicações (18)comunicáreis (16)comunicáveis (19)comuniquemos (20)comunitárias (15)comunitários (15)comutaríamos (13)comutássemos (13)concatenadas (19)concatenador (19)concatenados (19)concatenamos (18)concatenando (21)concatenaram (18)concatenaras (18)concatenarei (18)concatenarem (18)concatenares (18)concatenaria (18)concatenarás (18)concatenarão (18)concatenasse (18)concatenaste (18)concatenavam (21)concatenavas (21)concatenação (20)concatenemos (18)concatenámos (18)concatenável (22)conceberemos (18)conceberíeis (18)concebimento (20)concebêramos (18)concebêsseis (18)concederemos (17)concederíeis (17)concedêramos (17)concedêsseis (17)conceituadas (17)conceituados (17)conceituamos (16)conceituando (19)conceituaram (16)conceituaras (16)conceituarei (16)conceituarem (16)conceituares (16)conceituaria (16)conceituarás (16)conceituarão (16)conceituasse (16)conceituaste (16)conceituavam (19)conceituavas (19)conceituemos (16)conceituámos (16)concelebrada (20)concelebrado (20)concelebrais (19)concelebrara (19)concelebrará (19)concelebrava (22)concelebreis (19)concentradas (19)concentrador (19)concentrados (19)concentramos (18)concentrando (21)concentraram (18)concentraras (18)concentrarei (18)concentrarem (18)concentrares (18)concentraria (18)concentrarás (18)concentrarão (18)concentrasse (18)concentraste (18)concentravam (21)concentravas (21)concentração (20)concentremos (18)concentrismo (18)concentrista (18)concentrámos (18)concentrável (22)concepcional (21)concernentes (20)concernirdes (19)concernireis (18)concerniriam (18)concernirias (18)concernirmos (18)concernissem (18)concernisses (18)concernistes (18)concernência (21)concerníamos (18)concerníreis (18)concertadora (17)concertantes (18)concertardes (17)concertareis (16)concertariam (16)concertarias (16)concertarmos (16)concertassem (16)concertasses (16)concertastes (16)concertistas (16)concertáreis (16)concertáveis (19)concessionai (18)concessionam (18)concessionar (18)concessionas (18)concessionei (18)concessionem (18)concessiones (18)concessionou (18)conchegardes (23)conchegareis (22)conchegariam (22)conchegarias (22)conchegarmos (22)conchegassem (22)conchegasses (22)conchegastes (22)conchegativo (25)concheguemos (22)conchegáreis (22)conchegáveis (25)concidadania (20)conciliadora (18)conciliantes (19)conciliardes (18)conciliareis (17)conciliariam (17)conciliarias (17)conciliarmos (17)conciliassem (17)conciliasses (17)conciliastes (17)conciliativo (20)conciliações (19)conciliáreis (17)conciliáveis (20)concisamente (18)concitaremos (16)concitaríeis (16)concitáramos (16)concitásseis (16)concitávamos (19)conclavistas (20)concludentes (20)concludência (21)concluiremos (17)concluiríeis (17)concluíramos (17)concluísseis (17)concomitante (18)concordantes (19)concordardes (18)concordareis (17)concordariam (17)concordarias (17)concordarmos (17)concordassem (17)concordasses (17)concordastes (17)concordáreis (17)concordáveis (20)concordância (20)concorrentes (18)concorrerdes (17)concorrereis (16)concorreriam (16)concorrerias (16)concorrermos (16)concorressem (16)concorresses (16)concorrestes (16)concorrência (19)concorrêreis (16)concorríamos (16)concretizada (24)concretizado (24)concretizais (23)concretizara (23)concretizará (23)concretizava (26)concretizeis (23)concriaremos (16)concriaríeis (16)concriáramos (16)concriásseis (16)concriávamos (19)concubinadas (21)concubinados (21)concubinagem (23)concubinamos (20)concubinando (23)concubinaram (20)concubinaras (20)concubinarei (20)concubinarem (20)concubinares (20)concubinaria (20)concubinarás (20)concubinarão (20)concubinasse (20)concubinaste (20)concubinavam (23)concubinavas (23)concubinemos (20)concubinámos (20)concubinário (20)concursistas (16)concutiremos (16)concutiríeis (16)concutíramos (16)concutísseis (16)concêntricas (19)concêntricos (19)condecoradas (18)condecorados (18)condecoramos (17)condecorando (20)condecoraram (17)condecoraras (17)condecorarei (17)condecorarem (17)condecorares (17)condecoraria (17)condecorarás (17)condecorarão (17)condecorasse (17)condecoraste (17)condecoravam (20)condecoravas (20)condecoração (19)condecoremos (17)condecorámos (17)condenadoras (19)condenadores (19)condenamento (20)condenaremos (18)condenaríeis (18)condenatório (18)condensadora (19)condensantes (20)condensardes (19)condensareis (18)condensariam (18)condensarias (18)condensarmos (18)condensassem (18)condensasses (18)condensastes (18)condensações (20)condensáreis (18)condensáveis (21)condenáramos (18)condenásseis (18)condenávamos (21)condescendam (20)condescendas (20)condescendei (20)condescendem (20)condescender (20)condescendes (20)condescendeu (20)condescendia (20)condicionada (20)condicionado (20)condicionais (19)condicionara (19)condicionará (19)condicionava (22)condicioneis (19)condignidade (23)condimentada (19)condimentado (19)condimentais (18)condimentara (18)condimentará (18)condimentava (21)condimenteis (18)condimentoso (18)condiscípulo (19)condisserdes (17)condissermos (16)condissessem (16)condissesses (16)condissestes (16)condisséreis (16)condonatário (18)condutaremos (16)condutaríeis (16)condutáramos (16)condutásseis (16)condutávamos (19)conduziremos (23)conduziríeis (23)conduzíramos (23)conduzísseis (23)conectaremos (16)conectaríeis (16)conectáramos (16)conectásseis (16)conectávamos (19)confeccionai (22)confeccionam (22)confeccionar (22)confeccionas (22)confeccionei (22)confeccionem (22)confecciones (22)confeccionou (22)confederadas (20)confederados (20)confederamos (19)confederando (22)confederaram (19)confederaras (19)confederarei (19)confederarem (19)confederares (19)confederaria (19)confederarás (19)confederarão (19)confederasse (19)confederaste (19)confederavam (22)confederavas (22)confederação (21)confederemos (19)confederámos (19)confeitardes (19)confeitareis (18)confeitariam (18)confeitarias (18)confeitarmos (18)confeitassem (18)confeitasses (18)confeitastes (18)confeiteiras (18)confeitáreis (18)confeitáveis (21)conferenciai (21)conferencial (22)conferenciam (21)conferenciar (21)conferencias (21)conferenciei (21)conferenciem (21)conferencies (21)conferenciou (21)conferidoras (19)conferidores (19)conferiremos (18)conferiríeis (18)conferências (21)conferíramos (18)conferísseis (18)confessardes (19)confessareis (18)confessariam (18)confessarias (18)confessarmos (18)confessassem (18)confessasses (18)confessastes (18)confessional (21)confessáreis (18)confessáveis (21)confiarmente (20)confiaríamos (18)confidenciai (22)confidencial (23)confidenciam (22)confidenciar (22)confidencias (22)confidenciei (22)confidenciem (22)confidencies (22)confidenciou (22)configuradas (22)configurados (22)configuramos (21)configurando (24)configuraram (21)configuraras (21)configurarei (21)configurarem (21)configurares (21)configuraria (21)configurarás (21)configurarão (21)configurasse (21)configuraste (21)configuravam (24)configuravas (24)configuração (23)configuremos (21)configurámos (21)configurável (25)confinamento (22)confinaremos (20)confinaríeis (20)confináramos (20)confinásseis (20)confinávamos (23)confirmadora (19)confirmantes (20)confirmardes (19)confirmareis (18)confirmariam (18)confirmarias (18)confirmarmos (18)confirmassem (18)confirmasses (18)confirmastes (18)confirmativo (21)confirmações (20)confirmáreis (18)confirmáveis (21)confiscardes (20)confiscareis (19)confiscariam (19)confiscarias (19)confiscarmos (19)confiscassem (19)confiscasses (19)confiscastes (19)confiscações (21)confiscáreis (19)confiscáveis (22)confisquemos (23)confiássemos (18)conflagradas (23)conflagrados (23)conflagramos (22)conflagrando (25)conflagraram (22)conflagraras (22)conflagrarei (22)conflagrarem (22)conflagrares (22)conflagraria (22)conflagrarás (22)conflagrarão (22)conflagrasse (22)conflagraste (22)conflagravam (25)conflagravas (25)conflagração (24)conflagremos (22)conflagrámos (22)conflituosas (19)conflituosos (19)confluiremos (19)confluiríeis (19)confluíramos (19)confluísseis (19)conformadora (19)conformardes (19)conformareis (18)conformariam (18)conformarias (18)conformarmos (18)conformassem (18)conformasses (18)conformastes (18)conformativo (21)conformações (20)conformidade (20)conformistas (18)conformáreis (18)conformáveis (21)confortadora (19)confortantes (20)confortardes (19)confortareis (18)confortariam (18)confortarias (18)confortarmos (18)confortassem (18)confortasses (18)confortastes (18)confortativo (21)confortações (20)confortáreis (18)confortáveis (21)confrangamos (23)confrangedor (24)confrangemos (23)confrangendo (26)confrangente (25)confrangeram (23)confrangeras (23)confrangerei (23)confrangerem (23)confrangeres (23)confrangeria (23)confrangerás (23)confrangerão (23)confrangesse (23)confrangeste (23)confrangidas (24)confrangidos (24)confrangíeis (23)confranjamos (24)confraternai (20)confraternal (21)confraternam (20)confraternar (20)confraternas (20)confraternei (20)confraternem (20)confraternes (20)confraternou (20)confrontadas (21)confrontador (21)confrontados (21)confrontamos (20)confrontando (23)confrontante (22)confrontaram (20)confrontaras (20)confrontarei (20)confrontarem (20)confrontares (20)confrontaria (20)confrontarás (20)confrontarão (20)confrontasse (20)confrontaste (20)confrontavam (23)confrontavas (23)confrontação (22)confrontemos (20)confrontámos (20)confrontável (24)confundirdes (22)confundireis (21)confundiriam (21)confundirias (21)confundirmos (21)confundissem (21)confundisses (21)confundistes (21)confundíamos (21)confundíreis (21)confundíveis (24)confusamente (20)congeladoras (20)congeladores (20)congelamento (21)congelaremos (19)congelaríeis (19)congeláramos (19)congelásseis (19)congelávamos (22)congeminadas (21)congeminados (21)congeminamos (20)congeminando (23)congeminante (22)congeminaram (20)congeminaras (20)congeminarei (20)congeminarem (20)congeminares (20)congeminaria (20)congeminarás (20)congeminarão (20)congeminasse (20)congeminaste (20)congeminavam (23)congeminavas (23)congeminação (22)congeminemos (20)congeminámos (20)congestionai (20)congestionam (20)congestionar (20)congestionas (20)congestionei (20)congestionem (20)congestiones (20)congestionou (20)conglobardes (22)conglobareis (21)conglobariam (21)conglobarias (21)conglobarmos (21)conglobassem (21)conglobasses (21)conglobastes (21)conglobações (23)conglobáreis (21)conglobáveis (24)conglomerada (20)conglomerado (20)conglomerais (19)conglomerara (19)conglomerará (19)conglomerava (22)conglomereis (19)conglutinada (22)conglutinado (22)conglutinais (21)conglutinara (21)conglutinará (21)conglutinava (24)conglutineis (21)congratulada (20)congratulado (20)congratulais (19)congratulara (19)congratulará (19)congratulava (22)congratuleis (19)congregantes (23)congregardes (22)congregareis (21)congregariam (21)congregarias (21)congregarmos (21)congregassem (21)congregasses (21)congregastes (21)congregações (23)congreguemos (21)congregáreis (21)congregáveis (24)congressista (18)congruências (21)conhecedoras (20)conhecedores (20)conheceremos (19)conheceríeis (19)conhecimento (21)conhecêramos (19)conhecêsseis (19)conjecturada (21)conjecturado (21)conjecturais (20)conjecturara (20)conjecturará (20)conjecturava (23)conjectureis (20)conjugaremos (22)conjugaríeis (22)conjugicídio (24)conjugáramos (22)conjugásseis (22)conjugávamos (25)conjuncional (25)conjuntardes (22)conjuntareis (21)conjuntariam (21)conjuntarias (21)conjuntarmos (21)conjuntassem (21)conjuntasses (21)conjuntastes (21)conjuntivite (24)conjuntáreis (21)conjuntáveis (24)conjuradoras (20)conjuradores (20)conjuraremos (19)conjuraríeis (19)conjuratório (19)conjuráramos (19)conjurásseis (19)conjurávamos (22)conquistadas (21)conquistador (21)conquistados (21)conquistamos (20)conquistando (23)conquistaram (20)conquistaras (20)conquistarei (20)conquistarem (20)conquistares (20)conquistaria (20)conquistarás (20)conquistarão (20)conquistasse (20)conquistaste (20)conquistavam (23)conquistavas (23)conquistemos (20)conquistámos (20)conquistável (24)consagradora (19)consagrantes (20)consagrardes (19)consagrareis (18)consagrariam (18)consagrarias (18)consagrarmos (18)consagrassem (18)consagrasses (18)consagrastes (18)consagrações (20)consagráreis (18)consagráveis (21)consanguíneo (22)consciências (19)consecutivas (19)consecutivos (19)conseguentes (20)conseguidora (19)conseguirdes (19)conseguireis (18)conseguiriam (18)conseguirias (18)conseguirmos (18)conseguissem (18)conseguisses (18)conseguistes (18)conseguíamos (18)conseguíreis (18)conseguíveis (21)conselheiral (20)conselheiras (19)conselheiros (19)consenciente (20)consentidora (18)consentirdes (18)consentireis (17)consentiriam (17)consentirias (17)consentirmos (17)consentissem (17)consentisses (17)consentistes (17)consentâneas (19)consentíamos (17)consentíreis (17)consequentes (22)consequência (23)consertadora (16)consertardes (16)consertareis (15)consertariam (15)consertarias (15)consertarmos (15)consertassem (15)consertasses (15)consertastes (15)consertáreis (15)consertáveis (18)conservadora (19)conservantes (20)conservardes (19)conservareis (18)conservariam (18)conservarias (18)conservarmos (18)conservassem (18)conservasses (18)conservastes (18)conservativo (21)conservações (20)conserváreis (18)conserváveis (21)consideradas (17)considerados (17)consideramos (16)considerando (19)consideraram (16)consideraras (16)considerarei (16)considerarem (16)considerares (16)consideraria (16)considerarás (16)considerarão (16)considerasse (16)consideraste (16)consideravam (19)consideravas (19)consideração (18)consideremos (16)considerámos (16)considerável (20)consignadora (21)consignantes (22)consignardes (21)consignareis (20)consignariam (20)consignarias (20)consignarmos (20)consignassem (20)consignasses (20)consignastes (20)consignativo (23)consignações (22)consignáreis (20)consignáveis (23)consistentes (17)consistirdes (16)consistireis (15)consistiriam (15)consistirias (15)consistirmos (15)consistissem (15)consistisses (15)consististes (15)consistorial (16)consistência (18)consistíamos (15)consistíreis (15)consoaríamos (15)consociáveis (19)consoladoras (17)consoladores (17)consolaremos (16)consolaríeis (16)consolativos (19)consolatório (16)consolidadas (18)consolidados (18)consolidamos (17)consolidando (20)consolidante (19)consolidaram (17)consolidaras (17)consolidarei (17)consolidarem (17)consolidares (17)consolidaria (17)consolidarás (17)consolidarão (17)consolidasse (17)consolidaste (17)consolidavam (20)consolidavas (20)consolidação (19)consolidemos (17)consolidámos (17)consolidável (21)consoláramos (16)consolásseis (16)consolávamos (19)consonantiza (26)consonantize (26)consonantizo (26)consonantizá (26)consonaremos (17)consonaríeis (17)consonáramos (17)consonásseis (17)consonávamos (20)consonâncias (20)consonântica (20)consonântico (20)consorciadas (17)consorciados (17)consorciamos (16)consorciando (19)consorciaram (16)consorciaras (16)consorciarei (16)consorciarem (16)consorciares (16)consorciaria (16)consorciarás (16)consorciarão (16)consorciasse (16)consorciaste (16)consorciavam (19)consorciavas (19)consorciemos (16)consorciámos (16)consoássemos (15)conspiradora (17)conspirantes (18)conspirardes (17)conspirareis (16)conspirariam (16)conspirarias (16)conspirarmos (16)conspirassem (16)conspirasses (16)conspirastes (16)conspirativo (19)conspirações (18)conspiráreis (16)conspiráveis (19)conspurcadas (18)conspurcados (18)conspurcamos (17)conspurcando (20)conspurcaram (17)conspurcaras (17)conspurcarei (17)conspurcarem (17)conspurcares (17)conspurcaria (17)conspurcarás (17)conspurcarão (17)conspurcasse (17)conspurcaste (17)conspurcavam (20)conspurcavas (20)conspurcação (19)conspurcámos (17)conspurcável (21)conspurqueis (21)constaríamos (15)constatardes (16)constatareis (15)constatariam (15)constatarias (15)constatarmos (15)constatassem (15)constatasses (15)constatastes (15)constatações (17)constatáreis (15)constatáveis (18)constelardes (17)constelareis (16)constelariam (16)constelarias (16)constelarmos (16)constelassem (16)constelasses (16)constelastes (16)constelações (18)consteláreis (16)consteláveis (19)consternadas (18)consternador (18)consternados (18)consternamos (17)consternando (20)consternaram (17)consternaras (17)consternarei (17)consternarem (17)consternares (17)consternaria (17)consternarás (17)consternarão (17)consternasse (17)consternaste (17)consternavam (20)consternavas (20)consternação (19)consternemos (17)consternámos (17)constipardes (17)constipareis (16)constipariam (16)constiparias (16)constiparmos (16)constipassem (16)constipasses (16)constipastes (16)constipativo (19)constipações (18)constipáreis (16)constipáveis (19)constituamos (15)constituente (17)constituiais (15)constituidor (16)constituindo (18)constituinte (17)constituirei (15)constituiria (15)constituirás (15)constituirão (15)constituição (17)constitutiva (18)constitutivo (18)constituídas (16)constituídos (16)constituíeis (15)constituímos (15)constituíram (15)constituíras (15)constituírem (15)constituíres (15)constituísse (15)constituíste (15)constituível (19)constrangeis (20)constrangera (20)constrangerá (20)constrangiam (20)constrangias (20)constrangida (21)constrangido (21)constranjais (21)constringiam (20)constringias (20)constringida (21)constringido (21)constringira (20)constringirá (20)constrinjais (21)construirdes (16)construireis (15)construiremo (15)construiriam (15)construirias (15)construirmos (15)construiríei (15)construtivas (18)construtivos (18)construtores (15)construíamos (15)construíramo (15)construíreis (15)construíssei (15)construíssem (15)construísses (15)construístes (15)constássemos (15)consultadora (17)consultantes (18)consultardes (17)consultareis (16)consultariam (16)consultarias (16)consultarmos (16)consultassem (16)consultasses (16)consultastes (16)consultações (18)consultáreis (16)consultáveis (19)consultórios (16)consumadoras (16)consumadores (16)consumaremos (15)consumaríeis (15)consumidoras (16)consumidores (16)consumiremos (15)consumiríeis (15)consumáramos (15)consumásseis (15)consumávamos (18)consumíramos (15)consumísseis (15)contabilista (18)contabilizai (25)contabilizam (25)contabilizar (25)contabilizas (25)contabilizei (25)contabilizem (25)contabilizes (25)contabilizou (25)contactantes (18)contactardes (17)contactareis (16)contactariam (16)contactarias (16)contactarmos (16)contactassem (16)contactasses (16)contactastes (16)contactáreis (16)contactáveis (19)contagiantes (20)contagiardes (19)contagiareis (18)contagiariam (18)contagiarias (18)contagiarmos (18)contagiassem (18)contagiasses (18)contagiastes (18)contagiáreis (18)contagiáveis (21)contaminadas (18)contaminador (18)contaminados (18)contaminamos (17)contaminando (20)contaminante (19)contaminaram (17)contaminaras (17)contaminarei (17)contaminarem (17)contaminares (17)contaminaria (17)contaminarás (17)contaminarão (17)contaminasse (17)contaminaste (17)contaminavam (20)contaminavas (20)contaminação (19)contaminemos (17)contaminámos (17)contaminável (21)contempladas (18)contemplador (18)contemplados (18)contemplamos (17)contemplando (20)contemplante (19)contemplaram (17)contemplaras (17)contemplarei (17)contemplarem (17)contemplares (17)contemplaria (17)contemplarás (17)contemplarão (17)contemplasse (17)contemplaste (17)contemplavam (20)contemplavas (20)contemplação (19)contemplemos (17)contemplámos (17)contemplável (21)contemporiza (23)contemporize (23)contemporizo (23)contemporizá (23)contendedora (19)contendentes (20)contenderdes (19)contendereis (18)contenderiam (18)contenderias (18)contendermos (18)contendessem (18)contendesses (18)contendestes (18)contendêreis (18)contendíamos (18)contendíveis (21)contentadiço (20)contentardes (18)contentareis (17)contentariam (17)contentarias (17)contentarmos (17)contentassem (17)contentasses (17)contentastes (17)contentáreis (17)contentáveis (20)contestadora (16)contestantes (17)contestardes (16)contestareis (15)contestariam (15)contestarias (15)contestarmos (15)contestassem (15)contestasses (15)contestastes (15)contestações (17)contestáreis (15)contestáveis (18)contextuadas (23)contextuados (23)contextuamos (22)contextuando (25)contextuaram (22)contextuaras (22)contextuarei (22)contextuarem (22)contextuares (22)contextuaria (22)contextuarás (22)contextuarão (22)contextuasse (22)contextuaste (22)contextuavam (25)contextuavas (25)contextuação (24)contextuemos (22)contextuámos (22)contiguardes (19)contiguareis (18)contiguariam (18)contiguarias (18)contiguarmos (18)contiguassem (18)contiguasses (18)contiguastes (18)contiguidade (20)contiguáreis (18)contiguáveis (21)continentais (19)contingentes (22)contingência (23)continuadora (18)continuardes (18)continuareis (17)continuariam (17)continuarias (17)continuarmos (17)continuassem (17)continuasses (17)continuastes (17)continuativo (20)continuações (19)continuidade (19)continuáreis (17)continuáveis (20)continências (20)contivéramos (18)contivésseis (18)contivéssemo (18)contorcerdes (17)contorcereis (16)contorceriam (16)contorcerias (16)contorcermos (16)contorcessem (16)contorcesses (16)contorcestes (16)contorcionai (18)contorcionam (18)contorcionar (18)contorcionas (18)contorcionei (18)contorcionem (18)contorciones (18)contorcionou (18)contorcêreis (16)contorcíamos (16)contornardes (18)contornareis (17)contornariam (17)contornarias (17)contornarmos (17)contornassem (17)contornasses (17)contornastes (17)contorneadas (18)contorneados (18)contorneamos (17)contorneando (20)contornearam (17)contornearas (17)contornearei (17)contornearem (17)contorneares (17)contornearia (17)contornearás (17)contornearão (17)contorneasse (17)contorneaste (17)contorneavam (20)contorneavas (20)contorneemos (17)contorneámos (17)contornáreis (17)contornáveis (20)contrabandas (20)contrabandeá (20)contrabatais (17)contrabateis (17)contrabatera (17)contrabaterá (17)contrabatiam (17)contrabatias (17)contrabatida (18)contrabatido (18)contracarril (17)contracenada (19)contracenado (19)contracenais (18)contracenara (18)contracenará (18)contracenava (21)contraceneis (18)contracepção (19)contracunhai (21)contracunham (21)contracunhar (21)contracunhas (21)contracunhei (21)contracunhem (21)contracunhes (21)contracunhou (21)contracurvas (19)contracâmbio (18)contracédula (18)contradigais (19)contradireis (16)contradiriam (16)contradirias (16)contradisser (16)contraditada (17)contraditado (17)contraditais (16)contraditara (16)contraditará (16)contraditava (19)contraditeis (16)contradizeis (23)contradiziam (23)contradizias (23)contradições (18)contrafaeita (18)contrafaeito (18)contrafareis (18)contrafariam (18)contrafarias (18)contrafazeis (25)contrafaziam (25)contrafazias (25)contrafaçais (20)contrafizera (25)contrafortai (18)contrafortam (18)contrafortar (18)contrafortas (18)contrafortei (18)contrafortem (18)contrafortes (18)contrafortou (18)contrairemos (15)contrairíeis (15)contramandai (18)contramandam (18)contramandar (18)contramandas (18)contramandei (18)contramandem (18)contramandes (18)contramandou (18)contramarcai (16)contramarcam (16)contramarcar (16)contramarcas (16)contramarcha (19)contramarche (19)contramarcho (19)contramarcou (16)contramargem (18)contramarque (20)contramestre (15)contramurada (16)contramurado (16)contramurais (15)contramurara (15)contramurará (15)contramurava (18)contramureis (15)contrapesada (17)contrapesado (17)contrapesais (16)contrapesara (16)contrapesará (16)contrapesava (19)contrapeseis (16)contraplacai (18)contraplacam (18)contraplacar (18)contraplacas (18)contraplacou (18)contraplaque (22)contrapondes (19)contraponham (21)contraponhas (21)contraponteá (18)contrapordes (17)contraporeis (16)contraporiam (16)contraporias (16)contrapormos (16)contrapostas (16)contrapostos (16)contraproduz (24)contrapropor (17)contrapropus (17)contrapropôs (17)contrapropõe (17)contraprovai (19)contraprovam (19)contraprovar (19)contraprovas (19)contraprovei (19)contraprovem (19)contraproves (19)contraprovou (19)contrapunham (21)contrapunhas (21)contrapusera (16)contraquilha (24)contrariadas (16)contrariador (16)contrariados (16)contrariamos (15)contrariando (18)contrariante (17)contrariaram (15)contrariaras (15)contrariarei (15)contrariarem (15)contrariares (15)contrariaria (15)contrariarás (15)contrariarão (15)contrariasse (15)contrariaste (15)contrariavam (18)contrariavas (18)contrariemos (15)contrariámos (15)contrariável (19)contrastadas (16)contrastador (16)contrastados (16)contrastamos (15)contrastando (18)contrastante (17)contrastaram (15)contrastaras (15)contrastarei (15)contrastarem (15)contrastares (15)contrastaria (15)contrastarás (15)contrastarão (15)contrastasse (15)contrastaste (15)contrastavam (18)contrastavas (18)contrastação (17)contrasteada (16)contrasteado (16)contrasteais (15)contrasteara (15)contrasteará (15)contrasteava (18)contrasteeis (15)contrasteiam (15)contrasteias (15)contrasteiem (15)contrasteies (15)contrastemos (15)contrastámos (15)contrastável (19)contratadora (16)contratantes (17)contratardes (16)contratareis (15)contratariam (15)contratarias (15)contratarmos (15)contratassem (15)contratasses (15)contratastes (15)contratações (17)contratáreis (15)contratáveis (18)contraveneno (22)contravenhai (23)contravenham (23)contravenhas (23)contraventor (20)contravenção (22)contraversão (18)contravertam (18)contravertas (18)contravertei (18)contravertem (18)contraverter (18)contravertes (18)contraverteu (18)contravertia (18)contraviemos (18)contravieram (18)contravieras (18)contravierde (19)contravierem (18)contravieres (18)contraviermo (18)contraviesse (18)contravieste (18)contravindas (21)contravindes (21)contravindos (21)contravinham (23)contravinhas (23)contravirdes (19)contravireis (18)contraviremo (18)contraviriam (18)contravirias (18)contravirmos (18)contraviríei (18)contraviérei (18)contravínhei (23)contraíramos (15)contraísseis (15)contribuamos (17)contribuente (19)contribuiais (17)contribuidor (18)contribuindo (20)contribuinte (19)contribuirei (17)contribuiria (17)contribuirás (17)contribuirão (17)contribuição (19)contributivo (20)contribuídas (18)contribuídos (18)contribuíeis (17)contribuímos (17)contribuíram (17)contribuíras (17)contribuírem (17)contribuíres (17)contribuísse (17)contribuíste (17)contristadas (16)contristador (16)contristados (16)contristamos (15)contristando (18)contristaram (15)contristaras (15)contristarei (15)contristarem (15)contristares (15)contristaria (15)contristarás (15)contristarão (15)contristasse (15)contristaste (15)contristavam (18)contristavas (18)contristação (17)contristemos (15)contristámos (15)controladora (17)controlardes (17)controlareis (16)controlariam (16)controlarias (16)controlarmos (16)controlassem (16)controlasses (16)controlastes (16)controláreis (16)controláveis (19)controversas (18)controversos (18)controvertam (18)controvertas (18)controvertei (18)controvertem (18)controverter (18)controvertes (18)controverteu (18)controvertia (18)controvérsia (18)contundirdes (19)contundireis (18)contundiriam (18)contundirias (18)contundirmos (18)contundissem (18)contundisses (18)contundistes (18)contundência (21)contundíamos (18)contundíreis (18)conturbadora (18)conturbardes (18)conturbareis (17)conturbariam (17)conturbarias (17)conturbarmos (17)conturbassem (17)conturbasses (17)conturbastes (17)conturbativo (20)conturbações (19)conturbáreis (17)conturbáveis (20)convalesceis (20)convalescera (20)convalescerá (20)convalesciam (20)convalescias (20)convalescida (21)convalescido (21)convalesçais (21)convencedora (22)convencerdes (22)convencereis (21)convenceriam (21)convencerias (21)convencermos (21)convencessem (21)convencesses (21)convencestes (21)convencionai (23)convencional (24)convencionam (23)convencionar (23)convencionas (23)convencionei (23)convencionem (23)convenciones (23)convencionou (23)convencêreis (21)convencíamos (21)convencíveis (24)convenientes (22)conveniência (23)conventículo (22)convergentes (23)convergirdes (22)convergireis (21)convergiriam (21)convergirias (21)convergirmos (21)convergissem (21)convergisses (21)convergistes (21)convergência (24)convergíamos (21)convergíreis (21)conversadora (19)conversardes (19)conversareis (18)conversariam (18)conversarias (18)conversarmos (18)conversassem (18)conversasses (18)conversastes (18)conversações (20)conversáreis (18)conversáveis (21)convertedora (19)converterdes (19)convertereis (18)converteriam (18)converterias (18)convertermos (18)convertessem (18)convertesses (18)convertestes (18)convertêreis (18)convertíamos (18)convertíveis (21)convexidades (27)convidadoras (20)convidadores (20)convidaremos (19)convidaríeis (19)convidáramos (19)convidásseis (19)convidávamos (22)convieríamos (18)convincentes (23)conviveremos (21)conviveríeis (21)convivêramos (21)convivêsseis (21)conviéssemos (18)conviêssemos (18)convocadoras (20)convocadores (20)convocaremos (19)convocaríeis (19)convocatória (19)convocatório (19)convocáramos (19)convocásseis (19)convocávamos (22)convolverdes (23)convolvereis (22)convolveriam (22)convolverias (22)convolvermos (22)convolvessem (22)convolvesses (22)convolvestes (22)convolvêreis (22)convolvíamos (22)convulsardes (20)convulsareis (19)convulsariam (19)convulsarias (19)convulsarmos (19)convulsassem (19)convulsasses (19)convulsastes (19)convulsionai (21)convulsionam (21)convulsionar (21)convulsionas (21)convulsionei (21)convulsionem (21)convulsiones (21)convulsionou (21)convulsáreis (19)convulsáveis (22)coobrigardes (19)coobrigareis (18)coobrigariam (18)coobrigarias (18)coobrigarmos (18)coobrigassem (18)coobrigasses (18)coobrigastes (18)coobrigações (20)coobriguemos (18)coobrigáreis (18)coobrigáveis (21)cooperadoras (15)cooperadores (15)cooperaremos (14)cooperaríeis (14)cooperativas (17)cooperativos (17)cooperáramos (14)cooperásseis (14)cooperávamos (17)cooptaríamos (14)cooptássemos (14)coordenadora (17)coordenantes (18)coordenardes (17)coordenareis (16)coordenariam (16)coordenarias (16)coordenarmos (16)coordenassem (16)coordenasses (16)coordenastes (16)coordenativa (19)coordenativo (19)coordenações (18)coordenáreis (16)coordenáveis (19)copiosamente (16)copiosidades (16)copularíamos (15)copulássemos (15)coqueficante (24)coraçãozinho (27)corcovaremos (17)corcovaríeis (17)corcoveardes (18)corcoveareis (17)corcoveariam (17)corcovearias (17)corcovearmos (17)corcoveassem (17)corcoveasses (17)corcoveastes (17)corcoveáreis (17)corcoveáveis (20)corcováramos (17)corcovásseis (17)corcovávamos (20)cordatamente (16)cordearíamos (14)cordeássemos (14)cordialidade (17)cordialmente (17)cordilheiras (18)cordoaríamos (14)cordoássemos (14)coreografias (19)coreográfica (20)coreográfico (20)corimbiforme (18)cornearíamos (15)corneteardes (16)corneteareis (15)corneteariam (15)cornetearias (15)cornetearmos (15)corneteassem (15)corneteasses (15)corneteastes (15)corneteáreis (15)corneteáveis (18)corneássemos (15)cornificadas (20)cornificados (20)cornificamos (19)cornificando (22)cornificaram (19)cornificaras (19)cornificarei (19)cornificarem (19)cornificares (19)cornificaria (19)cornificarás (19)cornificarão (19)cornificasse (19)cornificaste (19)cornificavam (22)cornificavas (22)cornificámos (19)cornifiqueis (23)corporalizai (22)corporalizam (22)corporalizar (22)corporalizas (22)corporalizei (22)corporalizem (22)corporalizes (22)corporalizou (22)corporativas (17)corporeidade (16)corporificai (18)corporificam (18)corporificar (18)corporificas (18)corporificou (18)corporifique (22)corporiforme (17)corporizadas (22)corporizados (22)corporizamos (21)corporizando (24)corporizaram (21)corporizaras (21)corporizarei (21)corporizarem (21)corporizares (21)corporizaria (21)corporizarás (21)corporizarão (21)corporizasse (21)corporizaste (21)corporizavam (24)corporizavas (24)corporização (23)corporizemos (21)corporizámos (21)correccional (18)corregedoras (17)corregedores (17)corregedoria (17)corregeremos (16)corregeríeis (16)corregimento (18)corregêramos (16)corregêsseis (16)correlaciona (17)correlacione (17)correlaciono (17)correlacioná (17)correlatadas (15)correlatados (15)correlatamos (14)correlatando (17)correlataram (14)correlataras (14)correlatarei (14)correlatarem (14)correlatares (14)correlataria (14)correlatarás (14)correlatarão (14)correlatasse (14)correlataste (14)correlatavam (17)correlatavas (17)correlatemos (14)correlativas (17)correlatámos (14)correntistas (15)correspondam (17)correspondas (17)correspondei (17)correspondem (17)corresponder (17)correspondes (17)correspondeu (17)correspondia (17)corretaremos (13)corretaríeis (13)corretáramos (13)corretásseis (13)corretávamos (16)corricaremos (14)corricaríeis (14)corricáramos (14)corricásseis (14)corricávamos (17)corrigiremos (16)corrigiríeis (16)corrigíramos (16)corrigísseis (16)corroboradas (16)corroborados (16)corroboramos (15)corroborando (18)corroborante (17)corroboraram (15)corroboraras (15)corroborarei (15)corroborarem (15)corroborares (15)corroboraria (15)corroborarás (15)corroborarão (15)corroborasse (15)corroboraste (15)corroboravam (18)corroboravas (18)corroboremos (15)corroborámos (15)corroeríamos (13)corrompedora (15)corromperdes (15)corrompereis (14)corromperiam (14)corromperias (14)corrompermos (14)corrompessem (14)corrompesses (14)corrompestes (14)corrompêreis (14)corrompíamos (14)corroêssemos (13)cortejadoras (18)cortejadores (18)cortejaremos (17)cortejaríeis (17)cortejáramos (17)cortejásseis (17)cortejávamos (20)cortesanesco (16)corticiforme (17)corticotropa (15)cortinaremos (15)cortinaríeis (15)cortináramos (15)cortinásseis (15)cortinávamos (18)corujaríamos (17)corujássemos (17)coscuvilhada (22)coscuvilhado (22)coscuvilhais (21)coscuvilhara (21)coscuvilhará (21)coscuvilhava (24)coscuvilheis (21)coscuvilhice (22)cosmetologia (17)cosmográfico (20)cosmogónicas (19)cosmológicas (18)cosmométrico (14)cosmopolitas (15)cosmopolizai (22)cosmopolizam (22)cosmopolizar (22)cosmopolizas (22)cosmopolizei (22)cosmopolizem (22)cosmopolizes (22)cosmopolizou (22)costeamentos (15)costearíamos (13)costeássemos (13)costumaremos (13)costumaríeis (13)costumáramos (13)costumásseis (13)costumávamos (16)costuraremos (13)costuraríeis (13)costuráramos (13)costurásseis (13)costurávamos (16)cotizaríamos (20)cotizássemos (20)cotonicultor (17)cotovelardes (18)cotovelareis (17)cotovelariam (17)cotovelarias (17)cotovelarmos (17)cotovelassem (17)cotovelasses (17)cotovelastes (17)cotoveláreis (17)cotoveláveis (20)couraçaremos (15)couraçaríeis (15)couraçáramos (15)couraçásseis (15)couraçávamos (18)cozinharemos (25)cozinharíeis (25)cozinháramos (25)cozinhásseis (25)cozinhávamos (28)craniológico (20)crapuleardes (16)crapuleareis (15)crapuleariam (15)crapulearias (15)crapulearmos (15)crapuleassem (15)crapuleasses (15)crapuleastes (15)crapuleáreis (15)crapuleáveis (18)crateriforme (16)cravejadoras (21)cravejadores (21)cravejamento (22)cravejaremos (20)cravejaríeis (20)cravejáramos (20)cravejásseis (20)cravejávamos (23)credenciário (17)creditaremos (14)creditaríeis (14)creditáramos (14)creditásseis (14)creditávamos (17)credulamente (17)crenoterapia (16)crepitaremos (14)crepitaríeis (14)crepitáramos (14)crepitásseis (14)crepitávamos (17)crepusculiza (23)crepusculize (23)crepusculizo (23)crepusculizá (23)cresceríamos (14)crescimentos (16)crescêssemos (14)crestamentos (15)crestaríamos (13)crestássemos (13)cretinizadas (23)cretinizados (23)cretinizamos (22)cretinizando (25)cretinizaram (22)cretinizaras (22)cretinizarei (22)cretinizarem (22)cretinizares (22)cretinizaria (22)cretinizarás (22)cretinizarão (22)cretinizasse (22)cretinizaste (22)cretinizavam (25)cretinizavas (25)cretinização (24)cretinizemos (22)cretinizámos (22)criacionismo (16)criacionista (16)criatividade (18)criminalista (16)criminalizai (23)criminalizam (23)criminalizar (23)criminalizas (23)criminalizei (23)criminalizem (23)criminalizes (23)criminalizou (23)criminologia (19)criptografia (20)crismaríamos (13)crismássemos (13)crispamentos (16)crisparíamos (14)crispássemos (14)cristalizada (22)cristalizado (22)cristalizais (21)cristalizara (21)cristalizará (21)cristalizava (24)cristalizeis (21)cristalífero (17)cristalóides (15)cristandades (17)cristianismo (15)cristianizai (22)cristianizam (22)cristianizar (22)cristianizas (22)cristianizei (22)cristianizem (22)cristianizes (22)cristianizou (22)cristológica (18)criticadoras (15)criticadores (15)criticaremos (14)criticaríeis (14)criticáramos (14)criticásseis (14)criticávamos (17)cromatizadas (21)cromatizados (21)cromatizamos (20)cromatizando (23)cromatizaram (20)cromatizaras (20)cromatizarei (20)cromatizarem (20)cromatizares (20)cromatizaria (20)cromatizarás (20)cromatizarão (20)cromatizasse (20)cromatizaste (20)cromatizavam (23)cromatizavas (23)cromatizemos (20)cromatizámos (20)cromatóforos (16)cromocentros (16)cromossómica (14)cronicaremos (16)cronicaríeis (16)cronicáramos (16)cronicásseis (16)cronicávamos (19)croniquizada (28)croniquizado (28)croniquizais (27)croniquizara (27)croniquizará (27)croniquizava (30)croniquizeis (27)cronologista (19)cronológicas (20)cronológicos (20)cronometrada (16)cronometrado (16)cronometrais (15)cronometrara (15)cronometrará (15)cronometrava (18)cronometreis (15)cronométrico (16)crucialmente (17)crucificadas (19)crucificador (19)crucificados (19)crucificamos (18)crucificando (21)crucificaram (18)crucificaras (18)crucificarei (18)crucificarem (18)crucificares (18)crucificaria (18)crucificarás (18)crucificarão (18)crucificasse (18)crucificaste (18)crucificavam (21)crucificavas (21)crucificação (20)crucificámos (18)crucifiqueis (22)crudelíssimo (15)culminaremos (16)culminaríeis (16)culmináramos (16)culminásseis (16)culminávamos (19)culminâncias (19)cultivadoras (18)cultivadores (18)cultivaremos (17)cultivaríeis (17)cultiváramos (17)cultivásseis (17)cultivávamos (20)culturalismo (15)cumpliciadas (17)cumpliciados (17)cumpliciamos (16)cumpliciando (19)cumpliciaram (16)cumpliciaras (16)cumpliciarei (16)cumpliciarem (16)cumpliciares (16)cumpliciaria (16)cumpliciarás (16)cumpliciarão (16)cumpliciasse (16)cumpliciaste (16)cumpliciavam (19)cumpliciavas (19)cumplicidade (18)cumpliciemos (16)cumpliciámos (16)cumprimentai (16)cumprimentam (16)cumprimentar (16)cumprimentas (16)cumprimentei (16)cumprimentem (16)cumprimentes (16)cumprimentos (16)cumprimentou (16)cumpriríamos (14)cumpríssemos (14)cumularíamos (14)cumulássemos (14)curabilidade (18)curialidades (16)curiosamente (15)curiosidades (15)curiosíssima (13)curiosíssimo (13)curvejaremos (20)curvejaríeis (20)curvejáramos (20)curvejásseis (20)curvejávamos (23)custeamentos (15)custearíamos (13)custeássemos (13)custodiardes (15)custodiareis (14)custodiariam (14)custodiarias (14)custodiarmos (14)custodiassem (14)custodiasses (14)custodiastes (14)custodiáreis (14)custodiáveis (17)cândidamente (19)